Industrie en Techniek

Industrie en Techniek

Active Light

 • Werknemers in de spotlights bij lichtdesign – Human Centric Lighting
 • Aandacht voor de visuele, emotionele en biologische behoeften van de mens tijdens hun werk overdag en ’s nachts
 • Bevorderen van een grotere veiligheid, precisie en kwaliteit
 • Innovatieve sensortechnologie voor een activiteitengerichte verlichting die zich automatisch aan de specifieke situatie aanpast

www.zumtobel.com/activelight

Industrie en Techniek

Uitdagingen en aandachtspunten bij uw design

Aanpassingsvermogen

  

 

 

 

 

Productieprocessen veranderen in steeds sneller tempo – ruimtes moeten blijven voldoen aan verschillende gebruiksscenario's en visuele eisen.
 

 • Verlichtingssystemen moeten uiterst flexibel zijn
 • Snelle veranderingen van de lay-out
 • Productiestilstanden tot een minimum beperken
 • In het ideale geval past het verlichtingssterkte zich automatisch aan de activiteit aan en wordt een optimale lichtverhoudingen geschapen
Productiviteit

 

 

 

 

 

Hogere opleidingsnormen en demografische ontwikkelingen hebben invloed op de arbeidsmarkt.
 

 • Ondernemingen moeten inspelen op deze veranderingen en de verlichting aanpassen aan steeds complexere werkprocessen en aan individuele behoeften van de medewerkers
 • Bovendien leiden netwerken en communicatie tussen mensen, machines, installaties en producten tot een grotere toename van de productiviteit door kortere productietijden, gegevensanalyses, verlaging van foutenpercentages en afname van ongevallen

Industrie en Techniek

Uitdagingen en aandachtspunten bij uw design

Efficiëntie

 

 

 

 

 

De energiebehoefte in fabrieken is bijzonder hoog door de lange bedrijfs- en productietijden.
 

 • Negatieve CO²-balans en stijgende elektriciteitskosten
 • De keuze van het juiste verlichtings- en besturingssysteem levert een aanzienlijke bijdrage aan een optimale energiebalans
  • Energiezuinige, dimbare LED-verlichting kan het stroomverbruik met wel 25 procent verlagen in vergelijking met traditionele verlichtingsoplossingen
  • Door aanwezigheids- en daglichtsensoren en tijdmanagementsystemen intelligent te gebruiken wordt de behoefte aan kunstlicht nog verder verlaagd
Betrouwbaarheid

 

 

 

 

 

Er is een breed scala aan grote en middelgrote bedrijven met de meest uiteenlopende omgevingsvoorwaarden – en de eisen aan de verlichting variëren dan ook zeer sterk.
 

 • De registratie van de bestaande omgevingsinvloeden speelt een steeds belangrijkere rol bij de keuze van de juiste verlichting, bijvoorbeeld:
  • Temperatuurzones
  • Het voorkomen van vocht en vuil
  • Schoonmaakprocessen
 • Chemisch-belaste omgevingen
 • Checklists voor de registratie van de kadervoorwaarden in industriële projecten als hulpinstrument

Industrie en Techniek

Logistiek

Onderhoud
 • In hoge logistieke hallen is onderhoud een lastig en duur
 • LED-armaturen met een lange levensduur beperken het onderhoud tot een absoluut minimum
 • Innovatieve ontwerpen zorgen voor minder vuilafzetting, verbeteren de koeling van de armaturen en maken het reinigen eenvoudiger
Energie- en kostenbesparingen
 • Een hoog energieverbruik door lange bedrijfstijden en volumineuze ruimtes – minimaal 20 procent van de bedrijfskosten van een logistieke inrichting gaat naar de verlichting
 • Lagere kosten door efficiënte LED-armaturen met een gerichte lichtsturing
 • Daarnaast kunnen lichtmanagementsystemen met corridorfunctie de gebruikstijden van de verlichting verkorten op plaatsen waar slechts nu en dan mensen komen
Optimale verlichting
 • Verblinding van heftruckbestuurders bij het laden en lossen van hoge rekken
 • Een optimale lichtkwaliteit met een adequate verblindingsbescherming heeft een positief effect op de productiviteit en prestaties en verhoogt ook de veiligheid
 • In hoge magazijnen bieden smalle lichtbundeloptieken zowel een gelijkmatige verticale verlichting van de schappen als een goede horizontale verlichting van verkeerszones
Grote flexibiliteit
 • Draagrailsystemen bieden een optimale reactie op een veranderde lay-out
 • Wanneer LED-optieken worden vervangen, blijft het uniforme beeld van de armaturen behouden

Industrie en Techniek

Metaalbewerking

Hoogglanzende oppervlakken
 • Een breed spectrum aan visuele taken in de metaalindustrie: grof werk en fijn inspectiewerk dicht bij elkaar, ondanks de heel verschillende verlichtingseisen
 • Storende verblinding door reflecties van spiegelende oppervlakken kan met een gelijkmatige lichtverdeling en een juiste armatuuropstelling tot een minimum worden beperkt
Oliehoudende omgevingen
 • Armaturen worden blootgesteld aan koelmiddelen, oliedampen en metaalstof
 • Armaturen van PMMA met hogere IP-veiligheidsklassen bieden maximale robuustheid en voorkomen het binnendringen van vreemde deeltjes
Duurzaamheid
 • De LED-industriearmaturen van Zumtobel zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende omgevingen en voor een lange levensduur met zo min mogelijke lichtstroomafname
 • Hoge beschermingsniveaus en geoptimaliseerde armatuuroppervlakken dringen de vuilafzetting sterk terug en verlengen de reinigings- en onderhoudsintervallen
Wisselende taken
 • Wanneer de taken in een productieafdeling veranderen, moeten ook de lichtverhoudingen worden aangepast
 • Draagrailsystemen zijn uiterst flexibel en kunnen heel snel worden aangepast – de positie, de soort en het aantal armaturen kunnen snel en probleemloos worden gewijzigd

