• Om Zumtobel Här hittar du det mesta om Zumtobel, den internationellt ledande leverantören av helhetslösningar inom belysning: allt från vägbeskrivning, viktiga företagsdata till företagets uppdrag.
  • Huvudkontor / etableringar
    

   Huvudkontor:
   Zumtobel Lighting GmbH
   Schweizer Strasse 30
   A-6851 Dornbirn
   Austria
   Telefon + 43 (5572) 390-0
   Fax +43 (5572) 22826
   E-Mail info@zumtobel.info   » Vägbeskrivning (pdf, 100 KB)
   » Google Maps

   Företaget Zumtobel har sitt ursprung i Dornbirn/Österrike. Bara i det landet finns det tre etableringar. Förutom huvudkontoret på Schweizer Strasse 30 finns Zumtobel även på Höchsterstrasse 8 och Schmelzhütterstrasse 26. » En vägbeskrivning till alla tre etableringarna och adressinformation till huvudkontoret hittar du här.

   » Fler av Zumtobels internationella etableringar hittar du under "Kontakt”.  • Om Zumtobel

   Zumtobel är en del av Zumtobel Gruppen och en internationellt ledande leverantör av kompletta lösningar för professionell byggnadsbelysning inom- och utomhus.

   Sedan över 50 år utvecklar Zumtobel innovativa och individuella belysningslösningar som uppfyller högsta ergonomiska, ekonomiska och ekologiska krav och skapar estetiskt mervärde.

   Som ledande innovatör erbjuder Zumtobel ett omfattande spektrum av högkvalitativa armaturer och ljusstyrningssystem för olika användningsområden inom professionell byggnadsbelysning:

   • Kontor och kommunikation
   • Utbildning och forskning
   • Presentation och försäljning
   • Hotell och wellness
   • Konst och kultur 
   • Hälsa och sjukvård
   • Industri och teknik
   • Fasad och arkitektur

   Internationellt ledande
   Internationellt finns Zumtobel på plats hos kunden med egna försäljningsorganisationer i 23 länder och agenturer i mer än 50 andra. Företaget med rötter i österrikiska Vorarlberg lägger stort värde på internationella kontakter för att skapa ett världsomfattande nätverk med specialister och planeringspartner inom belysningsbranschen.

   Ljusets emotionella effekter
   Med helhetslösningar inom belysning skapar Zumtobel ljusstämningar som gör det möjligt att uppleva samspelet mellan ljus och arkitektur i alla dess former. Kombinationen av armaturer, ljusstyrning och nödbelysning anpassas till byggnadens arkitektur och den aktuella användningssituationen.

   Ljus skapar välbefinnande
   För att uppnå bästa tänkbara ljuskvalitet för människan undersöker Zumtobel ljusets hälsobringande effekter och ser hela tiden till att de kan tas tillvara på ett bättre sätt. Särskild vikt läggs också vid tillämpad forskning om energieffektivitet. Den dagsljusberoende ljusstyrningen och armaturer med högre verkningsgrad ger bättre belysning och mer ljus än standardlösningar med motsvarande ljuskällor.  • Zumtobels belysningsmärken – data och fakta
   Med belysningsmärkena Zumtobel och Thorn förser Zumtobel-gruppen branschen med professionella armaturer, ljusstyrning och belysningslösningar för inom- och utomhusbruk. Följande siffror avser belysningsmärken.

    

   Antal anställda: FY 2012/2013 – 5 091
   Omsättning: FY 2012/2013 – €935,7 million
   Trainees: Per 30.4.2013 126
   Huvudkontor: Dornbirn, Austria
   Verksam i: Europa
   Nord- och Sydamerika
   Asien
   Australien/Stillahavsregionen


  • Företagets uppdrag

   ”Med ljuset vill vi skapa upplevelsevärldar, underlätta arbete, öka kommunikation och säkerhet och samtidigt beakta vårt ansvar för miljön.”

   Utifrån denna vision utvecklar Zumtobel innovativa och individuella belysningslösningar som motsvarar de ergonomiska och ekonomiskt-ekologiska kraven och skapar ett estetiskt mervärde.

   Utifrån denna vision utvecklar Zumtobel innovativa och individuella belysningslösningar som motsvarar de ergonomiska och ekonomiskt-ekologiska kraven och skapar ett estetiskt mervärde.

   Förutom innovationer inom teknik och forskning är det framförallt det mångåriga projektsamarbetet med internationellt ledande arkitekter, belysningskonsulter och konstnärer som ger värdefulla impulser för den fortsatta utvecklingen av den omfattande produktportföljen.

   • För oss är ljus livskvalitet
    Ljus är liv – och ljusdesign är livsdesign. Våra produkters tekniska försprång och perfektion är en del av dagens ljuskultur.

   • Vårt mål är bättre ljus för människan
    Riktmärket för vårt företags samlade ansträngningar är människan i olika livssituationer. Armaturer, belysningssystem och instrument för belysningsplanering måste bidra till en human miljö som främjar välbefinnande och hälsa.

   • Vi är kvalificerade dialogpartner för våra kunder
    Vi visar vår kompetens i en intensiv dialog med alla kunder. Hög rådgivningskvalitet, tillförlitlig orderhantering, absolut leveranssäkerhet och högsta produktkvalitet gör att vi är förstahandspartner för professionell byggnadsbelysning.

   • Vi strävar efter konsekventa konkurrensframgångar
    Vi möter den internationella konkurrensen övertygade om vår kompetens och våra produkters genomslagskraft. Det resultatorienterade engagemanget hos varje medarbetare är basen för våra affärsframgångar.

   • Vi tar ansvar för vårt företag
    Ansvar för egna arbetsuppgifter, respekt för medarbetare och motiverande ledningsstil kännetecknar all verksamhet i företaget. Initiativförmåga, utbildning och vidareutbildning stöds kontinuerligt. Den personliga insatsen och den kamratliga inställningen hos alla medarbetare är de viktigaste värdena i vår levande företagskultur. • Adresser till återförsäljare
  • Adresser till återförsäljare
   Boka ett personligt möte för rådgivning med kontaktpersonen i din region. Då får du expertinformation om belysningslösningar och produkter direkt på plats. Vi hjälper dig gärna med råd om din individuella belysningslösning!

   » Till adresserna

 • KVALITET Varumärket Zumtobel står sedan mer än 60 år för innovation, unik produkt- och tjänstekvalitet samt exklusiv design. Kunskaperna om ljus och en ingående förståelse av ljusets inverkan på människan utgör ända sedan början grunden för varumärket. Med målsättningen att utveckla det bästa ljuset för människan och miljön erbjuder Zumtobel skräddarsydda lösningar med påtagligt mervärde.
  • Kvalitetsstyrning
   Zumtobels produkter uppfyller högsta kvalitetsstandarder och övertygar med lång livslängd. För att garantera och kontinuerligt förbättra produkt- och tjänstekvaliteten har en kompromisslös kvalitetsstyrning genomförts inom alla områden, administration, produktion och transporter - till nytta för kunder, leverantörer, medarbetare och partner.

   Samtliga Zumtobels produktionsanläggningar är certifierade enligt den internationella standarden ISO 9001:2008.

  • Ackrediterade Zumtobel-provningslaboratorier
   Ackrediterade provningslaboratorier direkt hos tillverkaren är mycket ovanliga inom belysningsbranschen. Zumtobel driver ett i Dornbirn och ett i Lemgo och möjliggör på så sätt utvecklingsprocesser på högsta nivå.

   Armaturerna och de enskilda komponenterna genomgår i laboratorierna alla tester som krävs såväl i Europa som globalt: Exakta fotometriska data utgör en gedigen grund för belysningsplaneringen. Elektrostatisk och elektromagnetisk kompatibilitet säkerställer den gemensamma funktionaliteten. Långtidstester i värme-, vatten- och dammlaboratorier garanterar produkternas långa livslängd även under tuffa förhållanden.

