tunableWhite

tunableWhite – The Light of Pure White

Creating Impressions

Nic není tak působivé jako bílé, přirozené světlo. Technologie tunableWhite kopíruje jeho dynamiku a využívá jeho emocionální charakter. Proměnné hustoty osvětlení a teploty chromatičnosti navozují různé nálady pro splnění rozmanitých prostorových požadavků a citlivou podporu osob při veškerých činnostech. Tak technologie tunableWhite probouzí světlo k životu a zařazuje se jako základní technologický prvek do celkové koncepce Zumtobel Active Light .

» Přečtěte si více o řešení tunableWhite jako technologickém prvku systému Active Light

Technologie tunableWhite pro perfektní kvalitu bílého světla

Nová technologie tunableWhite se vyznačuje nejvyšší kvalitou světla. Kalibrace budičů a LED modulů zaručuje, že v rozsahu od 2 700 K do 6 500 K bude dosahováno vysoké konzistence barev. Vynikající reprodukce barev a homogenita mezi svítidly a skupinami svítidel dokonale přitáhne pozornost k architektuře a objektům.

» Přečtěte si více o technologii tunableWhite
  colourSWITCH
 
tunableWhite für Büro und Kommunikation  

Podpora inspirace, koncentrace a kreativity

Měnící se teploty chromatičnosti a intenzity světla vytvářejí společně s nábytkem a uspořádáním povrchů rozmanité prostorové zóny. Různými scénáři, např. světlou, namodralou otevřenou nebo naopak načervenalou, spíše tlumenou světelnou kompozicí navozující pocit soukromí můžete povzbuzovat osoby v kanceláři nebo vzdělávacích institucích ke komunikaci, koncentrované práci, inspirovat je a doplňovat jim energii.

» Přečtěte si více o technologii tunableWhite pro kanceláře a vzdělávací zařízení

Povýšit nákup na zážitek a zvýšit obrat

Ideální inscenování prostoru a zboží vyžaduje jemné vyladění hustoty osvětlení a teplot chromatičnosti v návaznosti na prostor, čas a Limbic Type. Tím se zajistí splnění očekávání osob od nákupního prostředí. Světlem se docílí hierarchie ve vnímání – a tím cíleného ovlivňování pohledů. Asociace kvality zboží a prostředí obchodu vzrůstá s lepší vizuální prezentací zboží. Tato souhra podporuje rozhodnutí k nákupu.

» Přečtěte si více o Limbic Lighting a výsledcích našeho výzkumu
  Gerry Weber
 
tunableWhite für Kunst und Kultur  

Spojování lidí a umění

Speciální technologie tunableWhite pro muzea (PiLED) umožňuje propojení světla a umění s tou nejlepší reprodukcí barev a dokonalou kvalitou bílého světla (Ra>90). Různými teplotami chromatičnosti a intenzitami světla se dosahuje přesně toho správného osvětlení, které zajistí dokonalé vnímání uměleckého objektu. Jsou navozovány autentické světelné prožitky, které vystihují světelné podmínky, jaké měl k dispozici umělec v okamžiku vytváření díla (např. světlo svíček nebo denní světlo). Teploty chromatičnosti přizpůsobené materiálům a historii vzniku uměleckého díla tak zaručují skutečný zážitek z prezentace díla. Přizpůsobení teploty chromatičnosti a intenzity světla podle přílivu návštěvníků zároveň zajišťuje i ochranu citlivých materiálů.

» Přečtěte si více o technologii tunableWhite pro umění

Usnadnění výrobního procesu a minimalizace chyb

Přizpůsobení teploty chromatičnosti a intenzity světla podporuje zaměstnance na výrobních pozicích ve vizuální, emocionální a biologické rovině. Tato vizuální podpora je rozhodující pro spolehlivou kvalitu a motivaci zaměstnanců. Z psychologického hlediska je kvalitní pracovní prostor s jedinečnou dynamickou kvalitou světla viditelnou známkou pracovní kultury podniku, kde si váží svých zaměstnanců. Řešení tunableWhite poskytují prostřednictvím individuálního přizpůsobení světla ve správný čas biologickou podporu pro aktivitu, regeneraci a synchronizaci. Tento aspekt má význam především na pracovištích se směnným provozem.

