Referenceprojekter

Leica Camera AG
Wetzlar, Tyskland
Bygherre: Leica Camera AG, Wetzlar (DE)
Arkitekt: Gruber + Kleine-Kraneburg, Frankfurt (DE)
Lysplanlægning: hpi Himmen Ingenieurgesellschaft, Köln (DE); Lichtvision, Berlin (DE)
I foråret 2014 kunne Leica Camera AG  tag sit supermoderne produktions- og administrationskompleks i brug i Wetzlar, hvor virksomheden blev grundlagt. Leitz-parken, der er etableret af Frankfurt-arkitekterne Gruber + Kleine-Kraneburg forbinder, ud over byggeriet til Leica Camera AG to andre firmabygninger og et fritstående kaffehus. Mange områder på det nye hovedsæde er offentligt tilgængelige og giver besøgende og kunder indblik i Leica Camera AG´s historie og produkter. Her præsenteres også Leica-fotografers værker. Således huser komplekset, ud over centraladministrationen, også et museum, et kunstgallere, en Leica Flagshipstore, en restaurant og produktionsarealer, som er fuldt synlige. De forskellige bygninger er forbundet med hinanden i stueetagen, hvilket fremhæves med en omløbende og delvist bøjet glasfacade. Når det er mørkt, holder den bygningerne sammen som et lysende bånd, der skal minde om en filmrulle. Den belysningsløsning som Zumtobel har implementeret i tæt samarbejde med lysplanlæggerne hpi Himmen og Lichtvision, understøtter med et klart formsprog og diskret design den selvbevidste og samtidig diskrete arkitektur i Leitz-park og skaber i hvert område en atmosfære, der er indrettet efter de besøgendes og medarbejdernes anvendelsesbehov.

Kravene til projektet var mange: Først og fremmest skulle belysningsløsningen integreres fuldstændigt i rummets arkitektur og på subtil vis fremhæve rummets karakter. Desuden gjaldt det om at opfylde de forskellige bnugeres krav. Således skulle der til medarbejderne i administrationskomplekset skabes et optimalt Office-miljø. På de offentligt tilgængelige områder skulle de besøgende møde en indbydende atmosfære, som man føler sig velkommen i. Herunder stillede især galleriet høje krav til armaturernes fleksibilitet, da der her vises skiftende udstillinger med nye udstillingsgenstande. Et andet krav fra Leica var, at alle indbyggede armaturer skulle kunne aktiveres og dæmpes centralt via et EIB/KNX-anlæg i husets tekniksystem.

Zumtobel anvendte i hovedkontorets datacenter pendularmaturerne CLARIS II, der er kendetegnet ved en reduceret minimalisme, et retlinet design og et geometrisk formsprog. Sammen med en innovativ gitterteknologi giver de et optimalt lys. Den præcist udformede rende i den indirekte reflektor sikrer en homogen belysning af loftet.

I tilstødende områder og gange i Leicas bygningskompleks letter påbygningsarmaturerne LINARIA orienteringen i rummet. De enkelte lysbånds præcise linjeføring skaber en behageligt regelmæssig belysning og en rumatomosfære, der opleves som meget behagelig. Det mindste af de DALI-kompatible lysbånd er med deres kun tre centimeter kendetegnet ved en ekstremt smal form.

To moduler i LED-armaturfamilien PANOS infinity supplerer belysningsløsningen til det nye Leicahovedkontor: De er anvendt som downlight i gange og som wallwasher i kunde- og oplevelsesområder og i kaffehuset. En optisk clips danner den overvejende regelmæssige farvetemperatur for de valgte armaturer. Mens Zumtobel realiserede den almene belysning med downlights med en farvetemperatur på 3000 K, anvendtes Wallwasherne på grund af dagslysindfaldet i en farvetemperatur på 4000 K. Ved valget af LED-armaturerne i serien PANOS infinity blev der primært fokuseret på en høj funktionalitet og fleksibilitet. „Panos-armaturerne har for det første overbevist os med deres kvalitet: Den høje farvegengivelse, den regelmæssige lysfordeling og den gennemprøvede LED-teknik gør det muligt for os at opfylde de forskellige krav til projektet på en ensartet måde. Samtidig understøtter armaturdesignets diskrete formsprog bygningens arkitektur“, siger Isabel Sternkopf fra Lichtvision. Hertil kom den præcise lysstyring, der muliggøres ved hjælp af wallwasherne: De dirigerer lyset derhen, hvor den pågældende udstillingsgenstand eller anvendelse kræver det. Men en LED-løsnings høje energieffektivitet taler jo også for sig selv: Ved anvendelse af LED-armaturer kan der ved en sammenligning med et traditionelt armatursystem spares mindst 40 % energi.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
Kaspersky Lab
Moskva, Rusland
Bygherre: Kaspersky, Moskva (RUS)
Arkitekt: ABD architects, Moskva (RUS)
Lysplanlægning: ABD architects, Moskva (RUS)
Virusscannerne på Kaspersky Lab opdager hver dag over 300.000 nye, skadelige filer. Derfor arbejder der alene på hovedkontoret i Moskva omkring 1.600 medarbejdere på den russiske softwarevirksomheds nyeste udviklinger. En rolig atmosfære og lyse lokaler er et must for det krævende arbejde. Således havde et stressfrit miljø, der kunne yde medarbejderne maksimal komfort, første prioritet ved planlægningen af de nye kontorer.

