ecoCALC

balancing lighting quality, efficiency and costs
Det nya planeringsprogrammet ecoCALC erbjuder den unika möjligheten att fastställa alla kommande kostnader för en belysningslösning under hela funktionstiden. Det är inte endast investeringskostnaderna som beräknas, utan ecoCALC tar även hänsyn till de ekonomiska aspekterna av en resursskonande belysning. Till dessa hör bland annat: CO2-utsläpp, energiförbrukning, underhållskostnader och avfallshantering.
Programmet ecoCALC är kostnadsfritt och kommer dessutom att finnas som modul i det interaktiva mjukvaruprogrammet VIVALDI. Zumtobel lyckas på ett unikt sätt kombinera en kvantitativ bedömning av ljuskvaliteten med en heltäckande kostnadskalkyl för att hitta en optimal balans mellan ljuskvalitet, energieffektivitet och kostnader!


Allt detta kan ecoCALC:
  • Beaktande av hållbara belysningsnivåer och alla kommande kostnader för en belysningslösning under hela funktionstiden
  • Dynamisk jämförelse mellan flera belysningslösningar
  • Rangordning av lösningar med beaktande av flexibla bedömningskriterier
  • Snabb introduktion via en enkel wizard-modell med fördefinierade inställningar. Även manuella specificeringar av analysen via mer komplex expertmodell
  • Specifikt beaktande av användningssituationen (dynamisk drift, varierande eltaxor, nätfrånkoppling, reglerkarakteristik, dagsljusbesparing, Maintenance control)
  • Enkel datainmatning med landsspecifik hjälp och förinställda default-värden
  • Automatisk bestämning av bibehållen ljusstyrka under anläggningens livstid (på grundval av CIE 97 + tillverkarspecifik)

» Download ecoCALC 5.1.0 (.exe/92,5 MB)Kontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 8 26 26 50
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
LAND
SOCIAL MEDIA