EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Nejlepší světlo pro člověka a životní prostředí.

Technologický a společenský obrat jakož i citelné změny životního prostředí jsou příčinami rostoucího uvědomění životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů. Toto platí jak pro podniky tak také pro samotné lidi. Zvlášť patrné je to v našem pracovním prostředí. V budoucnu bude čím dál tím důležitější získat do pracovního kolektivu, udržet si a motivovat zaměstnance zdravým pracovním prostředím nezatěžujícím životní prostředí. Výsledkem bude podniková kultura a identita, která se projeví i nad rámec firmy, přispěje k motivaci zaměstnanců, zlepší zdravotní stav a zvýší výkon.

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Věděli jste, že ...

... můžete ušetřit díky energeticky úspornému osvětlení a řízení světla až 80 %
nákladů na energie pro osvětlení?

... může firma Zumtobel významně přispět k environmentální certifikaci budov?

... je schopna provést environmentální značení a prohlášení o produktu (EPD) ve smyslu
slučitelnosti svých výrobků se životním prostředím

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Rostoucí podíl zelených budov v příštích letech

Vývoj budov podstavených dle principu trvalé udržitelnosti
(stavby průmyslových a úředních budov)

*2013 Dodge Construction Green Outlook, McGraw-Hill Construction, 2012
**World Green Building Trends, Smart Market Report, McGraw-Hill Construction, 2013

Již od roku 2012 se postavilo 44 % všech průmyslových a úředních budov dle zásady trvalé udržitelnosti. Podle aktuálních studií*) by měl tento podíl do roku 2016 narůst na 55 %.

Nárůst se očekává i v oblasti renovace budov. V rámci anket**) uvedlo 50 % dotázaných firem, že v oblasti renovace plánují projekty trvalé udržitelnosti.


EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Výdaje, které se vyplatí

World Green Building Council, The Business Case for Green Building (2013)
*) for LEED-certified buildings
**) up to +3% higher rents per LEED certification level
***) up to +30% higher sales value of LEED-certified office buildings
 • snížení nákladů na energii

 • zvýšení příjmů z nájmu

 • vyšší zůstatková hodnota pro další prodej

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Zelené budovy podporují dobré zdraví

 • Increase in productivity thanks to optimised lighting solution

 • Fewer days absent due to illness

 • Employer branding: a working environment that inspires people

*) World Green Building Council, The Business Case for Green Building (2013)
**) CBRE Richard Ellis and USD University of San Diego, Green Buildings and Productivity (2009)

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Myslíme na životní cyklus výrobku

Při vývoji našich výrobků se analyzuje a optimalizuje každá fáze životnosti výrobku – od výběru surovin až po recyklaci.

Tím dokážeme nepřetržitě minimalizovat dopad každého výrobku na životní prostředí.

Transport

Výroba
Použití
Suroviny
Recyklace

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

EPD: environmentální dokument s údaji konkrétního výrobku, který průhledně dokumentuje veškeré vlivy výrobku na životní prostředí - v celém jeho životním cyklu.

 • fundovaná podložená data podporují ekologickou certifikaci budov
 • spočívá na hodnocení životnosti výrobku z hlediska nezávadnosti pro životní prostředí (LCA Life Cycle Assessment)
 • splňuje ekologické normy dle EN15804 a ISO14025
 • Ekologická prohlášení o produktu (EPD) ke stažení v online-katalogu společnosti Zumtobel

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Náš přínos pro certifikaci LEED

 • LEED* (Leadership in Energy and Environmental Desgin) je mezinárodně uznávaný certifikační systém pro udržitelnou výstavbu

 • posouzení technologie stavby budov akreditovanými odborníky (LEED Acredited Professional)

 • bodování v různých kategoriích

 • ocenění LEED NC 2009**:
  certifikován 40-49 bodů | stříbrný certifikát 50-59 bodů |
  zlatý certifikát 60-79 bodů | platinový certifikát 80-110 bodů

» Přínos firmy Zumtobel ke stažení (EN)