Det gælder naturligvis også for belysningsløsningen: Ud over de klassiske kontorer gjaldt det også om at skabe det rigtige lys til fleksible arbejdssituationer. Tilpasningsmuligheder og individuelle indstillinger var de afgørende kriterier. Desuden lagde virksomheden stor vægt på et bæredygtigt byggeri, og gav arkitekter og planlæggere den udfordring at satse på effektivitet og miljøforenelighed i alle bygningsarbejder.

For belysningsløsningens vedkommende fik de hjælp af Zumtobel: Den homogent belyste LED-lyslinje SLOTLIGHT II blev til det overlappende designelement. Den fremhæver det puristiske design af det nye hovedkontor og overbeviser desuden med høj virkningsgrad og effektivitet. Den kan således placeres frit i rummet, skaber et behageligt lys til en behagelig, almen belysning og sørger for optimale belysningsforhold uden forstyrrende reflekser fra tablets eller skærme ved udveksling i uformelle mødeområder. Med sin runde form sætter det opaliserede, runde LED-armatur ONDARIA en blød accent på den ellers retlinede designtone. Det giver også en harmonisk stemning i lokaler og områder, der først og fremmest er beregnet til kommunikation.

På selve kontorerne sørger ingen ringere end pendelarmaturet AERO II for en udmærket lyskvalitet ved arbejdspladsen. Kombinationen af waveGuide-teknologi og mikropyramide-optik MPO+ giver det nødvendige frirum til at placere skrivebordene uafhængigt af armaturet. Med muligheden for at styre det indirekte og det direkte lys hver for sig garanteres der med blot ét armatur mange forskellige belysningsstemninger og det rigtige lys til enhver aktivitet. Den holistiske belysningsløsning afrundes af sikkerhedsbelysningen ONLITE, der endnu en gang viser, at bæredygtighed og godt design er et uovervindeligt team.

Zumtobel. The light.

share it


Lysløsning
Advokatfirmaet K&L Gates
London, England
Bygherre: Land Securities, London (UK)
Arkitekt: LSM, Washington (US)
Lysplanlægning: Seider Ligthing Design, Berlin (DE)
Elektroplanlægning: Hilson Moran Partnership, London (UK)
El-installation: Phoenix Electrical Company Ltd, London (UK)
Fotos: Richard Bryant, arcaidimages.com
Med shopping- og kontorkomplekset One New Change har den franske arkitekt Jean Nouvel og Land Securities skabt det vel største og mest imponerende spejl i Londons centrum. I den dramatisk facetterede facade skinner - hele tiden i andre billedfragmenter - den mægtige Saint Paul’s Cathedral. På to af de i alt fire kontoretager har det internationale advokatfirma K&L Gates slået sig ned.

