SEQUENCE

LED pendel- en opbouwarmatuur

Een modulair opgebouwde
en modulair stuurbare arma-
tuur die de mogelijkheden
van de moderne LED-
technologie ten volle benut.

SEQUENCE

Licht met een nieuwe individualiteit

mySEQUENCE

Gewijzigde vormen van samenwerking, nu eens in projectteams, dan weer aan de klassieke werkplek of in een 'open-space' kantoorruimte vragen om flexibele lichtoplossingen die zich aanpassen aan de individuele behoeften van de mensen. Een studie van Zumtobel in samenwerking met het Fraunhofer IAO heeft aangetoond dat gebruikers de voorkeur geven aan individueel stuurbare verlichtingsoplossingen. De LED-pendel- en -opbouwarmatuur SEQUENCE infinity voldoet perfect aan deze eisen. Apart stuurbare LED-modules spelen flexibel op de wensen van de gebruikers in. Ook het directe en indirecte licht kan willekeurig gecombineerd en in functie van de visuele taken gedimd worden. De lichtscenario's worden opgeroepen en aangepast met een simpele klik van de LITECOM lichtsturing.

SEQUENCE

Het beste licht voor kantoor

Vergaderruimte met SEQUENCE infinity
            Welzijn bevorderen

Alleen gelukkige werknemers zijn ook productieve werknemers.   Op kantoor nemen we via onze ogen elke dag enorme hoeveelheden visuele prikkels waar. Daarbij speelt het juiste licht een centrale rol. Licht werkt in op alle vitale processen in het menselijk organisme en beïnvloedt tegelijk de prestatiebereidheid, gezondheid en veiligheid en het welzijn. Voor gemotiveerde en goed presterende mensen zijn de kwaliteitskenmerken van het licht zoals lichthoeveelheid en de mogelijkheid om de lichtsituatie zelf te beïnvloeden van cruciaal belang.

SEQUENCE

Het beste licht voor kantoor

Individueel kantoor met SEQUENCE infinity
           Identiteit creëren

Symbolen creëren identiteit, individuele ondersteuning houdt ze in stand. Om zich met een zaak, een doelstelling of een onderneming te kunnen identificeren, is een sterk concept of symbool (bijv. architectuur) van wezenlijk belang. Wanneer een onderneming op lange termijn wil verzekeren dat het niet aan (identificatie)kracht inboet, moet ze extra aandacht hebben voor het welzijn van haar werknemers. Deze behoefte is even individueel als de werknemer zelf. Alleen mensen die zich bij hun activiteiten optimaal ondersteund weten, zullen zich met een onderneming identificeren. Heel belangrijke factoren hierbij zijn de inrichting, de mogelijkheid om individueel aanpassingen door te voeren en sfeervolle omgevingsvoorwaarden.

SEQUENCE

Het beste licht voor kantoor

Groepskantoor met SEQUENCE infinity
          Kosten reduceren

Juist investeren spaart op lange termijn
kosten uit.
 Lichtoplossingen hebben via de energie-efficiëntie en lichtmanagementsystemen een rechtstreekse impact op de operationele kosten. Bij aanvang juist geïnvesteerd kapitaal spaart zo op lange termijn kosten uit en beschermt het milieu.

SEQUENCE

Design

Gemaakt om visuele taken te vervullen

Bevrijd van gevestigde vormen betreedt SEQUENCE zowel technologisch
als esthetisch nog onontgonnen terrein. In samenwerking met zowel interne als
externe architecten, lichtingenieurs en designers ontstond een totaal nieuw model dat zich richt naar de verlichtingstaken op kantoor en de mogelijkheden van de moderne LED-technologie ten volle benut.

De LED-techniek en de daarmee gepaard gaande miniaturisering van de lichtbron leggen het fundament voor een slechts 25 mm hoog armatuurframe. Met de ontwikkeling van de lenstechnologie advancedOptics is het gelukt om op deze korte ruimte ook de gevraagde hoge lichthoeveelheden en perfecte verblindingsbescherming te verzekeren. In lijn met de moderne architectuur van kantoorgebouwen werd de bouwvorm in de lengte uitgerekt. Daardoor krijgt SEQUENCE een elegantie die samen met de hoogwaardige en tegelijk gereserveerde materialen de perfectie benadert. Toch gaat de armatuur nooit vervelen.