Industrie en Techniek

Automotive

Verblindingsbegrenzing
 • Hoogglanzende metalen oppervlakken dragen een risico op directe en indirecte verblinding, wat de kans op fouten verhoogt en tot concentratieproblemen en vermoeidheid leidt
 • Om storende lichtreflecties en het subjectieve verblindingsgevoel tegen te gaan, wordt het gebruik van armaturen met gelijkmatige, homogene lichtuitstralingsvlakken aanbevolen
 • Het zijwaarts en parallel opstellen van armaturen ten opzichte van de productielijn vermindert ongewenste lichtreflecties nog meer
Onderhoud
 • Het vervangen van lampen en armatuuronderdelen kan duur en tijdrovend zijn als de productie moet worden onderbroken of als de ruimtes moeilijk bereikbaar zijn
 • Duurzame LED-armaturen van een hogere beschermingsklasse en met een intelligent design helpen om onderhoudsintervallen te verlengen en onderhoudskosten te verlagen
Product vrij van siliconen & beschermingsklasse
 • Siliconen beïnvloeden de bevochtigbaarheid van materiaaloppervlakken – lakprocessen worden verstoord, er ontstaan zichtbare fouten
 • Strenge regelgeving in de automobielindustrie verbiedt vaak het gebruik van siliconehoudende armaturen om het risico op verontreiniging te beperkten
 • Daarnaast wordt in de auto-industrie het gebruik van een hogere beschermingsklasse van minstens IP5X voor optieken en LED's aanbevolen
 • Verontreiniging en beschadigingen van de armatuur worden vermeden omdat bij snijwerkzaamheden vonken niet tot in de behuizing kunnen doordringen
Efficiëntie
 • Door de noodzakelijke hoge lumenpakketten is de energiebehoefte van verlichting in grote productiehallen hoog
 • Aanzienlijke energiebesparing door het gebruik van dimbare LED-armaturen

Industrie en Techniek

Levensmiddelen

Normen & richtlijnen
 • Voor de verlichting gelden strenge richtlijnen met betrekking tot productdesign en -kwaliteit
 • De minimale standaard voor een veilige levensmiddelenproductie worden door normen en concepten zoals IFS, BRC of HACCP vastgelegd
  • Bescherming tegen het naar beneden vallen van scherven
  • Gemakkelijke reiniging van oppervlakken
Extreme temperaturen
 • In productiezones vaak zeer hoge temperaturen, in magazijnen soms ook extreem lage temperaturen
 • Speciaal voor de voedingsindustrie ontwikkelde Zumtobel producten die geschikt zijn voor voortdurend gebruik onder extreme omstandigheden van -40°C tot +50°C
Visuele kwaliteitscontroles
 • Vóór het verpakken visuele controle of de producten aan de versheids- en kwaliteitseisen voldoen
 • Het gebruik van lichtbronnen met een hoge kleurweergave garandeert een betrouwbare analyse van zelfs de kleinste kleurnuances

Industrie en Techniek

Chemische en farmaceutische industrie

Veeleisende visuele taken
 • Een hoge verlichtingssterkte en geringe verblindingswaarden voor veeleisende visuele taken in laboratoria
 • Storende lichtreflecties kunnen door armaturen met een homogeen lichtuitstralingsvlak gereduceerd worden
 • Individueel instelbare armaturen op werkplekken vormen een aanvulling op het algemene verlichtingsconcept
Cleanrooms
 • Steeds meer producten worden geproduceerd in cleanrooms conform de eisen van DIN EN ISO 14644 of GMP
 • Armaturen moeten in deze streng gecontroleerde zones aan de volgende eisen voldoen:
  • een hygiënisch design door een zeer glad oppervlak en een hoge IP-beschermingsklasse tegen binnendringend stof of vocht in de armatuurbehuizing
  • Oppervlakken die resistent zijn tegen regelmatige reiniging en/of ontsmetting (het materiaal van de armatuur moet bestand zijn tegen agressieve schoonmaakmiddelen en biologisch resistent zijn)
Eenvoudig onderhoud
 • Onderhoudswerkzaamheden in cleanrooms kunnen complex zijn omdat de kwalificatie van cleanrooms na de werkzaamheden telkens opnieuw gewaarborgd en goedgekeurd moet worden
 • Cleanroomarmaturen moeten daarom ook van bovenaf via de technische ruimtes kunnen worden onderhouden om de integriteit van de cleanroom niet in gevaar te brengen en de onderhoudskosten tot een minimum te beperken

Industrie en Techniek

Parkeergarage en kwaliteitscontrole

Kwaliteitsinspecteurs moeten in opperste concentratie de kleinste onregelmatigheden en fouten detecteren en corrigeren.
 
 • Optimale lichtverhoudingen zijn hiervoor een must
   
 • De algemene verlichting wordt voor de controleactiviteiten aangevuld met een aangepaste werkplekverlichting (bijv. met hogere verlichtingssterkte of specifieke lichtkleur)
De verlichting is 24 uur per dag ingeschakeld.
 
 • De combinatie van een energiezuinige LED-lichtoplossing en een besturing met corridorfunctie zorgt ervoor dat de bedrijfskosten laag blijven
   
 • De combinatie van een energiezuinige LED-lichtoplossing en een besturing met corridorfunctie zorgt ervoor dat de bedrijfskosten laag blijven
   
 • Door de lage plafonds is een zo breed mogelijke lichtverdeling nodig om een gelijkmatige verlichting te verkrijgen
   
 • Aangename atmosfeer door een lichte indirecte verlichting

Industrie en Techniek

Hout, papier, textiel en landbouw

De atmosfeer met een verhoogd gehalte aan stof en/of vezels leidt tot de classificatie als bedrijfslocaties met een verhoogd brandrisico.
 
 • Armaturen met een begrensde oppervlaktetemperatuur en een hogere beschermingsklasse voor vuurgevaarlijke zones (met ”D”-label)
   
 • Dit label bevestigt dat de uitwendige vlakken van de armatuur waarop zich licht ontvlambare stoffen kunnen afzetten, de in EN 60598-2-24 gespecificeerde grenstemperaturen niet overschrijden en de vereiste bescherming bieden tegen het binnendringen van vaste en vloeibare vreemde stoffen
Deze toepassing wordt gekenmerkt door hardnekkig vuil en ammoniakemissies die in de veehouderij en bij de opslag van mest onvermijdelijk vrijkomen.
 
 • Armaturen met een verhoogd beschermingsniveau en met resistente materialen, voornamelijk PMMA, die bestand zijn tegen vrijkomende gassen en chemicaliën
   
 • Energiebesparende LED-lichtoplossing voor grote hallen en lange bedrijfstijden

Industrie en Techniek

Configuratieprincipes: typische lichtverdelingen voor de industrie

Productieruimtes
 
 
 • Een gelijkmatige, efficiënte verlichting van grote vlakken
 • De lichtoplossing werkt ook meteen goed na verbouwingen
 • Hoog of laag stralend, afhankelijk van de hoogte van de ruimte
Verticale vlakken

 
 • Intensieve, gelijkmatige verlichting van verticale vlakken, zoals stellingen, machines die opzij visuele taken uitvoeren, grote objecten zoals vliegtuigen, treinen, enz.
Werkplekken met zeer veeleisende visuele taken
 
 • Niet reflecterend, gelijkmatig licht met hoge verlichtingssterktes om ongestoord te kunnen werken

Industrie en Techniek

Configuratieprincipes: typische lichtverdelingen voor de industrie

Kwaliteitstests/controlewerkzaamheden
 
 
 • Het licht moet exact afgestemd zijn op de uit te voeren activiteiten, in lichtkleur (kleurweergave), lichtrichting, lichtvolume en lichtpositionering
 • Extra werkplekgerichte verlichting
 • Tweedimensionaal, schaduwvrij licht
 • Verschillende kleurtemperaturen
Opslagzones
 
 
 • Een gelijkmatige, efficiënte verlichting van grote vlakken
 • De lichtoplossing werkt ook meteen goed na verbouwingen
 • Hoog of laag stralend, afhankelijk van de hoogte van de ruimte
Lage ruimtes
 
 
 • Gelijkmatige verlichting van lage ruimtes (bijv. parkeergarages)
 • Extra indirect licht voor plafondverlichting en een vriendelijke uitstraling

Industrie en Techniek

U wil meer weten over Industrie en Techniek
+

Referenties

Messe Dornbirn
Dornbirn, Oostenrijk
Architect: Marte.Marte
De moderne architectuur en imposante ruimtes van het nieuwe beurskwartier van Dornbirn combineren een indrukwekkende esthetiek met zakelijke functionaliteit. Op een oppervlakte van 10.500 vierkante meter zijn drie nieuwe beurshallen, twee foyers, een binnenplaats voor leveringen en een multifunctionele seminarieruimte gecreëerd die de unieke signatuur van de Vorarlbergse architecten en broers Marte.Marte dragen. De spectaculaire, kracht uitstralende gebouwen worden door een innovatief en hoogwaardig lichtconcept van Zumtobel mooi in scène gezet.

Een bijzondere uitdaging voor de lichtoplossing vormden naast de multifunctionaliteit van de ruimtes ook hun ongelooflijke afmetingen met een spanwijdte van 75 en een hoogte van 11 meter. Of het nu gaat om een tentoonstelling, beurs, concert, bedrijfsfeest of congres – de lichtoplossingen moeten altijd weer aan de hoogste normen voldoen. Bovendien moesten ze efficiënt zijn en inspelen op bijzondere structurele kenmerken, zoals de precieze, gelijkmatige en flexibele verlichting van het geheel van de hallen, ondanks de enorme plafondhoogtes, en de visuele presentatie van de markante delen van de buitengevel. Zumtobel loste dit alles op met innovatieve projectspecifieke lichtoplossingen op basis van de verlichtingssystemen TECTON Balanced White en PANOS infinity.

Met het veelzijdige lichtlijnsysteem TECTON Balanced White – een product uit het nieuwe bijzondere 'the editions – extended collection' programma – kan de kleurtemperatuur individueel aan de specifieke toepassingssituatie aangepast worden. Zo kunnen ook bij heel verschillende gebruikmakingen van de ruimtes een hoge lichtkwaliteit en een goed gevoel bij de bezoekers gewaarborgd worden. TECTON is ’s werelds eerste lichtlijn met een 11-polig, in de draagrail geïntegreerd stroomgeleiderprofiel. Alle functies zoals de elektrische voeding, de lichtsturing en de koppeling aan de veiligheidsverlichting zijn naadloos in deze multifunctionele draagrail geïntegreerd.

De trappenhuizen en de rode foyer worden in scène gezet door het architectonische verlichtingssysteem PANOS infinity, dat bijzonder goed scoort op het vlak van flexibiliteit en energie-efficiëntie. De ronde LED-inbouwdownlights vervullen compromisloos alle facetten van de gedifferentieerde verlichtingstaken. Het licht heeft een aangename kleurtemperatuur en benadert heel sterk de kwaliteit van het daglicht. Met een globaal lichtrendement tot 100 Lumen per Watt is PANOS infinity gemiddeld dubbel zo efficiënt als conventionele downlights. Voor het beurskwartier in Dornbirn ontwikkelde Zumtobel de lichtoplossing in de bijzondere kleuren zwart en rood, waardoor deze zich naadloos in de kleuren van de architectuur inpast.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing
Audi fabriek
Győr, Hungaria
Het studiebureau: : IBB Blomeier (DE), IB Kaulich & Hofman (DE), Ingenieursbureau Michael Huber (DE)
AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. ontwikkelt en produceert in het Hongaarse Győr motoren voor AUDI AG en andere ondernemingen van het Volkswagen concern. De met een aanbouw uitgebreide fabriek van Audi Hungaria bekoort door zijn enorme afmetingen en zijn uitzonderlijke belang voor de vestigingsplaats. De opdracht van Audi Hungaria omvatte een lichtoplossing voor de hele fabrieksnieuwbouw met sterk uiteenlopende afdelingen zoals de productiehal, de logistiek en het magazijn voor kortstondige opslag, de carrosseriebouw, de lakkerij, het laboratorium, de sector voor de controle van de oppervlakteafwerking, de kantine met restaurant en eetruimtes, de sociale ruimtes en het kantoor- en administratiegedeelte. De realisatie van Zumtobel, die in nauwe samenwerking met het Duitse studiebureau IBB Blomeier uit Nürnberg, IB Kaulich & Hofmann uit Lappersdorf en ingenieursbureau Michael Huber uit Bergen plaatsvond, ging eind 2011 van start.

