VIVALDI

Kompozice osvětlení
Inteligentní řešení osvětlení zlepšuje pocit pohodlí a umožní vyjádření vlastní identity. Stále častěji se k tomuto účelu používají dynamické koncepce osvětlení, jejichž utváření a prezentaci výrazně zjednodušuje použití interaktivního nástroje pro plánování VIVALDI.

Načítají se samostatně vypočítané obrazy pro jednotlivé ovládací skupiny a výsledkem je pak velmi precizní vizualizace. Navíc lze znázornit efekty stmíváním nebo změnou barev v reálném čase, uložit dynamické časové osy nebo začlenit sekvence denního světla. Přitom program stále pamatuje na intenzitu osvětlení a spotřebu energie. Obrazové vstupy pro software VIVALDI lze automaticky vyexportovat z programu Relux i Dialux evo a přenést do dalších simulačních programů prostřednictvím obrazových formátů HDR nebo EXR.

Klíčové funkce VIVALDI v kostce:
  • VIVALDI je interaktivní plánovací nástroj pro vizuální znázornění světelných scénářů a dynamických průběhů osvětlení.
  • VIVALDI dokáže dynamicky přizpůsobovat úroveň jasu a barvu světla, včetně funkce TunableWhite.
  • VIVALDI umožňuje znázornění sekvencí denního světla pro účely optimalizace souhry denního světla a umělého osvětlení.
  • VIVALDI disponuje funkcí znázornění v reálném čase při změně hodnot stmívání a barev světla; součástí je i výpočet energetických požadavků v reálném čase a fotometrických kritérií.
  • VIVALDI umožňuje vytváření jednotlivých filmových sekvencí pro různé scénáře osvětlení.

» Software VIVALDI si můžete stáhnout zde (.msi/115 MB)Nápověda
[email protected]

ZEMĚ
SOCIAL MEDIA