Education and Science

References

WU, Vienna / AT

Education and Science

References

LAU, Beirut / LB

Education and Science

Mer information om Education and Science
+

Referensprojekt

WU Wien
Wien, Østerrike
Byggherre: Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien GmbH, Wien (AT); Library and Learning Center (LLC): BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Wien (AT)
Arkitekt: LLC: Zaha Hadid Architects, Hamburg (DE)
Lysplanlegging: LLC: Arup, Lighting Design, Berlin (DE)
Elektroplanlegging: LLC: Vasko + Partner Ingenieure, Wien (AT)
Elektroinstallasjon: ARGE KM/E (Klenk&Meder / EMC), St. Pölten (AT)
Det økonomiske universitetet ved naturparken Prater er ikke bare et av de største nybyggprosjektene i Wien, det er også en milepæl i det østerrikske utdanningslandskapet. Hele universitetet, som ble bygget i samarbeid med det statlige eiendomsselskapet Bundesimmobiliengesellschaft, er konsipert som campus, og omfatter ulike bygninger som ble planlagt av seks arkitektkontorer fra hele verden: Zaha Hadid med sitt kontor i Hamburg, Peter Cook fra Crab Studio i London, arkitektkontoret NO.MAD Arquitectos fra Madrid, den katalanske arkitekten Carme Pinós, arkitekt Hitoshi Abe fra Japan og Laura Spinadel fra arkitektkontoret BUS i Wien. Resultatet er vilt og avvekslende - en lekeplass for moderne arkitektur.

Kunnskapens campus
Midtpunktet i det rundt ni hektar store universitetsområdet er Library & Learning Centre (LLC), tegnet av Zaha Hadid. Den ekspressive bygningen lener seg langt utover forplassen, og med de spisse hjørnene og dristige linjene minner den ikke helt tilfeldig om en futuristisk kommandosentral. Også inne i bygningen dominerer romskips-utseendet, med dramatisk skrånende vegger, avrundede kanter og lange, slanke ramper og trapper som strekker seg fra den ene enden av rommet til den andre. LLC er flankert av enkle kontor- og instituttsbygninger, stort sett i svart-hvitt. Direkte påfallende er derimot Teaching Center (TC) i corten-stål og den rød-oransj-gule instituttsgruppen til Peter Cook. Den heterogene stilen til de seks planleggende arkitektene var også en utfordring for lysplanleggerne. På den ene side gjaldt det å tilpasse lyskonseptet til de enkelte arkitektoniske retningene, gjøre det roligere eller livligere, alt ettersom, på den annen side måtte antall produkter av hensyn til et enkelt og effektivt facility management reduseres til et minimum. Til sammen ble det tatt i bruk rundt 12 000 lamper - deriblant pendlende armaturer, skjulte lamper i tak-kilene og tallrike individuelle lysløsninger - samt syv kilometer lyslinjer.

Hele campusen rommer aktuelt rundt 23 000 studenter og 1 500 medarbeidere, og ble opprettet som såkalt Green Building. Dette innebærer også at bygningene ble utstyrt med effektive og bærekraftige lysprodukter som for eksempel lyslinjen SLOTLIGHT II, pendelarmaturen CLARIS II og LED-lamper i serien PANOS INFINITY. Den komplette belysningen i alle bygningene administreres via en felles KNX-busstyring. I trappeoppganger og sanitærrom er det bevegelsesmeldere, og kontorene har en dagslysavhengig lysstyring. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger forbruker denne kombinasjonen langt mindre energi under drift.

Det spesielle med oppdraget: I dette prosjektet fungerte Zumtobel ikke bare som handels- og leverandørbedrift, i form av en arbeidsgruppe sammen med fire elektrobedrifter var vi nemlig også ansvarlige for den komplette montasjen.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
:envihab Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
Köln, Tyskland
Byggherre: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Köln (DE)
Arkitekt: Grass Kramer Löbbert und Prof. Uta Graff Architekten, Berlin (DE)
Lysplanlegging: Carpus + Partner AG, Hattersheim (DE)
Elektroplanlegging: Carpus + Partner AG, Hattersheim (DE)
Elektroinstallasjon: R+S Solutions GmbH, Radebeul (DE)
LYSKONSEPT: Schlotfeldt Licht, Berlin (DE)
I det nye forskningsanlegget «:envihab» undersøker DLR-instituttet for luft- og romfartsmedisin både følgene ved tyngdekraften og lysets fysiologiske virkning på mennesket. Begge deler er interessant ikke bare for reiser i verdensrommet.

Rett ved siden av flyplassen i Köln begynner verdensrommets uendelige vidder. Men man finner ingen startramper, for her finner reisene i universet sted på bakken. Her i instituttet for luft- og romfartsmedisin ved det tyske senteret for luft- og romfart simuleres påvirkningene ved lengre opphold ombord i romfartøy. Forskerne er spesielt opptatt av tyngdekraften, ettersom den fører til komplekse fysiologiske forandringer som for eksempel muskelsvinn eller benskjørhet.

Lære av verdensrommet
For slike studier står nå et helt nytt forskningslandskap til rådighet - «:envihab». Beskyttet og forsynt av en langstrakt, svevende bygning med hvit, perforert fasade, rett overfor det gamle instituttsbygget på DLR-området. «:envihab» står for «environment» og «habitat». Her foregår studier som «sengeleiestudiet», en opptil tre måneder lang test der det kun kreves én ting av forsøkspersonene: å holde sengen. Dette kravet er så strengt at forsøkspersonene legges på en spesiell seng når de skal dusje. Dessuten er hodet alltid lavere enn beina, liggeflaten heller seks prosent. Ifølge forskerne egner nemlig denne stillingen seg spesielt godt for å simulere vektløshet

Bare til denne «sengeleiestudien» er det satt av tolv rom i «:envihab», i tillegg til de nevnte liggedusjrommene, spesielle vekter, et komplett kjøkken og et fellesrom. Fellesrommet er ikke nødvendig for de permanente «liggerne», men for isolasjonsstudier av grupper som imiterer lange reiser gjennom verdensrommet.

Cirkadisk rytme
I søvn- og fysiologilaboratoriet i «:envihab» dreier det seg om meget jordiske temaer også. Man undersøker eksempelvis innvirkningen ved skiftarbeid, søvnmangel eller uregelmessige arbeidstider - og lysets påvirkning. Dagslysets cirkadiske rytme definerer menneskets våke- og sovefaser. Reseptorer i netthinnen registrerer forandringene i andelene av kortbølget lys, og styrer trøttheten via melatoninsekresjon. I søvnlaboratoriene kan denne rytmen målrettet forskyves eller sågar avbrytes, og innvirkningene på velvære, helse og ytelsesevne observeres. Til dette trengs et diffust og variabelt lys, og det kommer fra LED-ene i lystaket i forsøkspersonenes rom og i rommet der disse personene undersøkes med positronemisjonstomografi (PET-MRT).