SEQUENCE

Modulares licht

Groep 3
Groep 2
Groep 1
Terwijl met conventionele armaturen het verlies aan daglicht in het dieper gelegen deel van de ruimte enkel in trappen van de ene armatuurrij tot aan de volgende gecompenseerd kan worden, gebeurt dit met SEQUENCE infinity via een doorlopend luminantieverloop, afhankelijk van de specifieke ruimtelijke situatie, binnen één of meerdere armaturen.
Dankzij de modulaire opbouw – de armatuur bestaat uit maximaal 14 identieke, individueel gesloten LED-modules – opent SEQUENCE infinity nagenoeg onbeperkte mogelijkheden voor de lichtinrichting. Samengebracht in drie logische groepen, zijn de verschillende LED-modules van het directe licht individueel en los van het indirecte lichtaandeel stuurbaar via DALI. De verlichtingssterkte kan zodoende ook binnen één armatuur variëren. Het bijzondere hieraan: de luminanties volgen een aangenaam zacht verloop, van module tot module en zelfs over de drie groepen heen.

SEQUENCE

Perfect licht met een klik

Getrapt luminantieverloop (via LITECOM instelbaar)

Lineair luminantieverloop (standaardinstelling)

De intelligente techniek maakt de bediening heel eenvoudig. De reeds in het lichtmanagementsysteem LITECOM geïnstalleerde SEQUENCE app bevat een aantal onberispelijke lichtverdelingen: negen vooraf ingestelde patronen voor SEQUENCE infinity vergemakkelijken het kantoorwerk doordat ze de lichtstemming snel en precies aan verschillende activiteiten, persoonlijke stemmingen en ruimtelijke situaties aanpassen. Ook variaties in de verlichtingssterkte of een nieuwe mengverhouding tussen direct en indirect licht zijn op elk moment mogelijk. Om geen enkele wens onvervuld te laten, kunnen bovendien ook eigen patronen gedefinieerd worden. Nog een voordeel: met LITECOM wordt elk toestel met webaansluiting een bedieningsinterface - zonder dat bijkomende software geïnstalleerd moet worden.
Zuiver direct of indirect licht
Een uitsluitend indirect stralende SEQUENCE armatuur verlicht de ruimte met een gering aandeel kunstlicht. Zuiver direct licht beschermt tegen verblinding bij het van boven uit kijken naar de armatuur.
Oriëntatie
Gedimde LED-modules, naar keuze aan het linker-
of rechteruiteinde van de armatuur, nemen de
architectuurverlichting op zich en zorgen voor
oriëntatie in de ruimte.
Presentatie
De presenterende persoon staat in het middelpunt van het licht, naar het presentatievlak toe worden de luminanties almaar geringer.
Conferentie
Met een centraal lichtzwaartepunt krijgen de op tafel liggende materialen extra aandacht. Gereduceerde verlichtingssterktes in de omgevingszone zorgen voor de nodige compensatie.
Tablet-PC
Weerspiegelingen op glanzende oppervlakken van beeldschermen of tijdschriften kunnen effectief vermeden worden wanneer het directe licht boven het werkvlak gedoofd wordt.
Geconcentreerd werken
Maximale verlichtingssterktes, zowel uit directe als indirecte lichtbronnen, geven ondersteuning bij veeleisende activiteiten.
SEQUENCE Bediening
Vooraf ingestelde patronen

SEQUENCE

LITECOM lichtmanagementsysteem

SEQUENCE infinity
W-LAN
DALI
LAN
LAN
Centraal sturingsapparaat
W-Lan Router
Desktopcomputer
Mobiel apparaat
                                  lichtmanagementsysteem

Het nieuw ontwikkelde lichtmanagementsysteem van Zumtobel plaatst de gebruiker in het middelpunt van het licht. In samenwerking met de beste partners uit de meest uiteenlopende disciplines ontstond een open, baanbrekend en innovatief lichtmanagementsysteem. Interfacedesigners en applicatie-experts waren al van bij de start bij het project betrokken. Het resultaat is een nieuwe vorm van lichtmanagement die maximale flexibiliteit combineert met een eenvoudige configuratie en intuïtieve menusturing.

De speciaal voor SEQUENCE infinity ontwikkelde app is reeds standaard in LITECOM geïnstalleerd en staat dus voor elke gebruiker zonder extra kosten ter beschikking. zumtobel.com/litecom

SEQUENCE

LITECOM lichtmanagementsysteem

Intuïtieve menusturing Met duidelijke symbolen en vrij definieerbare namen voor ruimtes en locaties wordt de bediening kinderspel. De passende lichtstemming voor armatuurgroepen of voor de hele ruimte wordt gekozen aan het beeldscherm. Ook elke individuele SEQUENCE infinity armatuur kan via de voorgeprogrammeerde en individueel aanpasbare patronen worden aangestuurd.
Efficiënt gebruik van daglicht Om het besparingspotentieel van het gratis beschikbare daglicht ten volle te benutten, kan het verloop van de verlichtingssterkte vanaf het venster tot diep in de ruimte individueel worden ingesteld. Met een dag- en nachtpunt per armatuurrij is de daglichtkarakteristiek snel en precies gedefinieerd.
LITECOM is geen software die geïnstalleerd moet worden - een webverbinding volstaat en garandeert meteen de onafhankelijkheid van besturingssystemen. Wizards leiden u stap voor stap doorheen de inbedrijfstelling. Dit hulpinstrument met gewone tekst maakt ook voor niet-technici een snelle en trefzekere inbedrijfstelling mogelijk.
App-strategie Het werken met een app laat toe om het lichtmanagementsysteem exact aan de behoeften van een gebouw en zijn gebruikers aan te passen. De basisfuncties van licht en gebouw zijn reeds in de Basic App geïntegreerd.

SEQUENCE

Geïntegreerde intelligentie

Functieoverzicht SEQUENCE infinity

LITECOM ready                                            
Aantal DALI-adressen per armatuur
Direct/indirect licht apart stuurbaar
Direct licht naar keuze met lineair of getrapt
luminantieverloop*
Individuele armatuurpatronen *
Geschikt voor gelijkstroom voor centraal gevoede
veiligheidsverlichtingsinstallaties
Automatische antipaniekverlichting op basis van
het diffuse directe lichtaandeel
Individuele armatuursegmenten kunnen
vervangen worden

* in combinatie met het LITECOM lichtmanagementsysteem
Indirect licht adrss 4
Rechts ádres 3
Centraal adres 2

Links adres 1

Het sturingsconcept van SEQUENCE infinity steunt op vier DALI-adressen die naast een aparte sturing van het directe en indirecte licht het directe lichtaandeel ook nog eens in drie groepen onderverdeelt. Bij verschillende DALI-instelwaarden voor het directe lichtbereik berekent de geïntegreerde converter automatisch een zacht, lineair luminantieverloop over alle LED-modules heen. Indien gewenst kan de lichtverdeling ook getrapt gebeuren.
Functieoverzicht SEQUENCE

LITECOM ready
Aantal DALI-adressen per armatuur
Direct/indirect licht apart stuurbaar
Direct licht naar keuze met lineair of getrapt
luminantieverloop
Individuele armatuurpatronen
Geschikt voor gelijkstroom voor centraal gevoede
veiligheidsverlichtingsinstallaties
Automatische antipaniekverlichting op basis van
het diffuse directe lichtaandeel
Individuele armatuursegmenten kunnen
vervangen worden
Indirect licht adres 2
Direct licht adres 1
Ook in haar basisuitvoering biedt SEQUENCE het comfort van direct/indirect licht. De lichtaandelen kunnen voor individuele lichtstemmingen en activiteiten via twee DALI-adressen apart van elkaar gestuurd worden. Qua vorm en lichttechniek zijn SEQUENCE en SEQUENCE infinity niet van elkaar te onderscheiden. In beide versies maakt de lenstechnologie advancedOptics de combinatie van een vlakke bouwvorm met een uitstekende lichtkwaliteit en een schitterende armatuurefficiëntie tot 100 lm/W mogelijk.
SEQUENCE infinity
SEQUENCE

