tunableWhite
pro průmysl

tunableWhite – Usnadnění výroby a zlepšení kvality

Teplota chromatičnosti a intenzita světla se přizpůsobí materiálům vyráběného zboží a podpoří tak proces vnímání při kontrole kvality. Podle nejnovějších vědeckých poznatků se teplota chromatičnosti a intenzita umělého světla mění podle denního světla nebo denní doby. Technologie tunableWhite působí biologickou cestou podpůrně především při práci v noci. Omezí se tak únava, chyby a úrazy. Zlepší se kvalita spánku po konci směny.

IWL Landsberg – chráněné dílny

Vevýrobním komplexu na ploše 2 500 m2 pro osoby s postižením IWL v městě Landsberg bylo zkombinováno denní světlo s umělým s použitím aktuálních poznatků o neviditelném účinku světla. Pro zajištění maximálního podílu denního světla byla otestována nejen střešní konstrukce, ale i geometrie vnitřního prostoru a odrazné plochy na dílech. Použitím střešních vazníků jsme dokázali zvýšit průhlednost povrstveného zasklení střechy o 40 %. Také melanopický účinek se podařilo zvýšit o 14 %, když bylo zvoleno zasklení s vyšší propustností světla ve 490nm spektru. Díky vysokému podílu modré mají použitá svítidla melanopický účinek. V pevných denních časech se navíc vyzařované světlo mění podle nejnovějších poznatků výzkumu. Tak je zaručen biologický efekt a podporují se biorytmy uživatelů.
ZEMĚ
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pro řešení osvětlení

Úspěšnější díky profesionálním a účinným řešením v oblasti osvětlení: Zumtobel poskytuje informace, podporu a kvalifikaci vybraným elektrikářům pro práci se světlem.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program společnosti Zumtobel pro projektanty elektrických systémů je zaměřený na spojení vašich a našich schopností, na maximální využití potenciálu osvětlení a současně zjednodušení každodenní projektantské činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program společnosti Zumtobel byl vytvořený pro architekty, kteří tvoří pomocí světla a kterým poskytuje inspiraci, podporu a informace z první ruky.
na portál LDP
Další informace o programech