Det modulære lystaket ble utviklet i samarbeid mellom DLR-instituttet og Zumtobel. Via LITENET-styring kan CIELOS-LED-elementene i lystaket generere lysfarger og lystettheter presist og dynamisk. Dermed kan lyset dimmes til minimal lysstyrke, trinnløst og uten flimring, og RGB-spekteret kan varieres som ønsket. Lav høyde, lang levetid og vedlikeholdsaspekter var ytterligere argumenter for et lystak i LED-versjon.

Resultatene fra denne cirkadiske studien skal ikke bare fastslå vekselvirkningen mellom lys og velvære eller ytelsesevne, de skal også bringe på det rene hvilken beskaffenhet lyset må ha for å forebygge farlig trøtthet på arbeidsplassen eller redusere innvirkningene ved jetlag.

Åtte forskningsmoduler
«:envihab» består selvsagt ikke bare av søvn- og fysiologilaboratoriet: tilsammen er det åtte forskningsmoduler under ett tak. Og det er absolutt ordrett ment, for arkitekturen er basert på hus-i-hus-prinsippet. Alle moduler og det store auditoriet står som separate enheter under takkonstruksjonen, som er avgjørende for bygningens ytre virkning og egentlig langt mer enn et tak. Den bærende konstruksjonen av stål rommer nemlig bygningens komplette tekniske infrastruktur. Et klokt kunstgrep, for på den måten er det 3 500 kvadratmeter store innvendige arealet forskningstypisk ryddig og klart inndelt.

«:envihab« står også for forskningens nye selvforståelse. Tidligere arbeidet man fortrinnsvis i rent funksjonelle forskningssentre, i dag spiller offentlighetseffekten en stadig større rolle. Dette paradigmeskiftet gir seg utslag ikke bare i det ytre, men fremfor alt i det indre. Fra inngangen på bakkeplan kommer man ned til den store entreen via en bred og komfortabelt utført trapp. Med et auditorium med 150 seter og en gastronomisk infrastruktur er dette rommet utformet for eksterne arrangementer. Selv om det ligger under bakkenivå, overrasker hele rommet med mye dagslys. Lyset kommer ikke bare via glassbåndet mellom gulv og tak, men i enda større grad fra de tilsammen seks lysgårdene som på seks ulike steder trenger vertikalt inn gjennom bygningen og på denne måten oppretter en forbindelse med himmelen - nøyaktig i henhold til det sentrale DLR-temaet, som arkitektene her tyder på en svært vellykket måte.

Nå lar offentlig bruk seg kun til en viss grad kombinere med sensibel grunnlagsforskning, og derfor er det satt inn en vegg som fungerer som et funksjonelt skille mellom de to områdene. Da den er av glass, opplever man allikevel romvolumet som en helhet samt enkeltmoduler. Sentralt i rommet står en sylinderformet modul med massive betongvegger, og her roterer en kortarm-sentrifuge. Ved hjelp av denne forskes det på om økt tyngdekraft målrettet kan tas i bruk som motmiddel mot helsefarene ved vektløshet. I første rekke gjelder resultatene for langtidsopphold i verdensrommet, men de gir også ny innsikt i osteoporose, muskelsvinn eller sirkulasjonssykdommer.

Zumtobel. The Light.

 

share it


Lysløsning
CMP – Center for Mobile Propulsion
Aachen, Tyskland
Byggherre: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Geschäftsstelle Aachen (DE)
Arkitekt: Lepel & Lepel Architektur Innenarchitektur, Köln (DE)
Lysplanlegging: a•g Licht GbR, Bonn (DE)
Elektroplanlegging: ZWP Ingenieur-AG, Köln (DE)
Et nytt forskningsbygg med brukskrav som knapt kunne vært mer forskjellige: Denne oppgaven løste arkitektene Lepel & Lepel fra Köln med utkastet for forskningssenteret for utforskning og videreutvikling av motorteknikk for RWTH, den tekniske høyskolen i Aachen. Fra begynnelsen av bestemte planleggerne seg for en romlig atskillelse av funksjonene forskning og administrasjon/lære. De planla to bygg som står i kontrast til hverandre og der den romlige og tekniske strukturen gjenspeiler de ulike bruksformene.

Det buede forvaltningsbygget med et z-formet grunnriss gir maksimal innvendig fleksibilitet. Da man alt i dag vet at kravene til forvaltning og læring kan komme til å endre seg, gjør den brede bærekonstruksjonen det mulig å foreta ulike rominndelinger. Fasadebåndene som går rundt hele bygningen betoner den byggets horisontale inndeling og universelle brukskvalifikasjon.

Dagslyset som strømmer gjennom den lukkede glassfronten fra alle sider og inn i rommene, sørger for en jevn belysning av kontorflatene. For i tillegg å utstyre arbeidsplassene med kunstig lys, lette arkitektene etter en løsning som på den ene side støtter den ønskede fleksibiliteten når det gjelder inndeling av flatene, og på den annen side passer til bygningens formale, reduserte form. Sammen med kontoret a∙g Licht fra Bonn fant man i ECOOS et produkt som oppfyller alle kriterier på best mulig måte. Byggherren ble overbevist ikke bare av den høye lyskvaliteten, men fremfor alt av de lave driftsutgiftene på lang sikt.

Som en absolutt kontrast presenterer motorkontrollsenteret seg som et innadvendt, langstrakt bygningsvolum. Fasaden av mørk rå betong med kun smale vindussprekker understreker denne karakteren. Inni er bygget strengt organisert, strukturert og tilpasset prøvestandenes plassbehov og tekniske behov. På tross av de smale lyssprekkene, som gjør at det ikke er mulig å se inn utenfra, slipper lyslinjer i taket nok dagslys inn i den toetasjes verkstedhallen. I tillegg sørger lyslinjesystemet TECTON for orientering og en optimal belysning på arbeidsplassene. TECTON er velprøvd i industriell bruk, og forener alle nødvendige elementer: Beste lyskvalitet selv fra store høyder, fleksibel utnyttelse av plassen, ytterst effektiv og enkelt vedlikehold. En av bygningens spesielle egenskaper er det avanserte energikonseptet: Den enorme varmen som oppstår under forsøkene med motorene, lar seg utnytte til oppvarming av bygningen. Et forutseende skritt på vei mot en hensiktsmessig utnyttelse av energi, som kommer mennesker og miljø til gode. 

