VIVALDI

Komposition af lys
Intelligente belysningsløsninger forbedrer trivslen og skaber identitet. Oftere og oftere anvendes der hertil dynamiske belysningskoncepter, hvis udformning og præsentation bliver mange gange lettere ved hjælp af det interaktive planlægningsværktøj VIVALDI.

Til enkelte styregrupper indlæses der særskilt beregnede billeder, hvilket gør visualiseringen mere præcis. Desuden er det muligt at vise effekterne vha. dæmpning eller farveændring i realtid, at fremhæve dynamiske timelines eller at integrere dagslyssekvenser. Herunder har programmet hele tiden fokus på belysningsstyrker og energiforbrug. Billedmateriale til VIVALDI kan automatisk eksporteres fra Relux og overføres fra Dialux evo og andre simuleringsprogrammer i HDR- eller EXR-billedformater.

Et overblik over VIVALDIs nøglefunktioner:
  • VIVALDI er et interaktivt planlægningsværktøj til visuel fremstilling af belysningsscenarier og dynamiske lysforløb.
  • VIVALDI kan dynamisk tilpasse lysstyrkeniveau og lysfarver inklusive TunableWhite-funktion.
  • VIVALDI muliggør visning af dagslyssekvenser mhp. at optimere samspillet mellem dagslys og kunstigt lys.
  • VIVALDI er udstyret med en realtidsvisning ved ændring af dæmpningsværdier og lysfarver, og indeholder desuden en realtidsberegning af energibehovet og de fotometriske kriterier.
  • VIVALDI giver mulighed for at udarbejde enkelte filmsekvenser af de forskellige belysningsscenarier.

» Download VIVALDI her (.msi/115 MB)LAND
SOCIAL MEDIA