Helse og omsorg

Helse og omsorg

References

Helse og omsorg

Study

Improved quality of life for dementia patients

At a residential group of dementia patients, controllable lighting was installed, allowing for different lighting intensities and light colours to be realised and their effects on the residents' well-being and social activities to be examined systematically.

Helse og omsorg

The best light for health & care

Reducing costs
Creating interiors
Supporting people

Helse og omsorg

Added value 1: supporting people

Integral approach regarding the biological effects of lighting
  
 • Individual control allows for personal preferences
 • Support for nursing staff during a variety of tasks
 • Light helps to reduce fears and promotes social interaction
 • Daylight supplemented by artificial lighting via a daylight-based control system provides important time cues in care facilities and stabilises people's
  circadian rhythm
Getting ready for sleep
During the day with cloudy sky
During the day at sunshine
Stimulation in the morning

Helse og omsorg

Added value 2: creating interiors

Creating interiors
 
 • Light and architecture as spatial expression of the mission statement of a hospital or nursing home
 • Stronger identification with the environment among patients, people in need of care and staff members
 • Selectively illuminated room zones connect people with each other
  (St. Katharina study)
 • Various lighting scenes adjusted to a variety of private needs and work tasks

Helse og omsorg

Added value 3: reducing costs

Reducing costs
  
 • The luminaires are being operated with the ideal amount of light at the right time and place
 • Optimised lighting management has an impact on operating costs and saves resources
 • Appropriate lighting supports staff members during their tasks
 • Cost-efficient lighting concepts do not restrict quality of life and recovery

Helse og omsorg

Design example waiting area

 • tunableWhite solution with variable light colours and illuminance levels similar to daylight
 • Perfect artificial lighting supplement in areas lacking daylight thanks to diffuse wide-area lighting
 • Open-plan room ambience is enhanced by additional luminance levels on the walls
ONDARIA
Opal wide-area luminaire

Helse og omsorg

Design example examination room

 • Innovative glare control
 • High uniformity
 • Balanced shadow detail
 • SUPERSYSTEM serving as additional component to support the room ambience
LIGHT FIELDS evolution

Helse og omsorg

Design example OP theatre

 • Wide-area luminaires have a stimulating effect to provide compensation for lack of daylight
 • The lighting concept is focussed on the operating area
 • CLEAN SUPREME has obtained certification according to DIN EN ISO 14644-1 for clean-room classes 3 to 9.
CLEAN supreme LED
Clean-room luminaire for extreme requirements

Helse og omsorg

Mer information om Helse og omsorg
+

Referensprojekt

Vårdhem
Maldegem, Belgien
Byggherre: City of Maldegem, Maldegem (BE)
Arkitekt: AIKO Architecten & Ingeineur, Maldegem (BE)
Ljus aktiverar

En imponerande modell för hur äldre och vårdbehövande människor kan leva och må bra har skapats i Maldegem i Belgien, en plats som framförallt erbjuder en sak: mycket ljus.
Skälet: Det anses vara vetenskapligt bevisat att dygnets sömn- och vakenrytm kan stabiliseras med tillräckligt stora ljusmängder. Eftersom äldre och framförallt vårdbehövande människor bara sällan vistas i det fria måste ljuset under idealiska förhållanden föras till dem.

På det 10 000 kvadratmeter stora området har tre kompletterande och med varandra förbundna delprojekt förverkligats. Nybyggnaden som flödar av ljus utgör medelpunkten och flyglarna står i förbindelse med varandra genom en rymlig restaurang. Detta är en plats för kommunikation mellan de boende, personalen och gästerna. Här ger downlights ett mycket jämnt ljus som kompletteras med spotlights och när som helst går att modifiera. Det innebär att det även går att ha teaterföreställningar eller filmvisningar i det höga rummet.

