Education and Science

References

WU, Vienna / AT

Education and Science

References

LAU, Beirut / LB

Education and Science

Mer information om Education and Science
+

Referensprojekt

Toni-Areal
Zürich, Schweiz
Byggherre: Allreal Generalunternehmung AG, Zürich (CH)
Arkitekt: EM2N ARCHITEKTEN AG, Zürich (CH)
Belysningsplanerare: Vogt und Partner, Winterthur (CH)
Elkonsult: Bürgin und Keller, Adliswil (CH)
Elinstallatör: Alpiq InTec Ost AG, Zürich (CH)
Bilder: Markus Frietsch
Det var ett av de största byggprojekten i Zürich, dessutom antagligen en av de mest spännande omvandlingarna. Toni-Areal på Pfingstweidstrasse i Zürich väst, tidigare ett av Europas största mjölkförädlingsföretag, överlämnades hösten 2014 till sina nya användare. Det moderna universitetscampuset lyses upp av 5 500 Zumtobel TECTON-armaturer.

Industriell charm med ny strålkraft
År 2005 gällde det att hitta ett användningsområde för fastigheten från 1970-talet. Den var belägen i hjärtat av Zürich väst, vilket efterhand hade utvecklats till ett kulturellt centrum med industriell charm från svunnen tid, och det var inte bara ytterligare ett kontorskomplex i raden som skulle uppstå. Så på basis av en genomförbarhetsstudie beslutades att Toni-Areal på 24 435 m2 skulle förvandlas till den centrala platsen för Zürich University of the Arts och Zürich University of Applied Sciences. Vid den arkitekttävling som följde stack projektförslaget från arkitektkontoret EM2N ut och med byggansökan hösten 2007 lades grunden till ett ambitiöst om- och nybyggnadsprojekt med en investeringsvolym på 350 miljoner CHF.

Punktligt till början av höstterminen i september 2014 kunde cirka 5 000 studenter, universitetslärare och annan personal flytta in i de nya lokalerna. Dessutom har 100 nya hyreslägenheter uppstått, inklusive en takterrass och ett parkeringsgarage med 240 parkeringsplatser, men också lokaler för utställningar, arrangemang och ytor för kommersiell användning. En modern infrastruktur har skapats som gör det möjligt för olika discipliner att interagera på samma plats och dessutom säkrar universitetets utbildnings- och tjänstekvalitet samt internationella konkurrenskraft.

Campusbyggnadens design tar upp den gamla industribyggnadens arkitektur och låter ett heterogent rum för olika intressen uppstå, även vad gäller belysning. Ljuskonceptet leker med denna heterogenitet. Målet är inte en jämn ljusstyrka utan ljuskonceptet satsar på en sådan placering av armaturerna på rumsytorna att en dialog mellan ljus och mörker uppstår. Belysningslösningen bidrar lika mycket till transformationen som själva Toni-Areal. Å ena sidan skapar den idealiska ljusförhållanden för inlärning och kommunikation, å andra sidan bidrar den till den kreativa miljön och ger studenterna det rätta ljuset för sina utställningsytor.

En nyckelroll vid genomförandet av denna belysningslösning spelar ett modulärt belysningssystem som klarar de höga kraven på flexibilitet och individualisering: TECTON belysningssystem klarar komplexa funktioner och löser olika belysningsuppgifter tack vare stor flexibilitet, många kombinationsmöjligheter och en förmåga att växa med behoven. Ljusrampssystemet utgår från en bärskena med en integrerad 11-polig strömledprofil. Samtliga funktioner som strömförsörjning, ljusstyrning och anslutning till nödbelysning är helt integrerade i den multifunktionella bärskenan. För belysningen av 1 400 hörsalar, seminarie- och undervisningsrum användes över 33 kilometer TECTON-skenor.

