Vier dimensies van Active Light voor Industrie en Techniek

Active Light toont zich in de industrie even veelzijdig als de vele verschillende arbeidstaken en lay-outs in productiehallen. De werknemers komen dankzij Human Centric Lighting nog sterker in het brandpunt van de lichtconfiguratie te staan. Active Light en een werkplaatsgerichte verlichting houden rekening met de visuele, emotionele en biologische behoeften van de mens bij dag- en nachtarbeid. Op die manier worden de veiligheid, precisie en kwaliteit bevorderd. De innovatieve sensortechnologie maakt een activiteitsgerichte verlichting mogelijk die zich automatisch instelt op de specifi eke gebruikssituatie.
Lichtintensiteit
Een dynamisch aangepaste verlichting ondersteunt de werknemers bij hun dagelijkse visuele taken. Met Active Light worden de foutenmarges gereduceerd en wordt de veiligheid van de werknemers verhoogd.

Lichtrichting
Een gelijkmatige en schaduwarme verlichting beperkt verblindingen tot een absoluut minimum – zelfs op sterk glanzende oppervlakken. Door de lichtrichting aan het visuele object aan te passen, verhoogt Active Light de kwaliteit, gaat het de vermoeidheid tegen en biedt het de nodige ondersteuning bij precisiewerk.

Lichtkleur
Lichtkleuren die door Active Light individueel aan leeftijd, voorkeuren en werktijden aangepast zijn, verhogen het welzijn en de productiviteit van werknemers.

Tijd
Kunstlicht dat gemodelleerd is naar het natuurlijke verloop van de dag ondersteunt de inwendige klok van de mens. Met sensorgestuurde armaturen die pas ingeschakeld worden wanneer hun licht nodig wordt, sparen we kosten uit en beperken we het energieverbruik tot een absoluut minimum.

LAND
SOCIAL MEDIA