Till höger och vänster om cafeterian ligger de båda tvåvåningsbyggnaderna i de för den här regionen typiska mörka tegelstenarna. De är anpassade till de särskilda behov som de boende här har. I våningarna i den vänstra flygeln klarar de boende sig själva, men kan när som helst få hjälp och stödtjänster från den angränsande vårddelen. I den högra byggnadsdelen ryms de 124 rummen för människor med vårdbehov. Redan entrén gör ett välkomnande och fräscht intryck långt från traditionell sjukhusatmosfär. Det finns gott om dagsljusinsläpp och det kompletteras bara vid behov med runda pendlade armaturer och väggarmaturer med indirekt ljusfördelning. Korridorernas sträckning lockar till att ta en promenad och den framhävs med SLOTLIGHT-ljuslinjer medan rummens ingångar accentueras med små LED-downlights. Väggarmaturerna går i stil med respektive vårdgrupps färg och underlättar på så sätt orienteringen. Fönstren som går ända ner till golvet i rummen och uppehållsutrymmena vetter mot innergården och gör det möjligt även för mindre rörliga boende att få kontakt med naturen. Pendlade indirekt-direkt-armaturer bidrar i skymningen med så mycket konstljus som behövs och när det blir mörkt ger de på egen hand en behaglig atmosfär.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Hamburg-Eppendorf Universitetssjukhus
Hamburg, Tyskland
Byggherre: Hamburg-Eppendorf University Hospital, Hamburg (DE)
Arkitekt: Nickl & Partner Architekten, Munich (DE)
Lysplanlegging: Ebert und Partner, Nürnberg (DE)
General contractor: Hochtief Construction AG, Essen (DE)
Ljus för kropp och sinne

Kostnadsbesparingar och kvalitetshöjning – denna ekonomiska konflikt står tjänsteleverantörerna inom hälso- och sjukvård för närvarande inför. Arkitekturen och inredningens utformning kan dock avsevärt förbättra båda faktorerna. Arkitekturen genom resursskonande, energieffektiv utformning av byggnaderna med hänsyn till verksamhetens organisationsstruktur, och inredningsarkitekturen genom varierande ytor med ljus- och färgsättning som främjar tillfrisknandet och tar hänsyn till individuella behov.

Universitetskliniken i Hamburg-Eppendorf (UKE) revolutionerar sjukhusarkitekturen. Byggnaden rymmer 16 operationssalar plus intensivvårdsavdelningar och mer än 700 sängar. Alla försörjningssystem och specialistavdelningar har arrangerats så att avstånden för medarbetarna och patienterna ska bli korta. På så sätt kan personalen arbeta kostnadseffektivt och samtidigt på högsta kvalitetsnivå. Ett annat utmärkande drag är antagandet att patienternas tillfrisknande inte bara är resultatet av god medicinisk vård utan även följden av en atmosfär där patienten trivs. Därför är patientrummen till exempel målade i varma färger och har mörka parkettgolv. Nästan som i ett hotellrum hör en särskild multimedieenhet till varje säng. Medieförsörjningsenheten CONBOARD med anslutningar för el, gas och kommunikationsteknik har integrerats i ett högkvalitativt skåpsystem. Den innovativa ljusstyrningstekniken i sängarmaturen ger med separat inkopplingsbara komponenter för rums- läs- och LED-orienteringsbelysning ett modernt och estetiskt tilltalande ljus i patientrummen. Med denna lösning undviks de annars ofta synliga tekniska anslutningarna i patientens omedelbara omgivning vilket gör att sjukhusmiljön känns mindre främmande.