SEQUENCE

Precisie op de kleinst mogelijke ruimte

Als innovatieve verlichtingsoplossing verenigt SEQUENCE
haar geringe hoogte met hoge lichthoeveelheden, een exacte
lichtverdeling, een perfecte verblindingsbescherming en maximale
efficiëntie. Dat is enkel met een speciaal op de LED-technologie afgestemd
optisch systeem realiseerbaar. Terwijl andere lichttechnieken de verblindingsbescherming van hoge lichtstromen enkel over het hele vlak en dus via een evenredig grote bouwvorm met een diffuus lichtkarakter bereiken, blijft SEQUENCE door de advancedOptics lenstechnologie tot 9650 lm uiterst compact en toch nog perfect beschermd tegen verblinding. De transparante lenzen zorgen door de totale reflectie van het ingekoppelde licht voor een hoog optisch rendement van het systeem en op die manier voor een uitzonderlijke armatuurefficiëntie tot 107 lm/W.
Mechanische verbinding
Elektrisch contact

SEQUENCE

Precisie op de kleinst mogelijke ruimte

Het hoofdaandeel van het directe licht wordt via een innovatieve cluster van exact gevormde LED-lenzen naar het werkvlak gestuurd. Naast een voor kantoortoepassingen optimale verblindingsbescherming maakt de advancedOptics lenstechnologie ook de uiterst compacte constructie van SEQUENCE mogelijk. In functie van de toepassing zijn de verschillende lenzen naar keuze symmetrisch of asymmetrisch gevormd.
Diffuus kader Het opalen afdekkader zorgt met zijn Lambertiaanse lichtverdeling voor zachte contrastverhoudingen bij een gelijkmatige verlichting en zichtbare luminanties.
LED-module-unit LED-module en voorgeplaatste optiek vormen een gesloten geheel, verkrijgbaar in een warm witte (3000 K) en neutraal witte (4000 K) kleurtemperatuur. De kleurweergave van CRI > 80 beantwoordt aan de eisen van een moderne kantoorverlichting. Door de hoge LED-efficiëntie en het perfecte warmtebeheer bedraagt de levensduur 50.000 uur bij een resterende lichtstroom van 85 % (L85).

SEQUENCE

Perfectie tot in het kleinste detail

De van buiten uit zichtbare modulariteit van SEQUENCE wordt binnen in de armatuur doorgetrokken. Alle elektrische componenten worden via een kabelboom gevoed. Ondanks de slanke constructie biedt het als ruggengraat functionerende aluminiumprofiel voldoende plaats voor een naadloze integratie van de indirect stralende LED-modules en de converter.
Aluminiumprofiel   De slanke armatuurbehuizing uit gelakt geëxtrudeerd aluminium doet tegelijk dienst als stabiele ruggengraat van de armatuur waaraan alle elementen bevestigd worden.
Ophanging   Dankzij haar geringe gewicht kan SEQUENCE rechtstreeks aan de transparante aansluitkabel gependeld worden.
Converter   Conform de doelstelling om
een zo efficiënt en comfortabel mogelijke
verlichting te realiseren, zijn de converters
via DALI dimbaar van 1 % tot 100 %.
Transparante afdekking   Een transparant PMMA-profiel beschermt de LED-modules tegen vervuiling en tegen beschadiging door elektrostatische ontlading bij contact.
Indirecte module   Los van het directe licht stuurbaar, gebruikt de indirecte module tussen 10 % en 25 % van de lichthoeveelheid voor een aangename plafondverlichting om zo een vriendelijke ruimtelijke atmosfeer te creëren.

