Fire dimensjoner Active Light for kontor og kommunikasjon

Velværet på arbeidsplassen forbedres med helhetlige økosystem for lys. Active Light er knyttet til dynamikken i dagslys, støtter aktivt den naturlige bio rytmen og garanterer maksimum visuell komfort for oppgavene som skal gjøres. Slike sentriske lys løsninger fører mennesker sammen og fremmer kreativitet, for de er svært personlig tilpasset, alltid med fokus på den enkelte.
Intensitet
Riktig lyssetting bestemmes best av personens visuelle evne og selve oppgaven. I tillegg må man ta hensyn til grunnleggende planlegging og aktuelle standarder for arbeidsplassen.

Retning
Lys er et verktøy for arkitektonisk design. Ved å variere luminans og lys distribusjon kan den generelle atmosfæren et sted skifte øyeblikkelig, noe som kan ha en viktig påvirkning på kommunikasjon, kreativitet og det kan lette spenninger.

Farge
Menneskekroppen reagerer på fargetemperaturen til lyset. Kjøligere, blåaktige farger aktiverer, mens varmere, rødlige farger har en beroligende effekt. En studie som ble utført i samarbeid med Fraunhofer IAO viser at en brukers fargepreferanse er svært varierende, avhengig av alder, arbeidstimer og individuelle behov.

Tid
Ved å etterligne den naturlige dynamikken i dagslys kompletterer og støtter kunstig lys den innvendige klokken.

LAND
SOCIAL MEDIA