» Klikněte zde pro více informací o výhodách technologie tunableWhite v průmyslu

  tunableWhite für Industrie und Technik
 
Mehrwert in der Pflege durch vertraute Wohnlichkeit schaffen  

Dosažení přidané hodnoty v péči vytvořením důvěrně známé útulnosti

Světlo podporuje emocionální působení a přátelskou atmosféru u pacientů s demencí a tělesným nebo mentálním postižením v oblasti péče. Změna teploty chromatičnosti a intenzity světla umožňuje odlišné osvětlení prostor v jednotlivých dnech. Jednou můžete vytvořit slavnostní sál s načervenalým světlem ve stylu svíček, jindy můžete pro jinou příležitost zvýšit podíl umělého světla vůči dennímu světlu použitím světla s vysokým podílem modré a vyšší intenzitou. Má stimulační efekt.

» Klikněte zde pro více informací o výhodách technologie tunableWhite v oblasti péče

Plánování tunableWhite v koncepci Human Centric Lighting

Celostní koncepce Human Centric Lighting staví do centra zájmu člověka. Proto při plánování zohledňuje vizuální, emocionální a biologický účinek světla. Technologie tunableWhite nabízí rozmanité možnosti pro kompozici různých statických a dynamických světelných scén zohledňujících vizuální, emocionální a biologické požadavky člověka.

» Nejlepší postup plánování
 

HCLZdroj: Příručka pro systémy Human Centric Lighting (HCL)

 
Lichtmanagement tunableWhite  

Řízení technologie tunableWhite v prostorách s přidanou hodnotou

Možnost osobního ovlivňování prostředí je významným faktorem pro dobrý pocit na pracovišti. Tento poznatek je dobře znám z výzkumu kancelářských prostor. Projevuje se v rostoucí kritice velkých kancelářských struktur, které jsou spojovány s řadou rušivých faktorů. Řešení tunableWhite proto zohledňuje v řízení světla v prvé řadě individuální potřeby každého člověka. Díky vhodné koncepci ovládání lze perfektně realizovat očekávání ohledně různých teplot chromatičnosti a intenzit světla. Tato flexibilní volnost utváření smyslových vlivů v pracovním prostředí představuje milník v ocenění zaměstnance.

» Klikněte zde pro více informací o řízení řešení tunableWhite

Spolehlivý servis od plánování až po údržbu

Servisní nabídky přizpůsobené zákazníkům na míru od plánování projektu až po školení usnadňují dlouhodobé používání a přizpůsobení technologie tunableWhite – především při začlenění do systému HCL. Příručka pro systémy HCL se shrnutými vědomostmi expertů z odvětví osvětlení na stránkách Licht.de popisuje proces návrhu osvětlovacího systému od zadání projektu až po provoz a údržbu. Uživatelé požadují navíc spolehlivé poradenství a rozsáhlou nabídku servisu.

Řešení: Zumtobel Group Services (ZGS) nabízí rozsáhlé servisní portfolio pro celý sektor osvětlení.

» Zjistěte více o servisních službách
  Quelle: Licht.de
Zdroj: Licht.de
 
VAERO  

Skupiny osvětlení s technologií tunableWhite

» Zjistěte více o našem rozsáhlém portfoliu produktů tunableWhite

ZEMĚ
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pro řešení osvětlení

Úspěšnější díky profesionálním a účinným řešením v oblasti osvětlení: Zumtobel poskytuje informace, podporu a kvalifikaci vybraným elektrikářům pro práci se světlem.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program společnosti Zumtobel pro projektanty elektrických systémů je zaměřený na spojení vašich a našich schopností, na maximální využití potenciálu osvětlení a současně zjednodušení každodenní projektantské činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program společnosti Zumtobel byl vytvořený pro architekty, kteří tvoří pomocí světla a kterým poskytuje inspiraci, podporu a informace z první ruky.
na portál LDP
Další informace o programech