   Forskning och utveckling
   Tack vare det nära samarbetet med internationella experter och vetenskapliga institutioner är Zumtobel ledande inom belysningsforskningen. Kunskaperna om ljus och en ingående förståelse av ljusets inverkan på människan utgör ända sedan början grunden för varumärket. Dessutom kartläggs och identifieras kontinuerligt både globala och lokala trender. Zumtobel driver konsekvent på produktinnovationen på grundval av de senaste forskningsresultaten i kombination med unik applikationskompetens och omfattande tekniska kunskaper. Resultatet är en ny kvalitet på ljuset: belysningslösningar som funktionellt och individuellt anpassar sig och skonar resurserna inom alla områden.

  • Fem års garanti
   Zumtobel svarar för hela produktportföljens långa livslängd med en garanti på fem år. Detta frivilliga förlängda garantiåtagande ger kunden en hög säkerhet som är ensam i sitt slag. Till och med förkopplings- och drift­don omfattas av avtalet, endast förbrukningsvaror som konventionella ljuskällor eller nödljusbatterier och handelsvaror undantas. I LED-armaturer ingår även LED-modulerna i garantin.

   Garantin träder i kraft så snart kunden registrerar sin installation online – senast 90 dagar efter fakturadatum.

 • HÅLLBARHET Den ansvarsfulla resurshanteringen börjar hos Zumtobel i det egna före­taget – och fullbordas i det energieffektiva kundprojektet. Miljöprodukt­deklarationer (EPD) erbjuds för varje produkt och särskilt miljövänliga produkter betecknar Zumtobel med eco+-märkningen.
  • Ljus för människa och miljö
   Utmärkande för Zumtobels belysningslösningar är helhetskonceptet. Inom de olika användningsområdena tar Zumtobel hänsyn till kundens individuella krav och användarens behov. På så sätt kombineras den bästa ljuskvaliteten med den högsta energieffektiviteten. Med allt från tillämpnings­orienterad belysningsplanering och innovativa ljuskällor och armaturer till funktionell belysningsstyrning bidrar Zumtobel i betydande utsträckning till byggnaders miljöprestanda och hjälper offentliga och privata byggherrar aktivt med miljöcertifieringen av deras byggnader.

  • Miljöproduktdeklarationer EPD
   Zumtobel tydliggör en produkts miljöpåverkan. Som första företag i belysningsbranschen offentliggjorde Zumtobel en miljöprodukt­deklaration enligt de internationella normerna ISO 14025 och EN 15804. EPD (Environmental Product Declaration) utarbetas av Zumtobel enligt ett förfarande som kontrolleras av oberoende granskare­. Redan utarbetade miljöproduktdeklarationer går snabbt att hitta i online-produktkatalogen via en filterfunktion, fler tas gärna fram på förfrågan.

   I miljöprodukt­deklarationen EPD anges i detalj vilka avtryck en produkt gör i miljön under hela livscykeln: Vilka råvaror bearbetas? Hur mycket energi behövs för produktion, transporter och avfallshantering, hur mycket kommer tillbaka genom återvinning? Dessa uppgifter är inte endast relevanta för miljöcertifiering som LEED eller ÖGNI. De är också viktiga argument för miljömedvetna kunder.

  • eco+
   Det bästa av det goda: De Zumtobel-produkter som är särskilt bra för människan och miljön betecknas med eco+-märkningen. I helhetsbedömningen ingår data från samtliga systemkomponenter – allt från energieffektiviteten och miljöpåverkan till brukskvaliteten. I energiförbrukning ligger eco+-produkterna 20 procent under alla nationella och internationella riktlinjer. Via en särskild filterfunktion i online-produktkatalogen går det snabbt att hitta armaturerna med denna märkning.

