ecoCALC

balancing lighting quality, efficiency and costs
ecoCALC-beregningsprogrammet gir brukerne den unike muligheten til å beregne alle kostnader forbundet med en belysningsløsning gjennom hele levetiden. I prosessen beregner ikke bare ecoCALC investeringskostnadene, men tar også CO2-utslipp, energiforbruk, vedlikeholdskostnader eller avfallsdeponering med i beregningen. I mange prosjekter brukes ikke ecoCALC hovedsakelig som et verktøy for kostnadsoptimering, men til å analysere innvirkningen av forskjellige belysningskonsepter på livssykluskostnadene. ecoCALC-programmet er gratis og har vært tilgjengelig siden 2010.

Nylig introduserte funksjoner inkluderer:
  • Utgangsmodul med forhåndsdesignede lysbilder som gir deg full kontroll over presentasjonen
  • NOW!-modulen som du kan bruke til å vurdere muligheter for belysning som en tjeneste
  • Dra-og-slipp-armaturdata fra nettstedet
  • Online Version ecoCALC light (http://ecocalclight.zumtobel.com). ecoCALC light projects can be imported into the desktop version.


Felles funksjoner i alle versjoner inkluderer:

  • Bærekraftige belysningsnivåer tas med i beregningen, samt kostnadene forbundet med en belysningsløsning gjennom hele levetiden
  • Dynamisk sammenligning av flere belysningsløsninger
  • Rangering av løsninger, der fleksible vurderingskriterier tas med i beregningen
  • Rask tilgang via en forenklet veivisermodus med forhåndsdefinerte innstillinger. Analyse kan forbedres manuelt via en mer kompleks ekspertmodus
  • Den spesifikke programsituasjonen tas med i beregningen (dynamisk drift, variable elektrisitetspriser, avstengning av strømforsyning, dimmingsfunksjoner, dagslysbaserte besparelser, vedlikeholdskontroll)
  • Automatisk beregning av vedlikeholdsbasert belysning gjennom hele installasjonens levetid (basert på CIE 97 og på produsentspesifikk basis)

» Download ecoCALC 5.1.0 (.exe/92,5 MB)Kontakt oss

NORGE
ZG Lighting Norway AS
Rådhusgata 9
0151 Oslo

Tlf: +47 22 54 72 00
E-post: [email protected]

Hovedkontor:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Østerrike
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA