Öka din omsättning redan idag!

Skapa 10 procent högre omsättning med Limbic® Lighting
Gerry Weber ökar omsättningen med 10 procent med Limbic® Lighting. Ladda ner studien och skapa högre omsättning med målgruppsinriktad ljusdesign.

 

» Till studien


Gerry Weber

På basis av resultaten av den grundläggande studien Limbic® Lighting (2013) togs en belysningslösning fram som var skräddarsydd för modeföretaget Gerry Webers målgrupp. De känslomässiga reaktionerna på det nya belysningskonceptet testades sedan i en Gerry Weber-butik med hjälp av implicita och explicita metoder grundade på forskning.

PDF-filen innehåller både laboratoriestudien ”Limbic® Lighting – målgruppsanpassad belysning för presentation och försäljning” och studien genomförd hos Gerry Weber ”Increase your sales by 10% with Limbic® Lighting”.Limbic® Lighting

Ljus påverkar människors stämning och känslor i såväl positiv som negativ riktning. Det har dock inte tidigare undersökts vilka belysningsparametrar som har störst effekt i försäljningssituationer och vilka ljusscenarier som har en positiv inverkan på människors emotionella upplevelser. Limbic® Lighting-studien visar på tydliga skillnader när det gäller belysningspreferenserna. Målgrupperna reagerar på olika sätt även på mycket små förändringar som nästan inte går att urskilja med blotta ögat. Ett gott råd är därför att noga anpassa ljusscenarierna efter olika målgruppers särskilda behov.
LAND
SOCIAL MEDIA