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
  PostNord
  Helsingborg, Sverge
  Byggherre: Catena
  Lysteknikk: Zumtobel Group
  Elektroplanlegging: Prenad
  Elektroinstallasjon: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da eiendomsselskapet Catena ville bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, fikk Bravida Prenad oppdraget med å utføre strøm- og belysningsinstallasjonene. Den nye terminalen er på 18 300 kvm og sertifisert som Miljøbygg på sølvnivå. Catenas høye miljøambisjoner førte til at det trengtes innovative løsninger også for belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt stor takhøyde. I den ene skal det monteres en del avansert maskinutstyr til sortering og annen pakkehåndtering, så kravene til en god allmennbelysning var høye. Den andre hallen blir en lagerhall.
  – Det framgikk av grunnlagsmaterialet at det ble stilt krav om 300 lux i middelsbelysning, forteller Marjan Hrovath, entrepriseleder på Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget av teknikkløsninger i strømdelen av prosjektet. Det ble stilt krav om avansert styring av armaturene via bevegelses- og dagslyssensorer, og i tillegg til LED-armaturene skulle det også installeres en nødbelysning.
  Byggherren, Catena, hadde hørt snakk om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette prosjektet kunne være en smidig løsning for å integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på én og samme strømskinne. Muligheten for å styre alt via Zumtobels Litecom-system og integrere dette med postterminalens overordnede styresystem bidro til Catenas interesse for denne løsningen.
  – Catena bad oss se nærmere på Tecton og se hva den løsningen ville innebære for installasjonskostnadene, husker Marjan Hrovath.
  – Min og kalkulatorens første reaksjon var at dette så ut til å bli en dyr løsning. Men da vi analyserte Tecton-løsningen mer inngående, innså vi at det var penger å spare på den mer smidige monteringen. En høyere materialkostnad ble kompensert av arbeidstiden vi ville spare, forklarer Marjan Hrovath.

  Felles montering
  Blant annet tiltalte muligheten for å plassere de 61 nærhetssensorene på Tecton-skinnen Prenad. Det samme gjelder terminalens 103 nødlysarmaturer. De ble plassert på hensiktsmessige steder langs Tecton-skinnene.
  Som normalbelysning ble det til sammen installert 342 Tecton-armaturer. Her hos Catena ble det valgt bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16 000 lumen og en effekt på 104 W. Fargetemperaturen er 4000 Kelvin. 130 av armaturene er av en ekstra bredstrålende variant som gir en noe lavere lysstrøm – 15 300 lumen.
  Det finnes også Tecton-armaturer i flere andre varianter – bredstrålende, smalstrålende, vegglamper og armaturer til hyllebelysning i butikklokaler, blant annet.
  Nødbelysningen i terminalen utgjøres av 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, hvert enkelt med 305 lumen i lysstrøm. I noen tilfeller, der det ble stilt krav om 30 lux fra nødlyset, mates armaturene fra et sentralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommuniserer med andre systemer
  De 61 nærhetssensorene av modellen ED-PST TEC-GP er av passiv infrarød type og klarer monteringshøyder opptil 16 meter. De er tilpasset Litecom-styringen, men fungerer også med Zumtobels styresystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunisere med overordnede systemer for eiendomsautomatisering via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er Tecton-skinnen koblet til et Siemens Desigo-system.
  Tecton-skinnen er selve grunnpilaren i løsningen som Prenad valgte til Catenas nye terminal. Den er verdens første løsning for belysningssystemer med uavbrutte skinner som kan forlenges helt etter prosjektets behov, trekkes i lange rekker eller via hjørne- og T-koblinger i den kombinasjonen som kreves i hvert enkelt tilfelle.
  – Skinnene har innebygd mating av strøm og styresignaler med 11 ulike poler. Det betyr at du ikke bare kan strømforsyne og styre Tecton-armaturer, men samtidig også plassere sensorer og nødbelysning på samme skinne – og samtidig ha forbindelser igjen til å benytte skinnen som et ledd i det allmenne eiendomsautomasjonssystemets datatrafikk, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige mot Bravida Prenad.

  Fleksibel montering
  Bo forklarer at armaturene kan henges opp hvor som helst langs Tecton-skinnen – fleksibiliteten er innebygd i konseptet slik at justeringer også kan foretas i etterkant dersom et område får en annen bruk, eller dersom behovet for belysning varierer med virksomhetens art.
  – Skinnen kan festes direkte i taket, på veggen eller hengende i wire eller kjede, tilføyer Bo Hall.
  Den nye postterminalen skal tas i bruk i løpet av høsten. Corona-pandemien har forsinket en hel del av maskinleveransene, men selve bygningen har vært klar og besiktiget siden starten av august.
  – Arbeidet med Tecton-skinnene og deres tilbehør har alt i alt gått veldig bra. Montørene mine stilte seg litt avventende i starten til å lære seg en helt ny installasjonsmetode, men de lærte det etter hvert. Så forventningene om at dette skulle bli en smidigere montering enn med tradisjonell ledningsføring og kabelstiger har ikke blitt gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • ECOOS
 • LINARIA
 • TECTON
 • COPA
Peter Doherty Institute
Melbourne, Australia
Byggherre: The University of Melbourne, Melbourne (AU)
Arkitekt: Grimshaw Billard Leece, Melbourne (AU)
Lysplanlegging: S2F/SKM, Melbourne (AU)
Universitetet i Melbourne er offisiell gullsponsor for Green Building Council Australia, som siden grunnleggelsen i 2002 deler ut de ettertraktede «Green Stars» til økologisk fremragende prosjekter Det er en del av høyskolepolitikken å trakte etter en Green Star-sertifisering for hver oppussing og hvert nybygg på universitetsområdet.

Det nylig ferdigstilte Peter Doherty Institute, som regnes som det eneste forskningsinstituttet av denne type i den sydlige hemisfære, ble utmerket med en femstjerners «Green Star».

«I en kompleks laboratoriebygning som denne er strømforbruket fem til ti ganger høyere enn i et vanlig kontorbygg», sier Chris White, Executive Director of Property and Campus Services ved University of Melbourne. «Derfor er det så viktig at dette byggverket på en avgjørende måte kan bidra til innsparing av energi og ressurser». Resultatet er et tietasjes høyteknologisk bygg med 25 000 kvadratmeter bruksflate, kraft-varme-kobling, utnyttelse av gråvann og grønt taklandskap. Peter Doherty Institute er konstruert slik at det bruker rundt 50 % mindre strøm en et lignende anlagt objekt i sammenlignbar størrelse.