Het met afstand grootste volume wordt ingenomen door het lichtlijnsysteem TECTON, dat zeer uiteenlopende lichteisen vervult en met optimale flexibiliteit kan inspelen op de bijzonderheden van specifieke visuele taken. Voor klassieke versies met T16-fluorescentielampen zoals in fabriekshal 2 van Audi Hungaria stelt het systeem een brede waaier van optieken en reflectoren en ook vluchtweg- en veiligheidsarmaturen ter beschikking. Alle lichtmodules munten uit door een uitstekend temperatuurmanagement en hoge rendementen, twee fundamenten voor een energie-efficiënte totaaloplossing. In de productiehallen werd het TECTON lichtlijnsysteem over een lengte van ca. 140 kilometer geïnstalleerd. Voor de basisverlichting van de fabriekshal installeerde Zumtobel TECTON armaturen met ST reflector, die speciaal geconcipieerd werd voor ruimtes met hoogtes tot 10 meter. Om een optimale verlichting van het ca. 18 meter hoge magazijn voor kortstondige opslag en de logistieke zone te verzekeren, werden hier TECTON SH reflectoren met een extreem diep stralende diepteoptiek gebruikt. In gevoelige ruimtes zoals het laboratorium vervullen de geïnstalleerde TECTON IP50 armaturen de vereiste cleanroomkwaliteit.

Voor de LED-veiligheidsverlichting realiseerde Zumtobel een complexe, projectspecifieke oplossing om communicatie tussen de reeds bestaande, externe veiligheidsverlichtingsinstallatie en de veiligheidsverlichting van Zumtobel mogelijk te maken. Hiervoor werd de LED-veiligheidsarmatuur ONLITE RESCLITE met grote zorg geherprogrammeerd. Als enige veiligheidsarmatuur op de markt overbrugt ze montagehoogtes van 2,2 tot 20 meter, waarbij ze slechts een minimale hoeveelheid energie nodig heeft. In fabriek 2 van Audi Hungaria werden ook ONLITE ECOSIGN vluchtwegarmaturen geïnstalleerd.

Andere Zumtobel armaturen in fabriek 2 zijn de lasercabinearmatuur TECTON met IP 50 bescherming en een speciale reflector met 2 x 49 Watt en de hygiënearmatuur CLEAN voor de verlichting van het windkanaal. Beide werden gerealiseerd als een projectspecifieke uitvoering om aan de bijzondere eisen van de fabrieksnieuwbouw te beantwoorden. In de kantine en het restaurant werden de LED-inbouwspots CARDAN in verschillende kleurtemperaturen ingezet. Voor de basisverlichting van de eetruimtes bouwde Zumtobel de LED-pendelarmaturen SCONFINE in. Voor de verlichting van de luifels en aan de spatplaten werd de vochtbestendige armatuur SCUBA gebruikt. LED-downlights van de series PANOS infinity en CREDOS verlichten de sociale ruimtes van de fabriek. In de kantoren van fabriek 2 zorgen de LED-armaturen van de serie LIGHT FIELDS voor een optimale verlichting van de werkplekken.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing
Gebrüder Weiss
Pöchlarn, Oostenrijk
Bouwheer: Gebrüder Weiss, Lauterach (AT)
Gebrüder Weiss, een van de belangrijkste Europese dienstverleners op het vlak van transport en logistiek met hoofdzetel in Lauterach, Vorarlberg, zet zijn jarenlange partnerschap met Zumtobel verder: Aan de bedrijfsvestiging in Pöchlarn werden conventionele fluorescentielampen in een ongeveer  2.250 vierkante meter grote overslaghal vervangen door de modulaire lichtlijnarmaturen TECTON LED van Zumtobel.

LED's spelen dankzij hun hoge energie-efficiëntie een sleutelrol in de milieuvriendelijke nieuwbouw- en verbouwingsprojecten voor de logistieke steunpunten van Gebrüder Weiss. Bij het renovatieproject in Pöchlarn speelden naast ecologische ook functionele en economische overwegingen mee in de keuze voor TECTON LED: "We zochten naar een voor industriële toepassingen geschikte oplossing die wij als basissysteem zouden kunnen gebruiken en flexibel aan de verschillende normvereisten voor de verlichting van de verschillende bedrijfshallen zouden kunnen aanpassen", zo omschrijft Markis Nigsch, Hoofd Immobiliën en Facility Management bij Gebrüder Weiss, de belangrijkste vereisten. Bewegingsmelders moesten probleemloos geïntegreerd kunnen worden. Nog een belangrijk argument ten gunste van het Zumtobel systeem was de geringe onderhoudskost. Lichtlijn en draagrail zijn volgens het plug & play principe ontworpen. Noch bij het samenvoegen van draagrailelementen, noch bij de vervanging van armaturen is er gereedschap nodig. Bovendien draagt de lange levensduur van de LED's van gemiddeld tien jaar bij tot significant langere onderhoudscycli.

Markus Nigsch verduidelijkt de rechtstreekse invloed van TECTON LED op de CO2-balans van de overslaghal in Pöchlarn door een directe vergelijking met de vervangen fluorescentieoplossing: "Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik daalde van 1,2 miljoen tot onder de 465.000 Kilowattuur. Dit betekent een reductie van de met de verlichting samenhangende CO2-uitstoot met nagenoeg 139 ton per jaar tot nauwelijks 38,6 procent van de vroegere waarde."

