Vier dimensies van Active Light voor Presentatie en Verkoop

De mens wordt door zijn oerinstincten onbewust aangetrokken door dynamische beelden en objecten. Onze Limbic® Lighting studie toont hoe licht in zeer sterke mate de zintuiglijke ervaringen van verschillende persoonlijkheidstypes bepaalt. Active Light in combinatie met Limbic® Lighting laat toe om in retailtoepassingen merken en producten voor uw doelgroepen optimaal te ensceneren. Dit maakt de weg vrij voor emotionele ervaringen die de klant met al zijn zintuigen aanspreken en enthousiasmeren.
Lichtintensiteit
Ruimte en koopwaar worden optimaal geënsceneerd wanneer de luminantiewaarden nauwkeurig afgestemd zijn op en variëren in ruimte en tijd. Zo ontstaat een hiërarchie in de waarneming die de blikken stuurt.

Lichtrichting
Het welbewust veranderen van de lichtrichting en de daaruit resulterende licht-/donkercontrasten zorgen voor een dramaturgisch vakkundige presentatie van de koopwaar.

Lichtkleur
Wanneer de lichtkleur wordt afgestemd op de materialen van de artikelen en van de architectonische vlakken, verbeteren de waarneming en de kwaliteitsbeoordeling, wat op zijn beurt leidt tot een verhoogde kooplust.

Tijd
Active Light past het licht aan de behoeften van de mens aan. Daarbij worden verwachtingen die door het daglicht en het uur van de dag ontstaan, evenzeer in overweging genomen als de bijzonderheden van het desbetreff ende limbische persoonlijkheidstype.

LAND
SOCIAL MEDIA

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal<
Meer over de programma's