Planleggerne bak denne ytterst effektive bygningen, som er kledd med et dobbelt lag kledningsvegg på den solvendte nordsiden, er de internasjonalt aktive Grimshaw Architects i samarbeid med akademiet Billard Leece, som er spesialisert på forsknings- og helseinnretninger. Så langt det var mulig ble det gitt avkall på produksjonsintensive materialer som aluminium, og i stedet for ble det under byggingen integrert FSC-sertifisert tre til en verdi av 5,2 millioner US-dollar. Dessuten maksimerer konstruksjonen utnyttelsen av dagslyset i så høy grad som mulig. Dog ikke i alle laboratorier.

Forskning som i dagslys
De strenge kravene til enkelte områder førte til at dagslys i stor grad måtte unngås. Derfor ble det tatt i bruk rundt 2 000 kontorlamper MELLOW LIGHT V. Med 1,25 Watt og 100 Lux pr. kvadratmeter er disse innfelte armaturene konfigurert og posisjonert slik at det oppstår et inntrykk av kraftig sollys som faller inn gjennom takvinduer. For de rundt 700 forskerne som arbeider ved «Doherty» må det skapes de best mulige og behagelige arbeidsforhold som fremmer konsentrasjonen og motivasjonen.

I de andre områdene i «Doherty» ble det tatt i bruk diskrete, harmoniske lyskilder. Utfordringen bestod i å begrense lys og skygger, slik at den flytende geometrien fremheves og de visuelle virkningene ved de organisk formede trelamellene forsterkes. Det ble utelukkende tatt i bruk naturlige materialer. Lineært plasserte lamper understreker de organiske formene som utligner de enkle og hensiktsmessig utformede laboratoriene.

Zumtobel. The Light.

share it


Lysløsning
Manillaskolan
Stockholm, Sverige
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Metod Arkitekter AB
Lysplanlegging: MIAB/Tyréns AB Simon Baczkowski
Elektroplanlegging: MIAB/Tyréns AB Simon Baczkowski
Elektroinstallasjon: Ohmegi Elektro AB
Da Manillaskolen skulle flytte fra historiske Djurgården, var det mange som var skeptiske. Men de nye lokalene på Kungsholmen har sagt sitt. Barna, foreldrene og de ansatte på skolen har alle fått deltatt i flere deler av prosjektet. Hver etasje i den runde bygningen har blitt delt opp i fire deler, og hver av disse har fått sin egen farge på den ene veggen i korridoren, samt en fondvegg i klasserommet. Manillaskolen deler hus med Resurscenter syn (RC syn), så det var svært viktig at belysningen ble tilpasset mennesker med nedsatt syn og hørsel.

Da planleggingen av belysningen ble satt i gang, ble det satt opp et prøveklasserom på Campus Konradsberg slik at man kunne teste ulike armaturer uten at man først måtte ha funnet det riktige produktet. I et klasserom som er tilrettelagt for døve, er det viktig at lyset ikke gir skygger når lærere og elever skal kommunisere ved hjelp av tegnspråk. Skygger kan gjøre det vanskeligere for dem å kommunisere, og dette fjerner fokus fra læringen. Lyset fra denne LED-lampen er av høy kvalitet, og gjør hudens glød mer levende. Alt av belysning er selvsagt lysregulert og inndelt i soner for maksimal fleksibilitet. I klasserommet styres belysningen via vårt enkle plug & play-styresystem, DIMLITE.

Et annet aspekt er at med dagens moderne hørselshjelpemidler, så er det fare for elektriske forstyrrelser fra bl.a. armaturer og andre elektriske apparater. En armatur med forholdsvis lav summing kan være veldig forstyrrende for en elev med et høreapparat av denne typen, selv om andre kanskje ikke oppfatter den i det hele tatt.

MIAB (tidligere Tyréns) hentet fram en belysningsløsning med Zumtobels LIGHT FIELDS LED. Denne armaturen gir mye lys (900 lux), men blender ikke i det hele tatt, takket være den unike mikroprismeoptikken som bare avgir halvparten så høy lysrefleksjon som andre lignende lyskilder kan gi. Blendingen avtar i tillegg raskt innenfor normale synsvinkler. Resultatet blir at hele rommet får svært jevn og blendingsfri opplysning, høyt oppe på veggene, ikke bare rett nedenfor armaturene. Dette fører igjen til at det dannes minimalt med skygger når lærere og elever skal kommunisere med tegnspråk.

LIGHT FIELDS LED har i tillegg svært stille omformere, noe som eliminerer risikoen for støy i høreapparatene. De øvrige egenskapene til armaturene er en fargetemperatur på 3000 K, og en effekt på 44 W. Siden LED-teknologien utvikles svært raskt, vil vi samtidig informere om at samme lysmengde, etter vår oppgradering i november, bare vil bruke 37 W. Dette er en ytterligere forbedring av energieffektiviteten på 16 %.

I aulaen er det i tillegg montert PANOS INFINITY med RA > 90 fra Zumtobel, og i samtlige klasserom og oppholdsrom finnes det LIGHT FIELDS LED som alle styres via styresystemet DIMLITE.

Den 9. september var dronning Silvia av Sverige tilstede ved den offisielle innvielsen av den nye Manillaskolen.

share it


Lysløsning
Reykjaviks Universitet
Reykjavik, Island
Byggherre: EFF, Reykjavik (IS)
Arkitekt: Henning Larsen Architects, Kopenhagen (DK); ARKIS Architects, Reykjavik (IS)
Lysplanlegging: VERKIS, Reykjavik (IS)
Elektroinstallasjon: Rafmiolum hf, Reykjavik (IS)
Ren nordisk design

Halvvägs mellan de etablerade europeiska och nordamerikanska vetenskapliga centren utvecklas Reykjaviks universitet till en ny toppadress för forskning och teknik. Även det arkitektoniska konceptet förtjänar uppmärksamhet: De enskilda institutionerna ligger i cirkel kring en rund öppen entréhall. Tack vare de solfjäderformade öppningarna blir det omgivande strand- och skogslandskapet en del av campus. Således åtnjuter alla rum inte bara fördelen av en naturlig omgivning utan lyses och värms även upp optimalt av dagsljuset – en första väsentlig aspekt för byggnadens miljöhållbarhet där framtidsinriktad teknik inte bara förverkligas utan även studeras.

