Sundhed og pleje

Sundhed og pleje

References

Sundhed og pleje

Study

Improved quality of life for dementia patients

At a residential group of dementia patients, controllable lighting was installed, allowing for different lighting intensities and light colours to be realised and their effects on the residents' well-being and social activities to be examined systematically.

Sundhed og pleje

The best light for health & care

Reducing costs
Creating interiors
Supporting people

Sundhed og pleje

Added value 1: supporting people

Integral approach regarding the biological effects of lighting
  
 • Individual control allows for personal preferences
 • Support for nursing staff during a variety of tasks
 • Light helps to reduce fears and promotes social interaction
 • Daylight supplemented by artificial lighting via a daylight-based control system provides important time cues in care facilities and stabilises people's
  circadian rhythm
Getting ready for sleep
During the day with cloudy sky
During the day at sunshine
Stimulation in the morning

Sundhed og pleje

Added value 2: creating interiors

Creating interiors
 
 • Light and architecture as spatial expression of the mission statement of a hospital or nursing home
 • Stronger identification with the environment among patients, people in need of care and staff members
 • Selectively illuminated room zones connect people with each other
  (St. Katharina study)
 • Various lighting scenes adjusted to a variety of private needs and work tasks

Sundhed og pleje

Added value 3: reducing costs

Reducing costs
  
 • The luminaires are being operated with the ideal amount of light at the right time and place
 • Optimised lighting management has an impact on operating costs and saves resources
 • Appropriate lighting supports staff members during their tasks
 • Cost-efficient lighting concepts do not restrict quality of life and recovery

Sundhed og pleje

Design example waiting area

 • tunableWhite solution with variable light colours and illuminance levels similar to daylight
 • Perfect artificial lighting supplement in areas lacking daylight thanks to diffuse wide-area lighting
 • Open-plan room ambience is enhanced by additional luminance levels on the walls
ONDARIA
Opal wide-area luminaire

Sundhed og pleje

Design example examination room

 • Innovative glare control
 • High uniformity
 • Balanced shadow detail
 • SUPERSYSTEM serving as additional component to support the room ambience
LIGHT FIELDS evolution

Sundhed og pleje

Design example OP theatre

 • Wide-area luminaires have a stimulating effect to provide compensation for lack of daylight
 • The lighting concept is focussed on the operating area
 • CLEAN SUPREME has obtained certification according to DIN EN ISO 14644-1 for clean-room classes 3 to 9.
CLEAN supreme LED
Clean-room luminaire for extreme requirements

Sundhed og pleje

Mer information om Sundhed og pleje
+

Referenceprojekter

Vårdhem
Maldegem, Belgien
Bygherre: City of Maldegem, Maldegem (BE)
Arkitekt: AIKO Architecten & Ingeineur, Maldegem (BE)
Ljus aktiverar

En imponerande modell för hur äldre och vårdbehövande människor kan leva och må bra har skapats i Maldegem i Belgien, en plats som framförallt erbjuder en sak: mycket ljus.
Skälet: Det anses vara vetenskapligt bevisat att dygnets sömn- och vakenrytm kan stabiliseras med tillräckligt stora ljusmängder. Eftersom äldre och framförallt vårdbehövande människor bara sällan vistas i det fria måste ljuset under idealiska förhållanden föras till dem.

På det 10 000 kvadratmeter stora området har tre kompletterande och med varandra förbundna delprojekt förverkligats. Nybyggnaden som flödar av ljus utgör medelpunkten och flyglarna står i förbindelse med varandra genom en rymlig restaurang. Detta är en plats för kommunikation mellan de boende, personalen och gästerna. Här ger downlights ett mycket jämnt ljus som kompletteras med spotlights och när som helst går att modifiera. Det innebär att det även går att ha teaterföreställningar eller filmvisningar i det höga rummet.

Till höger och vänster om cafeterian ligger de båda tvåvåningsbyggnaderna i de för den här regionen typiska mörka tegelstenarna. De är anpassade till de särskilda behov som de boende här har. I våningarna i den vänstra flygeln klarar de boende sig själva, men kan när som helst få hjälp och stödtjänster från den angränsande vårddelen. I den högra byggnadsdelen ryms de 124 rummen för människor med vårdbehov. Redan entrén gör ett välkomnande och fräscht intryck långt från traditionell sjukhusatmosfär. Det finns gott om dagsljusinsläpp och det kompletteras bara vid behov med runda pendlade armaturer och väggarmaturer med indirekt ljusfördelning. Korridorernas sträckning lockar till att ta en promenad och den framhävs med SLOTLIGHT-ljuslinjer medan rummens ingångar accentueras med små LED-downlights. Väggarmaturerna går i stil med respektive vårdgrupps färg och underlättar på så sätt orienteringen. Fönstren som går ända ner till golvet i rummen och uppehållsutrymmena vetter mot innergården och gör det möjligt även för mindre rörliga boende att få kontakt med naturen. Pendlade indirekt-direkt-armaturer bidrar i skymningen med så mycket konstljus som behövs och när det blir mörkt ger de på egen hand en behaglig atmosfär.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Hamburg-Eppendorf Universitetssjukhus
Hamburg, Tyskland
Bygherre: Hamburg-Eppendorf University Hospital, Hamburg (DE)
Arkitekt: Nickl & Partner Architekten, Munich (DE)
Lysplanlægning: Ebert und Partner, Nürnberg (DE)
General contractor: Hochtief Construction AG, Essen (DE)
Ljus för kropp och sinne

Kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning – denna ekonomiska konflikt står tjänsteleverantörerna inom hälso- och sjukvård för närvarande inför. Arkitekturen och inredningens utformning kan dock avsevärt förbättra båda faktorerna. Arkitekturen genom resursskonande, energieffektiv utformning av byggnaderna med hänsyn till verksamhetens organisationsstruktur, och inredningsarkitekturen genom varierande ytor med ljus- och färgsättning som främjar tillfrisknandet och tar hänsyn till individuella behov.

Universitetskliniken i Hamburg-Eppendorf (UKE) revolutionerar sjukhusarkitekturen. Byggnaden rymmer 16 operationssalar plus intensivvårdsavdelningar och mer än 700 sängar. Alla försörjningssystem och specialistavdelningar har arrangerats så att avstånden för medarbetarna och patienterna ska bli korta. På så sätt kan personalen arbeta kostnadseffektivt och samtidigt på högsta kvalitetsnivå. Ett annat utmärkande drag är antagandet att patienternas tillfrisknande inte bara är resultatet av god medicinisk vård utan även följden av en atmosfär där patienten trivs. Därför är patientrummen till exempel målade i varma färger och har mörka parkettgolv. Nästan som i ett hotellrum hör en särskild multimedieenhet till varje säng. Medieförsörjningsenheten CONBOARD med anslutningar för el, gas och kommunikationsteknik har integrerats i ett högkvalitativt skåpsystem. Den innovativa ljusstyrningstekniken i sängarmaturen ger med separat inkopplingsbara komponenter för rums- läs- och LED-orienteringsbelysning ett modernt och estetiskt tilltalande ljus i patientrummen. Med denna lösning undviks de annars ofta synliga tekniska anslutningarna i patientens omedelbara omgivning vilket gör att sjukhusmiljön känns mindre främmande.

Samma koncept ligger även till grund för sjukhustorget på andra våningen. Patientbibliotek, cafeteria, restaurang, affärer, frisör, internet och en filial till Hamburgs sparbank ser till sjukhusvistelsen inte blir långtråkig. Inom dessa områden lade belysningskonsulterna särskild vikt vid tydlig orientering. De valde den moderna armaturen CLARIS med linjärt formspråk som ger rummen en behaglig belysning och skapar ett enhetligt intryck.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • PERLUCE
 • CLEAN
 • PANOS
 • TECTON
 • CLARIS II
 • SLOTLIGHT II
Hospital Gmunden
Gmunden, Austria
Bygherre: Gespag OÖ Gesundheits- und Spital AG, Linz (AT)
Arkitekt: fasch&fuchs.ZT-gmbh, Vienna (AT)
Elektroplanlægning: TB Wanger & Partner ZT GmbH, Linz (AT)
El-installation: ELIN GmbH & Co. KG, Linz (AT)
Wellness factor light

The second extension and renovation stage of the regional hospital in Gmunden (LKH Gmunden) in Upper Austria bears witness to a new healthcare concept. The premise: „To provide the best possible medical care in modern facilities.“ The result is a conglomeration of buildings composed of new and existing structures. The hospital is enclosed by green areas in front of the nursing wards, creating a sphere of privacy and quietness. A new zeitgeist is also evident inside the hospital: an intelligent light management system allows LKH Gmunden to make an energy saving of over 60%. Up to 3,500 lamps and 500 blinds are managed by DALI using a daylight-based control system. The complex technology involved is completely hidden from patients and visitors, but the effect of the light is perceivable for all: fine light lines and indirect light harmonise with quiet colours. Light-flooded corridors and public areas make a friendly and inviting impression. The modernisation concept is continued in the patient rooms: the structural combination of Pureline single-bed luminaires and Conboard supply units provides very pleasant basic illumination as well as medical safety.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • PURELINE
 • PANOS
 • TECTON
 • SLOTLIGHT II
 • LUXMATE LITENET
Marienkrankenhaus Sjukhus
Hamburg, Tyskland
Bygherre: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co.KG, Hamburg (DE)
Arkitekt: Henke + Partner, Hamburg (DE)
Spjutspetsmedicin och välbefinnande under ett tak

