ecoCALC

balancing lighting quality, efficiency and costs
Nový výpočetní program ecoCALC nabízí jedinečnou možnost zjištění (stanovení) všech případných vzniklých nákladů řešení světla po celou dobu jeho platnosti. Přitom nejsou propočítávány pouze investiční náklady. Program ecoCALC zohledňuje také peněžní aspekty pro osvětlení šetrné ke zdrojům. K tomu se počítají mimo jiné: emise CO2, spotřeba energií, náklady na údržbu nebo likvidaci.
Program ecoCALC je zdarma a jako modul je k dispozici v interaktivním softwarovém programu VIVALDI. Díky tomu Zumtobel dosáhne jedinečného spojení mezi kvantitativním hodnocením kvality světla a komplexním výpočtem nákladů. Pro nalezení optimální rovnováhy bazírující na kvalitě světla, energetické účinnosti a hospodárnosti a nákladech!


Co všechno ecoCALC umí?
  • Zohlednění nepřetržité úrovně osvětlení jakož i všech vznikajících nákladů u řešení světla po celou dobu jeho trvání v platnosti
  • Dynamické srovnání několika dalších řešení světla
  • Žebříček umístění řešení při zohlednění flexibilních hodnotících kritérií
  • Rychlý vstup přes zjednodušený modus Wizard, který obsahuje již předdefinovaná nastavení. Je možné manuální zjednodušení analýzy přes komplexnější mód exportu
  • Specifické zohlednění aplikačních situací (dynamický provoz, variabilní tarify energií, odpojení sítě, charakteristika regulace intenzity světla, ušetření při denním světle, maintenance control (kontrola údržby))
  • Jednoduché zadávání dat přes nápovědu specifickou pro danou zemi pomocí implicitního (předvoleného) zadávání hodnot
  • Automatické stanovení udržované intenzity osvětlení po celou dobu životnosti zařízení (základ v CIE 97 + specifika od výrobce)

» Download ecoCALC 5.1.0 (.exe/92,5 MB)Kontakt

Hlavní sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Pobočky:
Pellicova 33
602 00 Brno
Telefon: +420 736 520 052
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Kalusova 818/4
709 00 Ostrava
Telefon: +420 736 660 355
Email: info.cz@zumtobelgroup.com
Centrála Rakousko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

 

ZEMĚ
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pro řešení osvětlení

Úspěšnější díky profesionálním a účinným řešením v oblasti osvětlení: Zumtobel poskytuje informace, podporu a kvalifikaci vybraným elektrikářům pro práci se světlem.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program společnosti Zumtobel pro projektanty elektrických systémů je zaměřený na spojení vašich a našich schopností, na maximální využití potenciálu osvětlení a současně zjednodušení každodenní projektantské činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program společnosti Zumtobel byl vytvořený pro architekty, kteří tvoří pomocí světla a kterým poskytuje inspiraci, podporu a informace z první ruky.
na portál LDP
Další informace o programech