Ansvaret for udformningen af de 10.000 kvadratmeter store kontorlokaler har Washington-arkitektfirmaet LSM i samarbejde med lysdesigneren Christopher Seider fran Seider Design i Berlin. „Med den internationale ekspanison af firmaet har vi til K&L Gates udviklet en klar og moderne æstetik, der udmærker sig ved et enestående samspil mellem rumvirkning, lys og kunst“, siger Debra Lehman-Smith, partner i LSM. Her spiller dagslyset og inddragelsen af stedet en stor rolle.“

Leg med refleksioner
Fra receptionsområdet, caféen og de store konferencelokaler ser man ud mellem mange refleksioner direkte på barokkatedralens kuppel. Den for datiden så typiske leg med rum og illusion fortsætter på moderne vis inde i advokatfirmaet. Som grundbelysning anvendes de af Zumtobel skræddersyede lysbånd i produktserien SLOTLIGHT, som accentuerer rummets kanter på støttebjælker og søjler. Lysakserne spejler sig, overlappet med til tider barokke billedfragmenter, i de mange transparente glasindervægge. Ikke mindst afgrænser lysbåndene de forskellige områder i firmaet subtilt fra hinanden: Mens der i de generelle områder er en farvetemperatur på 3.000 Kelvin, belyses arbejdslokalerne med 4.000 Kelvin.

Resultatet af dette intensive samarbejde mellem arkitekt, lysdesigner og lampevirksomhed er et diskret, elegant og især karakteristiks kontinuum af linje, billede og rum. Eller som arkitetkt Debra Lehman-Smith udtrykker det: "Vi har allerede arbejdet sammen med K&L Gates i næsten 20 år. Men projektet i London er virkelig højdepunktet på dette samarbejde".

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
2226
Lustenau, Østrig
Bygherre: Baumschlager Eberle, Lustenau (AT)
Arkitekt: Baumschlager Eberle, Lustenau (AT)
Lysplanlægning: Symetrys, Lustenau (AT)
Lysteknik: Graf Elektro, Dornbirn (AT)
El-installation: Graf Elektro, Dornbirn (AT)
„Mere komfort med mindre energi“ lød arkitekten Dietmar Eberles motto for det seksetagers nybyggeri „2226“ i østrigske Vorarlberg. Navnet på huset „2226“ refererer til temperaturspektret mellem 22 og 26 grader Celsius, som de fleste mennesker verden over føler behageligt. Takket være et udspekuleret system af gamle byggetraditioner og nye metoder holdes denne temperatur konstant i bygningen - uden brug af varmeanlæg eller klimaanlæg. Dietmar Eberle satser i stedet på en optimal udnyttelse af dagslyset, store rumhøjder og -dybder, en god luftudskiftning og massive vægge.

Ved hjælp af en innovativ software tages der hensyn til vejrforholdene og antallet af personer til stede i huset.
Til dette revolutionære arkitekturprojekt har Zumtobel udviklet et præcist belysningskoncept, der opfylder arkitektens krav til effektivitet, design og multifunktionalitet.

Kontorbygningen med et brugsareal på knap 2.500 kvadratmeter huser ud over Eberles arkitektkontor "be baumschlager eberle" også andre kontorer, et cafeteria og to fremtrædende gallerier. Belysningsløsningen tager hensyn til dette, og tilpasser sig optimalt til de forskellige belysningsopgaver. Den dekorative lampe LINARIA sørger for den almindelige belysning og for ideelle lysforhold til orientering for og føring af beboerne og besøgende til bygningen. Den optimale belysning til kontorarbejdspladserne sikres med funktionelle og æstetiske standerlamper. LED-spots fra serien PANOS INFINITY leverer på kontoretagens trafikarealer en ensartet grundbelysning og udmærker sig ved en særligt høj lyskvalitet.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
Illwerke Zentrum Montafon
Vandans, Østrig
Bygherre: Vorarlberger Illwerke AG, Bregenz (AT)
Arkitekt: Hermann Kaufmann ZT GmbH, Schwarzach (AT)
Lysplanlægning: Manfred Remm, Dornbirn (AT)
Elektroplanlægning: el Plan Elmar Lingg Elektroplanung, Schoppernau (AT)
Som en kæmpestor, 120 meter lang „Vaffelsnitte“ står det nye Illwerke Zentrum Montafon (IZM) ved vejen og skyder forbi gæsteparkeringspladsen ud i søen. Med cirka 10.000 kvadratmeter brugsareal er det femetagers vandkraftkompetencecenter hos Vorarlberger Illwerke AG en af de største kontorbygninger i verden bygget som træ-hybrid-byggeri. Planlægningen er udført af Vorarlberger-arkitekten Hermann Kaufmann. På basis af en masterplan fra Kuess / Hörburger trak Kaufmann sig sejrrigt ud af en hård konkurrence mellem i alt 13 deltagere. Hans koncept: Hele byggeriet blev etableret efter byggeklodsprincippet med serielle komponenter. På limede støtter, der er integreret i facaden, ligger træ-beton-forbandtelementer, der i midteraksen holdes af en ståldrager. Træfacaden selv er beskyttet mod vind og vejr samt sommerens overophedning med halvtage. Hvis pladsen til de på nuværende tidspunkt 270 medarbejdere en dag ikke længere er tilstrækkelig, kan der til enhver tid bygges en etage til bygningen. De dertil nødvendige statiske foranstaltninger er allerede truffet.