Ljusets psykologiska inverkan får allt större uppmärksamhet i sjukhus och vårdinrättningar. Ett aktuellt exempel på det: Sjukhuset Marienkrankenhaus bygger ett nytt interdisciplinärt akut- och operationscentrum (INO) med specialutvecklade belysnings- och färgkoncept. Patienterna välkomnas av en fasad klädd med färgglatt skimrande glasplattor och även i det inre dominerar ljusa ytor. Medvetet valdes färger som i färgläran står för livsglädje och optimism: gult, orange och rött betonar uppdraget för det största konfessionella sjukhuset i Hamburg med över 500 sängar: vård med hjärtat på rätta stället.

För att få en jämn allmänbelysning med lugnande verkan installerades i entrén och i korridorerna ljusrampssystemet TECTON TETRIS. Den indirekta ljusfördelningen från optiken i takfrisen ger väl belysta tak utan att blända. En lika högkvalitativ allmänbelysning ger downlightfamiljen PANOS och kontorsarmaturen MELLOW LIGHT IV i uppehållsrum, kontor och hissområden.

Till och med i operationssalarna och patientrummen överraskas man av gula tak och fint dekorerade väggar. För att även uppfylla de höga kraven på hygien och ljuskvalitet installerades i operationssalarna renrumsarmaturen CLEAN Supreme och på intensivvårdsavdelningen CLEAN Advanced – med kapslingsklass IP 65/54, senaste T16-ljuskälleteknik och elektroniska driftdon. På intensivvårdsavdelningen används även reglerbara TECTON TETRIS-armaturer. De ger framförallt liggande patienter en behaglig miljö utan någon som helst bländning. I patientrummen har PURELINE installerats som med sin kombination av indirekt rumsbelysning och direkt läsbelysning uppfyller alla krav på en ombonad och likväl medicinskt säker armatur. En enkel knapptryckning är allt som behövs för att växla mellan allmän- eller läsbelysning till undersökningsbelysning som med 300 lux uppfyller högt ställda visuella krav.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MELLOW LIGHT IV
 • PURELINE
 • CLEAN
 • PANOS
 • TECTON
Offenbach Sjukhus
Offenbach, Tyskland
Bygherre: City of Offenbach (DE)
Arkitekt: woernerundpartner, Frankfurt (DE)
Lysplanlægning: Brendel Ingenieure, Frankfurt (DE)
El-installation: Bauer Elektroanlagen GmbH, Halle (DE)
Kraftfullt lugn

Nybyggnaden för sjukhuset i Offenbach kännetecknas av en idealisk infrastruktur för processtyrd patientvård, toppmodern medicinteknisk utrustning, genomtänkt rumsplanering och innovativa färg-, material-, belysnings- och frirumskoncept. Byggnadens kamformade grundplan ger flexibilitet för nya arbetsmoment, korta avstånd, kan utvidgas och således anpassas till framtida behov. Ljusets viktigaste funktioner: högkvalitativa och bländfria armaturer stöder medarbetarna i deras uppgifter. I patientrummen främjar ljuset tillfrisknandet. Intelligenta belysningslösningar underlättar orienteringen för besökarna.

Redan fasaden med sina kraftiga rödaktiga färgtoner utstrålar levande vänlighet. Även vid utformningen av de allmänna områdena satsade arkitekterna på varma färger och mycket ljus som centrala element. I entréhallen på två våningar underlättar ett harmoniskt belysningskoncept med PANOS-downlights och specialmodeller av den infällda SLOTLIGHT-armaturen en snabb orientering. Golvets varma röda färgton reflekteras i de vita vägg- och takelementen och skapar en vänlig och mjuk atmosfär i det stora rummet. Ett vägledningssystem med attraktiva färger och mönster hjälper patienter och besökare att snabbt hitta den avdelning eller mottagning de söker. I trapphusen följer LINARIA-armaturer trappornas väg och fungerar som attraktivt komplement till räckena.

Patientrummen med 724 sängar fördelade på 13 vårdavdelningar är ljusa och vänliga. Den mediciniska försörjningsenheten CONBOARD har integrerats i de högkvalitativa specialtillverkade möblerna. Till den trivsamma atmosfären i rummen för de vuxna patienterna bidrar färger och material i sand- och jordtoner medan starkare färger livar upp barnavdelningen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning

Kommentar/ SPØRGSMÅL?

Tak!

LAND
SOCIAL MEDIA