Ve formě inteligentního řešení osvětlení můžě Zumtobel uplatnit až 34*** bodů

LEED® certification from 40 points
založeno U.S. Green Building Council v roce 2000
**) New Construction and Major Renovations, LEED 2009
*** vč. možných Pilot Credits

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

První budova s certifikátem LEED v Rakousku: i+R Gruppe, Lauterach | AT

„Naším nárokem v případě nových podnikových centrál bylo v první řadě vytvoření co nejlepšího prostředí pro naše zaměstnance a pracovníky“, říká jednatel i+R, Reinhard Schertler. „Dosažení maximální možné kvality klimatu prostoru, akustiky a energetické účinnosti bylo proto pro nás jako stavebníka samozřejmostí.“
Reinhard Schertler
Jednatel
i+R Gruppe GmbH

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Největší budova certifikovaná dle LEED v Itálii: Vodafone Village, Milán | IT

Řízení světla a efektivní osvětlení podporuje certifikaci budov.
V kategorii „Energie a atmosféra“ přispívá automatické řízení světla značným způsobem k ušetření energie (o cca 25 %) a podporuje inteligentní využití denního světla.

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Zkušenosti z praxe: energeticky úsporný supermarket SPAR ve Vídni a Murau | AT

Gerald Geiger
vedoucí úseku centrálních staveb/energie/techniky
SPAR
„Po více než jednom roce provozu našich energeticky úsporných supermarketů SPAR v Murau a ve Vídni jsme zaznamenali, že obě provozovny spotřebovaly o neuvěřitelných 58 % energie méně než tomu bylo před jejich kompletní přestavbou.“

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

You can use ecoCALC to calculate and analyse the economic
efficiency of a lighting solution throughout its entire life cycle. It not
only calculates investment costs, but also analyses the financial
aspects of an environmentally sound solution – e.g. CO2 emission
or maintenance costs. In the simplified online version, ecoCALC
light, the number of input fields is reduced to an absolute minimum,
and it can be used without prior installation on computers and
tablets; it is based on the same calculation methods as the tried-
and-tested software version and is perfectly suited for quick
calculations.

Go to ecoCALC light www.zumtobel.com/ecocalclight 
The full version of ecoCALC is available at: www.zumtobel.com/ecocalc  

 

DALEC is a design tool to calculate potential savings for rooms with systems based on daylight and artificial lighting. The online tool allows the user to assess façade lighting and artificial lighting – without extensive expert knowledge and within very short calculation periods – in early planning stages, with respect to the monthly and annual energy demand for artificial lighting, heating and cooling. In addition to criteria relating to energy, comfort is evaluated as well.

Go to DALEC

 

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Skalní masív s energetickými výhodami: sídlo firmy SALEWA v Bozen | IT

EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV

Chci se dozvědět více o EKOLOGICKÁ CERTIFIKACE BUDOV
+

reference

2226
Lustenau, Rakousko
Investor: Baumschlager Eberle, Lustenau (AT)
Architekt: Baumschlager Eberle, Lustenau (AT)
Světelné řešení: Symetrys, Lustenau (AT)
Světelná technika: Graf Elektro, Dornbirn (AT)
Elektroinstalace: Graf Elektro, Dornbirn (AT)

Více pohodlí s menší spotřebou energieznělo heslo architekta Dietmara Eberleho u šestipatrové novostavby 2226v rakouském Vorarlbersku. Název domu 2226se vztahuje k teplotnímu spektru mezi 22 a 26 stupni Celsia, které většina lidí po celém světě vnímá jako příjemné. Díky sofistikovanému systému, složenému ze starých stavebních tradic a novodobých metod, je tato teplota v budově trvale zachována, a to bez použití topení nebo klimatizace. Dietmar Eberle se místo toho spoléhá na optimální využití denního světla, velké výšky a hloubky místností, dobrou výměnu vzduchu a masivní stěny.

Pomocí inovativního softwaru jsou přitom zohledněny meteorologické podmínky a počet osob přítomných v budově. Pro tento revoluční architektonický projekt vyvinula firma Zumtobel vhodný koncept osvětlení, který splňuje vysoké nároky architekta na účinnost, design a multifunkční použití.

