Fyra dimensioner av Active Light för kontor och kommunikation

Om belysningen på kontoret uppfattas som ett enhetligt ekosystem kan det användas för att öka välbefinnandet hos medarbetarna. Active Light baseras på dagsljusdynamik, för att främja den naturliga biologiska rytmen och för att samtidigt erbjuda maximal synkomfort för de dagliga arbetsuppgifterna. Det för människor samman och ökar kreativiteten. Human Centric Lighting sätter människan i centrum. Active Light anpassar sig smidigt och dynamiskt till användarens egna behov.
Ljusets intensitet
Den optimala belysningsstyrkan beror både på vad man behöver se och på den individuella synförmågan. Olika planeringsmässiga grundstorlekar och standarder spelar också roll.

Ljusets riktning
Ljus är ett arkitektoniskt gestaltningsverktyg. Fördelningen av ljusstyrka förändrar atmosfären i ett rum – med omedelbar effekt på kommunikation, kreativitet och avslappning.

Ljusets färg
Människokroppen reagerar på ljusfärger. Blått ljus aktiverar, medan rött ljus lugnar. En studie som Zumtobel genomförde i samarbete med Fraunhofer Institut visar på olika preferenser beroende på ålder, arbetstid och individuella behov.

Tid
Artificiellt ljus, som är anpassat efter dagens naturliga gång, stöttar människans inre klocka.

Active Light

» Översikt
» För kontor och kommunikation
» För industri och teknik
» För presentation och försäljning
» För konst och kultur
» För externa miljöer och
arkitektur
LAND
SOCIAL MEDIA