För större delen av byggnaden utvecklade planerarna ett taksystem av perforerade plåtlameller där även belysningen skulle integreras. För att på bästa sätt möta de många olika kraven arrangerade byggherren en tävling. Zumtobels övertygande argument: Trots små dimensioner och att avbländningskriterier uppfylldes till fullo kunde T5-armaturernas verkningsgrad förbättras med mer än 15 procent jämfört med standardteknik. Detta tack vare de halvtransparenta sidoreflektorerna, optimerade minibländskydd och en optimal drifttemperatur för ljuskällorna. När det gäller formgivningen tar armaturen poäng med sin modulära konstruktion, som gör att den kan anpassas till de olika synuppgifterna i hörsalarna, seminarierummen, kontoren, biblioteken och kommunikationsytorna – monterad på en bärprofil, som wallwasher eller med rundstrålande ljusfördelning.

LUXMATE belysnings- och jalusistyrningen LITENET vidareutvecklades för de särskilda lokala ljusförhållandena med den under långa perioder lågt stående nordliga solen. På så sätt kombinerades hög effektivitet och maximal komfort med möjligheten att flexibelt och med minimala insatser anpassa sig till förändrad användning av rummet. De flesta armaturerna levererades med så kallade DALI ljsureglerings driftdon, vilket med hänsyn till det stora antalet armaturer gav avsevärda kostnads och energibesparingar.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
EPFL Rolex Learning Center
Lausanne, Schweiz
Byggherre: Losinger Construction SA, Bussigny (CH)
Arkitekt: SANAA, Tokio (JP)
Elektroplanlegging: Scherler SA, Le Mont/Lausanne (CH)
Elektroinstallasjon: ETF, Bulle (CH)
Dynamiskt rumslandskap

Den paviljong som SANAA ritat är med sina transparenta väggar och runda kringbyggda gårdar det nya centret på universitetsområdet vid École Polytechnique Féderále de Lausanne. På en yta av 17 000 m² samlas där ett stort bibliotek, mötesrum, arbetsplatser för studenter, kontor för forskare, caféer, en fin restaurang, en bokhandel, en multifunktionell hörsal, och – typiskt för Schweiz – en bankfilial. Men arkitekterna som belönats med Pritzker-priset nöjde sig inte med att skapa funktionella rum. Nybyggnaden ska underlätta det interdisciplinära utbytet mellan forskarna, och framförallt ska den bidra till att positionera EPFL i ett globalt forskningslandskap.

Byggnaden består av ett enda stort rum som med sina flexibelt arrangerade funktionsområden utstrålar en välkomnande öppenhet. Takets och golvets dynamiska topografi skapar ett fascinerande rumslandskap som delas upp i zoner av olika ljusstämningar. Taket förändras inte bara via dagsljuset utan reflekterar också det artificiella ljuset i rummet. Byggnaden är certifierad enligt Minergie och på grund av byggnadens storlek och SANAA:s önskemål om indirekt belysning behövdes armaturer med mycket hög verkningsgrad.

För att uppfylla kraven i de olika belysningssituationerna med ett enda designelement installerades de specialutvecklade armaturerna som en- två- eller tremodulsmodeller. De ställbara fästena gör det möjligt att rikta dem i olika vinklar till det diffust reflekterande taket. I många av de totalt 282 specialarmaturerna finns förutom en HIT-metallhalogenljuskälla på 35 watt med ett speciellt IOS-reflektorsystem dessutom en halogenljuskälla på 100 watt som nödljus. I lobbyn och receptionen ger infällda LED-armaturer och eleganta ljuslinjer dessutom funktionellt ljus och sätter skapande accenter. I kontoren som har infogats som runda rum ger minimalistiska fristående armaturer en behaglig arbetsmiljö.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Tomá Bata Universitetscenter
Zlín, Tjeckien
Byggherre: Tomáš-Bata-Universität, Zlín (CZ)
Arkitekt: Al Design s.r.o. und Eva Jiricna Architects, Prag (CZ)
Roligt lärande

Det nya universitetscentret för Tomáš-Bata-universitetet i Zlín är en symbol för stadens investeringar i medborgarna och deras framtid – och en passande hyllning till de visionära ideal som den filantrop och industriman som gett det dess namn förespråkade.

Byggnadens ovanliga struktur bygger på två halvmånformiga enheter med läsesalar, lektionssalar och bokarkiv. Mellan dessa finns ett omfattande ovanbelyst atrium som ger plats för avkoppling. Trapphustornen i båda ändarna av den svängda fasaden bildar den viktigaste vertikala förbindelsen mellan gallerierna på atriums båda sidor och gör byggnaden översiktlig och rationell. Denna klara struktur med maximal funktionalitet som är typisk för arkitekt Eva Jiřičná återspeglas också i belysningskonceptet.

Byggnadens distinkta linjer framhävs av lika distinkta SLOTLIGHT-ljuslinjer som löper genom rummen. Med sitt lugna, geometriska formspråk övertygade också den i skolbyggnader ofta använda CLARIS II. I det centrala atriet har denna armatur installerats som ljusramp med en totallängd på 54 meter. Med såväl direkt som indirekt ljus skapas en jämn, varm och diffus ljusstämning i hela rummet. I de övriga centrala delarna används SLOTLIGHT och MIREL II belysningssystem för att komplettera det ljus som reflekteras från atriet. MIREL II bländskyddsarmaturer som likaså har kombinerats till markanta ljuslinjer ger bibliotek och datorarbetsplatser en jämn bländfri belysning.
För att accentuera kanter och linjer längs fönster och kringområden har lysrör fällts in i tak och väggar som betonar den plastiska interiören. Tomáš-Bata-universitetet är ett vägledande exempel på integrationen av belysningen i det arkitektoniska konceptet.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Royal Northern Musikhögskola
Manchester, England
Byggherre: Royal Northern College of Music, Manchester (GB)
Arkitekt: MBLA Architects + Urbanists, Manchester (GB)
Elektroplanlegging: Gifford and Partners, Manchester (GB)
Skyltfönster för musik

Den markanta nya byggnaden för Royal Northern College of Music i centrum av Manchester väcker uppmärksamhet. Kuber som är infogade i varandra bildar en monumental geometri som tycks stå i motsättning till byggnadens ändamål – musikens lätthet. Den mycket begränsade ytan utnyttjades optimalt genom att man byggde in en akustisk buffertzon mot trafikbullret som samtidigt fungerar som ett skyltfönster för skolan. Belysningen väcker ytterligare uppmärksamhet med färgskiftande downlights som förvandlar utrymmet till en lysande kub med spektakulära färgväxlingar och fångar förbipasserandes intresse. I det inre kompletteras belysningen av det infällda ljuskanalsystemet LIGHTTOOLS med fyra olika belysningsmoduler – spotlights, downlights, linjära armaturer och wallwasher.

