Uvjeti korištenja

Molimo Vas da pozorno pročitate ove uvjete korištenja. Ako se ne možete pridržavati ovih pravila, na žalost, moramo Vas iz pravnih razloga zamoliti da ponovno napustite naše internetske stranice. Isto vrijedi, ako podliježete pravu (zbog primjerice nacionalnosti, prebivališta ili boravišta), koje zabranjuje korištenje ili posjećivanje ovih internetskih stranica ili dijelova istih.

Intelektualno vlasništvo 
Uz pridržaj izričitih odstupajućih naputaka svi podaci, radovi, izumi, dizajni, koncepti, ideje i ostali elementi ovih internetskih stranica (u daljnjem tekstu "Intelektualno vlasništvo ") pripadaju isključivo tvrtki Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (u daljnjem tekstu "Zumtobel") ili društvu Zumtobel Grupe ili trećoj osobi licenciranoj od strane Zumtobel Grupe. Zabranjeno je korištenje intelektualnog vlasništva, čak i za osobnu uporabu. Izuzeto je osobno, negospodarstveno pregledavanje internetskih stranica pomoću uobičajenog i nemodificiranog softvera preglednika, kao i izrada pojedinačnog ispisa na papiru za osobnu uporabu.  U slučaju protivnih radnji, tvrtka Zumtobel i/ili s njene strane ovlaštene treće osobe i/ili oštećene treće osobe osim prava na naknadu štete imaju pravo i na sudsku provedbu i ponovnu uspostavu pravednog stanja.

Stranice ne predstavljaju ponudu 
Ove internetske stranice ne predstavljaju nikakvu ponudu za ugovorni odnos bilo kakve naravi. Pravne poslove preko Interneta nudimo isključivo za registrirane korisnike s individualnom zaporkom za prijavu.

Stranice ne predstavljaju savjetovanje
Poruke, napomene, mišljenja, tečajevi, podaci ili druge informacije na ovim internetskim stranicama moraju se uvijek smatrati općenitima i neobvezujućima. Moguće ih je mijenjati i/ili ukloniti u svakom trenutku bez prethodnog upozorenja. Informacije koje je moguće pozvati na ovim internetskim stranicama ne smiju se tumačiti kao jamstvo za proizvod i/ili kao jamstvo za njegova svojstva ili raspoloživost.

Nema jamstva za sadržaj 
Svi sadržaji internetskih stranica, kao što su primjerice informacije, tehničke upute, cijene, boje, itd., navedene su bez jamstva. Treba ih uvijek smatrati nezajamčenima i djelomično utemeljenima na informacijama dobivenim od trećih osoba, koje su također dane bez jamstva.

Nema povjerljivosti 
Komunikacija preko javno dostupnih područja internetskih stranica (primjerice pomoću internetskog obrasca) odvija se nešifrirano preko Interneta i može biti pročitana uz pomoć jednostavnih tehničkih sredstava od strane trećih osoba te može biti jednoznačno dodijeljena pošiljatelju, baš kao i primatelju. Isto vrijedi za dostavu e-pošte Zumtobelu. Stoga Vam izričito savjetujemo da ne šaljete povjerljive informacije Zumtobelu ili trećim osobama putem internetskih stranica ili putem e-pošte.

Nema jamstva za raspoloživost 
Raspoloživost internetskih stranica ili njihovih određenih dijelova nije zajamčena ni u jednom trenutku. Zumtobel je u svakom trenutku ovlašten ograničiti raspoloživost internetskih stranica na određeno ili neodređeno vrijeme i/ili promijeniti ili ukloniti sadržaje.

Nema jamstva 
Isključeno je svako jamstvo Zumtobela za štete proizašle iz ili vezano uz korištenje ovih internetskih stranica ili ponuda trećih osoba s internetskih stranica koje su povezane poveznicama.

Primjenjivo pravo 
Ukoliko između Vas i tvrtke Zumtobel uopće dođe do uspostave ugovorne obveze, ona podliježe isključivo austrijskom pravu uz isključenje normi za daljnje upućivanje.Kontakt

Sjedište Hrvatska:
ZG Lighting d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6404080
E-Mail: [email protected]
Sjedište:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
DRŽAVA
SOCIAL MEDIA