Gelijkaardige positieve resultaten haalden de LED-oplossingen van Zumtobel ook al bij grotere nieuwbouwprojecten van Gebrüder Weiss – onder andere in het logistiek centrum in Wels, aan de Tsjechische vestiging in Jeneč en in de nieuwe logistieke hal en de kantoren van de hoofdzetel in Lauterach.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing
Halle 100 VW Motorenwerk
Chemnitz, Duitsland
Bouwheer: Volkswagen AG, Wolfsburg (DE)
Architect: IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG Langenhagen (DE)
Lichtstudie: Volkswagen AG, Wolfsburg (DE)
Elektrostudie: Volkswagen Elektroplanning, Wolfsburg (DE)
Elektro-installatie: Voith Industrial Services GmbH, Chemnitz (DE)
„Van het product tot de fabriek” luidt het planningsprincipe bij Volkswagen. Want wat op het gebied van innovatieve en milieuvriendelijke motorentechniek de voorbije jaren bij VW ontwikkeld en gerealiseerd werd, dient tegenwoordig en in de toekomst ook voor de architectuur van de productiefaciliteiten te gelden. Tegen 2018 zou men de milieuvriendelijkste automobielfabrikant ter wereld willen worden. Met de nieuwbouw van de fabriekshal 100 van de motorenfabriek Chemnitz is men weer een stap dichter bij dit doel gekomen.

In november 2013 werd het project met het Gouden Certificaat vanwege de Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) onderscheiden. De uitbreiding van de fabriekshal voldoet daarmee aan de hoge eisen van de DGNB-criteriacatalogus, waaraan een alomvattende benadering van economie, ecologie en gebruikerscomfort ten grondslag ligt. Onder het motto „Meer duurzaamheid, minder milieubelasting” werkt men in Chemnitz in verschillende workshops intensief aan de verlaging van het energieverbruik. Een alomvattende  benadering van de productieprocessen staat daarbij centraal. Zo worden vooral de productie-installaties op energie-efficiëntie onderzocht en optimalisatiepotentiëlen ten volle benut. Een bijdrage daaraan levert ook de verlichting met vernieuwende LED-techniek.

Bij de mechanische productie bepalen hightech bewerkingscentra en nagenoeg volautomatische, complexe lijnvoeringen het productieproces. Hier dient voor een gelijkmatige basisverlichting met IC-L, een gemiddelde waarde van 300 lux gezorgd te worden. Gewenst was bovendien de dimbaarheid van de armaturen en ook de integratie van een noodverlichting in de lichtband. Aan al deze eisen kon Zumtobel met het lichtbandsysteem TECTON LED en met geïntegreerde noodarmaturen zo goed mogelijk voldoen. De efficiënte regeling van de lichtbanden gebeurt door middel van DIMLITE modules.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing
Ferrari Classiche
Maranello, Italië
Bouwheer: Ferrari s.p.a., Maranello (IT)
Architect: Arch. Simona Franci, Fortebìs Group, Rome (IT)
Lichtstudie: Arch. Francesca nasi, Carpi (IT)
Elektrostudie: Prospazio, Modena (IT)
De voormalige gieterij is een mix van mobiele werkplaats, laboratorium en museum. Op een oppervlakte van 950 m² worden de historische sportwagens geïnspecteerd, deskundig onderzocht, hersteld en vervolgens aan de klant overgedragen. Het via het glazen dak naar binnen vallende daglicht, de daglichtafhankelijke lichtsturing en het TECTON LED lichtlijnsysteem garanderen een hoog verlichtingsniveau bij maximale efficiëntie. Door de renovatie zal in de volgende 20 jaar meer dan 500 ton CO2 kunnen worden uitgespaard.

Daglicht, het hoge verlichtingsniveau van 1.000 Lux en een neutrale lichtkleur van 4.000 Kelvin ondersteunen de productiviteit doordat ze de hoge visuele eisen voor precies werk aan kleine details perfect vervullen. De algemene dimbaarheid van de LED-armaturen maakt een eenvoudige aanpassing aan verschillende activiteiten en gebruikstijden mogelijk. De lange levensduur van de LED's en het beschermingsniveau IP50 zorgen dan weer voor extra betrouwbaarheid. De veiligheidsverlichting werd in de algemene verlichting geïntegreerd: elke derde TECTON LED is een veiligheidsarmatuur.

Zumtobel. Het Licht.

share it


Lichtoplossing
Technogym spa
Cesena, Italië
Bouwheer: Technogym spa, Cesena (IT)
Architect: Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, Milaan (IT)
Lichtstudie: Antonio Citterio Patricia Viel and Partners, Milaan (IT)
Elektrostudie: Studio R.B. Engineering, Modena (IT)
Elektro-installatie: F.lli Franchini, Rimini (IT)
Precies in dezelfde tijd dat Sylvester Stallone en Arnold Schwarzenegger de mensen in de bioscoop met hun spierballen enthousiast wisten te maken, begon ook in Italië de opbouw van een succesverhaal. Wat de destijds 22-jarige Nerio Alessandri in zijn garage bedacht, was geen computer en ook evenmin een sportwagen. Met het model „Asterisco” monteerde de geschoolde monteur de eerste hometrainer, die binnen de eigen vier muren best gezien mocht worden. „Technogym” noemde Alessandri zijn start-up, dat hij in 1983 in Cesena bij Rimini oprichtte. Hoewel hij de verkoop aanvankelijk nog via de plaatselijke telefooncel organiseerde, behoort deze provisorische werkwijze al lang tot het verleden. Tegenwoordig telt zijn onderneming 2.200 medewerkers en zijn producten zijn in 50.000 fitness-studio’s en in meer dan 30 miljoen particuliere huishoudens op de hele wereld te vinden. Dat het zover kon komen, is het resultaat van een nieuwe oriëntatie met een vooruitziende blik: de toestellen moesten niet alleen voor de opbouw van spieren dienen, maar moesten er vooral voor zorgen dat men goed in zijn vel zit.

Dit wellness-idee volgen sindsdien niet alleen de productontwikkelingen, waarvoor vaak wetenschappers van het MIT en andere experts om raad gevraagd worden. Ook het in september 2012 geopende hoofdkantoor in Cesena is geen gewone fabriek met bijbehorende administratie. Slechts enkele kilometers van Nerio Alessandri’s oude garage ontstond een „Wellness Campus”, waar geproduceerd, onderzoek verricht, gedebatteerd, maar ook getranspireerd wordt. „Wij zijn niet alleen een fabrikant van sporttoestellen, maar we zijn ook een servicedienst”, zegt Roberto Laureti, verantwoordelijk manager voor het gebouwbeheersysteem en het onderhoud bij Technogym. Jaarlijks worden er circa 25.000 bezoekers op het 150.000 m2 grote bedrijfsterrein ontvangen, waarop zich een onderzoekscentrum, een bibliotheek, een fitness-club, een bio-restaurant en een conferentiecentrum met 600 zitplaatsen bevinden. Er worden honderden cursussen aan de gasten aangeboden – van een klassieke opleiding tot sporttrainer tot cursussen in motivatie en leiding geven, speciaal voor managers. De opdracht die de Milaanse architecten Antonio Citterio en Patricia Viel kregen, luidde: De weerspiegeling van wellness die een duurzame bouwwijze met behoud van natuurlijke grondstoffen combineert met hoogkwalitatieve diensten. Dat men op deze plek geen gewone montagehal kan verwachten, wordt al direct bij de ingang duidelijk. Het 60.000 m2 grote gebouw ligt midden in een heuvelachtig parklandschap en heeft een golvend houten dak. „De architectuur speelt een beslissende rol voor de lichtplanning”, aldus Roberto Laureti. Het hele gebouw is in acht segmenten van elk 18 m breedte verdeeld, die een lengte tussen de 200 en 280 m hebben. Zeven segmenten vormen samen de 32.000 m2 grote productie- en opslaghal, waar de montage van de toestellen plaatsvindt. Over de hele lengte van de hal zijn lichtlijnen laag aan het plafond aangebracht en zorgen in het montagegedeelte voor een helderheid van 390 lux. In de opslagruimtes die zich voor en achter het productiegedeelte bevinden, wordt de helderheid op 150 lux gereduceerd. Met behulp van sensoren wordt de intensiteit van de verlichting op het daglicht afgestemd. De lichtstroken in het sheddak zorgen ervoor dat men zelfs in het midden van de hal volop kan profiteren van het zonlicht. In de namiddag en op bewolkte dagen wordt de intensiteit van het kunstlicht aan het verminderde natuurlijke licht aangepast, zodat een perfect samenspel van de beide lichtbronnen permanent voor een evenwichtige en aangename verlichting in de productiehal zorgt. 

Een aan beide kanten door bomen omgeven straat onderscheidt de productie van het 11.000 m2 grote administratieve gedeelte. Omdat het houten dak licht over de zuidkant van het gebouw met zijn 4 verdiepingen gewelfd is, vormt het een uitnodigend gebaar voor bezoekers. Zo worden ook de glazen kantoorruimtes tegen direct invallend zonlicht en daardoor tegen oververhitting beschermd. Openheid is in de kantoren heel belangrijk. In de glazen vergaderruimtes nemen medewerkers en gasten op ronde zitzakken plaats, terwijl de werkplekken als „Open Space” werden gevormd. Smalle lichtlijnen accentueren de ruimte en zorgen met een  kleurtemperatuur van 2.700 K voor een warme, aangename sfeer. Het ellipsvormige „Wellness-Center” in het zuiden van het administratieve gedeelte herbergt op 4.000 m2 de openbare functies van de campus. Om het center te betreden moeten de bezoekers eerst langs een grote wenteltrap die door het hele gebouw kronkelt omlaag. Terwijl de houten treden van de trap een rustige, natuurlijke indruk maken, verandert deze indruk aan de onderkant van de trap helemaal. Samen met Zumtobel hebben Antonio Citterio en Patricia Viel een van achteren verlichte oplossing ontwikkeld die uit LED’s bestaat en waarmee wisselende kleur- en lichtstemmingen geproduceerd kunnen worden. In het zuidelijke deel van de ellips bevindt zich het fitnesscenter dat tegelijk als showroom voor de Technogym  roducten dient. Er loopt veel daglicht door deze ruimte, die via een over twee etages aangebrachte glazen vliesgevel met het omgevende park verbonden is. Op weekdagen kunnen alle medewerkers hier trainen, terwijl in het weekend ook hun familie en vrienden gratis toegang hebben.

Men hecht eveneens belang aan een evenwichtige voeding voor de medewerkers. In het restaurant verwerken de koks uitsluitend seizoensproducten uit de regio. Chocoladerepen werden uit alle automaten verbannen. In plaats daarvan worden ze dagelijks met verse salades, fruit en snacks gevuld. Om te voorkomen dat er toch iemand zich laat gaan, is er de „Wellness-systeem-sleutel”. In dit datageheugen worden trainingsresultaten geregistreerd en het calorieverbruik van die dag berekend. Met elke fruitsalade uit de automaat van het kantoor stijgt de waarde en herinnert er aan dat er meer beweging nodig is. Kortom: Wellness is in Cesena
geen oefening voor een paar uurtjes, het is een hele levensinstelling.

Zumtobel. Het Licht.

share it


Lichtoplossing
Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co.
Iserlohn, Duitsland
Bouwheer: Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co., Iserlohn/D
Elektrostudie: Mark-E, Hagen/D
Verlichtingsrenovatie levert tot 45 procent energiebesparing op

In de productiehal van koudbandwalserij Risse+Wilke werd tot vandaag onder halogeenmetaaldamplampen gewerkt. Deze nog altijd veel gebruikte oplossing om in grote en hoge industriehallen de vereiste hoeveelheid licht te garanderen, kan echter kwantitatief noch kwalitatief weerwerk bieden tegen moderne lichtoplossingen. Deze helpen om de werkomstandigheden te optimaliseren, de motivatie te verhogen en vermoeidheid en dus ook arbeidsongevallen te voorkomen. Daarom besliste ook de koudbandwalserij om de verlichtingsinstallatie in de productiehal met nieuwe halreflectorarmaturen te moderniseren.

De nieuwe 545 halreflectorarmaturen VALUEA zijn met uiterst moderne fluorescentielampen en sterk presterende reflectoren uitgerust. De hoogwaardige lichtkwaliteit blijkt ook uit de zeer goede kleurweergave-index > 80 en de gelijkmatigere verlichting. De lichtstroom is nagenoeg constant en ook omgevingstemperaturen van 35°C vormen geen probleem. Het gebruik van moderne, stuurbare voorschakelapparaten draagt sterk bij tot de hoge energie-efficiëntie. Alleen al het eenvoudig dimmen doet het energieverbruik in vergelijking met een niet dimbare lichtoplossing met 30 procent dalen, bij een daglichtafhankelijk lichtmanagement wordt het besparingspotentieel nog verhoogd. Een ander voordeel is het “flikkervrije” licht aan roterende machines. Tegenover de conventionele halfloodlights met 50 Hz technieken worden de fluorescentielampen aangedreven met 22 kHz waardoor het stroboscopisch effect wordt vermeden.