I nästan alla delar av byggnaden släpper stora glasrutor och takfönster in generöst med dagsljus. När det inte räcker till så kompletteras det via ljusstyrningssystemet med konstljus. I kombination med vänliga färger och ergonomiska möbler har man på så sätt skapat upplevelserum för motiverat lärande: flexibla och bekväma, och samtidigt mycket resurssnåla.
Enligt Craig Jackson från Gifford and Partners, den tekniske konsulten med ansvar för belysningsspecifikationerna, hade den akustiskt krävande omgivningen direkta konsekvenser för belysningsplaneringen. ”Armaturerna måste vara stabila och ska inte ha komponenter som instrumentens ljud får att vibrera alltför mycket”, förklarar Jackson. Lösningen på denna särskilda utmaning var den infällda armaturen LIGHTFIELDS, som tack vare sin speciella mikropyramidoptik ger ett ytterst jämnt, bländfritt ljus och på så sätt bidrar till att öka de unga talangernas koncentration.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
KHBO – Katolska högskolan
Brügge, Belgien
Byggherre: KHBO, Katholieke Hogeschool, Brugge Oostende (BE)
Arkitekt: Tijdelijke Vereniging S.A.R. – De Vloed, Heusden-Destelbergen (BE)
Elektroplanlegging: Studiebureau De Klerck Engineering, Brügge (BE)
Elektroinstallasjon: Electro Entreprise NV, Gullegem (BE)
Skapat ett landmärke

Med sin nya byggnad skapar den katolska högskolan i Brügge ett arkitektoniskt landmärke fullt av motsägelser. Mot gatan är byggnaden sluten med en enda fönsteröppning i studiedelen medan fasaden mot campus är mycket öppen. Genom kombinationen av stål, glas, betong och trä uppstår här spännande motsatser. Samtidigt ger den modulära uppbyggnaden möjligheter att även i framtiden anpassa sig till nya lärandemodeller.

Atrium utformades som en tredimensionell träffpunkt med breda trappor, öppna gallerior, sitthörnor och övriga läsytor. Arkitekternas önskemål var att hela byggnaden till övervägande del skulle ha indirekt belysning. Här är MIROS spegelreflektorsystem en arkitektoniskt exklusiv och belysningstekniskt optimal lösning för att ge de delvis 10 m höga rummen en homogen och bländningsfri belysning. Deras varma ljus bildar en spännande kontrast till den kyligare betong/glas-arkitekturen. Koen De Klerck sammanfattar: ”Med ljus, både med funktionellt och stämningsskapande, har vi försökt att framhäva hela byggnadens arkitektur och omgivning. Hänsyn togs också såväl till flexibiliteten som underhållsaspekten.” Spegelreflektorsystemet framstår som en del av byggnadens konstruktion och används även i de två hörsalarna och i cafeterian.

Vägen till hörsalen leder vidare till föreläsningssalarna och seminarierummen som ligger i tre markanta hus. Lektionssalarna får en generös belysning med MIREL-armaturer infällda i nivå med taket. En specialprofil med indirekt belysning ger ett behagligt bländningsfritt ljus i högskolans kommunikationsutrymmen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Gent University – Campus Schoonmersen
Gent, Belgium
Byggherre: Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen (OLC), Gent (BE)
Arkitekt: cv baro, Gent (BE)
Elektroinstallasjon: Technum, Sint-Denijs-Westr (BE)
Top rating for Zumtobel lighting solution

The TECTON lighting system installed at Gent University creates optimum lighting conditions in classrooms, and is also highly efficient.

Another argument in favour of TECTON is its pre-wired eleven-pole track: using the integrated DALI bus line, the luminaires installed in the library and the cafeteria enable daylight-based lighting control. The result is a lighting solution controlled via LUXMATE PROFESSIONAL which provides a pleasant lighting atmosphere 24 hours a day and at the same time reduces energy consumption considerably. In order to keep maintenance costs as low as possible, projector/mirror systems were installed in the entrance area and the five-metre high corridor zones, which allowed to mount the spotlights used at an accessible height so that only a minimum of time is required for relamping.

Quite different, however, is the situation in the cafeteria. Thanks to modern furniture and green transparent chairs, a playful touch is added to these areas – also because of the COPA D high-bay reflector luminaire used. The large roof protecting the footpath between the two buildings of Schoonmersen Campus is illuminated by high-pressure halogen spotlights and RAIN moisture-proof luminaires.

The latest showcase project of Gent University was designed by architects from the cv baro studio: in addition to a number of flats, Schoonmeersen Campus also accommodates several cafeterias and the Hogeschool’s sports centre.

The clients opted for the TECTON continuous-row lighting system to be installed in large areas of the building complex. Fitted with high-quality matt reflector optics, the continuous-row lighting system provides pleasant lighting conditions in classrooms and auditoriums, as well as in the reception area and in the library. All these rooms are fitted with suspended acoustic ceiling panels. This is why it would have been very difficult to use conventional recessed luminaires, which would also have required considerable compromise in terms of design. The flexible TECTON continuous-row lighting system proved to be the ideal solution. Like the acoustic ceiling panels, the track system can be suspended as well, so that the luminaires now match the architecture perfectly.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
  PostNord
  Helsingborg, Sverge
  Byggherre: Catena
  Lysteknikk: Zumtobel Group
  Elektroplanlegging: Prenad
  Elektroinstallasjon: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da eiendomsselskapet Catena ville bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, fikk Bravida Prenad oppdraget med å utføre strøm- og belysningsinstallasjonene. Den nye terminalen er på 18 300 kvm og sertifisert som Miljøbygg på sølvnivå. Catenas høye miljøambisjoner førte til at det trengtes innovative løsninger også for belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt stor takhøyde. I den ene skal det monteres en del avansert maskinutstyr til sortering og annen pakkehåndtering, så kravene til en god allmennbelysning var høye. Den andre hallen blir en lagerhall.
  – Det framgikk av grunnlagsmaterialet at det ble stilt krav om 300 lux i middelsbelysning, forteller Marjan Hrovath, entrepriseleder på Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget av teknikkløsninger i strømdelen av prosjektet. Det ble stilt krav om avansert styring av armaturene via bevegelses- og dagslyssensorer, og i tillegg til LED-armaturene skulle det også installeres en nødbelysning.
  Byggherren, Catena, hadde hørt snakk om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette prosjektet kunne være en smidig løsning for å integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på én og samme strømskinne. Muligheten for å styre alt via Zumtobels Litecom-system og integrere dette med postterminalens overordnede styresystem bidro til Catenas interesse for denne løsningen.
  – Catena bad oss se nærmere på Tecton og se hva den løsningen ville innebære for installasjonskostnadene, husker Marjan Hrovath.
  – Min og kalkulatorens første reaksjon var at dette så ut til å bli en dyr løsning. Men da vi analyserte Tecton-løsningen mer inngående, innså vi at det var penger å spare på den mer smidige monteringen. En høyere materialkostnad ble kompensert av arbeidstiden vi ville spare, forklarer Marjan Hrovath.

