QuickCalc Online

Ljusberäkningar direkt via onlinekatalogen
QuickCalc är ett ljusberäkningsprogram för kvadratiska rum med intuitivt användargränssnitt. Du kan genomföra beräkningar direct via Zumtobels hemsida vid din arbetsplats.

Nu när den nya programvaran integrerats i den mobila produktkatalogen, har vi lyckats reducera antalet steg i ljusberäkningsprocessen: välj armaturer från produktförteckningen och ange nödvändiga parametrar så som rummets dimensioner, monteringshöjd och önskad ljusmängd. Resultatet räknas omedelbart ut enligt verkningsgradsmetoden och visas på skärmen.

Du kan även specificera antalet armaturer för att få en uppskattning på genomsnittlig belysningsnivå. En integrerad hjälp-funktion ger en detaljerad förklaring till hur man använder det nya ljusberäkningsprogrammet.

Dessutom kan QuickCalc hjälpa till med följande:

    •    Sammanställa armaturerna i en produktlista
    •    Föra over beräkningsresultatet till online orderprocessen
    •    Göra en snabbsökning av beställda artiklar via dess artikelnummer och 
          automatiskt lägga till dem beräkningsprogrammetKontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 40 649 20 00
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA