ecoCALC

balancing lighting quality, efficiency and costs
Beräkningsprogrammet ecoCALC ger användaren möjlighet att beräkna alla kostnader som en belysningslösning innefattar över hela dess livslängd. I processen beräknar ecoCALC inte bara investeringskostnaden utan tar även med CO2-utsläpp, energiförbrukning, underhållskostnader och avyttring av avfall i beräkningen. I många projekt används ecoCALC inte primärt som ett verktyg för kostnadsoptimering, utan för att analysera olika belysningskoncepts inverkan på livscykelkostnaden. ecoCALC-programmet är kostnadsfritt och har funnits sedan 2010.

De nyligen lanserade funktionerna innefattar:
  • Presentationsmodul med färdiga sidor som ger dig full kontroll över din presentation.
  • Modulen NOW! gör att du kan utvärdera möjligheterna med belysning som en tjänst.
  • Drag och släpp belysningsdata från vår webbplats.
  • Online Version ecoCALC light (http://ecocalclight.zumtobel.com). ecoCALC light projects can be imported into the desktop version.


Vanliga funktioner i alla versioner:

  • Hållbara belysningsnivåer tas med i beräkningen samt de kostnader som en belysningslösning omfattar över hela dess livslängd.
  • Dynamiska jämförelser mellan flera belysningslösningar.
  • Ranka lösningar och ta med flexibla utvärderingskriterier i beräkningen
  • Snabb åtkomst via en förenklad guide med fördefinierade inställningar. Analysen kan förfinas manuellt via ett mer komplext expertläge.
  • Den specifika tillämpningen tas med i beräkningen (dynamisk drift, variabla elektricitetsnivåer, strömavbrott, dimningsegenskaper, dagsljusbaserade besparingar, underhållsstyrning)
  • Automatisk beräkning av medelbelysningsstyrka under installationens livslängd (baserat på CIE 97 + tillverkarspecifika fakta)

» Download ecoCALC 5.1.0 (.exe/92,5 MB)Kontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: [email protected]
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 40 649 20 00
E-Mail: [email protected]
LAND
SOCIAL MEDIA