VIVALDI

Komponere lys
Intelligente belysningsløsninger gir økt velvære og skaper identitet. Det interaktive planleggingsverktøyet VIVALDI gjør det enklere å designe og presentere dynamiske lyskonsepter.

Det skannes inn separat beregnede bilder for enkelte styringsgrupper, slik at visualiseringen blir mer presis. I tillegg er det mulig å bruke dimming eller fargeendring for å vise effektene i sanntid, deponere dynamiske tidslinjer eller integrere dagslyssekvenser. Programmet fokuserer alltid på belysningsstyrken og energiforbruket. Bildemateriale for VIVALDI kan eksporteres automatisk fra Relux og overføres fra Dialux evo og andre simuleringsprogrammer pr. HDR- eller EXR-bildeformat.

Oversikt over VIVALDIs viktigste funksjoner:

  • VIVALDI er et interaktivt planleggingsverktøy for visuell visning av lysscenarioer og dynamiske lysforløp.
  • VIVALDI kan dynamisk tilpasse lysstyrkenivå og lysfarger inklusiv TunableWhite-funksjon.
  • VIVALDI gjør det mulig å vise dagslyssekvenser for å optimere samspillet mellom dagslys og kunstig lys.
  • VIVALDI viser forandringer i dimmeverdier og lysfarger i sanntid, og omfatter også en sanntidsberegning av energibehovet og de fotometriske kriteriene.
  • VIVALDI gjør det mulig å opprette enkelte filmsekvenser til de ulike lysscenarioene.

» Last ned VIVALDI her (.msi/115 MB)LAND
SOCIAL MEDIA