  Felles montering
  Blant annet tiltalte muligheten for å plassere de 61 nærhetssensorene på Tecton-skinnen Prenad. Det samme gjelder terminalens 103 nødlysarmaturer. De ble plassert på hensiktsmessige steder langs Tecton-skinnene.
  Som normalbelysning ble det til sammen installert 342 Tecton-armaturer. Her hos Catena ble det valgt bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16 000 lumen og en effekt på 104 W. Fargetemperaturen er 4000 Kelvin. 130 av armaturene er av en ekstra bredstrålende variant som gir en noe lavere lysstrøm – 15 300 lumen.
  Det finnes også Tecton-armaturer i flere andre varianter – bredstrålende, smalstrålende, vegglamper og armaturer til hyllebelysning i butikklokaler, blant annet.
  Nødbelysningen i terminalen utgjøres av 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, hvert enkelt med 305 lumen i lysstrøm. I noen tilfeller, der det ble stilt krav om 30 lux fra nødlyset, mates armaturene fra et sentralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommuniserer med andre systemer
  De 61 nærhetssensorene av modellen ED-PST TEC-GP er av passiv infrarød type og klarer monteringshøyder opptil 16 meter. De er tilpasset Litecom-styringen, men fungerer også med Zumtobels styresystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunisere med overordnede systemer for eiendomsautomatisering via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er Tecton-skinnen koblet til et Siemens Desigo-system.
  Tecton-skinnen er selve grunnpilaren i løsningen som Prenad valgte til Catenas nye terminal. Den er verdens første løsning for belysningssystemer med uavbrutte skinner som kan forlenges helt etter prosjektets behov, trekkes i lange rekker eller via hjørne- og T-koblinger i den kombinasjonen som kreves i hvert enkelt tilfelle.
  – Skinnene har innebygd mating av strøm og styresignaler med 11 ulike poler. Det betyr at du ikke bare kan strømforsyne og styre Tecton-armaturer, men samtidig også plassere sensorer og nødbelysning på samme skinne – og samtidig ha forbindelser igjen til å benytte skinnen som et ledd i det allmenne eiendomsautomasjonssystemets datatrafikk, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige mot Bravida Prenad.

  Fleksibel montering
  Bo forklarer at armaturene kan henges opp hvor som helst langs Tecton-skinnen – fleksibiliteten er innebygd i konseptet slik at justeringer også kan foretas i etterkant dersom et område får en annen bruk, eller dersom behovet for belysning varierer med virksomhetens art.
  – Skinnen kan festes direkte i taket, på veggen eller hengende i wire eller kjede, tilføyer Bo Hall.
  Den nye postterminalen skal tas i bruk i løpet av høsten. Corona-pandemien har forsinket en hel del av maskinleveransene, men selve bygningen har vært klar og besiktiget siden starten av august.
  – Arbeidet med Tecton-skinnene og deres tilbehør har alt i alt gått veldig bra. Montørene mine stilte seg litt avventende i starten til å lære seg en helt ny installasjonsmetode, men de lærte det etter hvert. Så forventningene om at dette skulle bli en smidigere montering enn med tradisjonell ledningsføring og kabelstiger har ikke blitt gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MIROS
 • SCUBA
 • PANOS
 • TECTON
 • RAIN
 • COPA
 • LUXMATE PROFESSIONAL
Cooper Union
New York, USA
Byggherre: The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York (US)
Arkitekt: Morphosis Architects, Los Angeles, New York (US)
Lysplanlegging: Horton Lees Brogden Lighting Design, Los Angeles (US)
Meteoriten från Manhattan

Cooper Unions nya högskolebyggnad reser sig som ett väldigt metallfärgat block i East Village i New York. Den uppseendeväckande arkitekturen av Pritzker-pristagaren Thom Mayne kompletteras av en minst lika spännande belysningsplanering. I dagsljus glänser den blockliknande byggnaden alltefter väderlek i vitt till metalliskt antracitgrått, på natten lyses den upp av ett svagt sken inifrån.

Kalifornienarkitektens verk splittrar New Yorkborna, det bryter mot konventionerna och är före sin tid. Som ett led i provokationen låter han till exempel hissen bara stanna på tre av nio våningar. Detta tvingar slutligen studenterna och besökarna till trapphuset, det vill säga om de inte redan tidigare har lockats till dess hisnande arkitektur. Den gigantiska spiralen går upp genom alla våningar och öppnar sig där mot himlen. Genom ett stort fönster i taket når dagljuset ända ner till bottenvåningen.
På de övre våningarna råder ett blåaktigt dagsljus som längre ner blandas med ett allt varmare konstljus från VIVO-spotlights.

I andra delar av byggnaden bestäms belysningskonceptet av konkreta funktioner. I laboratorierna används till exempel dubbelt så många ljuskällor som i lektionssalarna för att det ska vara lätt att urskilja färgskillnader och detaljer. I lektionssalarna och i många laboratorier gällde det att klara en belysningsteknisk utmaning: Armaturpanelerna som är infällda i taket integrerades i de likaså infällda värme- och kylelementen. Det var en svår uppgift som man med hänsyn till hela byggnadens miljövänlighet gärna åtog sig. Således har Thom Mayne med sin skapelse satt en ny standard inte bara på det estetiska planet. Cooper Unions nya byggnad är på god väg att som första universitetsbyggnad i USA belönas med landets viktigaste miljöpris, LEED Platinum Award.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
 • SPIRIT
 • SPHEROS T16
Cité d’Architecture et du Patrimoine
Paris, Frankrike
Byggherre: Cité d’Architecture et du Patrimoine (FR)
Arkitekt: Agence Bodin, Paris (FR)
Lysplanlegging: Agence Bodin, Paris (FR)
Elektroplanlegging: GEC Ingenierie, Paris (FR)
I ljuset av la grande nation

Det finns inte många platser som helt ägnas åt arkitekturen och så effektfullt som det klassicistiskt-moderna Palais Chaillot vid Seine. I den praktfulla östra flygeln öppnades efter en varsam renovering 2007 världens största arkitekturcentrum. Sedan dess samsas flera institutioner i de representativa lokalerna, som förenar historisk och modern arkitektur med Frankrikes kulturarv under ett tak.

Den storslagna entréhallen på bottenplanet framträder tack vare ljusföringen som ett klart strukturerat rum som underlättar besökarnas orientering och sätter fokus på ingångarna till de olika områdena. De i taket infällda ljuslinjerna följer hallens huvudaxlar längs de monumentala pelarna.