När det var som mest aktivitet arbetade över 600 elektriker på byggplatsen, bl.a. för att installera över 5 500 TECTON-ljusrampsarmaturer. Allt efter behov användes olika optik eller raster, vilka utan problem kunde bytas ut eller kompletteras vid ändrade krav på belysningslösningen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • TECTON
 • SCONFINE
Ekonomiska universitetet Wien
Wien, Österrike
Byggherre: Projektgesellschaft Wirtschaftsuniversität Wien GmbH, Wien (AT); Library and Learning Center (LLC): BIG Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Wien (AT)
Arkitekt: LLC: Zaha Hadid Architects, Hamburg (DE)
Belysningsplanerare: LLC: Arup, Lighting Design, Berlin (DE)
Elkonsult: LLC: Vasko + Partner Ingenieure, Wien (AT)
Elinstallatör: ARGE KM/E (Klenk&Meder / EMC), St. Pölten (AT)
Det ekonomiska universitetet i Grünen Prater är inte bara ett av de största nybyggnadsprojekten i Wien utan också en milstolpe i det österrikiska utbildningslandskapet. Hela universitetet som uppfördes i samarbete med statens fastighetsbolag är utformat som ett campus och omfattar flera olika byggnader som har planerats av sex arkitektbyråer i hela världen: Zaha Hadid med sitt kontor i Hamburg, Peter Cook från Crab Studio i London, byrån NO.MAD Arquitectos i Madrid, Carme Pinós från Katalonien, den japanske arkitekten Hitoshi Abe och Laura Spinadel från byrån BUS i Wien. Resultatet som gör ett både djärvt och omväxlingsrikt intryck är en tummelplats för samtida arkitektur.

Kunskapens campus
Centrum för det ungefär nio hektar stora campus är Library & Learning Centre (LLC) av Zaha Hadid. Med sina skarpa vinklar och djärva linjer påminner den expressiva byggnaden om en futuristisk kommandocentral som skjuter ut långt över den öppna platsen på framsidan. Även inomhus dominerar rymdskeppsestetiken med dramatiskt lutande väggar, runda kanter och långa smala gångbroar som sträcker sig från ena sidan av rummet till den andra. LLC omges av huvudsakligen svart-vita enkla kontors- och institutionsbyggnader. Iögonfallande är däremot Teaching Center (TC) med sin fasad i Corten-stål och det orangegula institutionskomplexet av Peter Cook. De sex arkitekternas varierande planeringsstil var också en utmaning för belysningskonsulterna. Å ena sidan gällde det att anpassa belysningens utformning till respektive arkitekts anda, än lugnande, än mer livfull, å andra sidan skulle antalet produkter begränsas med hänsyn till enkel och effektiv fastighetsförvaltning. Sammanlagt installerades ungefär 12 000 armaturer – bland annat pendlade armaturer, dold belysning och många olika slags individuella belysningslösningar – samt sju kilometer ljusramper.

Hela campus som för närvarande har ungefär 23 000 studerande och 1 500 medarbetare uppfördes som så kallad Green Building. Hit hör även installationen av effektiva och hållbara belysningsprodukter som till exempel ljuslinjen SLOTLIGHT II, pendelarmaturen CLARIS II och LED-armaturerna i serien PANOS INFINITY. Hela belysningen i alla byggnader sköts via en gemensam KNX busstyrning med rörelsesensorer i trapphus och hygienområden samt en dagsljusberoende belysningsstyrning i kontorslokalerna. Jämfört med konventionella lösningar förbrukar denna kombination avsevärt mindre energi i den dagliga verksamheten.

Speciellt för detta uppdrag: Zumtobel fungerade i detta projekt inte endast som handels- och leverantörsföretag utan hade – i form av en arbetsgemenskap (ARGE) med fyra elföretag – även ansvar för hela monteringen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
:envihab Tyskt centrum för luft- och rymdfart
Köln, Tyskland
Byggherre: Tyskt centrum för luft- och rymdfart, Köln (DE)
Arkitekt: Grass Kramer Löbbert och Prof. Uta Graff Architekten, Berlin (DE)
Belysningsplanerare: Carpus + Partner AG, Hattersheim (DE)
Elkonsult: Carpus + Partner AG, Hattersheim (DE)
Elinstallatör: R+S Solutions GmbH, Radebeul (DE)
BELYSNINGSKONCEPT: Schlotfeldt Licht, Berlin (DE)
I den nya forskningsanläggningen ”:envihab” undersöker DLR-institutet för luft- och rymdfartsmedicin inte bara tyngdlöshetens följder utan även ljusets fysiologiska inverkan på människan. Det här är intressanta forskningsområden, inte bara med tanke på rymdfärder.

Alldeles intill Kölns flygplats börjar det oändliga världsalltet sträcka ut sig – men startramperna lyser med sin frånvaro. För även om resorna går både till omloppsbanan och längre än så, håller de sig faktiskt på marken. Här ligger nämligen institutet för luft- och rymdfartsmedicin vid det tyska centret för luft- och rymdfart, där man genomför simuleringsövningar för att se vilka konsekvenser längre vistelser ombord på ett rymdfordon får. Forskarna är särskilt intresserade av tyngdlösheten, eftersom den framkallar komplexa fysiologiska förändringar – t.ex. muskel- eller skelettdegeneration.

