Fire dimensjoner Active Light for offentlige områder og arkitektur

Dynamisk lys kan justeres iht. hvordan en oppfører seg om kvelden. Et lys skjema som omfatter flere lag med lys krever et fleksibelt system som tilfredsstiller behovene til både mennesker og miljøet gjennom de forskjellige periodene om kvelden. Lys kan aktivere urbane områder ved å danne nysgjerrighet og inspirasjon for at folk skal oppleve spesielle steder. Active Light gjør det mulig for designere å skape steder som lager en spesifikk, sosial identitet og en følelse av å virkelig høre til. Det nattlige økosystemet preserveres dersom lyssystemet balanserer visuelle, biologiske og emosjonelle faktorer på en intelligent måte. Når en tenker på de spesifikke brukerne av et sted, så hjelper det oss å planlegge og utføre lyset etter menneskelig nivå.
Intensitet
Regulering av lysintensiteten hjelper til med å redusere energikostnader. Lysnivåer skal finjusteres for å reflektere aktivitetene som utføres urbant, og gir riktig mengde lys nøyaktig hvor og når det kreves. Håndtering av lyskontrasten mellom brennpunktet og bakgrunnen støtter effektiv bruk av energikilder og gir høy visuell komfort.

Farge
Psykologiske fakturer, slik som oppfatning og følelse, er svært påvirket av lys, spesielt ute om kvelden. Fargen til lyset definerer menneskets erfaring i urbane områder. Dynamisk justering av fargetemperaturen kan gjøre overgangen mellom dag og natt mykere, forbedre verdsettelsen av naturlige farger gjennom året, og til og med påvirke menneskets biologiske rytme på enkelte steder i verden.

Tid
Moderne byer lever og puster 24 timer om dagen. Sosiale aspekter og økonomiske faktorer spiller en nøkkelrolle om natten, så kravene plasseres naturligvis på lyset som skal støtte alle aktivitetene som utføres når mørket faller. Et adaptivt lyskonsept med flere sider som reflekterer brukerbehovene nøyaktig vil også ta hensyn til den menneskelige skala.

LAND
SOCIAL MEDIA