I hyllorna i det höga, öppna biblioteket finns ungefär 28 000 böcker. Jean Francois Bodin har med få ingrepp i byggnadens konstruktion lyckats skapa en funktionell och modern biblioteksstruktur. Den rekonstruerade freskcyklen från klostret Saint Savin sur Gartempe ljussätts med en specialarmatur: Ovanför vägghyllorna sprider reflektorer baserade på TECTON-systemet varmt ljus i den 40 m långa salens tunnvalv.

Det imponerande galleriet för arkitektur sträcker sig genom det böjda rummet på hela andra våningen i den omfattande flygeln. Sju stora bakombelysta kupoler ger de centrala utställningsytorna enhetligt ljus som efter behov kan regleras i olika ljusstyrkor.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Sverge
  Byggherre: Catena
  Lysteknikk: Zumtobel Group
  Elektroplanlegging: Prenad
  Elektroinstallasjon: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totaløkonomien talte for Tecton

  Da eiendomsselskapet Catena ville bygge en ny postterminal til PostNord i Tostarp i Helsingborg, fikk Bravida Prenad oppdraget med å utføre strøm- og belysningsinstallasjonene. Den nye terminalen er på 18 300 kvm og sertifisert som Miljøbygg på sølvnivå. Catenas høye miljøambisjoner førte til at det trengtes innovative løsninger også for belysningen.
  Bygningen har to store haller med relativt stor takhøyde. I den ene skal det monteres en del avansert maskinutstyr til sortering og annen pakkehåndtering, så kravene til en god allmennbelysning var høye. Den andre hallen blir en lagerhall.
  – Det framgikk av grunnlagsmaterialet at det ble stilt krav om 300 lux i middelsbelysning, forteller Marjan Hrovath, entrepriseleder på Prenad i Göteborg og ansvarlig for valget av teknikkløsninger i strømdelen av prosjektet. Det ble stilt krav om avansert styring av armaturene via bevegelses- og dagslyssensorer, og i tillegg til LED-armaturene skulle det også installeres en nødbelysning.
  Byggherren, Catena, hadde hørt snakk om Zumtobels systemløsning Tecton, som i dette prosjektet kunne være en smidig løsning for å integrere miljøeffektive LED-armaturer, sensorer og nødbelysning på én og samme strømskinne. Muligheten for å styre alt via Zumtobels Litecom-system og integrere dette med postterminalens overordnede styresystem bidro til Catenas interesse for denne løsningen.
  – Catena bad oss se nærmere på Tecton og se hva den løsningen ville innebære for installasjonskostnadene, husker Marjan Hrovath.
  – Min og kalkulatorens første reaksjon var at dette så ut til å bli en dyr løsning. Men da vi analyserte Tecton-løsningen mer inngående, innså vi at det var penger å spare på den mer smidige monteringen. En høyere materialkostnad ble kompensert av arbeidstiden vi ville spare, forklarer Marjan Hrovath.

  Felles montering
  Blant annet tiltalte muligheten for å plassere de 61 nærhetssensorene på Tecton-skinnen Prenad. Det samme gjelder terminalens 103 nødlysarmaturer. De ble plassert på hensiktsmessige steder langs Tecton-skinnene.
  Som normalbelysning ble det til sammen installert 342 Tecton-armaturer. Her hos Catena ble det valgt bredstrålende armaturer med en lysstrøm på hele 16 000 lumen og en effekt på 104 W. Fargetemperaturen er 4000 Kelvin. 130 av armaturene er av en ekstra bredstrålende variant som gir en noe lavere lysstrøm – 15 300 lumen.
  Det finnes også Tecton-armaturer i flere andre varianter – bredstrålende, smalstrålende, vegglamper og armaturer til hyllebelysning i butikklokaler, blant annet.
  Nødbelysningen i terminalen utgjøres av 103 rene nødlysarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP, hvert enkelt med 305 lumen i lysstrøm. I noen tilfeller, der det ble stilt krav om 30 lux fra nødlyset, mates armaturene fra et sentralt batteri, men via Tecton-skinnen.

  Kommuniserer med andre systemer
  De 61 nærhetssensorene av modellen ED-PST TEC-GP er av passiv infrarød type og klarer monteringshøyder opptil 16 meter. De er tilpasset Litecom-styringen, men fungerer også med Zumtobels styresystem Litenet. Både Litecom og Litenet kan kommunisere med overordnede systemer for eiendomsautomatisering via BACnet-protokollen. I PostNords nye terminal i Helsingborg er Tecton-skinnen koblet til et Siemens Desigo-system.
  Tecton-skinnen er selve grunnpilaren i løsningen som Prenad valgte til Catenas nye terminal. Den er verdens første løsning for belysningssystemer med uavbrutte skinner som kan forlenges helt etter prosjektets behov, trekkes i lange rekker eller via hjørne- og T-koblinger i den kombinasjonen som kreves i hvert enkelt tilfelle.
  – Skinnene har innebygd mating av strøm og styresignaler med 11 ulike poler. Det betyr at du ikke bare kan strømforsyne og styre Tecton-armaturer, men samtidig også plassere sensorer og nødbelysning på samme skinne – og samtidig ha forbindelser igjen til å benytte skinnen som et ledd i det allmenne eiendomsautomasjonssystemets datatrafikk, forklarer Bo Hall, som er Zumtobels kundeansvarlige mot Bravida Prenad.

  Fleksibel montering
  Bo forklarer at armaturene kan henges opp hvor som helst langs Tecton-skinnen – fleksibiliteten er innebygd i konseptet slik at justeringer også kan foretas i etterkant dersom et område får en annen bruk, eller dersom behovet for belysning varierer med virksomhetens art.
  – Skinnen kan festes direkte i taket, på veggen eller hengende i wire eller kjede, tilføyer Bo Hall.
  Den nye postterminalen skal tas i bruk i løpet av høsten. Corona-pandemien har forsinket en hel del av maskinleveransene, men selve bygningen har vært klar og besiktiget siden starten av august.
  – Arbeidet med Tecton-skinnene og deres tilbehør har alt i alt gått veldig bra. Montørene mine stilte seg litt avventende i starten til å lære seg en helt ny installasjonsmetode, men de lærte det etter hvert. Så forventningene om at dette skulle bli en smidigere montering enn med tradisjonell ledningsføring og kabelstiger har ikke blitt gjort til skamme, konstaterer Marjan Hrovath fra Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • TECTON
 • SLOTLIGHT II

KOMMENTAR/SPØRSMÅL

Tak!

LAND
SOCIAL MEDIA