Samma koncept ligger även till grund för sjukhustorget på andra våningen. Patientbibliotek, cafeteria, restaurang, affärer, frisör, internet och en filial till Hamburgs sparbank ser till sjukhusvistelsen inte blir långtråkig. Inom dessa områden lade belysningskonsulterna särskild vikt vid tydlig orientering. De valde den moderna armaturen CLARIS med linjärt formspråk som ger rummen en behaglig belysning och skapar ett enhetligt intryck.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverge
  Byggherre: Catena
  Lysteknikk: Zumtobel Group
  Elektroplanlegging: Prenad
  Elektroinstallasjon: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da eiendomsselskapet Catena ville bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, fikk Bravida Prenad oppdraget med å utføre strøm- og belysningsinstallasjonene. Den nye terminalen er på 18 300 kvm og sertifisert som Miljøbygg på sølvnivå. Catenas høye miljøambisjoner førte til at det trengtes innovative løsninger også for belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt stor takhøyde. I den ene skal det monteres en del avansert maskinutstyr til sortering og annen pakkehåndtering, så kravene til en god allmennbelysning var høye. Den andre hallen blir en lagerhall.
  – Det framgikk av grunnlagsmaterialet at det ble stilt krav om 300 lux i middelsbelysning, forteller Marjan Hrovath, entrepriseleder på Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget av teknikkløsninger i strømdelen av prosjektet. Det ble stilt krav om avansert styring av armaturene via bevegelses- og dagslyssensorer, og i tillegg til LED-armaturene skulle det også installeres en nødbelysning.
  Byggherren, Catena, hadde hørt snakk om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette prosjektet kunne være en smidig løsning for å integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på én og samme strømskinne. Muligheten for å styre alt via Zumtobels Litecom-system og integrere dette med postterminalens overordnede styresystem bidro til Catenas interesse for denne løsningen.
  – Catena bad oss se nærmere på Tecton og se hva den løsningen ville innebære for installasjonskostnadene, husker Marjan Hrovath.
  – Min og kalkulatorens første reaksjon var at dette så ut til å bli en dyr løsning. Men da vi analyserte Tecton-løsningen mer inngående, innså vi at det var penger å spare på den mer smidige monteringen. En høyere materialkostnad ble kompensert av arbeidstiden vi ville spare, forklarer Marjan Hrovath.

  Felles montering
  Blant annet tiltalte muligheten for å plassere de 61 nærhetssensorene på Tecton-skinnen Prenad. Det samme gjelder terminalens 103 nødlysarmaturer. De ble plassert på hensiktsmessige steder langs Tecton-skinnene.
  Som normalbelysning ble det til sammen installert 342 Tecton-armaturer. Her hos Catena ble det valgt bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16 000 lumen og en effekt på 104 W. Fargetemperaturen er 4000 Kelvin. 130 av armaturene er av en ekstra bredstrålende variant som gir en noe lavere lysstrøm – 15 300 lumen.
  Det finnes også Tecton-armaturer i flere andre varianter – bredstrålende, smalstrålende, vegglamper og armaturer til hyllebelysning i butikklokaler, blant annet.
  Nødbelysningen i terminalen utgjøres av 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, hvert enkelt med 305 lumen i lysstrøm. I noen tilfeller, der det ble stilt krav om 30 lux fra nødlyset, mates armaturene fra et sentralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommuniserer med andre systemer
  De 61 nærhetssensorene av modellen ED-PST TEC-GP er av passiv infrarød type og klarer monteringshøyder opptil 16 meter. De er tilpasset Litecom-styringen, men fungerer også med Zumtobels styresystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunisere med overordnede systemer for eiendomsautomatisering via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er Tecton-skinnen koblet til et Siemens Desigo-system.
  Tecton-skinnen er selve grunnpilaren i løsningen som Prenad valgte til Catenas nye terminal. Den er verdens første løsning for belysningssystemer med uavbrutte skinner som kan forlenges helt etter prosjektets behov, trekkes i lange rekker eller via hjørne- og T-koblinger i den kombinasjonen som kreves i hvert enkelt tilfelle.
  – Skinnene har innebygd mating av strøm og styresignaler med 11 ulike poler. Det betyr at du ikke bare kan strømforsyne og styre Tecton-armaturer, men samtidig også plassere sensorer og nødbelysning på samme skinne – og samtidig ha forbindelser igjen til å benytte skinnen som et ledd i det allmenne eiendomsautomasjonssystemets datatrafikk, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige mot Bravida Prenad.

  Fleksibel montering
  Bo forklarer at armaturene kan henges opp hvor som helst langs Tecton-skinnen – fleksibiliteten er innebygd i konseptet slik at justeringer også kan foretas i etterkant dersom et område får en annen bruk, eller dersom behovet for belysning varierer med virksomhetens art.
  – Skinnen kan festes direkte i taket, på veggen eller hengende i wire eller kjede, tilføyer Bo Hall.
  Den nye postterminalen skal tas i bruk i løpet av høsten. Corona-pandemien har forsinket en hel del av maskinleveransene, men selve bygningen har vært klar og besiktiget siden starten av august.
  – Arbeidet med Tecton-skinnene og deres tilbehør har alt i alt gått veldig bra. Montørene mine stilte seg litt avventende i starten til å lære seg en helt ny installasjonsmetode, men de lærte det etter hvert. Så forventningene om at dette skulle bli en smidigere montering enn med tradisjonell ledningsføring og kabelstiger har ikke blitt gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • PERLUCE
 • CLEAN
 • PANOS
 • TECTON
 • CLARIS II
 • SLOTLIGHT II
Hospital Gmunden
Gmunden, Austria
Byggherre: Gespag OÖ Gesundheits- und Spital AG, Linz (AT)
Arkitekt: fasch&fuchs.ZT-gmbh, Vienna (AT)
Elektroplanlegging: TB Wanger & Partner ZT GmbH, Linz (AT)
Elektroinstallasjon: ELIN GmbH & Co. KG, Linz (AT)
Wellness factor light

The second extension and renovation stage of the regional hospital in Gmunden (LKH Gmunden) in Upper Austria bears witness to a new healthcare concept. The premise: „To provide the best possible medical care in modern facilities.“ The result is a conglomeration of buildings composed of new and existing structures. The hospital is enclosed by green areas in front of the nursing wards, creating a sphere of privacy and quietness. A new zeitgeist is also evident inside the hospital: an intelligent light management system allows LKH Gmunden to make an energy saving of over 60%. Up to 3,500 lamps and 500 blinds are managed by DALI using a daylight-based control system. The complex technology involved is completely hidden from patients and visitors, but the effect of the light is perceivable for all: fine light lines and indirect light harmonise with quiet colours. Light-flooded corridors and public areas make a friendly and inviting impression. The modernisation concept is continued in the patient rooms: the structural combination of Pureline single-bed luminaires and Conboard supply units provides very pleasant basic illumination as well as medical safety.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
  PostNord
  Helsingborg, Sverge
  Byggherre: Catena
  Lysteknikk: Zumtobel Group
  Elektroplanlegging: Prenad
  Elektroinstallasjon: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da eiendomsselskapet Catena ville bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, fikk Bravida Prenad oppdraget med å utføre strøm- og belysningsinstallasjonene. Den nye terminalen er på 18 300 kvm og sertifisert som Miljøbygg på sølvnivå. Catenas høye miljøambisjoner førte til at det trengtes innovative løsninger også for belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt stor takhøyde. I den ene skal det monteres en del avansert maskinutstyr til sortering og annen pakkehåndtering, så kravene til en god allmennbelysning var høye. Den andre hallen blir en lagerhall.
  – Det framgikk av grunnlagsmaterialet at det ble stilt krav om 300 lux i middelsbelysning, forteller Marjan Hrovath, entrepriseleder på Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget av teknikkløsninger i strømdelen av prosjektet. Det ble stilt krav om avansert styring av armaturene via bevegelses- og dagslyssensorer, og i tillegg til LED-armaturene skulle det også installeres en nødbelysning.
  Byggherren, Catena, hadde hørt snakk om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette prosjektet kunne være en smidig løsning for å integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på én og samme strømskinne. Muligheten for å styre alt via Zumtobels Litecom-system og integrere dette med postterminalens overordnede styresystem bidro til Catenas interesse for denne løsningen.
  – Catena bad oss se nærmere på Tecton og se hva den løsningen ville innebære for installasjonskostnadene, husker Marjan Hrovath.
  – Min og kalkulatorens første reaksjon var at dette så ut til å bli en dyr løsning. Men da vi analyserte Tecton-løsningen mer inngående, innså vi at det var penger å spare på den mer smidige monteringen. En høyere materialkostnad ble kompensert av arbeidstiden vi ville spare, forklarer Marjan Hrovath.

  Felles montering
  Blant annet tiltalte muligheten for å plassere de 61 nærhetssensorene på Tecton-skinnen Prenad. Det samme gjelder terminalens 103 nødlysarmaturer. De ble plassert på hensiktsmessige steder langs Tecton-skinnene.
  Som normalbelysning ble det til sammen installert 342 Tecton-armaturer. Her hos Catena ble det valgt bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16 000 lumen og en effekt på 104 W. Fargetemperaturen er 4000 Kelvin. 130 av armaturene er av en ekstra bredstrålende variant som gir en noe lavere lysstrøm – 15 300 lumen.
  Det finnes også Tecton-armaturer i flere andre varianter – bredstrålende, smalstrålende, vegglamper og armaturer til hyllebelysning i butikklokaler, blant annet.
  Nødbelysningen i terminalen utgjøres av 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, hvert enkelt med 305 lumen i lysstrøm. I noen tilfeller, der det ble stilt krav om 30 lux fra nødlyset, mates armaturene fra et sentralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommuniserer med andre systemer
  De 61 nærhetssensorene av modellen ED-PST TEC-GP er av passiv infrarød type og klarer monteringshøyder opptil 16 meter. De er tilpasset Litecom-styringen, men fungerer også med Zumtobels styresystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunisere med overordnede systemer for eiendomsautomatisering via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er Tecton-skinnen koblet til et Siemens Desigo-system.
  Tecton-skinnen er selve grunnpilaren i løsningen som Prenad valgte til Catenas nye terminal. Den er verdens første løsning for belysningssystemer med uavbrutte skinner som kan forlenges helt etter prosjektets behov, trekkes i lange rekker eller via hjørne- og T-koblinger i den kombinasjonen som kreves i hvert enkelt tilfelle.
  – Skinnene har innebygd mating av strøm og styresignaler med 11 ulike poler. Det betyr at du ikke bare kan strømforsyne og styre Tecton-armaturer, men samtidig også plassere sensorer og nødbelysning på samme skinne – og samtidig ha forbindelser igjen til å benytte skinnen som et ledd i det allmenne eiendomsautomasjonssystemets datatrafikk, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige mot Bravida Prenad.

  Fleksibel montering
  Bo forklarer at armaturene kan henges opp hvor som helst langs Tecton-skinnen – fleksibiliteten er innebygd i konseptet slik at justeringer også kan foretas i etterkant dersom et område får en annen bruk, eller dersom behovet for belysning varierer med virksomhetens art.
  – Skinnen kan festes direkte i taket, på veggen eller hengende i wire eller kjede, tilføyer Bo Hall.
  Den nye postterminalen skal tas i bruk i løpet av høsten. Corona-pandemien har forsinket en hel del av maskinleveransene, men selve bygningen har vært klar og besiktiget siden starten av august.
  – Arbeidet med Tecton-skinnene og deres tilbehør har alt i alt gått veldig bra. Montørene mine stilte seg litt avventende i starten til å lære seg en helt ny installasjonsmetode, men de lærte det etter hvert. Så forventningene om at dette skulle bli en smidigere montering enn med tradisjonell ledningsføring og kabelstiger har ikke blitt gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • PURELINE
 • PANOS
 • TECTON
 • SLOTLIGHT II
 • LUXMATE LITENET
Marienkrankenhaus Sjukhus
Hamburg, Tyskland
Byggherre: Otto Wulff Bauunternehmung GmbH & Co.KG, Hamburg (DE)
Arkitekt: Henke + Partner, Hamburg (DE)
Spjutspetsmedicin och välbefinnande under ett tak

Ljusets psykologiska inverkan får allt större uppmärksamhet i sjukhus och vårdinrättningar. Ett aktuellt exempel på det: Sjukhuset Marienkrankenhaus bygger ett nytt interdisciplinärt akut- och operationscentrum (INO) med specialutvecklade belysnings- och färgkoncept. Patienterna välkomnas av en fasad klädd med färgglatt skimrande glasplattor och även i det inre dominerar ljusa ytor. Medvetet valdes färger som i färgläran står för livsglädje och optimism: gult, orange och rött betonar uppdraget för det största konfessionella sjukhuset i Hamburg med över 500 sängar: vård med hjärtat på rätta stället.

För att få en jämn allmänbelysning med lugnande verkan installerades i entrén och i korridorerna ljusrampssystemet TECTON TETRIS. Den indirekta ljusfördelningen från optiken i takfrisen ger väl belysta tak utan att blända. En lika högkvalitativ allmänbelysning ger downlightfamiljen PANOS och kontorsarmaturen MELLOW LIGHT IV i uppehållsrum, kontor och hissområden.