   Din kontaktperson: Peter Dehoff, Strategic Lighting Application. Zumtobel Lighting

  • Hållbarhet i Zumtobel-gruppen
   I enlighet med mottot "Through light, we care" har hållbart och an­svars­­­kännande agerande integrerats inom alla områden i företaget. Till de fyra verksamhetsområdena hör marknaden och medarbetarna, processer och integritet.

   Mer information och den aktuella hållbarhetsrapporten hittar du på Zumtobel-gruppens webbplats.

  • Företagets samhällsansvar
   Med företagets samhällsansvar definierar Zumtobel-gruppen sitt frivilliga bidrag för att stödja det allmännas bästa. De centrala områdena i det sociala engagemanget är utbildning, integration och stöd till samhället. Engagemanget utgår huvudsakligen från lokala företags­anläggningar och via de på plats kända varumärkena Zumtobel, Thorn eller Tridonic.

   Din kontaktperson: Astrid Kühn-Ulrich, Head of Corporate Communications, Zumtobel-gruppen

 • Samarbete Zumtobel samarbetar med företag och tjänsteleverantörer inom belysningsplanering och ledande onlineportaler i branschen. Förutom grundläggande fakta på belysningsområdet presenteras Zumtobels produkter och innovativa belysningslösningar. På våra partners webbplatser kan du själv bilda dig en uppfattning!
  • LightingDirectory
   Många företag presenterar sig med en detaljerad profil i LightingDirectory, en branschförteckning för belysningsindustrin.

   » www.lightingdirectory.com  • Architonic
   Architonic är en oberoende mötesplats för högkvalitativa produkter inom arkitektur, inredningsarkitektur och design. Här hittar du innovativa material och produkter och utvalda projekt för din planering.

   » www.architonic.com  • Archiweb
   Archiweb erbjuder en omfattande profilsamling med internationella tjeckiska arkitekter och information om intressanta projekt, utställningar och specialpublikationer.

   » www.archiweb.cz  • Baunetz
   BauNetz är den främsta onlinetjänsten för arkitekter och planerare: Över 160 000 anmälda användare i Tyskland, Österrike och Schweiz och tysktalande arkitekter från alla världens hörn besöker regelbundet BauNetz.

   » www.baunetz.de

  • Stylepark
   Stylepark är på samma gång ett professionellt verktyg och en idépool – för arkitekter och inredningsarkitekter, och för alla som intresserar sig för design. Webbplatsens kärna är en produktdatabas som möjliggör snabba och omfattande sökningar – och här finns även Zumtobels innovationer.

   » www.stylepark.com  • Voltimum
   Oavsett om man är elinstallatör, planerare, arkitekt, elgrossist, handledare eller lärling: När det gäller frågor och rådgivning erbjuder Voltimum sina användare i hela Europa grundlig och detaljerad information av unik omfattning. För Zumtobel är samarbetet med den största portalen för elinstallationer i det tyska språkområdet en enastående möjlighet att erbjuda branschfolk fler onlinetjänster.

   » www.voltimum.com

  • world-architects
   world-architects.com är en webbportal för högkvalitativ arkitektur och den första adressen för investerare och privata byggherrar som har andra ambitioner än att bara bygga. Kända arkitektbyråer och unga arkitekter, men även målinriktade landskapsarkitekter, ingenjörer, fotografer och belysningskonsulter presenteras med personliga profiler.

   » www.world-architects.com • Organisationer Zumtobel är medlem i flera branschorganisationer för olika områden inom belysning och elteknik.
  • PLDA
   Professional Lighting Designers' Association

   » www.pld-a.org

  • LightingEurope
   LightingEurope är en organisation som består av ledande europeiska företag i belysningsbranschen och nationella organisationer.