För att lära sig om rymden
För sådana studier finns nu en helt ny forskningsmiljö, ”:envihab”, som både skyddas och försörjs genom en långsträckt, svävande byggnad med vit, perforerad fasad, som ligger mitt emot institutets gamla byggnad på DLR-området. ”:envihab” står för ”environment” och ”habitat”. Här pågår undersökningar som ”sängvilostudien”. Det är ett test som varar i en–tre månader och som bara kräver en enda sak av undersökningspersonerna: att de ska stanna kvar i sängen. Upplägget är så strikt att undersökningspersonerna måste flyttas över till en särskild brits när de ska duscha. Huvudet ska hela tiden vara lägre ner än benen, så britsytan har sex graders lutning. Den här positionen är särskilt bra när man ska simulera tyngdlöshet, anser forskarna.

Bara för dessa ”sängvilostudier” finns det tolv undersökningsrum inne på ”:envihab”, vilket kompletteras med de särskilda britsduschrummen, speciella vågar, ett fullutrustat kök och ett gemenskapsrum. Ett sådant rum behövs visserligen inte för långvariga vilostudier, men däremot för isoleringsstudier för en grupp, som syftar till att imitera långa rymdfärder.

Cirkadisk rytm
I ”:envihabs” sömn- och fysiologilaboratorium handlar det också om mycket jordiska saker. Här undersöker man t.ex. konsekvenserna av skiftarbete, sömnbrist eller oregelbundna arbetstider – och ljusets inverkan. Dagsljusets cirkadiska rytm definierar människans vakenhets- och sömnfaser – receptorer i näthinnan registrerar hur andelen kortvågsljus förändras och reglerar tröttheten via melatoninutsöndringen. I sömnlaboratorierna kan man medvetet gå in för att förskjuta eller till och med bryta denna rytm – och samtidigt observera hur välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga påverkas. För detta ändamål krävs ett diffust och variabelt ljus, vilket uppnås med ljustak utrustade med LED i undersökningsrummen, men även i de rum där testpersonerna undersöks med positronemissionstomografi (PET-MRT).

Tillsammans med DLR-institutet har Zumtobel utvecklat det modulära ljustaket, som kan få fram ljusfärg och ljustäthet exakt och dynamiskt med hjälp av CIELOS-LED-element som styrs via LITENET. Steglöst och utan flimmer kan ljusstyrkan dimmas till minimal ljusstyrka och RGB-spektret varieras på valfritt sätt. Den låga profilen, den långa livslängden och underhållsaspekterna var andra argument som talade för ett ljustak med LED.

Rönen från dessa studier om den cirkadiska rytmen ska inte bara visa på växelverkan mellan ljus och belägenhet respektive prestationsförmåga, utan även hur ljuset måste vara beskaffat för att förebygga farlig trötthet på arbetsplatsen eller minska konsekvenserna av jetlag.

Åtta forskningsmoduler
”:envihab” består inte bara av sömn- och fysiologilaboratoriet: här finns sammanlagt åtta olika forskningsmoduler samlade under ett och samma tak. Och det är bokstavligen menat, för arkitekturen bygger på principen hus i huset. Alla moduler liksom det stora auditoriet står som separata enheter under takkonstruktionen, som ger byggnaden dess exteriöra karaktär och egentligen är mer än ett tak. I stålramen finns nämligen hela byggnadens tekniska infrastruktur. Det är smart tänkt, eftersom det gör att interiören på 3 500 kvadratmeter är ordnad och tydligt uppdelad på ett sätt som inte är så vanligt i forskningssammanhang.

”:envihab” står även för en ny självbild inom forskningen – om man tidigare hellre använde sig av forskningslokaler som uteslutande var funktionella, så är det i dag allt viktigare med den offentliga effekten. Detta märks inte bara utvändigt utan även invändigt. Från ingången i markplan kommer man via en bred och fint utformad trappavsats till en generös entréhall. Med en hörsal med 150 sittplatser och restaurangfaciliteter har anläggningen utformats för att kunna anordna externa evenemang. Trots att hela interiören ligger under markplan överraskar den stora mängden dagsljus. Detta uppnås inte bara genom glasbandet som löper mellan golv och tak, utan i ännu högre grad av sammanlagt sex ljusgårdar, som tränger igenom byggnaden vertikalt på olika ställen och på så vis utgör en koppling till himlen. Detta är helt i linje med det centrala DLR-temat, som arkitekterna här skickligt har tolkat.

Offentliga användningsområden brukar bara i mycket begränsade sammanhang passa ihop med känslig grundforskning. Därför finns det här en skiljevägg för att avdela de båda områdena. Men eftersom den är av glas upplevs rumsvolymen såväl i sin helhet som i de enskilda modulerna. I mitten finns t.ex. en cylinderformad modul med massiv betongvägg. Där inne snurrar en kortarmscentrifug. Den används för att undersöka om ökad tyngdkraft skulle kunna användas för att motverka hälsoriskerna med tyngdlöshet. Även om det i första hand gäller långtidsvistelser i rymden ger resultaten också nya insikter om osteoporos, muskelförtvining eller cirkulationssjukdomar – så det finns även en tydlig koppling till jorden.

Zumtobel. The Light.

 

share it


Belysningslösning
CMP – Center for Mobile Propulsion
Aachen, Tyskland
Byggherre: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Aachen (DE)
Arkitekt: Lepel & Lepel Architektur Innenarchitektur, Köln (DE)
Belysningsplanerare: a•g Licht GbR, Bonn (DE)
Elkonsult: ZWP Ingenieur-AG, Köln (DE)
En ny forskningsbyggnad med de mest skiftande användarbehov: Denna uppgift löste arkitekterna Lepel & Lepel i Köln på bästa möjliga sätt åt tekniska högskolan RWTH Aachen med sitt förslag till forskningscentrum för utforskande och vidareutveckling av motorteknik. Till att börja med bestämde sig planerarna för att skilja funktionerna forskning och administration/undervisning åt. De utformade två kontrasterande byggnader vars lokalmässiga och tekniska utformning återspeglar de olika användningsområdena.

Den svängda administrationsbyggnaden med z-formad grundplan ger stor lokalmässig flexibilitet. Eftersom man redan nu vet att kraven på administration och undervisning kan komma att ändras i framtiden möjliggör den vidsträckta bärande konstruktionen olika lokalindelningar. Fasadbanden som löper runt byggnaden framhäver den horisontella indelningen och de universella användningsmöjligheterna.

De våningshöga glaspartierna släpper in mycket dagsljus från alla håll i lokalerna och ger en jämn belysning av kontorsområdena. För den kompletterande belysningen av arbetsplatserna med artificiellt ljus letade arkitekterna efter en lösning som å ena sidan ger önskad flexibilitet i ytindelningen och å andra sidan passar till byggnadens sparsmakade utformning. Tillsammans med byrån a∙g Licht i Bonn hittade man i ECOOS en produkt som uppfyllde alla kravkriterier på bästa sätt. Förutom den höga ljuskvaliteten var det framförallt de på lång sikt låga driftkostnaderna som övertygade byggherren.

Själva motortestcentret bildar en fullständig kontrast med en sluten långsträckt hallbyggnad. Fasaden av mörkt färgad synlig betong som bara har smala fönsterslitsar understryker detta intryck. Det inre är strikt organiserat, strukturerat och anpassat till de lokalmässiga och tekniska krav som provbäddarna ställer. Trots de smala ljusslitsarna, som det inte går att titta in genom utifrån, kommer det via ljusband i taket in tillräckligt med dagsljus i den två våningar höga verkstadshallen. Dessutom ger ljusrampssystemet TECTON optimal arbetsplatsbelysning och orientering. TECTON som är väl beprövat i industrimiljöer förenar alla funktioner som behövs här: Bästa ljuskvalitet även från hög höjd, flexibel rumsanvändning, hög effektivitet och enkelt underhåll. En finess är det avancerade energikonceptet: De stora mängder spillvärme som bildas när motorerna provkörs används för uppvärmning av byggnaden. En framsynt strategi för återanvändning av energi som kommer människan och miljön till godo. 

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • ECOOS
 • LINARIA
 • TECTON
 • COPA
Peter Doherty Institute
Melbourne, Australien
Byggherre: The University of Melbourne, Melbourne (AU)
Arkitekt: Grimshaw Billard Leece, Melbourne (AU)
Belysningsplanerare: S2F/SKM, Melbourne (AU)
University of Melbourne är officiell guldsponsor för Green Building Council Australia, som ända sedan det grundades 2002 har delat ut de nationellt eftertraktade ”Green Stars” till framstående miljöprojekt. Ett led i universitetets policy är att sikta på en ”Green Star”-certifiering varje gång som en byggnad renoveras eller byggs inne på universitetsområdet.

Det nybyggda Peter Doherty Institute, som anses vara det enda forskningsinstitutet i sitt slag på det södra halvklotet, tilldelades en femstjärnig ”Green Star”.

”I en komplex laboratoriebyggnad som den här är elförbrukningen fem till tio gånger högre än i en vanlig kontorsbyggnad”, säger Chris White, Executive Director of Property and Campus Services vid University of Melbourne. ”Med en sådan här byggnad är det därför väldigt viktigt att satsa på att spara energi och resurser.” Resultatet har blivit en tio våningar hög high tech-byggnad med 25 000 kvadratmeter bruksarea, kraft-värme-koppling, återanvändning av gråvatten och grönt taklandskap. Peter Doherty Institute är konstruerat så att det förbrukar drygt 50 % mindre el än en liknande byggnad i jämförbar storlek.

Denna högeffektiva byggnad har t.ex. en dubbel curtain wall-fasad på nordsidan som vetter åt solen. Planerarna bakom projektet är de internationellt verksamma Grimshaw Architects i samarbete med Akademie Billard Leece som specialiserar sig på forsknings- och hälsoinrättningar. Här har man om möjligt avstått från produktionsintensiva material som aluminium och i stället integrerat FSC-certifierat trä till ett värde av 5,2 miljoner amerikanska dollar. Genom konstruktionen utnyttjas också dagsljuset maximalt så långt det går. Men i vissa laboratorier har det inte varit möjligt.

Forskning som i dagsljus
Inom vissa områden är det strikta krav, vilket har gjort att man har behövt undvika dagsljus i största möjliga utsträckning. Här har man därför använt ca 2 000 kontorsarmaturer MELLOW LIGHT V. Med 1,25 watt och 100 lux per kvadratmeter är de infällda armaturerna konfigurerade och placerade så att det ger intrycket av att ljust solljus faller in genom takfönstret. För de runt 700 forskarna som arbetar på ”Doherty” gäller det att skapa bästa möjliga arbetsförhållanden som främjar koncentration och motivation.

I övriga delar av ”Doherty” har man använt diskreta, harmoniska ljuskällor. Utmaningen bestod i att begränsa ljus och skugga för att lyfta fram den flytande geometrin och förstärka den visuella effekten av de organiskt formade trälamellerna. Här har självklart enbart naturliga material använts. Linjärt placerade armaturer framhäver de organiska formerna, som skapar en balans mellan laboratoriernas enkla och ändamålsenliga design.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Arkitekthögskolan
Umeå, Sverige
Byggherre: Balticgruppen Design AB
Arkitekt: HJS Arkitekter, White Arkitekter
Belysningsteknik: Ramböll
Elkonsult: Ramböll
Elinstallatör: Ramböll
Den 22 december är årets kortaste dag. I Umeå betyder det mörker i nitton timmar och fyrtiofyra minuter bara för att sex månader senare bada i ljus, nästan dygnet runt. Detta tog Zumtobel hänsyn till genom att skräddarsy en belysningslösning där man maximerar användandet av dagsljus.
Ljuset är viktigt, oavsett om det finns där eller inte. Oavsett om det är naturligt eller artificiellt. Och än viktigare har det blivit för Umeå sedan Sveriges fjärde arkitekturhögskola invigdes 2010. För en arkitekt är ljuset och formen intimt sammanlänkade. Ljuset behövs för att gestalta rummet, beskriva ytor och material; och föremåls form inte minst. Det är då det blir arkitektur.

Det är bara att titta på den nya Arkitekturhögskolan. Arkitekturelevernas egen högborg i Umeå. En arkitektonisk box, ägd och förvaltat av Balticgruppen och omisskännligt nordisk i sin strama elegans. Med fönster i flera olika nivåer skapas liv i fasaden och en interiör fylld av naturligt dagsljus. Den robusta inomhusmiljön, där takhöjden är av närmast industriella mått, genomsyras av stabilitet och liv. Den nya Arkitekturhögskolan i Umeå är moderna verkstad för framtidens arkitekter, där hållbarhet och resursmedvetenhet ska vara tydliga riktmärken i utbildningen. Även när det gäller ljuset.