Till och med i operationssalarna och patientrummen överraskas man av gula tak och fint dekorerade väggar. För att även uppfylla de höga kraven på hygien och ljuskvalitet installerades i operationssalarna renrumsarmaturen CLEAN Supreme och på intensivvårdsavdelningen CLEAN Advanced – med kapslingsklass IP 65/54, senaste T16-ljuskälleteknik och elektroniska driftdon. På intensivvårdsavdelningen används även reglerbara TECTON TETRIS-armaturer. De ger framförallt liggande patienter en behaglig miljö utan någon som helst bländning. I patientrummen har PURELINE installerats som med sin kombination av indirekt rumsbelysning och direkt läsbelysning uppfyller alla krav på en ombonad och likväl medicinskt säker armatur. En enkel knapptryckning är allt som behövs för att växla mellan allmän- eller läsbelysning till undersökningsbelysning som med 300 lux uppfyller högt ställda visuella krav.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverge
  Byggherre: Catena
  Lysteknikk: Zumtobel Group
  Elektroplanlegging: Prenad
  Elektroinstallasjon: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da eiendomsselskapet Catena ville bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, fikk Bravida Prenad oppdraget med å utføre strøm- og belysningsinstallasjonene. Den nye terminalen er på 18 300 kvm og sertifisert som Miljøbygg på sølvnivå. Catenas høye miljøambisjoner førte til at det trengtes innovative løsninger også for belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt stor takhøyde. I den ene skal det monteres en del avansert maskinutstyr til sortering og annen pakkehåndtering, så kravene til en god allmennbelysning var høye. Den andre hallen blir en lagerhall.
  – Det framgikk av grunnlagsmaterialet at det ble stilt krav om 300 lux i middelsbelysning, forteller Marjan Hrovath, entrepriseleder på Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget av teknikkløsninger i strømdelen av prosjektet. Det ble stilt krav om avansert styring av armaturene via bevegelses- og dagslyssensorer, og i tillegg til LED-armaturene skulle det også installeres en nødbelysning.
  Byggherren, Catena, hadde hørt snakk om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette prosjektet kunne være en smidig løsning for å integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på én og samme strømskinne. Muligheten for å styre alt via Zumtobels Litecom-system og integrere dette med postterminalens overordnede styresystem bidro til Catenas interesse for denne løsningen.
  – Catena bad oss se nærmere på Tecton og se hva den løsningen ville innebære for installasjonskostnadene, husker Marjan Hrovath.
  – Min og kalkulatorens første reaksjon var at dette så ut til å bli en dyr løsning. Men da vi analyserte Tecton-løsningen mer inngående, innså vi at det var penger å spare på den mer smidige monteringen. En høyere materialkostnad ble kompensert av arbeidstiden vi ville spare, forklarer Marjan Hrovath.

  Felles montering
  Blant annet tiltalte muligheten for å plassere de 61 nærhetssensorene på Tecton-skinnen Prenad. Det samme gjelder terminalens 103 nødlysarmaturer. De ble plassert på hensiktsmessige steder langs Tecton-skinnene.
  Som normalbelysning ble det til sammen installert 342 Tecton-armaturer. Her hos Catena ble det valgt bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16 000 lumen og en effekt på 104 W. Fargetemperaturen er 4000 Kelvin. 130 av armaturene er av en ekstra bredstrålende variant som gir en noe lavere lysstrøm – 15 300 lumen.
  Det finnes også Tecton-armaturer i flere andre varianter – bredstrålende, smalstrålende, vegglamper og armaturer til hyllebelysning i butikklokaler, blant annet.
  Nødbelysningen i terminalen utgjøres av 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, hvert enkelt med 305 lumen i lysstrøm. I noen tilfeller, der det ble stilt krav om 30 lux fra nødlyset, mates armaturene fra et sentralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommuniserer med andre systemer
  De 61 nærhetssensorene av modellen ED-PST TEC-GP er av passiv infrarød type og klarer monteringshøyder opptil 16 meter. De er tilpasset Litecom-styringen, men fungerer også med Zumtobels styresystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunisere med overordnede systemer for eiendomsautomatisering via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er Tecton-skinnen koblet til et Siemens Desigo-system.
  Tecton-skinnen er selve grunnpilaren i løsningen som Prenad valgte til Catenas nye terminal. Den er verdens første løsning for belysningssystemer med uavbrutte skinner som kan forlenges helt etter prosjektets behov, trekkes i lange rekker eller via hjørne- og T-koblinger i den kombinasjonen som kreves i hvert enkelt tilfelle.
  – Skinnene har innebygd mating av strøm og styresignaler med 11 ulike poler. Det betyr at du ikke bare kan strømforsyne og styre Tecton-armaturer, men samtidig også plassere sensorer og nødbelysning på samme skinne – og samtidig ha forbindelser igjen til å benytte skinnen som et ledd i det allmenne eiendomsautomasjonssystemets datatrafikk, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige mot Bravida Prenad.