Indvendigt gør foyeren indtryk med en farverig lysinstallation af Miriam Prantl. Ellers er træ det dominerende træk. Den kunstige belysning i rummene tager hensyn til det: Alle lamper, inklusive de konventionelle lamper i kælderetagen, er udført som LED-versioner. Belysningen består primært af specialfremstillede LED-lyslinjer, der er nøjagtigt afstemt efter de forskellige områder og fremhæver kontorhusets ekstreme længde.

Den bedst mulige kombination af dagslys og kunstigt lys
Alle arbejdspladser er placeret ved de store vinduesflader i begge sider, og sikrer dermed den bedst mulige kombination af dagslys og kunstlys. Loftets udførelse som et varme-køleloft krævede loftlamper, der ikke er udført som indbygnings- men som påbygningslamper, selv om de ser ud til at være monteret flugtende. Udstyret med en mikroprismeoptik og en UGR-værdi på under 19 sørger de for det bedst mulige, ensartede og blændfrie lys på arbejdspladsen. Derudover blev de cirka 1.000 lamper fremstillet i en kundespecifik dimension på 100 x 1.845 millimeter og placeret således, at det også vil være muligt at foretage en fleksibel opdeling af arbejdspladserne i fremtiden.

I kontorernes midterzoner er der monteret lineære lamper (SUPERSYSTEM som speciallampe), der skulle integreres meget nøjagtigt i de på forhånd fremstillede arkitekturelementer. De oplyser de kommunikations- eller tilbagetrækningspladser der er indrettet her, mest i kulørt kontrast til træet. De 40 mm brede LED-lyslinjer glider således i en længde af nogle meter i rullen fra en nedhængt egetræsliste. Sløringen er perfekt - det er kun lyset, ikke lampen, der kan ses. Alle lamper er tilsluttet til dagslyssensorer og bevægelsesmeldere. Takket være husteknik og belysningskoncept kunne IZM udføres som Green Building. Desuden modtog det en certificering iht. ÖGNI-kriterier i guld.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MICROTOOLS
 • SLOTLIGHT II
 • TECTON
 • SUPERSYSTEM
 • CARDAN LED
 • PANOS
 • FD 1000
 • PERLUCE
 • SCUBA
Ropemaker Place
London, England
Bygherre: British Land, London (GB)
Arkitekt: Arup Associates, London (GB)
Lysplanlægning: SAS International, Reading (GB); Stortford Interiors, Bishop’s Stortford (GB)
Lighting design: SAS International, Reading (GB), Stortford Interiors, Bishop’s Stortford (GB)
Vänligt välkomnande i London

Den 10,5 meter höga entréhallen i det nya kontorstornet Ropemaker Place i utkanten av London lockar redan med sina dimensioner till att gå in, stanna till och se sig omkring. Blicken fångas av de stora fönsterytorna, de inbjudande soffgrupperna och de med valnötsträ klädda väggarna och slutligen av taket. Med sin mjuka vågform bildar taket verkligen en uppseendeväckande struktur, och därifrån strömmar ett behagligt ljus över den vidsträckta hallen och byggnadens överbyggda entré.

Det plastiska vågformade taksystemet har gemensamt utvecklats av Zumtobel och Arup Associates. De belysta böljande formerna består av vit mikroperforerad PPC-stålplåt med en integrerad akustikmatta. Under en transparent akryldiffusor döljs separat styrbara lysrör med direkt/indirekt ljusfördelning. Den installerade waveguide-tekniken garanterar dessutom mycket god avbländning vilket ger en balanserad belysning med briljant ljuskvalitet.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Oberalp Salewa
Bolzano, Italien
Bygherre: Oberalp Salewa (IT)
Arkitekt: Cino Zucchi Architetti och Park Associati (Filippo Pagliani, Michele Rossi), Milano (IT)
Elektroplanlægning: Energytech, P.I. Gabriele Frasnelli, Bolzano (IT)
SALEWA / Oberalp-gruppen i Bolzano har utformat sitt nya huvudkontor med hänsyn till alla hållbarhetsaspekter. Byggnaden som har anpassats till de geografiska förhållandena stämmer perfekt överens med varumärket SALEWA och företagets historia och erbjuder samtidigt medarbetarna en idealisk miljö för att utvecklas fritt och nå framgång.