SEQUENCE

Lichtverdeling

Armatuurpositie
Symmetrisch boven de werkplek
Aanbevolen pendelhoogte 40 tot 100 cm.
Werkplekverlichting   Met een zuiver symmetrische lichtverdeling is SEQUENCE gedefinieerd voor de optimale verlichting van een dubbele werkplek. Bij een asgerichte opstelling in een rechte hoek ten opzichte van de gevel volstaat een armatuur tussen elke tweede as van de ruimte om de voor kantoren vereiste verlichtingssterkte van 500 lx binnen de werkzone te bereiken.
Symmetrische
lichtverdeling

SEQUENCE

Lichtverdeling

Licht voor tafel en ruimte   Door de combinatie van lichtmodules met een asymmetrische lichtuitstraling en verschillende oriëntaties kan naast de verlichting van de werkplek ook de verlichtingssterkte binnen de omgevingszone geoptimaliseerd worden. Middels een lichte verschuiving van de armatuurpositie verder naar binnen toe wordt de omgevingszone zonder bijkomende verlichtingscomponent met 300 lx verlicht. Tegelijk legt de asymmetrie van de lichtverdeling het zwaartepunt van de verlichting binnen de werkzone.
* Beschikbaar vanaf het najaar van 2014

Armatuurpositie
Iets verder naar binnen toe verplaatst, ligt de lichtfocus van de twee naar elkaar
toe stralende armatuursegmenten centraal boven de werkzone. Het derde
armatuursegment zorgt voor een asymmetrische verlichting van de omgevingszone.
Asymetrische*
lichtverdeling

SEQUENCE

Productprogramma

Modulaire veelzijdigheid   De modulaire opbouw van SEQUENCE maakt een breed spectrum van geometrische vormen en lichttechnische uitvoeringen mogelijk. Daarbij kan gekozen worden tussen pendelarmaturen met een direct/indirecte lichtverdeling en opbouwarmaturen met een zuiver directe lichtuitstraling.
Pendelarmatuur CRF
(SEQUENCE)
Pendelarmatuur 8 modules
(SEQUENCE) 
Pendelarmatuur 14 modules
(SEQUENCE infinity, SEQUENCE)
Opbouwarmatuur CRF
(SEQUENCE)
Opbouwarmatuur 8 modules
(SEQUENCE)

Opbouwarmatuur 14 modules
(SEQUENCE infinity, SEQUENCE)

SEQUENCE

Kwaliteit en efficiëntie

Randvoorwaarden                                                       
Armaturen vooraf
24 pendelarmaturen 2 x 49 W T16
Armatuurlichtstroom: 7783 lm
Lichtrendement van armatuur: 73 lm/W
18 downlights 1 x 26 W TC-DEL (918 lm / 32 lm/W)       
Armaturen achteraf
12 SEQUENCE infinity armaturen 105 W
Armatuurlichtstroom: 9650 lm
Lichtrendement van armatuur: 92 lm/W
29 SLOTLIGHT II LED armaturen 19 W
(wandverlichting, 1730 lm / 91 lm/W)                               
Lichtmanagementsysteem LITECOM
Energiebesparing door daglicht- en jaloeziesturing,
aanwezigheidsen tijdmanagement zumtobel.com/litecom
Berekeningsperiode 20 jaar
LED in vergelijking met T16-armaturen en TC-DEL-downlights

SEQUENCE geeft aan het licht een nieuwe dimensie van individualiteit, gecombineerd met een hoge energie-efficiëntie van 107 lm/W. Het slanke armatuurdesign en een bijkomende wandverlichting begeleiden de architectuur. Een open ruimtelijke atmosfeer en een vriendelijke werkomgeving verhogen dan weer het welbevinden van de werknemers. De nieuwe generatie kantoorarmaturen met 14 individueel stuurbare LED-modules biedt instellingen op maat voor verschillende gebruikersvereisten en wisselende werkmethoden. Om de teamgeest te bevorderen zonder aan individualiteit in te boeten, worden de armaturen met hun homogene verticale verlichtingssterktes via het lichtmanagementsysteem LITECOM gestuurd.

