Maintenance ONLITE: Zumtobel Lighting Services - Zumtobel

Maintenance ONLITE

Op het vlak van veiligheidsverlichting moeten talrijke normen worden nageleefd – ook bij het onderhoud dat vanaf de inbedrijfstelling minstens eenmaal per jaar moet worden uitgevoerd. De onderhoudsplicht ligt bij de exploitant en de bevoegde instanties hebben conform de normen EN 50172 en EN 50272.2 het recht om op elk moment de onderhoudsverslagen op te vragen en de installatie te controleren. Met een vakkundige service verzekert u de goede werking van uw installatie in noodsituaties, reduceert u tegelijk de daaruit voortvloeiende kosten en verhoogt u de levensduur van de gehele veiligheidsverlichtingsinstallatie.

Het Zumtobel Servicepakket Maintenance ONLITE biedt hiernaast ook preven­ tieve onderhoudsprestaties om systeemuitvallen te voorzien en te vermijden. De gegarandeerd deskundige opvolging wordt uitgevoerd door specialisten die het systeem door en door kennen. Het jaarlijkse onderhoud en de jaarlijkse inspec­ tie van de veiligheidsverlichtingsinstallatie gebeuren conform EN 50172 resp. ÖNORM 8002­1, VDE 0108­100, VKF 17­03 d of eventuele andere nationaal op­ gelegde normen. In geval van nood verzekert VIP­Support een snelle oplossing.
Voordelen van een professioneel onderhoud:

     
 
 
 
 
                       
1 Normconform
Het onderhoudscontract geeft u als eigenaar van het gebouw de zekerheid dat alle wettelijk opge­ legde voorschriften voor de veiligheidsverlichting vervuld zijn.
  2 Veilig
Een goed onderhouden systeem vermindert de uitvaltijden van de levens­ reddende veiligheidsver­ lichtingssystemen.
  3 Preventief
Preventief onderhoud beschermt tegen ver­ strekkende systeemuit­ vallen en herstellingskos­ ten die ontstaan door te laat ontdekte storingen.
  4 Plichtsbewust
Goed onderhouden vei­ ligheidsverlichtingssyste­ men geven blijk van de verantwoordelijkheid die de eigenaar van een gebouw tegenover werk­ nemers en bezoekers opneemt.

Maintenance ONLITE Gold
Naast de jaarlijkse controle van uw veiligheidsverlichtingsinstallaties volgens de relevante norm houdt het Maintenance ONLITE Goud onderhoudscontract ook een controle van alle veiligheids­ en vluchtwegarmaturen in. Andere voordelen zijn kortingen op wisselstukken en systeemopleidingen.

Maintenance ONLITE Silber
Maintenance ONLITE Zilver geeft u de zekerheid dat de voorgeschreven jaarlijkse controle van uw veiligheidsverlichtingsinstallatie normconform wordt uitgevoerd. Regelmatige controles kunnen dure gevolgkosten voorkomen.
„Dankzij het onderhoud van onze centrale batterijinstallatie door Zumtobel kunnen wij er zeker van zijn dat de installatie normconform wordt gecontroleerd. Dat geeft ons de zekerheid dat de installatie in geval van nood onberispelijk functioneert.”

Urs Zweifel 

zaakvoerder Zweifel Vinarium, Uster (CH)


LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA

PIL

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

LCP

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

LDP

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal
Meer over de programma's