Kancelářská budova s užitnou plochou necelých 2 500 metrů čtverečních poskytuje přístřeší vedle architektonické kanceláře Eberleho »be baumschlager eberle« také dalším kancelářím, kafetérii a dvěma renomovaným galeriím. Světelné řešení tuto skutečnost zohledňuje a optimálně se přizpůsobuje různým úkolům osvětlení. O všeobecné osvětlení a ideální světelné podmínky pro orientaci a vedení obyvatel a návštěvníků budovou se stará dekorativní svítidlo LINARIA. Optimální osvětlení kancelářských pracovišť zajišťují funkční a estetická stojanová svítidla. LED spoty série PANOS INFINITY poskytují rovnoměrné základní osvětlení na provozních plochách kancelářského podlaží a vyznačují se obzvláště vysokou kvalitou světla.

Zumtobel. The Light.

share it


Řešení světla
i+R Gruppe Lauterach | AT
Investor: i+R Gruppe, Lauterach (AT)
Architekt: Dietrich und Untertrifaller
Světelné řešení: Bartenbach Lichtlabor
Fotografie: Zumtobel
Environmentální certifikát: LEED® Platinum

Nová centrála tradiční firmy z Lauterachu skupiny i+R Gruppe (kdysi i+R Schertler-Alge) je reprezentativním projektem pro trvale udržitelný způsob stavění. V říjnu roku 2013 obdržela firemní budova jako první a jediná v Rakousku certifikát LEED Platin. Nejvyšší vyznamenání certifikací LEED Greenbuildung bylo uděleno v kategorii „New Construction & Major Renovations“ (komplexní stavba včetně vnitřní výstavby). Značný příspěvek k realizaci ambiciózních cílů stavebníka přinesla firma Zumtobel ve formě svého integrovaného řešení světla, které nevítězí jen na frontě účinnosti, nýbrž přesvědčí i svou flexibilitou a komfortem pro pracovníky.

Inteligentní využití denního světla v celé budově
V celé budově hraje využití denního světla primární roli. Na jedné straně pro zvýšení účinnosti, především však za účelem vytvoření ideálních pracovních poměrů pro pracovníky, jak vysvětluje jednatel firmy i+R, Reinhard Schertler: „Nejvyšší prioritou v naší nové podnikové centrále i+R byla nabídka toho nejlepšího pracovního prostředí pro naše zaměstnance. Inovační koncept umělého světla, maximalizující využití denního světla a tím vyvíjející pozitivní účinek na zdraví a dobrý pocit pracovníků, je velmi důležitý.“
Řízení denního světla zajišťuje optimální kombinaci denního a umělého světla a vytváří optimální světelné podmínky pro pracovníky. Změny intenzity osvětlení jsou vnímány a vyrovnávány prostřednictvím senzorů v místnostech. Úroveň osvětlení se pomalu zvyšuje a snižuje, přičemž je to pro oko zcela nepozorovatelné. I přes vysoký stupeň automatizace nechává řešení osvětlení dostatečné množství prostoru pro individuální komfort, protože každý pracovník si může kdykoliv přizpůsobit intenzitu světla, sluneční záření a teplotu svým osobním potřebám.
Spolu s tímto energii šetřícím řešením osvětlení, zakládajícím se převážně na LED a k tomu podporováno hlásiči přítomnosti, dokázala skupina i+R Gruppe snížit spotřebu energie pro osvětlení až o 70 procent. Společně s projektanty osvětlení ze světelné laboratoře Bartenbach Lichtlabor se společnosti Zumtobel podařilo realizovat řešení osvětlení, které nabízí vysokou míru flexibility na základě nejmodernější technologie. Díky tomu splňuje nejen individuální potřeby skupiny i+R Gruppe a vysoké požadavky budovy s certifikátem LEED Platin, nýbrž je kompatibilní a adaptabilní tak, aby dostál dlouhodobě těm nejvyšším nárokům na trvalou udržitelnost a komfort.