Konstruktionen har belönats med "Work&Life"-certifikatet från byrån KlimaHaus-Agentur och uppfyller alla kriterier för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Särskilt betydelsefulla är i detta sammanhang solpanelerna på taket som gör att hela byggnaden är självförsörjande med el och innebär en avsevärd minskning av CO2-utsläppen. Medarbetarna har bland annat tillgång till barnpassning och ett motionscentrum.

 

Heiner Oberrauch

"Vår vision var att skapa en byggnad där medarbetarna verkligen trivs, och samtidigt också en byggnad som representerar varumärket SALEWA utåt."
Heiner Oberrauch, ordförande för SALEWA / Oberalp-gruppen

Filippo Pagliani, Architekt, Park Associati

"Den största utmaningen låg i att utveckla sambandet med naturen och omgivningen."
Filippo Pagliani, arkitekt, Park Associati

Heltäckande energi- och belysningskoncept
Ett bokstavligen talat lysande exempel är byggnadens heltäckande belysningskoncept. Vid solsken skulle kontors- och utställningslokalerna inte avskärmas för att inte skymma medarbetarnas utsikt över bergslandskapet. Dessutom ville man ha konstanta ljusförhållanden inomhus även vid skiftande dagsljus. För att uppfylla dessa krav utvecklade Park Associati i samarbete med Zumtobel den reglerbara armaturen IBLA för kontorslokalerna.

Även i mötesrummen finns det med diskret infällda armaturer möjlighet att variera belysningen för olika syften som till exempel samtal eller presentationer. Den balanserade ljusfördelningen ger lokalerna en ljus och vänlig atmosfär. Av Zumtobels undersökningar och exempel på tillämpningar framgår att en optimal rumsbelysning inte bara förbättrar medarbetarnas välbefinnande utan även ger högre effektivitet och bättre kommunikation. I utställnings- och mottagningslokalerna valdes en jämn allmänbelysning och en fokuserande objektbelysning med spotlights som ger produkterna en individuell exponering.

 

Filippo Pagliani, Architekt, Park Associati

"Det nya huvudkontoret för SALEWA täcker alla behov i ett modernt, dynamiskt företag. I och med att vi tillmötesgick SALEWA:s önskemål om en miljövänlig, ekonomiskt och socialt hållbar byggnad har vi lyckats skapa en plats för interaktion och kommunikation mellan medarbetare, kunder och partner. Belysningskonceptet bidrar i stor utsträckning till en arbets- och livsmiljö där människor mår bra och som samtidigt harmonierar med omgivningen."
Filippo Pagliani, arkitekt, Park Associati

 

Utveckling av specialarmaturen IBLA
Specialarmaturen IBLA har Zumtobel utvecklat tillsammans med byrån Park Associati. En armatur som inte bara fascinerar med sin utmärkta ljuskvalitet utan också med sitt unika formspråk. Arkitekterna hade en tydlig bild av en armatur som tar hänsyn till byggnadens kubliknande former. För denna särskilda formgivning använde sig Zumtobel för första gången av det hållbara och flexibla materialet Corian®. Stommens konturer erhålls genom tredimensionell varmbearbetning så att varje armaturs form är unik.

Den reglerbara armaturen ger såväl direkt som indirekt ljus. På så sätt bidrar den i stor utsträckning till den behagliga atmosfären i kontorslokalerna och samtidigt garanterar den med sitt direktljus på datorarbetsplatserna idealiska ljusförhållanden utan bländning.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • LIVIANO
 • PERLUCE
 • TECTON
 • LINARIA
 • ONLITE RESCLITE
 • ONDARIA
 • SLOTLIGHT II
 • ONLITE PURESIGN
 • ONLITE CENTRAL
Länsstyrelsen Marktoberdorf
Marktoberdorf, Tyskland
Bygherre: Landkreis Ostallgäu, Marktoberdorf (DE)
Arkitekt: Stadtmüller.Burkhardt.Architekten, Kaufbeuren (DE)
Lysplanlægning: Ing.-Büro Körbl + Feneberg GmbH, Füssen (DE)
Elektroplanlægning: Elektro EWR, Füssen (DE)
Nyinstallation lönar sig