  Fleksibel montering
  Bo forklarer at armaturene kan henges opp hvor som helst langs Tecton-skinnen – fleksibiliteten er innebygd i konseptet slik at justeringer også kan foretas i etterkant dersom et område får en annen bruk, eller dersom behovet for belysning varierer med virksomhetens art.
  – Skinnen kan festes direkte i taket, på veggen eller hengende i wire eller kjede, tilføyer Bo Hall.
  Den nye postterminalen skal tas i bruk i løpet av høsten. Corona-pandemien har forsinket en hel del av maskinleveransene, men selve bygningen har vært klar og besiktiget siden starten av august.
  – Arbeidet med Tecton-skinnene og deres tilbehør har alt i alt gått veldig bra. Montørene mine stilte seg litt avventende i starten til å lære seg en helt ny installasjonsmetode, men de lærte det etter hvert. Så forventningene om at dette skulle bli en smidigere montering enn med tradisjonell ledningsføring og kabelstiger har ikke blitt gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MELLOW LIGHT IV
 • PURELINE
 • CLEAN
 • PANOS
 • TECTON
Offenbach Sjukhus
Offenbach, Tyskland
Byggherre: City of Offenbach (DE)
Arkitekt: woernerundpartner, Frankfurt (DE)
Lysplanlegging: Brendel Ingenieure, Frankfurt (DE)
Elektroinstallasjon: Bauer Elektroanlagen GmbH, Halle (DE)
Kraftfullt lugn

Nybyggnaden för sjukhuset i Offenbach kännetecknas av en idealisk infrastruktur för processtyrd patientvård, toppmodern medicinteknisk utrustning, genomtänkt rumsplanering och innovativa färg-, material-, belysnings- och frirumskoncept. Byggnadens kamformade grundplan ger flexibilitet för nya arbetsmoment, korta avstånd, kan utvidgas och således anpassas till framtida behov. Ljusets viktigaste funktioner: högkvalitativa och bländfria armaturer stöder medarbetarna i deras uppgifter. I patientrummen främjar ljuset tillfrisknandet. Intelligenta belysningslösningar underlättar orienteringen för besökarna.

Redan fasaden med sina kraftiga rödaktiga färgtoner utstrålar levande vänlighet. Även vid utformningen av de allmänna områdena satsade arkitekterna på varma färger och mycket ljus som centrala element. I entréhallen på två våningar underlättar ett harmoniskt belysningskoncept med PANOS-downlights och specialmodeller av den infällda SLOTLIGHT-armaturen en snabb orientering. Golvets varma röda färgton reflekteras i de vita vägg- och takelementen och skapar en vänlig och mjuk atmosfär i det stora rummet. Ett vägledningssystem med attraktiva färger och mönster hjälper patienter och besökare att snabbt hitta den avdelning eller mottagning de söker. I trapphusen följer LINARIA-armaturer trappornas väg och fungerar som attraktivt komplement till räckena.

Patientrummen med 724 sängar fördelade på 13 vårdavdelningar är ljusa och vänliga. Den mediciniska försörjningsenheten CONBOARD har integrerats i de högkvalitativa specialtillverkade möblerna. Till den trivsamma atmosfären i rummen för de vuxna patienterna bidrar färger och material i sand- och jordtoner medan starkare färger livar upp barnavdelningen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning

KOMMENTAR/SPØRSMÅL

Tak!

LAND
SOCIAL MEDIA