Education and Science

References

WU, Vienna / AT

Education and Science

References

LAU, Beirut / LB

Education and Science

Mer information om Education and Science
+

Referenceprojekter

WU Wien
Wien, Østrig
Bygherre: Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien GmbH, Wien (A); Library and Learning Center (LLC): BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Wien (AT)
Arkitekt: LLC: Zaha Hadid Architects, Hamburg (DE)
Lysplanlægning: LLC: Arup, Lighting Design, Berlin (DE)
Elektroplanlægning: LLC: Vasko + Partner Ingenieure, Wien (AT)
El-installation: ARGE KM/E (Klenk&Meder / EMC), St. Pölten (AT)
Wirtschaftsuniversität i det grønne Prater er ikke kun et af de største nybyggerier i Wien, men også en milepæl i det østrigske uddannelseslandskab. Hele universitetet, der er etableret i samarbejde med statens ejendomsselskab, er konstrueret som campus og omfatter forskellige bygninger, hvor seks arkitektfirmaer fra hele verden har deltaget i planlægningen af dem: Zaha Hadid med sit firma i Hamburg, Peter Cook fra Crab Studio i London, firmaet NO.MAD Arquitectos fra Madrid, katalanske Carme Pinós, den japanske arkitekt Hitoshi Abe og Laura Spinadel fra Wienfirmaet BUS. Resultatet, der er vildt og afvekslende, er en legeplads for moderne arkitektur.

Campus for viden
Centrum i den cirka ni hektar store campus er Library & Learning Centre (LLC) af Zaha Hadid. Med sine spidse hjørne og dristige linjer er det ikke tilfældigt at den ekspressive bygning, der på forsiden bøjer sig langt ud over forpladsen, minder om en futuristisk kommandocentral. Også indvendigt dominerer rumskibsæstetikken med dramatisk skrånende vægge, afrundede kanter og lange, slanke trin, der strækker sig fra den ene ende af rummet til den anden. LLC flankeres af overvejende sort-hvide, elegante kontor- og institutbyggerier. Iøjnefaldende er derimod Teaching Center (TC) der er indhyllet i Corten-stål og den rød-orange -gule institutklynge af Peter Cook. Den uensartede håndskrift fra de seks planlæggende arkitekter var også en udfordring for lysplanlæggerne. For på den ene side gjaldt det om at tilpasse lyskonceptet til den pågældende arkitektoniske ånd, nogle gange at gøre det roligere og andre mere livligt,men på den anden side skulle antallet af produkter reduceres til et minimum med henblik på en enkel og effektiv Facility Management. I alt blev der brugt omkring 12.000 lamper - herunder pendellamper, skjulte vouten(??)-lamper og talrige, individuelle lysløsninger - og syv kilometer lysbånd.

Hele campussen, der i øjeblikket huser cirka 23.000 studerende og 1500 medarbejdre, blev etableret som en såkaldt Green Building. Hertil hører også, at den udstyres med effektive og bæredygige lysprodukter, som f.eks. lyslinjen SLOTLIGHT II, pendellampen CLARIS II og LED-lamperne i serien PANOS INFINITY. Den komplette belysning administreres i alle bygninger vha. en fælles KNX-busstyring; i trappeopgangene og de sanitære områder anvendes der bevægelsesmeldere, og på kontorerne en dagslysafhængig lysstyring. Sammenlignet med konventionelle løsninger forbruger denne kombination i den løbende drift væsentligt mindre energi.

Det særlige ved ordren: Zumtobel fungerede i forbindelse med dette projekt ikke kun som handels- og leverandørvirksomhed, men var - i form af et arbejdsfællesskab (ARGE) med fire el-virksomheder - også ansvarlig for den samlede montage.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
:envihab Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Köln, Tyskland
Bygherre: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln (DE)
Arkitekt: Grass Kramer Löbbert og prof. Uta Graff Architekten, Berlin (DE)
Lysplanlægning: Carpus + Partner AG, Hattersheim (DE)
Elektroplanlægning: Carpus + Partner AG, Hattersheim (DE)
El-installation: R+S Solutions GmbH, Radebeul (DE)
LYSKONCEPT: Schlotfeldt Licht, Berlin (DE)
På det nye forskningsanlæg „:envihab“ undersøger DLR-instituttet for luft- og rumfartsmedicin, ud over følgerne af vælgtløshed, også lysets fysiologiske virkninger på mennesker. Begge dele er ikke kun interessant for rejser ud i rummet.

Lige ved siden af Kölns lufthavn begynder universets uendelige vidder - startramper finder man dog ikke her, for rejserne ud i orbit og endnu længere ud foregår på jorden. Her på instituttet for luft- og rumfartsmedicin ved det tyske center for luft- og rumfart simuleres det, hvordan længerevarende ophold om bord på et rumfartøj virker. Det er især vægtløsheden forskerne har kig på, da den fremkalder komplekse, fysiologiske forandringer - for eksempel muskel- eller knoglereduktioner.

Lære af universet
Til den slags studier er der nu et helt nyt forskningslandskab til rådighed, „:envihab“, beskyttet og forsynet af en langstrakt, svævende bygningskrop med hvid, perforeret facade, lige over for den gamle institutbygning på DLR-området. „:envihab“ er en sammensætning af „environment“ og „habitat“, her kører undersøgelser som f.eks. „Sengelejestudie“, en op til tre måneder lang test, der kun kræver ét af forsøgspersonerne: at de skal blive i sengen. Dette krav er så striks, at forsøgspersonerne, når de skal i brusebad flyttes over på en speciel båre. Og hele tiden befinder hovedet sig lavere end benene, liggefladen hælder 6 grader - denne position egner sig ifølge forskerne særligt til at simulere vægtløshed.

Alene til disse „sengelejestudier“ er „:envihab“ udstyret med tolv forsøgspersonværelser, suppleret med de nævnte liggebruserum, specielle vægte, et komplet køkken og et fællesrum. Det er ganske vist ikke nødvendigt til det permanente sengeleje, men vel til isolationsstudier i gruppemålestok, der efterligner rejser gennem universet.

Døgnrytme
I søvn- og fysiologilaboratoriet på „:envihab“ drejer det sig også om meget jordiske emner. Således undersøger man for eksempel her virkningerne af skifteholdsarbejde, søvnmangel eller uregelmæssige arbejdstider - og lysets indflydelse. Dagslysets døgnrytme definerer menneskets vågne faser og søvnfaser - receptorer i nethinden registrerer ændringen i andelen af kortbølget lys og styrer via melatoninproduktionen trætheden. I søvnlaboratorierne kan denne rytme målrettet forskydes eller helt afbrydes - og derved kan man iagttage virkningerne på personens tilstand, sundhed og ydeevne. Det hertil nødvendige, diffuse og variable lys leveres af de med LED´er udstyrede lyslofter i forsøgspersonrummene, men også der, hvor testpersonerne undersøges med positronemissionstomografen (PET-MRT).

Sammen med DLR-instituttet har Zumtobel udviklet det modulopbyggede lysloft, hvis CIELOS-LED-elementer via LITENET-styring kan frembringe lysfarver og luminans nøjagtigt og dynamisk. Der kan således, trinløst og uden flimren, dæmpes ned til en minimal lysstyrke, og RGB-spektret kan varieres vilkårligt. Lav installationshøjde, lang levetid og vedligeholdelsesaspekter var andre argumenter for et lysloft i LED-udgave.

Resultaterne af disse døgnrytmeundersøgelser skal ikke kun undersøge vekselvirkningen mellem lys og tilstand eller ydeevne, men også klart vise, hvordan lys skal være sammensat for at forebygge farlig træthed på arbejdspladsen eller for at mildne virkningerne af jetlag.

Otte forskningsmoduler
„:envihab“ består selvfølgelig ikke kun af søvn- og fysiologilaboratorium: i alt otte forskningsmoduler er samlet under et fælles tag. Og det er helt bogstaveligt ment, for arkitekturen er baseret på hus-i-hus-princippet. Alle moduler og det store auditorium står som særskilte volumener under tagkonstruktionen, der bestemmer bygningens synlighed og egentlig er mere end et tag. For i den bærende stålkonstruktion befinder hele bygningens tekniske infrastruktur sig. Et kunstgreb, for på den måde fremstår det 3.500 kvadratmeter store interiør nærmest forskningsutypisk, ryddet og kart opdelt.

„:envihab“ står også for en ny selvforståelse for forskningen – hvor man tidligere hellere arbejdede i rent funktionelle forskningssteder, så spiller offentlighedsvirkningen i dag en stadigt større rolle. Ud over det ydre viser dette paradigmeskift sig primært i det indre. Således kommer man fra indgangen i terrænniveau via en bred og behageligt udformet trappenedgang ind i den store entre. Med sit store auditorium med 150 pladser og den gastronomiske infrastruktur er det konstrueret som sted for eksterne arrangementer. Selv om det ligger under gulvniveau, overrasker det indre med rigtig meget dagslys – det leveres, ud over af det omløbende glasbånd mellem gulv og tag af i alt seks atriummer, der forskellige steder gennembryder bygningen vertikalt og dermed etablerer forbindelsen til himlen ovenover – helt i overensstemmelse med det centrale DLR-tema, som arkitekterne her fortolker meget elegant.

Nu forliges offentlig anvendelse kun meget betinget med sensibel grundforskning, så en skillevæg opdeler de to områder funktionelt. Men da den er af glas, kan rumvolumenet stadig opleves i sin helhed samt som enkelte moduler. Således befinder der sig i centrum et cylindrisk modul med en massiv betonvæg, i hvis indre en kortarmscentrifuge roterer. Ved hjælp af den undersøges det, om øget tyngdekraft målrettet kan anvendes til at modvirke de sundhedsmæssige risici i forbindelse med vægtløshed. Resultaterne, der oprindeligt vedrører langvarige ophold i universet, medfører også nye erkendelser om osteoporose, muskelsvind eller kredsløbssygdomme - der er altså sørget for jordforbindelse.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
CMP – Center for Mobile Propulsion
Aachen, Tyskland
Bygherre: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, forretningssted Aachen (DE)
Arkitekt: Lepel & Lepel Architektur Innenarchitektur, Köln (DE)
Lysplanlægning: a•g Licht GbR, Bonn (DE)
Elektroplanlægning: ZWP Ingenieur-AG, Köln (DE)
En ny forskningsbygning med anvendelseskrav, der næppe kunne være mere forskellige: Denne opgave har arkitekterne Lepel & Lepel fra Köln løst optimalt med deres udkast til forskningscentret til forskning i og videreudvikling af motorteknik for RWTH Aachen. Fra start af besluttede planlæggerne sig for en rumlig adskillelse af funktionerne forskning og administration/undervisning. De lavede udkast til to kontrasterende bygningskroppe, der afspejler deres forskellige anvendelsesformål i den rumlige og tekniske udbygning.

Den svungne administrationsbygning med Z-formet grundplan byder på maksimal indendørs fleksibilitet. Da man allerede i dag ved, at kravene til administration og undervisning kan ændre sig i fremtiden, kan man med den vidtspændende, bærende konstruktion foretage forskellige rumopdelinger. De omløbende facadebånd fremhæver bygningens horisontale opdeling og universelle anvendelighed.

Gennem de etagehøje ruder trænger der meget dagslys ind i rummene fra alle sider, der sørger for en ensartet belysning af kontorarealerne. Til en supplerende belysning af arbejdspladserne med kunstigt lys søgte arkitekterne efter en løsning, der på den ene side understøtter den ønskede fleksibilitet i arealinddelingen, og på den anden side passer til det formelle, reducerede design af bygningen. Sammen med firmaet a∙g Licht fra Bonn fandt man i ECOOS et produkt, der opfyldte kravspecifikationer på bedst mulig måde. Ud over den høje lyskvalitet blev bygherren først og fremmest overbevist af de på længere sigt lavere driftsomkostninger.

Fuldstændigt modsat fremstår motorkontrolcentret som en introvert, langstrakt halbygning. Facaden af mørkt indfarvet, synlig beton med blot nogle smalle vinduesspalter understreger denne karakter. Bygningen er indvendigt strengt organiseret, struktureret og tilpasset til de rumlige og tekniske forhold på prøvestandene. Trods den smalle lysspalte, hvorigennem man ikke kan se ind udefra, kommer der via lysbånd i taget tilstrækkeligt dagslys ind i den toetagers fabrikshal. En optimal arbejdspladsbelysning og orientering sikres desuden ved hjælp af lysbåndsystemet TECTON. TECTON, der har bevist sit værd i industrielt brug, forener alle de elementer, der er brug for her: Bedste lyskvalitet selv fra store højder, fleksibilitet i rumudnyttelsen, høj effektivitet og let at vedligeholde. Det avancerede energikoncept indeholder noget særligt: Den enorme spildvarme, der opstår under forsøgskørslerne med motorerne, kan bruges til opvarmning af bygningen. En forudseende start på hensigtsmæssig genanvendelse af energi, der kommer både mennesker og miljø til gode.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • ECOOS
 • LINARIA
 • TECTON
 • COPA
Peter Doherty Institute
Melbourne, Australien
Bygherre: The University of Melbourne, Melbourne (AU)
Arkitekt: Grimshaw Billard Leece, Melbourne (AU)
Lysplanlægning: S2F/SKM, Melbourne (AU)
Universitetet i Melbourne er officiel Guldsponsor for Green Building Council Australien, der siden grundlæggelsen i 2002 har uddelt de over hele landet eftertragtede „Green Stars“ til økologisk fremragende projekter. Det er en del af universitetets politik, ved enhver renovering og ved hvert nybyggeri på universitetets campus at stræbe efter green star-certificeringen.

Det for nylig færdigbyggede Peter Doherty-institut, der er det eneste forskningsinstitut af sin art på den sydlige halvkugle, blev tildelt den femstjernede „Green Star“.

„I en kompleks laboratoriebygning som denne er strømforbruget fem til ti gange højere end i en almindelig kontorbygning”, siger Chris White, adm. direktør for Property and Campus Services ved University of Melbourne. Derfor er det ved dette byggeri meget vigtigt at yde et afgørende bidrag til energi- og ressourcebesparelser“. Resultatet er en tietagers High-Tech-bygning med 25.000 kvadratmeter brugsareal, kraft-varme-kobling, udnyttelse af gråt spildevand og tilplantet taglandskab. Peter Doherty-instituttet er konstrueret sådan, at det bruger godt 50 % mindre strøm end en tilsvarende ejendom af samme størrelse.

Planlæggerne bag dette supereffektive bygningsværk, der på den solvendte nordside er beklædt med en dobbelt gardinfacade, er de internationalt opererende Grimshaw Architects i samarbejde med Akademie Billard Leece, der har specialiseret sig i forsknings- og sundhedsfaciliteter. Der blev så vidt muligt givet afkald på brugen af produktionsintensive materialer som aluminium; i stedet blev der under byggeriet anvendt FSC-certificeret træ til en værdi af 5,2 millioner US-dollars. Desuden maksimerer konstruktionen udnyttelsen af dagslyset så meget som muligt. I nogle laboratorier er det ikke sådan.

Forskning som i dagslys
De strenge krav på nogle områder krævede, at dagslys blev undgået i vidst muligt omfang. Der blev derfor brugt omkring 2.000 kontorlamper MELLOW LIGHT V. Med 1,25 watt og 100 Lux pr. kvadratmeter er indbygningslamperne konfigureret og positioneret således, at der skabes et indtryk af lyst sollys, der falder ind gennem tagvinduer. For de cirka 700 kvindelige og mandlige forskere, der arbejder på „Doherty“ er det nemlig nødvendigt at skabe de bedst mulige, venlige og motivationsfremmende arbejdsbetingelser.

På de øvrige områder i „Doherty“ blev der anvendt diskrete, harmoniske lyskilder. Udfordringen lå i at begrænse lys og skygger for at fremhæve den flydende geometri og at forstærke den visuelle virkning af de organisk formede træribber. Der er udelukkende anvendt naturlige materialer. Lineært placerede lamper fremhæver de organiske former, der etablerer en afbalancering i forhold til laboratoriernes glatte og hensigtsmæssige design.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
Manillaskolan
Stockholm, Sverige
Bygherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Metod Arkitekter AB
Lysplanlægning: MIAB/Tyréns AB Simon Baczkowski
Elektroplanlægning: MIAB/Tyréns AB Simon Baczkowski
El-installation: Ohmegi Elektro AB
Da Manillaskolen skulle flytte fra det historiske Djurgården, var der mange der var skeptiske. Men de nye lokaler på Kungsholmen har gjort deres. Børn, forældre og personale på skolen har alle deltaget i flere dele af projektet. Den runde bygning er på hver etage opdelt i fire dele, og hver del har fået sin egen farve, som er påført på den ene væg i gangen samt som bagvæg i klasselokalet. Manillaskolen deler hus med ressourcecenter syn (RC syn), så det var ikke uden betydning, at belysningsløsningen skulle tilpasses til mennesker med syns- og hørenedsættelse.

Da belysningsplanlægningen blev indledt, havde man et prøveklasseværelse på Campus Konradsberg, så man omhyggeligt kunne teste forskellige armaturer uden først at skulle finde der rigtige produkt. I et klasselokale for døve er det vigtigt at have et lys, som ikke giver skygger, når elever og lærere skal give tegn til hinanden - det kan gøre det vanskeligere for dem at kommunikere, hvilket fjerner fokus fra deres læring. Lyset fra denne LED-belysning er af høj kvalitet og gør hudens tone levende. Al belysning er naturligvis lysreguleret og inddelt i zoner med henblik på maksimal fleksibilitet. I klasselokalet styres belysningen via vort enkle plug & play-styresystem DIMLITE.

Et andet aspekt i forbindelse med de moderne hørehjælpemidler som findes i dag, er at der opstår en risiko for elektroniske forstyrrelser fra bl.a. armaturer og andre elektriske apparater. Et armatur med en relativt stille snurren, som næsten ikke kan opfattes, kan være meget forstyrrende for en elev med denne type høreapparat.

MIAB (nu Tyréns) el-rådgivningsfirmaet fandt frem til en belysningsløsning med Zumtobels LIGHT FIELDS LED. Dette armatur giver meget lys (900 lux), men slipper helt for risikoen for blænding med sin unikke mikroprisme-optik, som kun afgiver halvt så høje luminanser som andre, lignende optikker kan give. Blændingen aftager desuden hurtigt ved normale synsvinkler. Resultatet bliver, at hele rummet er oplyst meget jævnt og blændfrit, højt op på væggene; ikke bare lige nedenfor armaturerne. Det medfører til gengæld minimale mængder skygger, når elever og lærere kommunikerer med tegnsprog.

LF LED har også lydsvage driftskomponenter, hvilket eliminerer risikoen for forstyrrelser af høreapparaterne. Andre egenskaber for armaturet er en farvetemperatur på 3000 K og en effekt på 44 W. Da LED udvikles ekstremt hurtigt, skal vi hermed gøre opmærksom på, at den kommende opgradering i november med samme mængde lys kun vil komme til at forbruge 37 W. Det udgør en yderligere forbedring af energieffektiviteten på 16 %.

I aulaen sidder også PANOS INFINITY med RA > 90 fra Zumtobel, og i samtlige klasselokaler og opholdsrum er der LIGHT FIELDS LED, som alle kontrolleres og kan reguleres vha. DIMLITE-styresystemet.

Den 9. september overværer dronning Silvia den officielle indvielse af den nye Manillaskole.

share it


Lysløsning
Reykjaviks Universitet
Reykjavik, Island
Bygherre: EFF, Reykjavik (IS)
Arkitekt: Henning Larsen Architects, Kopenhagen (DK); ARKIS Architects, Reykjavik (IS)
Lysplanlægning: VERKIS, Reykjavik (IS)
El-installation: Rafmiolum hf, Reykjavik (IS)
Ren nordisk design

Halvvägs mellan de etablerade europeiska och nordamerikanska vetenskapliga centren utvecklas Reykjaviks universitet till en ny toppadress för forskning och teknik. Även det arkitektoniska konceptet förtjänar uppmärksamhet: De enskilda institutionerna ligger i cirkel kring en rund öppen entréhall. Tack vare de solfjäderformade öppningarna blir det omgivande strand- och skogslandskapet en del av campus. Således åtnjuter alla rum inte bara fördelen av en naturlig omgivning utan lyses och värms även upp optimalt av dagsljuset – en första väsentlig aspekt för byggnadens miljöhållbarhet där framtidsinriktad teknik inte bara förverkligas utan även studeras.

För större delen av byggnaden utvecklade planerarna ett taksystem av perforerade plåtlameller där även belysningen skulle integreras. För att på bästa sätt möta de många olika kraven arrangerade byggherren en tävling. Zumtobels övertygande argument: Trots små dimensioner och att avbländningskriterier uppfylldes till fullo kunde T5-armaturernas verkningsgrad förbättras med mer än 15 procent jämfört med standardteknik. Detta tack vare de halvtransparenta sidoreflektorerna, optimerade minibländskydd och en optimal drifttemperatur för ljuskällorna. När det gäller formgivningen tar armaturen poäng med sin modulära konstruktion, som gör att den kan anpassas till de olika synuppgifterna i hörsalarna, seminarierummen, kontoren, biblioteken och kommunikationsytorna – monterad på en bärprofil, som wallwasher eller med rundstrålande ljusfördelning.

LUXMATE belysnings- och jalusistyrningen LITENET vidareutvecklades för de särskilda lokala ljusförhållandena med den under långa perioder lågt stående nordliga solen. På så sätt kombinerades hög effektivitet och maximal komfort med möjligheten att flexibelt och med minimala insatser anpassa sig till förändrad användning av rummet. De flesta armaturerna levererades med så kallade DALI ljsureglerings driftdon, vilket med hänsyn till det stora antalet armaturer gav avsevärda kostnads och energibesparingar.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
EPFL Rolex Learning Center
Lausanne, Schweiz
Bygherre: Losinger Construction SA, Bussigny (CH)
Arkitekt: SANAA, Tokio (JP)
Elektroplanlægning: Scherler SA, Le Mont/Lausanne (CH)
El-installation: ETF, Bulle (CH)
Dynamiskt rumslandskap

Den paviljong som SANAA ritat är med sina transparenta väggar och runda kringbyggda gårdar det nya centret på universitetsområdet vid École Polytechnique Féderále de Lausanne. På en yta av 17 000 m² samlas där ett stort bibliotek, mötesrum, arbetsplatser för studenter, kontor för forskare, caféer, en fin restaurang, en bokhandel, en multifunktionell hörsal, och – typiskt för Schweiz – en bankfilial. Men arkitekterna som belönats med Pritzker-priset nöjde sig inte med att skapa funktionella rum. Nybyggnaden ska underlätta det interdisciplinära utbytet mellan forskarna, och framförallt ska den bidra till att positionera EPFL i ett globalt forskningslandskap.

Byggnaden består av ett enda stort rum som med sina flexibelt arrangerade funktionsområden utstrålar en välkomnande öppenhet. Takets och golvets dynamiska topografi skapar ett fascinerande rumslandskap som delas upp i zoner av olika ljusstämningar. Taket förändras inte bara via dagsljuset utan reflekterar också det artificiella ljuset i rummet. Byggnaden är certifierad enligt Minergie och på grund av byggnadens storlek och SANAA:s önskemål om indirekt belysning behövdes armaturer med mycket hög verkningsgrad.

För att uppfylla kraven i de olika belysningssituationerna med ett enda designelement installerades de specialutvecklade armaturerna som en- två- eller tremodulsmodeller. De ställbara fästena gör det möjligt att rikta dem i olika vinklar till det diffust reflekterande taket. I många av de totalt 282 specialarmaturerna finns förutom en HIT-metallhalogenljuskälla på 35 watt med ett speciellt IOS-reflektorsystem dessutom en halogenljuskälla på 100 watt som nödljus. I lobbyn och receptionen ger infällda LED-armaturer och eleganta ljuslinjer dessutom funktionellt ljus och sätter skapande accenter. I kontoren som har infogats som runda rum ger minimalistiska fristående armaturer en behaglig arbetsmiljö.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Tomá Bata Universitetscenter
Zlín, Tjeckien
Bygherre: Tomáš-Bata-Universität, Zlín (CZ)
Arkitekt: Al Design s.r.o. und Eva Jiricna Architects, Prag (CZ)
Roligt lärande

Det nya universitetscentret för Tomáš-Bata-universitetet i Zlín är en symbol för stadens investeringar i medborgarna och deras framtid – och en passande hyllning till de visionära ideal som den filantrop och industriman som gett det dess namn förespråkade.

Byggnadens ovanliga struktur bygger på två halvmånformiga enheter med läsesalar, lektionssalar och bokarkiv. Mellan dessa finns ett omfattande ovanbelyst atrium som ger plats för avkoppling. Trapphustornen i båda ändarna av den svängda fasaden bildar den viktigaste vertikala förbindelsen mellan gallerierna på atriums båda sidor och gör byggnaden översiktlig och rationell. Denna klara struktur med maximal funktionalitet som är typisk för arkitekt Eva Jiřičná återspeglas också i belysningskonceptet.

Byggnadens distinkta linjer framhävs av lika distinkta SLOTLIGHT-ljuslinjer som löper genom rummen. Med sitt lugna, geometriska formspråk övertygade också den i skolbyggnader ofta använda CLARIS II. I det centrala atriet har denna armatur installerats som ljusramp med en totallängd på 54 meter. Med såväl direkt som indirekt ljus skapas en jämn, varm och diffus ljusstämning i hela rummet. I de övriga centrala delarna används SLOTLIGHT och MIREL II belysningssystem för att komplettera det ljus som reflekteras från atriet. MIREL II bländskyddsarmaturer som likaså har kombinerats till markanta ljuslinjer ger bibliotek och datorarbetsplatser en jämn bländfri belysning.
För att accentuera kanter och linjer längs fönster och kringområden har lysrör fällts in i tak och väggar som betonar den plastiska interiören. Tomáš-Bata-universitetet är ett vägledande exempel på integrationen av belysningen i det arkitektoniska konceptet.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Royal Northern Musikhögskola
Manchester, England
Bygherre: Royal Northern College of Music, Manchester (GB)
Arkitekt: MBLA Architects + Urbanists, Manchester (GB)
Elektroplanlægning: Gifford and Partners, Manchester (GB)
Skyltfönster för musik

Den markanta nya byggnaden för Royal Northern College of Music i centrum av Manchester väcker uppmärksamhet. Kuber som är infogade i varandra bildar en monumental geometri som tycks stå i motsättning till byggnadens ändamål – musikens lätthet. Den mycket begränsade ytan utnyttjades optimalt genom att man byggde in en akustisk buffertzon mot trafikbullret som samtidigt fungerar som ett skyltfönster för skolan. Belysningen väcker ytterligare uppmärksamhet med färgskiftande downlights som förvandlar utrymmet till en lysande kub med spektakulära färgväxlingar och fångar förbipasserandes intresse. I det inre kompletteras belysningen av det infällda ljuskanalsystemet LIGHTTOOLS med fyra olika belysningsmoduler – spotlights, downlights, linjära armaturer och wallwasher.

I nästan alla delar av byggnaden släpper stora glasrutor och takfönster in generöst med dagsljus. När det inte räcker till så kompletteras det via ljusstyrningssystemet med konstljus. I kombination med vänliga färger och ergonomiska möbler har man på så sätt skapat upplevelserum för motiverat lärande: flexibla och bekväma, och samtidigt mycket resurssnåla.
Enligt Craig Jackson från Gifford and Partners, den tekniske konsulten med ansvar för belysningsspecifikationerna, hade den akustiskt krävande omgivningen direkta konsekvenser för belysningsplaneringen. ”Armaturerna måste vara stabila och ska inte ha komponenter som instrumentens ljud får att vibrera alltför mycket”, förklarar Jackson. Lösningen på denna särskilda utmaning var den infällda armaturen LIGHTFIELDS, som tack vare sin speciella mikropyramidoptik ger ett ytterst jämnt, bländfritt ljus och på så sätt bidrar till att öka de unga talangernas koncentration.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
KHBO – Katolska högskolan
Brügge, Belgien
Bygherre: KHBO, Katholieke Hogeschool, Brugge Oostende (BE)
Arkitekt: Tijdelijke Vereniging S.A.R. – De Vloed, Heusden-Destelbergen (BE)
Elektroplanlægning: Studiebureau De Klerck Engineering, Brügge (BE)
El-installation: Electro Entreprise NV, Gullegem (BE)
Skapat ett landmärke

Med sin nya byggnad skapar den katolska högskolan i Brügge ett arkitektoniskt landmärke fullt av motsägelser. Mot gatan är byggnaden sluten med en enda fönsteröppning i studiedelen medan fasaden mot campus är mycket öppen. Genom kombinationen av stål, glas, betong och trä uppstår här spännande motsatser. Samtidigt ger den modulära uppbyggnaden möjligheter att även i framtiden anpassa sig till nya lärandemodeller.

Atrium utformades som en tredimensionell träffpunkt med breda trappor, öppna gallerior, sitthörnor och övriga läsytor. Arkitekternas önskemål var att hela byggnaden till övervägande del skulle ha indirekt belysning. Här är MIROS spegelreflektorsystem en arkitektoniskt exklusiv och belysningstekniskt optimal lösning för att ge de delvis 10 m höga rummen en homogen och bländningsfri belysning. Deras varma ljus bildar en spännande kontrast till den kyligare betong/glas-arkitekturen. Koen De Klerck sammanfattar: ”Med ljus, både med funktionellt och stämningsskapande, har vi försökt att framhäva hela byggnadens arkitektur och omgivning. Hänsyn togs också såväl till flexibiliteten som underhållsaspekten.” Spegelreflektorsystemet framstår som en del av byggnadens konstruktion och används även i de två hörsalarna och i cafeterian.

Vägen till hörsalen leder vidare till föreläsningssalarna och seminarierummen som ligger i tre markanta hus. Lektionssalarna får en generös belysning med MIREL-armaturer infällda i nivå med taket. En specialprofil med indirekt belysning ger ett behagligt bländningsfritt ljus i högskolans kommunikationsutrymmen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Gent University – Campus Schoonmersen
Gent, Belgium
Bygherre: Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen (OLC), Gent (BE)
Arkitekt: cv baro, Gent (BE)
El-installation: Technum, Sint-Denijs-Westr (BE)
Top rating for Zumtobel lighting solution

The TECTON lighting system installed at Gent University creates optimum lighting conditions in classrooms, and is also highly efficient.

Another argument in favour of TECTON is its pre-wired eleven-pole track: using the integrated DALI bus line, the luminaires installed in the library and the cafeteria enable daylight-based lighting control. The result is a lighting solution controlled via LUXMATE PROFESSIONAL which provides a pleasant lighting atmosphere 24 hours a day and at the same time reduces energy consumption considerably. In order to keep maintenance costs as low as possible, projector/mirror systems were installed in the entrance area and the five-metre high corridor zones, which allowed to mount the spotlights used at an accessible height so that only a minimum of time is required for relamping.