Innanför de historiska murarna i länsstyrelsens (Landratsamt) lokaler på 9 500 kvm i Marktoberdorf välkomnas besökarna i moderna rum och öppna serviceområden. Ljus spelade en viktig roll vid renoveringen och har nu centrala funktioner för både utformningen och ekonomin. Jämfört med tidigare har energiförbrukningen minskat med 43 procent och samtidigt har ljuskvaliteten blivit bättre. Grunden för den lyckade renoveringen och utbyggnaden lades av arkitektbyrån Stadtmüller.Burkhardt.Architekten med målsättningen att ”inte bara varsamt förbinda gamla och nya byggnadsdelar med varandra utan även förbättra arbetskvaliteten för medarbetarna och tydliggöra tjänstefunktionen”.

Sammanlagt är det nästan 500 meter av de smala ljuslinjerna SLOTLIGHT som sätter sin prägel på de allmänna områdena och kommunikationsutrymmena. De är installerade i nivå med taket och ger en homogen grundbelysning med nästan skuggfri ljusfördelning. Detta möjliggörs genom den så kallade Tetris-tekniken med förskjutna T16-ljuskällor och separat reflektor. Förutom de belysningstekniska aspekterna övertygade även designargumenten: Tack vare PMMA-diffusorer kan ljuslinjerna placeras fritt i rummet och oberoende av arbetsplatserna utan att ge upphov till störande reflexer på bildskärmarna.

Fräscha färger och moderna armaturer livar upp de tidigare mörka korridorerna: På varje våning underlättar LINARIA lysrörsrännor orienteringen och garanterar behagliga ljusförhållanden. En förutsättning för en ekonomisk drift är att alla armaturer är reglerbara och försedda med närvarosensorer. Till kontorsarbetsplatserna valde elkonsulterna en direkt-indirekt armatur. Med verkningsgrader på upp till 93 procent uppfyller pendelarmaturen CLARIS II de höga kraven på en för synkomforten förstklassig och energieffektiv lösning. En optimal lösning för energibesparande drift av byggnaden och för en behaglig rumsatmosfär som ger god arbetsmiljö.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Angel Building
London, England
Bygherre: Derwent, London (GB)
Arkitekt: Allford Hall Monaghan Morris (AHMM), London (GB)
Lysplanlægning: GIA Eqation, London (GB)
In the trend of the times

The renovation of the Angel Building in the North of London, which included an extension by 9,300 m², is impressive both from an architectural and an energetic point of view. Low energy requirements and high quality lighting were central conditions specified for this major renovation that transformed a six-storey 1980s office building into a BREEAM recognised ‚Green Building‘. Producing a high standard working environment with low energy consumption was difficult in the sense that the designers had to come to terms with the restrictions of the original building: the location of the building in the corner of the plot means that one of its facades is curved, so that lighting fixtures with special lengths had to be used. At the same time, the lighting was required to fulfil high quality standards with regard to efficiency and similarity to daylight. The work places in the building are therefore illuminated with a dynamic lighting system – using DALI controlled direct/indirect luminaires in two colour temperatures (3000 K and 4000 K) supplied by Zumtobel.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
Alexander Bürkle GmbH & Co.KG
Freiburg, Tyskland
Bygherre: Alexander Bürkle GmbH & Co.KG, Freiburg (DE)
Arkitekt: Freyler Industriebau GmbH, Kenzingen (DE)
Elektroplanlægning: Planungsgruppe Burgert, Schallstadt (DE)
El-installation: El. Geppert, Breisach (DE)
Två tillämpningar, en lösning

Alexander Bürkle GmbH har utvidgat sin anläggning med en 2 600 kvm stor lagerhall och en angränsande kontorsbyggnad. Eftersom elgrossisten deltar i staden Freiburgs främjandeprogram ECOFIT utnyttjade den alla möjligheter för att med hjälp av den senaste tekniken säkerställa en ekologisk och ekonomisk drift. Det innovativa belysningskonceptet från Zumtobel bidrar i stor utsträckning till att minska energiförbrukningen med bibehållen hög ljuskvalitet.