Transparence díky Prohlášení o ekologickém produktu (EPD)
Jako první podnik v branži světelné techniky zavedla firma Zumtobel Prohlášení o ekologickém produktu dle mezinárodních norem ISO 14025 a EN 15804. Prohlášení, takzvaná EPD (Environmental Product Declaration), dokumentují vlivy životního prostředí na produkt po dobu jeho celkového životního cyklu, např. bilanci CO2, podíl recyklovatelnosti, materiálové složení nebo opětovné použití. Zejména u certifikace budov, jakými jsou LEED, se taková prohlášení EPD postarají o nutnou transparenci a jsou podstatnou součástí pro proces. Firma Zumtobel navíc podporuje své partnery a zákazníky při certifikaci budov vysláním svých vlastním expertů na ekologické, zelené budovy. Ti s sebou přinášejí rozsáhlé vědomosti a poradenství při vývoji trvale udržitelného řešení osvětlení, zejména s ohledem na odlišné certifikační procesy.

share it


VODAFONE Village Milán | IT
Architekt: Dante O. Benini & Partners Architects, Milán (IT)
Světelné řešení: Dante O. Benini & Partners Architects, Milán (IT)
Světelná technika: Studio AS ingg Srl, Milán (IT)
Elektroinstalace: Milani Giovanni & C. Srl, Osnago Lecco (IT)
Environmentální certifikát: LEED® stříbro
Řešení osvětlení společnosti Zumtobel obstálo ve své zatěžkávací zkoušce již v pobočce Vodafone v Ivrea (Itálie). Druhá největší telekomunikační firma díky tomu i ve svém novém sídle firmy v Miláně vsadila na kvalitu a zkušenosti firmy Zumtobel.

Inteligentní využití denního světla a efektivní osvětlení podporovaných certifikací budov
„Vodafone Village“ sestávající ze tří zesítěných budov s užitnou plochou přesahující 67 000 m² se prezentuje rozsáhlým řešením osvětlení. Toto osvětlení se na jedné straně vyznačuje energetickou účinností a minimalizovanými náklady na údržbu, na druhou stranu dokáže držet krok a odpovídat vysokým nárokům na estetiku, kvalitu světla a bezpečnost.
Hlavní sídlo firmy Vodafone bylo certifikováno podle norem LEED Standards (LEED® 2009 ID+C: Commercial Interiors) a vyznamenáno stříbrným označením kvality (52/110 možných bodů). Komplex budov je v současnosti největší budovou v Itálii certifikovanou podle LEED.
V kategorii „Energie a atmosféra“ přispívá automatické řízení světla značným způsobem k ušetření energie (o cca 25%) a podporuje inteligentní využití denního světla. Systémy zajišťující snižování spotřeby energie v budově zároveň umožňují dosáhnout další energetické efektivnosti, a to až o 70 %.

Pro vylepšení dobrého zdravotního stavu pracovníků byla naplánována a realizována rovněž opatření v kategorii „Klima vnitřních prostor“: v komplexu jsme využili strategií, s jejichž pomocí dosahujeme vyšší kvality vzduchu, mezi něž patří například čidla CO2 umístěná do prostor s vysokou fluktuací osob, a zvýšili míru obměny vzduchu. K velice pohodlnému a zdravému pobytu na pracovišti rovněž přispívá použití konstrukčních materiálů s nízkými emisemi volatilních organických látek (VOC - Volatile Organic Compounds).

share it


Řešení světla
Sídlo firmy SALEWA v Bozen | IT
Budování značky zaměstnavatele na nejvyšší úrovni
Investor: Oberalp Salewa (IT)
Architekt: Cino Zucchi Architetti a Park Associati (Filippo Pagliani, Michele Rossi) Mailand (IT)
Projekt elektroinstalace: Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bozen (IT)
Fotografie: Oskar da Ritz; Zumtobel
Environmentální certifikát: Climate House
»Všechno pro hory« zní slogan firmy Salewa jako jednoho z evropských lídrů na trhu s technickým vybavením a oblečením do hor. Nové sídlo vedení podniku názorně objasňuje tento základní princip už svou polohou: Tato budova vyprojektovaná architektonickou kanceláří Mailänder Architekturbüros Cino Zucchi
Architetti a Park Associati leží ve městě Bozen na okraji "bledých hor", jak jsou Dolomity díky zbarvení svých hornin často nazývány.