SEQUENCE

Kwaliteit en efficiëntie

LED-verlichting + lichtmanagement
LED-verlichting
Uitgangssituatie
Alle berekeningen gaan uit van een jaarlijkse stijging van de energie- en bedrijfskosten van 5 %.
Besparingspotentieel
alleen door een efficiënte
LED-verlichting

Bijkomende besparing
met lichtmanagement

Resterend
energieverbruik

LED-verlichting +
lichtmanagement
LED-verlichting
Uitgangssituatie
Gemiddeld energieverbruik per m² en per jaar

Energieverbruik
in kWh
LED-verlichting +
lichtmanagement
LED-verlichting
Uitgangssituatie
CO²-uitstoot over de hele levenscyclus (20 jaar)

CO²-uitstoot
in ton

SEQUENCE

Kwaliteit en efficiëntie

Kosten reduceren
Efficiënte LED-pendelarmatuur met 85 lm/W Energiebesparing door daglicht- en jaloeziesturing, aanwezigheids- en tijdmanagement en een precieze lensoptiek.
Identiteit creëren
Slank, met een hoog innovatiegehalte. Zacht lichtverloop. Bijkomende structurering van ruimtelijke zones door SLOTLIGHT.
Welzijn bevorderen
Revolutionaire, individuele aansturing van SEQUENCE Goede contrastweergave - toekomstbestendige basis voor veelvuldige arbeidstaken.

SEQUENCE

Veiligheid in geval van nood

Eenvormig plafondbeeld – gereduceerde kosten
SEQUENCE biedt de mogelijkheid om het veiligheidslicht in de algemene verlichting te integreren. Bijkomende armaturen die heel vaak het plafondbeeld verstoren, kunnen op die manier vermeden worden. De SEQUENCE armaturen worden in geval van nood automatisch via de centrale batterij tot een vooraf ingesteld veiligheidsverlichtingsniveau van 15% gedimd en nemen ook de antipaniekverlichting op zich. Bij SEQUENCE infinity wordt bovendien enkel het diffuse aandeel van het directe licht geactiveerd. Zo haalt SEQUENCE met een gereduceerd vermogen en optimale gelijkmatigheid de wettelijk opgelegde verlichtingssterktes. Met een centrale voeding kunnen de kosten en de werkinspanning vooral bij grotere installaties met meer dan honderd armaturen duidelijk gereduceerd worden.

SEQUENCE

SEQUENCE

SEQUENCE

SEQUENCE

U wil meer weten over SEQUENCE
+
Selectie 
fam my fam

Gelieve uw weergave te selecteren.

U hebt nu de mogelijkheid om via het keuzeveld fam het catalogusaanbod van de fam in te kijken of om via het keuzeveld myfamnaar de configuratiemodus van de fam over te schakelen. Vanuit beide keuzevelden kan u op elk moment naar de andere weergave overschakelen.


  • myfam

    Van hieruit geraakt u in de productconfigurator op het niveau van de productseries. Deze functie stelt u in staat om zelf gewenste opties van de fam te activeren of te deactiveren. Zo komt u een stap dichter bij uw individuele armatuur.

    myfam
  • fam

    Van hieruit geraakt u in ons catalogusaanbod van fam. Alle bestelbare fam types uit de onlinecatalogus zijn hierin samen met de bijbehorende gegevensbladen en bijkomende informatie opgelijst.

    fam
Selectie:  
fam myfam

subFam – gefilterd

subFam Text
Gemeenschappelijke eigenschappen
eigenschappen FamilyName
Onderscheidende eigenschappen
eigenschappen ProductName
Daten werden geladen...
Selectie:  standaard producten
1 Phasenstrahler (mit Adapter und kurzem Vorsatzring)
Artikelnaam
Uitvoering
Variant
L/B/H
TE
Bruttopreis excl. MWSt.
Bestelnummer
sapName
01234567
Zubehör
Artikelnaam
Uitvoering
 
Bruttopreis excl. MWSt.
ABC
Bestelnummer
sapName 01234567

Legende
Product in de wenslijst opslaan Nieuw product
Naar ecoCALC overzetten Tabelweergave sorteren
Naar DIALux overzetten
Naar RELux overzetten
Beschikbaarheid (vrijblijvend) ex fabriek:
A
Aan het magazijn beheerd
L
19 jours ouvrables
V
9 werkdagen
C
op aanvraag

myproduct

Gebruik de productconfigurator om uit de bestaande opties de door u gewenste configuratie te kiezen. De stuklijsten kan u opslaan en per e-mail verzenden.

share it

Taal catalogus

Productfilter / OFFON

Gelijkaardige producten

Onderscheidingen

Ontwerper

Toepassingsfoto’s

LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA

PIL

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

LCP

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

LDP

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal
Meer over de programma's