Arkitekturen i den nya förvaltningsbyggnaden på tre våningar är idealisk för att utnyttja fördelarna med LED. Kontorslokalerna har byggts utan pelare eller andra stödjande element för att få en flexibel rumsanvändning. Zumtobel har utvecklat ett lika modernt koncept för kontorsbelysning som bygger på en speciallösning: 122 kvadratiska LED-downlights CRAYON med ljuskällor på 48W och i en specialstorlek på 625 mm har fällts in i nivå med taket. Den varma ljusfärgen på 4 000 Kelvin ger inte bara en behaglig, jämn grundbelysning, den har också lång livslängd med färgstabilt ljus, är underhållsfri och reglerbar.

Utmärkande för lagerhallen är en funktionell och resursskonande arkitektur med många takfönster som ger maximalt dagsljusinsläpp. Konstljuset används endast för att uppnå erforderlig belysningsstyrka när det naturliga ljuset inte räcker till. För grundbelysningen i lagerhallen valde de ansvariga det beprövade ljusrampssystemet TECTON. Den modulärt konstruerade ljusrampen ger optimalt ljus för industriella tillämpningar och garanterar en normenlig belysningsstyrka på 300 lux. Systemet är flexibelt och går att utöka och komplettera med reflektorer och säkerhetsarmaturer.

I våta utrymmen installerades LED-downlighten CRAYON med kapslingsklass IP 44. Downlighten på 12W uppnår samma belysningsnivå som en halogenljuskälla på 50W eller ett kompaktlysrör på 18W. Det innebär att det är enkelt och ekonomiskt att ersätta konventionella downlights med mer effektiva och långlivade LED-armaturer.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • CRAYON
 • TECTON
LVM försäkringar
Münster, Tyskland
Bygherre: LVM Landeswirtschaftlicher Versicherungsverein Münster (DE)
Arkitekt: Duk-Kyu Ryang / HPP Düsseldorf (DE)
El-installation: Elektro Heikes GmbH & Co.KG, Münster (DE)
Light-/electric design: Ingenieurbüro Nordhorn, Münster (DE) (office area); Rhein Licht, Düsseldorf (DE) (public area)
Prisbelönad arkitektur med förstklassig belysningsdesign

Nybyggnaden för LVM försäkringar belönades för sitt resursskonande byggnadssätt med delstaten Nordrhein-Westfalens pris för arkitektur, bostads- och stadsbyggnad inom området ”Energieffektivt byggande för framtiden”. Byggnaden värms bland annat upp och kyls på sommaren med geoenergi, drivs delvis med solenergi och till toaletterna används regnvatten. En central punkt vid planeringen var den funktionella kombinationen av dags- och konstljus. Detta möjliggörs med det intelligenta programmet LUXMATE LITENET: Alla armaturer och jalusier i byggnaden kontrolleras med detta belysningsstyrsystem. Konstljuset anpassas på så sätt till de naturliga ljusförhållandena vilket möjliggör en energibesparing på upp till 60 procent med på samma gång optimal ljuskvalitet.

Utifrån en central korridor delar sig byggnaden i flera sidogrenar. Mellan dessa kontorsblock fungerar de inglasade och täckta innergårdarna med yppig grönska som oaser för avkoppling. De COPA-pendelarmaturer som installerats här sätter med sin utmärkta belysningsteknik eleganta accenter på träd och buskar. Ett arkitektoniskt blickfång på den nya byggnaden är de små, färgglada ytorna i glasfasaden. De består av folie i smala band och olika färger på de högisolerande fönstren.

I linje med byggnadens fina struktur smälter direkt/indirektarmaturen FREELINE lekande lätt in i kontorsrummen. Medan exakt riktat direktljus ger tillräcklig ljusstyrka inom arbetsområdet skapar indirekt ljus som reflekteras från taket en balanserad skuggningsgrad. Pendelarmaturen har flexibel ljusstyrka. Då den är försedd med ett elektroniskt multiwatt-driftdon är det enkelt att istället för lysröret på 49 watt sätta i en ett starkare på 80-watt.

Till den trivsamma stämningen i den färgglada cafeterian bidrar PANOS downlights som är infällda på sidorna i undertaken och på så sätt gör rummet högre och mer inbjudande.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning

Kommentar/ SPØRGSMÅL?

Tak!

LAND
SOCIAL MEDIA