Všechno pod jednou střechou
Tato budova neobyčejného tvaru v sobě zahrnuje různé funkce:

 • kancelářské a správní prostory pro přibližně 160 pracovníků
 • skladovací prostory pro logistiku
 • největší lezeckou halu v Itálii až pro 250 lezců
 • fitness pro zaměstnance
 • školní družinu
 • veřejnou konferenční místnost

Člověk ve středu pozornosti
Při plánování byl ve středu pozornosti člověk - především zaměstnankyně a zaměstnanci. Tato reprezentativní firma z jižního Tyrolska chce být příkladem aktivního životního stylu - právě u specialisty na horské sporty je toto krédo důležité. Kromě toho vynáší tato budova trumf svým celistvým konceptem pro energii a osvětlení, tento byl vyznamenán v rámci uznávaného konceptu jižního Tyrolska "Klimahaus" a dosáhl v jednotlivých částech budov dokonce nejvyšší zlatý certifikát. Při výběru stavebních materiálů se dbalo toho, aby byla maximálně možně eliminována doprava a zatěžování životního prostředí. 90 % dodavatelů pochází z blízkého okolí. Solární panely budovy vyprodukují více energie než sami spotřebují. Navíc přinesly tyto technologie s možností opětovného získávání tepla k vytápění a chlazení této masivní budovy, navíc s regulovatelnou povrchovou teplotou redukční potenciál ve výši 330t CO2 ročně. Dosaženo bylo této úžasné hodnoty mimo jiné také díky dvojité skleněné fasádě, která je umístěna na ocelové konstrukci před betonovými nosníky střechy a sloupy a slouží jako větraná tepelná ochrana s tabulemi skla s protisluneční ochranou.

share it


Řešení světla
Energeticky úsporné supermarkety SPAR v Murau a ve Vídni | AT
Udělat dobrou věc – spořit energii
Investor: SPAR
Architekt: Murau: Veider Röthl Kaltenbrunner, Leoben (AT); Vídni, Engerthstraße: 3D, Design.Development-Display, Vídni (AT)
Projekt elektroinstalace: Murau: TB Mayr, Bruck a. d. Mur (AT)
Elektroinstalace: Murau: Klampfer, Leonding (AT); Vídni, Engerthstraße: EMC, Böheimkirchen (AT)
Environmentální certifikát: ÖGNI zlato
SPAR udělal se svým novým konceptem prodejen dobrou věc. V roce 2010 se otevřely téměř souběžně první dva energeticky úsporné supermarkety v Rakousku (v Murau a ve Vídni). Firma Zumtobel vyprojektovala pro oba supermarkety jednotné osvětlení, které se skládá ze 100% z LED světel. Společně s dalšími inovativními stavebními prvky a opatřeními tím ušetří filiálky 50 % energie a téměř 80 tun CO2.

K dnešnímu dni bylo v samotném Rakousku podle nového konceptu realizováno cca. 35 prodejen SPAR a EUROSPAR, čímž je důsledně sledován cíl trvalé udržitelnosti.

Úloha osvětlení
Vedle vytápěcích a chladících zařízení má osvětlení podstatný podíl na spotřebě energie. Ledky se vyznačují dlouhou životností. Správným řízením neboli termomanagementem klesá náročnost údržby a tím také náklady. U bezpečnostních světel profituje zákazník díky nízkému napájení. Použitím LED světel může být ušetřeno až 25 % nákladů za energii na osvětlení. To je výsledek, který odhalil stálý monitoring prováděný společností SPAR.

Zlatým vyznamenáním byly ze strany rakouské společnosti pro trvale udržitelné hospodaření (ÖGNI) vyznamenány energeticky úsporné supermarkety v Murau a ve Vídni.

share it


Řešení světla
Interview s panem Geraldem Geigerem
vedoucím úseku „staveb/energie/techniky“ firmy SPAR Rakousko
V roce 2009 byl v Grazu otevřen energeticky úsporný market SPAR. O jeden rok později pak jako druhá generace supermarkety v Murau a ve Vídni. K dnešnímu dni je to v Rakousku už 35 poboček (SPAR a EUROSPAR), které byly realizovány podle nového prodejního konceptu. Vedle chladících a vytápěcích zařízení je jedním z největších spotřebitelů energie právě osvětlení, proto vsadil Spar vedle inovativních stavebních prvků a opatření také na udržitelné řešení v podobě osvětlení ze 100% LED světel.

Po dvou popř. třech letech provozu zde máme první výsledky, jaký potenciál byl pro úspory energie ve skutečnosti realizován. Pan Gerald Geiger (vedoucí úseku centrálních staveb/energie/techniky) přináší souhrn poznatků.

Spar se rozhodl pro řešení v podobě osvětlení ze 100% LED světel, jaké byly důvody pro toto rozhodnutí a jaké jsou s tímto Vaše dosavadní zkušenosti?

Jednoduše se v našich provozovnách velmi rychle ukázalo, že po chladících a vytápěcích zařízeních je osvětlení druhým největším žroutem energie. Je jasné, že jsme chtěli i tady přidat ruku k dílu. Dosavadní zkušenosti nás utvrzují v tomto rozhodnutí. Dokázali jsme při lepší kvalitě osvětlení snížit spotřebu energie za osvětlení o 25%.

U každé novostavby či přestavby některé z poboček firmy Spar je Vašim cílem zredukovat spotřebu energie za použití nových technologií minimálně o jednu třetinu. Energeticky úsporné pobočky spotřebují ve srovnání s tradičními supermarkety dokonce jen poloviční množství energie a ušetří až 80 tun CO2 ročně. Jak vypadá bilance po prvních dvou letech provozu s ohledem na tyto ambiciozní cíle?

„Po více než jednom roce provozu našich energeticky úsporných supermarketů SPAR v Murau (Steiermark) a ve vídeňské Engerthstraße jsme zaznamenali, že obě provozovny spotřebovaly o neuvěřitelných 58 % energie méně než před jejich kompletní přestavbou. Samozřejmě monitorujeme výsledky a dáváme je do relace s tradičními supermarkety SPAR podobných velikostí.

Jakým způsobem se úspory měří, existuje monitoring pro různé oblasti?

V současné době monitorujeme 330 provozoven, tento počet nepřetržitě rozšiřujeme. Sledují se zde různé ukazatele (spotřeba proudu na m² prodejní plochy, provozí hodiny osvětlení, spotřeba plynu a vody, pohotovostní ztráty a podobně). Usilujeme o to, abychom touto kontrolou neustále zlepšovali energetickou efektivitu našich provozoven. Navíc můžeme prostřednictvím monitoringu přesně prověřit nové technologie co do jejich skutečných úspor.

Děláte uvědoměle dobrou věc pro ochranu našeho prostředí. Mimo jiné byly supermarkety v Murau a ve Vídni vyznamenány ze strany Rakouské společnosti pro trvale udržitelné hospodaření (ÖGNI) zlatým vyznamenáním. Jaké jsou reakce Vašich zákazníků, dodavatelů a také zaměstnanců na téma trvalá udržitelnost?

Ochrana prostředí a udržitelnost se v mezičase v naší společnosti jednoduše ujaly. Zaznamenáváme jak ze strany našich zákaznic a zákazníků, ale také dodavatelů a zaměstnanců velmi pozitivní reakce na naše snažení v tomto směru.

share it


SOFTWARE

DALEC
Building Energy under Control

» Více informací
ecoCALC light
balancing lighting quality, efficiency and costs

» Více informací
ZEMĚ
SOCIAL MEDIA