Quite different, however, is the situation in the cafeteria. Thanks to modern furniture and green transparent chairs, a playful touch is added to these areas – also because of the COPA D high-bay reflector luminaire used. The large roof protecting the footpath between the two buildings of Schoonmersen Campus is illuminated by high-pressure halogen spotlights and RAIN moisture-proof luminaires.

The latest showcase project of Gent University was designed by architects from the cv baro studio: in addition to a number of flats, Schoonmeersen Campus also accommodates several cafeterias and the Hogeschool’s sports centre.

The clients opted for the TECTON continuous-row lighting system to be installed in large areas of the building complex. Fitted with high-quality matt reflector optics, the continuous-row lighting system provides pleasant lighting conditions in classrooms and auditoriums, as well as in the reception area and in the library. All these rooms are fitted with suspended acoustic ceiling panels. This is why it would have been very difficult to use conventional recessed luminaires, which would also have required considerable compromise in terms of design. The flexible TECTON continuous-row lighting system proved to be the ideal solution. Like the acoustic ceiling panels, the track system can be suspended as well, so that the luminaires now match the architecture perfectly.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MIROS
 • SCUBA
 • PANOS
 • TECTON
 • RAIN
 • COPA
 • LUXMATE PROFESSIONAL
Cooper Union
New York, USA
Bygherre: The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York (US)
Arkitekt: Morphosis Architects, Los Angeles, New York (US)
Lysplanlægning: Horton Lees Brogden Lighting Design, Los Angeles (US)
Meteoriten från Manhattan

Cooper Unions nya högskolebyggnad reser sig som ett väldigt metallfärgat block i East Village i New York. Den uppseendeväckande arkitekturen av Pritzker-pristagaren Thom Mayne kompletteras av en minst lika spännande belysningsplanering. I dagsljus glänser den blockliknande byggnaden alltefter väderlek i vitt till metalliskt antracitgrått, på natten lyses den upp av ett svagt sken inifrån.

Kalifornienarkitektens verk splittrar New Yorkborna, det bryter mot konventionerna och är före sin tid. Som ett led i provokationen låter han till exempel hissen bara stanna på tre av nio våningar. Detta tvingar slutligen studenterna och besökarna till trapphuset, det vill säga om de inte redan tidigare har lockats till dess hisnande arkitektur. Den gigantiska spiralen går upp genom alla våningar och öppnar sig där mot himlen. Genom ett stort fönster i taket når dagljuset ända ner till bottenvåningen.
På de övre våningarna råder ett blåaktigt dagsljus som längre ner blandas med ett allt varmare konstljus från VIVO-spotlights.

I andra delar av byggnaden bestäms belysningskonceptet av konkreta funktioner. I laboratorierna används till exempel dubbelt så många ljuskällor som i lektionssalarna för att det ska vara lätt att urskilja färgskillnader och detaljer. I lektionssalarna och i många laboratorier gällde det att klara en belysningsteknisk utmaning: Armaturpanelerna som är infällda i taket integrerades i de likaså infällda värme- och kylelementen. Det var en svår uppgift som man med hänsyn till hela byggnadens miljövänlighet gärna åtog sig. Således har Thom Mayne med sin skapelse satt en ny standard inte bara på det estetiska planet. Cooper Unions nya byggnad är på god väg att som första universitetsbyggnad i USA belönas med landets viktigaste miljöpris, LEED Platinum Award.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
 • SPIRIT
 • SPHEROS T16
Cité d’Architecture et du Patrimoine
Paris, Frankrike
Bygherre: Cité d’Architecture et du Patrimoine (FR)
Arkitekt: Agence Bodin, Paris (FR)
Lysplanlægning: Agence Bodin, Paris (FR)
Elektroplanlægning: GEC Ingenierie, Paris (FR)
I ljuset av la grande nation

Det finns inte många platser som helt ägnas åt arkitekturen och så effektfullt som det klassicistiskt-moderna Palais Chaillot vid Seine. I den praktfulla östra flygeln öppnades efter en varsam renovering 2007 världens största arkitekturcentrum. Sedan dess samsas flera institutioner i de representativa lokalerna, som förenar historisk och modern arkitektur med Frankrikes kulturarv under ett tak.

Den storslagna entréhallen på bottenplanet framträder tack vare ljusföringen som ett klart strukturerat rum som underlättar besökarnas orientering och sätter fokus på ingångarna till de olika områdena. De i taket infällda ljuslinjerna följer hallens huvudaxlar längs de monumentala pelarna.

I hyllorna i det höga, öppna biblioteket finns ungefär 28 000 böcker. Jean Francois Bodin har med få ingrepp i byggnadens konstruktion lyckats skapa en funktionell och modern biblioteksstruktur. Den rekonstruerade freskcyklen från klostret Saint Savin sur Gartempe ljussätts med en specialarmatur: Ovanför vägghyllorna sprider reflektorer baserade på TECTON-systemet varmt ljus i den 40 m långa salens tunnvalv.

Det imponerande galleriet för arkitektur sträcker sig genom det böjda rummet på hela andra våningen i den omfattande flygeln. Sju stora bakombelysta kupoler ger de centrala utställningsytorna enhetligt ljus som efter behov kan regleras i olika ljusstyrkor.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverige
  Bygherre: Catena
  Lysteknik: Zumtobel Group
  Elektroplanlægning: Prenad
  El-installation: Prenad
  Fotos: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da ejendomsselskabet Catena besluttede at bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, var det Bravida Prenad, der fik til opgave at stå for el- og belysningsinstallationerne. Den nye terminal er på 18.300 m2 og har den svenske miljøcertificering Miljöbyggnad Silver. Catenas meget høje miljøambitioner var medvirkende til, at de havde behov for innovative løsninger - også til belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt høje lofter. I den ene hal skal der monteres en del avanceret maskinudstyr til sortering og øvrig håndtering af pakker, så kravene til en god almen belysning var meget høje. Den anden hal skal være lagerhal.
  – Det fremgik af informationsmaterialet, at kravet til middelbelysningen var på 300 lux, fortæller Marjan Hrovath, som er entreprenørchef hos Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget af tekniske løsninger i projektets el-del. Der blev stillet krav til en avanceret styring af armaturerne via bevægelses- og dagslyssensorer, og foruden LED-armaturerne skulle der også installeres nødbelysning.
  Bygherren, Catena, havde hørt om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette projekt kunne være en fleksibel løsning for at integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på en og samme strømskinne. Muligheden for at kunne styre det hele via Zumtobels Litecom-system og integrere det med postterminalens overordnede styringssystem var medvirkende til Catenas interesse for netop denne løsning.
  – Catena bad os om at se nærmere på Tecton, og hvad denne løsning ville komme til at betyde for installationsomkostningerne, husker Marjan Hrovath.
  – Både min og lommeregnerens første reaktion var, at det her så ud til at blive en dyr løsning. Men da vi havde analyseret Tecton-løsningen mere i dybden, fandt vi frem til, at der faktisk var penge at tjene ved denne mere fleksible installation. De højere omkostninger for udstyret blev udlignet af den arbejdstid, vi kunne spare, forklarer Marjan Hrovath.

  En samlet installation
  Det var blandt andet muligheden for at kunne placere de 61 nærværssensorer på Tecton-skinnen, som tiltalte Prenad. Det samme gjaldt terminalens 103 nødlysarmaturer. De blev anbragt på egnede steder langs Tecton-skinnerne.
  Som normalbelysning blev der installeret i alt 342 Tecton-armaturer. Hos Catena valgte man bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16.000 lumen og en effekt på 104 W. Farvetemperaturen er 4.000 kelvin. 130 af armaturerne er i en ekstra bredstrålende variant, som giver en noget lavere lysstrøm – 15.300 lumen.
  Tecton-armaturer findes også i flere andre varianter – bl.a. bredstrålende, smalstrålende, wall washers og armaturer til hyldebelysning i butikslokaler.
  Nødbelysningen i terminalen består af 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, som hver især har en lysstrøm på 305 lumen. I de tilfælde hvor der stilles krav om 30 lux fra nødbelysningen, forsynes armaturerne fra et centralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommunikerer med andre systemer
  De 61 nærværssensorer af modellen ED-PST TEC-GP er en passiv infrarød type og kan monteres i helt op til 16 meters højde. De er tilpasset til Litecom-styringen, men passer også til Zumtobels styringssystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunikere med overordnede systemer til bygningsautomatik via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er det et Siemens Desigo-system, som Tecton-skinnen er tilsluttet.
  Tecton-skinnen er selve grundpillen i den løsning, som Prenad har valgt til Catenas nye terminal. Det er den første løsning i verden til et belysningssystem med løbende skinner, som kan forlænges helt efter projektets behov, trækkes i lange rækker eller via hjørne- og T-forbindelser i den kombination, som kræves i det enkelte tilfælde.
  – Skinnerne har indbygget strømforsyning og styringssignaler med 11 forskellige poler. Det betyder, at du ikke alene kan strømforsyne og styre Tecton-armaturerne, men du kan også samtidig koble sensorer og nødbelysning på samme skinne – og stadig have forbindelser tilbage, så du kan anvende skinnen som en del af det generelle bygningsautomationssystems datatrafik, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige for Bravida Prenad.

  Fleksibel installation
  Bo forklarer endvidere, at armaturerne kan monteres hvor som helst langs med Tecton-skinnen – fleksibiliteten er indbygget i konceptet, så der også kan foretages justeringer efterfølgende, hvis et lokale skal bruges til andet formål, eller belysningsbehovet varierer afhængigt af virksomhedens type.
  – Skinnen kan fastgøres direkte i loftet, ind mod væggen eller hænge i et kabel eller en kæde, tilføjer Bo Hall.
  Den nye postterminal skal tages i brug her i efteråret. Corona-pandemien har forsinket en hel del af maskinleverancerne, men selve bygningen står klar og blev besigtiget allerede i starten af august.
  – Arbejdet med Tecton-skinnerne og deres udstyr er i det store hele gået rigtig godt. Mine montører var i begyndelsen lidt tilbageholdende med at lære en ny installationsform, men det kom de meget hurtigt efter. Så forventningen om at det her skulle være en mere fleksibel installationsform end traditionel kabeltrækning er bestemt ikke blevet gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • TECTON
 • SLOTLIGHT II

Kommentar/ SPØRGSMÅL?

Tak!

LAND
SOCIAL MEDIA