Energie besparen met onze opleidingen - Zumtobel
Selectie 
fam my fam

Gelieve uw weergave te selecteren.

U hebt nu de mogelijkheid om via het keuzeveld fam het catalogusaanbod van de fam in te kijken of om via het keuzeveld myfamnaar de configuratiemodus van de fam over te schakelen. Vanuit beide keuzevelden kan u op elk moment naar de andere weergave overschakelen.


  • myfam

    Van hieruit geraakt u in de productconfigurator op het niveau van de productseries. Deze functie stelt u in staat om zelf gewenste opties van de fam te activeren of te deactiveren. Zo komt u een stap dichter bij uw individuele armatuur.

    myfam
  • fam

    Van hieruit geraakt u in ons catalogusaanbod van fam. Alle bestelbare fam types uit de onlinecatalogus zijn hierin samen met de bijbehorende gegevensbladen en bijkomende informatie opgelijst.

    fam

Opleidingsmodules

Voor het besparen van energie is de installatie van een efficiënte en intelligente lichtoplossing slechts een eerste, belangrijke stap. Uiteindelijk ligt het in de handen van de huistechniek en van elke individuele werknemer ter plaatse hoeveel elektriciteit bespaard wordt en welke lichtkwaliteiten effectief gebruikt worden.

Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de automatismen van de verlichtingsin­ stallatie kennen en deze ook correct toepassen, komt Zumtobel in een eerste stap tot bij de klant zelf en biedt deze een praktische inleiding in de functies en bedieningsapparaten van de lichtmanagementsystemen aan. Een doeltreffend gebruik van de lichtmanagement­ en veiligheidsverlichtingsinstallaties geeft aan de huistechniek de nodige flexibiliteit en efficiëntie in de dagelijkse hantering van de systemen. In ons perfect uitgerust opleidingscentrum vinden Facility Managers en systeemtechnici de perfecte omstandigheden om het systeem grondig te leren kennen en het geleerde ook aan de apparaten zelf in de praktijk te brengen.
het rendement van uw lichtoplossing beïnvloeden:

het Facility Management
De beheerders van de systemen ter plaatse zijn meestal de eerste contactpersonen bij vragen of problemen. Het is hun taak om de wensen van de werknemers op een zo hoog mogelijk niveau te vervullen en om op die manier comfort en efficiëntie met elkaar te verzoenen.
  De gebruikers
Zij staan centraal in onze lichtoplossingen. Ze bedienen het licht en de jaloezieën. Met een goed inzicht in alle mogelijkheden en de individuele instellingen helpen ze om energie te besparen en een optimale licht­ kwaliteit tot stand te brengen.
  De onderhoudstechnicus
Hij begrijpt het lichtmanagement­ en veilig­ heidsverlichtingssysteem tot in detail, stelt het in werking en kan individuele aanpas­ singen doorvoeren. Hij realiseert concepten voor meer energie­efficiëntie en stelt de bedrijfszekerheid veilig.
         

  „Sinds vele jaren gebruiken we de systemen van Zumtobel en volgen we regelmatig de aangeboden opleidingen. Door de professioneel overgebrachte informatie kunnen we alle voordelen van de Zumtobel systemen effectief benutten.”

Reinold Stemmer

Boehringer Ingelheim (D), Koordinator Elektrowerkstatt
Gecertificeerd Zumtobel inbedrijfstellings­ en onderhoudstechnicus


LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA

PIL

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

LCP

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

LDP

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal
Meer over de programma's