   » http://www.lightingeurope.org/ • Karriär Vår framgång bygger på engagerade och motiverade medarbetare, en grundval som vi också vill säkra för framtiden. Därför ger vi våra medarbetare stöd men ställer också krav på dem. Egna initiativ och engagemang för allt vad vi gör är uttryck för våra företagsvärden. ”Passion for light” utmärker vårt agerande.
  • Karriärportal
   Som dotterbolag i Zumtobel-gruppen erbjuder Zumtobel utmanande uppgifter och nätverkande i en internationellt verksam koncern. Vill du medverka aktivt till Zumtobels framtid? Vi ser fram emot din ansökan! Lediga platser hos Zumtobel hittar du i Zumtobel-gruppens karriärportal. 

   » Till Zumtobel-gruppens karriärportal • Press Din kontaktperson för mediefrågor, aktuella pressmeddelanden om våra belysningslösningar och produkter liksom pressarkivet inklusive bilder och logor hittar du i pressektionen.
  • Service för fackmedier
   Produktkatalogen kan du beställa på: info.se@zumtobel.com
   » Du hittar också många olika sorters informationsmaterial i Servicecenter.

   Om du behöver mer information eller bildmaterial ber vi dig kontakta vår svenska presskontakt Malin Hoas eller pressansvariga press@zumtobel.com.

   Bildrättigheter
   Observera att vi för de flesta bilder som ni kan ladda ner från vår pressida bara har rättigheter att använda dem inom företaget. Alla ytterligare rättigheter har respektive fotograf. Bilderna kan därför endast publiceras utan arvode om de otvetydigt och uttryckligen är till för att marknadsföra tjänster, produkter eller projekt för företaget Zumtobel. För varje annan publicering krävs tillstånd från respektive rättsinnehavare och ersättning måste utgå enligt överenskommelse med honom eller henne.

   Fri publicering av pressbilder. Vid publicering ska alltid ”Zumtobel Lighting GmbH” anges.

   För våra internationella pressreleaser hänvisar vi till den » internationella hemsidan http://www.zumtobel.com.


   Sophie MoserSophie Moser
   PR Manager


   Zumtobel Lighting GmbH
   Schweizer Strasse 30
   6851 Dornbirn/Austria

   Tel.: +43 (0)5572 390-26527
   sophie.moser@zumtobelgroup.com


   Malin Hoas  Malin Hoas 
     
   Marketing Communications
     Nordic

     Zumtobel Belysning 
     Birger Jarlsgatan 57 
     SE-113 56 Stockholm

                                     Tel.: +46 (0) 8 26 26 50 
                                     » malin.hoas@zumtobelgroup.com

   Information och kommunikation – Zumtobel-gruppen
   På dina frågor om Zumtobel-gruppen svarar gärna Astrid Kühn-Ulrich, Head Corporate Communications för Zumtobel-gruppen 
    
      • Zumtobel-gruppen Zumtobel är ett företag i Zumtobel-gruppen – här får du veta mer om koncernen.
  • Skapa livsmiljöer med ljus
   Zumtobel-gruppen hör till de få globala aktörerna inom belysningsbranschen. Företagsgruppen erbjuder ett omfattande sortiment av professionell inom- och utomhusbelysning, belysningsstyrsystem och belysningskomponenter liksom innovativ LED- och OLED-teknik.

   » Ta reda på mer om Zumtobel-gruppen på koncernens webbplatsKontakt

SVERIGE
Zumtobel Belysning
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 8 26 26 50
E-Mail: info.se@zumtobel.com

Kundtjänst & innesälj:
customerservice@zumtobelgroup.com

Nyhetsbrevet

Prenumerera nu på Zumtobels nyhetsbrev som kommer varje månad och få ett exklusivt välkomstpaket.

Kommentarer/frågor?

Thank You!

LAND
SOCIAL MEDIA

LLP

Lichtlösungspartner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...
Mehr zum LLP Program

LCP

Lighting Consulting Partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...
Mehr zum LCP Program

LDP

Lighting Design Partner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...
Mehr zum LDP Program