Fire dimensjoner Active Light for utstillinger og butikker

Det er et menneskelig instinkt å bli ubevisst trukket mot bevegelige objekter. Derfor har vår LIMBIC ® undersøkelse fokusert på menneskets sanser og hvordan disse påvirkes av Active Light. Målet er å skape en verden av erfaringer, lenket til forskjellige typer personligheter, som aktiverer sansene våre og styrer vår oppfatning, trekker folk til det som stimulerer dem og skape et lysmiljø for et hvert menneske.
Intensitet
Grundig planlagte romlige og tidsbaserte forskjeller i lysnivåer hjelper til med å vise frem både stedet og produktene. Et strukturert hierarki av oppfatning styrer vår visjon.

Retning
Spesifikke endringer i lysretning og skyggelegging skaper en dramatisk effekt av varene som vises.

Farge
Regulering av lysfargen iht. produktet og innvendig arkitektur forbedrer oppfatningen og understreker kvalitetsinntrykket, som da igjen styrker betalingsvilligheten.

Tid
Active Light tilpasser lyset for å møte folks behov. Forventninger som stammer fra dagslyset og tiden på dagen reflekteres på samme måte som personlighetstrukturen til spesifikke Limbic® kundetyper.

LAND
SOCIAL MEDIA