Na de verlichtingsrenovatie met VALUEA en het lichtmanagementsysteem DIMLITE verbruikt Risse + Wilke nu tot 45 procent minder energie. Het eenvoudige plug & play systeem vergemakkelijkt de inbedrijfstelling: bij DIMLITE worden de gewenste componenten gewoon aan een basismodule toegevoegd en via een automatische set-up gestart. Ook de gevraagde groepssturing kon probleemloos worden gerealiseerd zodat de verschillende armatuurgroepen individueel en daglichtafhankelijk kunnen worden gedimd. Nog een voordeel: met behulp van de lichtsturing kan men nu flexibel op wijzigingen binnen de magazijn- of productieruimtes inspelen.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing:
Alexander Bürkle GmbH & Co.KG
Freiburg, Duitsland
Bouwheer: Alexander Bürkle GmbH & Co.KG, Freiburg (DE)
Architect: Freyler Industriebau GmbH, Kenzingen (DE)
Elektrostudie: Planungsgruppe Burgert, Schallstadt (DE)
Elektro-installatie: El. Geppert, Breisach (DE)
Twee toepassingen, één oplossing

Het areaal van Alexander Bürkle GmbH is uitgebreid met een 2.600 m² grote opslaghal en een daarop aansluitend kantoorgebouw. Als deelnemer aan het steunprogramma ECOFIT van de stad Freiburg benutte de Freiburgse elektrogroothandel alle mogelijkheden om met state-of-the-art technieken een ecologische en economische werking te garanderen. Het innovatieve Zumtobel lichtconcept levert hiervoor een belangrijke bijdrage: het energieverbruik daalt bij een constant hoge lichtkwaliteit.

De architectuur van de drie etages omvattende administratieve nieuwbouw was ertoe voorbestemd om de voordelen van de LED-technologie te benutten. De kantoorruimtes werden volledig zonder kolommen gerealiseerd en garanderen een flexibel gebruik van de ruimte. Zumtobel ontwikkelde een even modern kantoorverlichtingsconcept op basis van een projectspecifieke uitvoering van de LED-downlight CRAYON. In vierkantvorm en uitgerust met 48W, werden 122 LED-downlights CRAYON met een projectspecifieke grootte van 625 mm vlak in het plafond ingebouwd. De warme lichtkleur van 4.000 Kelvin genereert niet alleen een aangename, homogene basisverlichting. Ze biedt ook een lange levensduur met kleurstabiel licht, is onderhoudsvrij en dimbaar.

De magazijnhal is met het oog op een functionele en energiezuinige architectuur uitgerust met talrijke lichtkoepels die een maximum aan daglicht binnenlaten. Het kunstlicht wordt bewust alleen dan ingezet wanneer het natuurlijke licht niet volstaat om de vereiste verlichtingssterkte te realiseren. Voor de basisverlichting van de opslaghal maakten de verantwoordelijken gebruik van het beproefde lichtlijnsysteem TECTON. Deze modulair opgebouwde lichtlijn biedt optimaal licht voor industrietoepassingen en garandeert een normconforme verlichtingssterkte van 300 Lux. Ze kan ook flexibel worden uitgebreid en met reflectoren en veiligheidsarmaturen worden aangevuld.

De LED-downlight CRAYON werd in de natte ruimtes geïnstalleerd in beschermingsniveau IP 44. De downlight van 12 Watt haalt het niveau van een halogeenlamp van 50W of van een compacte fluorescentielamp van 18W. Daarmee kunnen conventionele downlights zonder veel moeite door efficiëntere en duurzamere LED-armaturen worden vervangen.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing:
ASEAG Verkehrsbetriebe
Aachen, Duitsland
Bouwheer: ASEAG Verkehrsbetriebe Aachen (DE)
Elektro-installatie: Frings Elektrotechnik, Alsdorf (DE)
Energieleverancier bespaart energie

Wanneer mensen de onderhoudshal van de Akense vervoersmaatschappij binnenstappen, raken ze niet alleen onder de indruk van de vele bussen – de blik gaat ook automatisch naar de vriendelijke en zeer heldere verlichting. Dat deze verlichting ook nog eens heel efficiënt werkt, is te danken aan de techniek die in de nieuwe verlichtingsinstallatie schuilgaat.

In de twee grote hallen worden de 280 bussen van de Aachener Straßenbahn- und Energieversorger AG en ongeveer 150 bussen van derden onderhouden en schoongemaakt. De klok rond en dus heeft de verlichting ook een groot aandeel in de bedrijfskosten. De oude installatie kwam aan een totaal aangesloten vermogen van 26.000 Watt en werkte 18 uur per dag. Daarbij bieden grote lichtkoepels de ideale voorwaarden om natuurlijk licht te benutten.

Dankzij de nieuwe, efficiënte en dimbare vochtbestendige kaparmaturen SCUBA en de ingezette T5-lampen volstaat nu reeds 18.000 Watt om de werkplaatsen van de kleinere hal normconform met 550 tot 600 Lux te verlichten. Elke individuele SCUBA armatuur is in het LUXMATE Professional sturingssysteem opgenomen en wordt automatisch gedimd of uitgeschakeld. Zelfs bij sterke bewolking wordt zelden een aangesloten waarde van 12.000 Watt overschreden; wanneer de zon schijnt, daalt het benodigde aangesloten vermogen zelfs tot 5.000 Watt. Dat betekent een vermindering met meer dan 60%. Dit is dan nog zonder het extra besparingspotentieel door het gebruik van aanwezigheidsmelders, die telkens 3 tot 4 armaturen dimmen en vervolgens uitschakelen wanneer er zich geen personen binnen hun bereik bevinden. In de grote hal konden nog indrukwekkender besparingen worden gerealiseerd. Het totale aangesloten vermogen kon hier van 58.000 Watt naar gemiddeld 30.300 Watt worden teruggebracht. Bij mooi weer kunnen aan het rekenstation zelfs waarden van amper 14.500 Watt worden afgelezen; de afschrijvingstijd van de installatie komt daarmee op slechts 2 jaar uit.

Ook de veiligheidstechniek werd gemoderniseerd. In de draagrails zijn RESCLITE veiligheidsarmaturen met krachtige LED’s geïntegreerd. Dankzij de uitstekende efficiëntie en de ideale lichtverdeling volstaat een gering aantal armaturen voor een normconforme veiligheidsverlichting, ook van op grote montagehoogtes. Het LED-krachtpakket heeft daarvoor slechts een minimum aan energie nodig. Het aangesloten vermogen bedraagt amper 5 Watt, in de stand-by schakeling is dit zelfs maar 1,5 Watt.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing:
Parker Hannifin & Co.KG
Bielefeld, Duitsland
Bouwheer: Parker Hannifin GmbH & Co.KG, Bielefeld (DE)
Architect: Robert Wiehofsky, Podufal + Wiehofsky, Löhne (DE)
Elektrostudie: Fred Hölters, Elplan Ingenieurgesellschaft, Minden (DE)
Elektro-installatie: Schlau Elektrotechnik GmbH, Lemgo (DE)
Uitstekende lichtkwaliteit vanuit een hoogte van 18 meter

Het nieuwe logistieke centrum van Parker Hannifin GmbH in Bielefeld haalt met zijn 18 meter hoge opslagruimtes voor maximaal 15.000 paletten indrukwekkende afmetingen. Het licht moet hier tot in de onderste schappen van de rekken doordringen en zelfs daar nog een verlichtingssterkte van 200 Lux mogelijk maken. Alleen zo kan worden gegarandeerd dat alle artikelen via barcodes snel en foutvrij kunnen worden geregistreerd. Het TECTON lichtlijnsysteem kon de bouwheer al vanaf dag één overtuigen door een zeer goede lichtkwaliteit en hoge energie-efficiëntie. Dankzij diep stralende reflectoren en lampen van 1x80 Watt wordt de vereiste verlichtingssterkte probleemloos gehaald. Tegelijk verzekeren de modulaire systeemopbouw van TECTON en de eenvoudige montage een grote flexibiliteit voor mogelijke ruimtelijke uitbreidingen of verbouwingen van de industriehallen. Om zelfs in geval van nood voldoende licht ter beschikking te stellen, werd ook het noodlicht in het lichtlijnsysteem geïntegreerd. Met behulp van het 11-polige stroomrailsysteem zijn in elke gang drie armaturen als noodverlichtingsarmaturen uitgevoerd.

Ook in de acht meter hoge productie- en verzendingshal werden TECTON armaturen met diep stralende reflectoren ingezet. Omdat in deze hal in een drieploegensysteem wordt gewerkt, is de verlichting doorlopend van maandag tot vrijdag in werking. Om het lichtniveau waar mogelijk toch te kunnen laten zakken en energie te besparen, kunnen de lichtlijnen ofwel slechts voor een derde of voor twee derde worden ingeschakeld.

Een lichttechnisch contrast hiermee vormen de administratieve en representatieve ruimtes: SCONFINE Linea pendelarmaturen, PANOS Q downlights en in rechthoeken opgestelde SLOTLIGHT lichtlijnen ontvangen de bezoekers in een wonderlijk lichtensemble. Met behulp van het lichtmanagementsysteem LUXMATE Emotion kunnen voorgeprogrammeerde lichtscenario's met een knopdruk worden opgeroepen. In de kantoren componeren de inbouwarmatuur MILD LICHT IV en de staanlamp KAREA een daglichtachtige lichtstemming met een aangename verhouding tussen direct en indirect licht voor optimale arbeidsvoorwaarden zonder enige verblinding. Het zachte licht van de pendelarmatuur SCONFINE Linea zorgt in de kantine voor rust en ontspanning. Gependelde lichtbogen onderstrepen met hun grote reflecterende vlakken de aangename lichtsfeer.

Zumtobel. Het licht.

share it


Lichtoplossing:
Technoalpin Bolzano
Bolzano, Italië
Bouwheer: TechnoAlpin AG
Architect: Arch. Johannes Niederstätter VWN Architects / Dr. Roland Baldi, Bozen (IT)
Lichtstudie: Studio G GmbH, Bruneck (IT)
Elektrostudie: Studio G GmbH, Bruneck (IT)
Elektro-installatie: Elektro Gbitz Lorenz, Deutschnofen (IT)
De firma Technoalpin AG, globaal marktleider op het vlak van kunstsneeuw, kiest in haar hoofdzetel in Bolzano voor een lichtoplossing van Zumtobel.

Erich Gummerer, CEO TechnoAlpin AG, Bozen IT   „De verlichting was voor de inrichting van onze nieuwe firmazetel van groot belang. Zumtobel is erin geslaagd om in de vele, sterk uiteenlopende ruimtes de hoge eisen op het vlak van lichtkwaliteit perfect te vervullen. Van individueel kantoor tot vergaderzaal, van productie over componentenmontage tot buitenverlichting, Zumtobel toonde zich telkens weer een onmisbare partner die ons een professionele en energie-efficiënte lichtoplossing kon leveren.”
Erich Gummerer, CEO TechnoAlpin AG, Bolzano, IT

In de productiehal worden de vochtbestendige armaturen SCUBA ingezet, die zelfs in de meest veeleisende omgevingsomstandigheden altijd optimale lichtverhoudingen en een betrouwbare bescherming tegen externe invloeden verzekeren. Deze worden aangevuld door de nagenoeg onderhoudsvrije, IP 65-beschermde halarmaturen COPA.

In de kantoren roept het schitterende lichteffect van de ECOOS pendelarmaturen leuke associaties op met de sneeuwvlokken van deze producent van kunstsneeuw. De gangen worden verlicht door PANOS downlights en SLOTLIGHT II lichtlijnen.

Zumtobel. Het licht.

 

share it


Lichtlösung

Nog vragen?

Bedankt voor uw bericht!

LAND
SOCIAL MEDIA