Lösningen blev Luxmate Litenet Professional. En lösning som tar hänsyn till såväl närvaro, frånvaro, dagsljus som soljus. Detta ger en jämn och hög ljuskvalitet med låg energiförbrukning. Designmässigt har strävan också varit att förstärka det naturligt infallande ljuset med hjälp av linjära ljuslinjer. I studios och gångytor har man därför installerat SLOTLIGHT för linjär belysning. I grupprum och trapphus lyser downlighten PANOS upp tillvaron.

Skolans öppna landskap är alla utrustade med såväl närvarostyrning som dagsljusstyrning. De stora öppna ytorna har dessutom delats upp i mindre belysningszoner. Detta för att solavskärmning, som sköts manuellt, inte ska påverka dagsljusstyrningen i hela rummet utan enbart den zon eller zoner som berörs. Varje zon har därför sin egen lokala sensor samt även en möjlighet till manuell styrning av belysningen via lokal strömställare med möjlighet till dimning samt val av 3 förinställda scener. Även det artificiella ljuset i övriga delar av byggnaden anpassas efter infallande dagsljus. Och då via en centralt placerad dagsljusstyrning.

På Arkitekturhögskolan i Umeå lever man helt enkelt som man lär. Hållbarhet och resursmedvetenhet präglar inte bara utbildningen utan även skolans belysning. Dagsljuset är gratis och ljusinsläppet är generöst. Och trots ett naturligt dagsljus i ständig förändring har man med hjälp av belysningsstyrning från Zumtobel lyckats skapa en arbetsmiljö som håller lika hög kvalitet oavsett tid på dygnet, oavsett årstid.

share it


Belysningslösning
Manillaskolan
Stockholm, Sverige
Byggherre: Akademiska Hus
Arkitekt: Metod Arkitekter AB
Belysningsplanerare: MIAB/Tyréns AB Simon Baczkowski
Elkonsult: MIAB/Tyréns AB Simon Baczkowski
Elinstallatör: Ohmegi Elektro AB
När Manillaskolan skulle flytta från historiska Djurgården var det många som var skeptiska. Men nya lokalerna på Kungsholmen har sagt sitt. Barnen, föräldrarna och personalen på skolan har alla fått vara delaktiga i flera delar av projektet. Den runda byggnaden har på varje plan delats upp i fyra delar och varje del har fått varsin färg som applicerats på ena väggen i korridoren samt som fondvägg i klassrummen. Manillaskolan delar hus med resurscenter syn (RC syn) så det var inte helt oviktigt att belysningslösningen skulle anpassas till människor med syn- och hörselnedsättning.

När belysningsplaneringen inleddes hade man ett provklassrum på Campus Konradsberg för att noggrant testa olika armaturer utan att först hitta rätt produkt. I ett klassrum för döva är det viktigt att ha ett ljus som inte ger skuggor när elever och lärare skall teckna till varandra – detta kan göra det svårare för dem att kommunicera, vilket tar fokus från deras lärande. Ljuset från denna LED belysning är av hög kvalité och gör hudens ton levande. All belysning är självklart ljusreglerad och sektionerad i zoner för maximal flexibilitet. I klassrummen styrs belysningen via vårt enkla plug & play styrsystem DIMLITE.

En annan aspekt är med de moderna hörselhjälpmedel som finns idag uppkommer en risk för elektroniska störningar från bland annat armaturer och andra el-drivna apparater. En armatur med ett relativt tyst surrande som knappt uppfattas kan vara mycket störande för en elev med denna typ av hörapparat.

MIAB (numera Tyréns) elkonsult tog fram en belysningslösning med Zumtobels LIGHT FIELDS LED. Denna armatur ger mycket ljus (900 lux) men undviker ändå helt risken för bländning med sin unika mikroprisma-optik som endast avger hälften så höga luminanser som andra liknande optiker kan ge. Bländningen avtar dessutom snabbt i normala synvinklar. Resultatet blir att hela rummet är mycket jämnt bländfritt upplyst, högt upp på väggarna; inte bara rakt nedanför armaturerna. Detta i sin tur leder till minimalt med skuggor när elever och lärare kommunicerar med teckenspråk.

LF LED har även tysta driftdon vilket tar bort risken för störningar hos hörapparaterna. Övriga egenskaper för armaturen är en färgtemperatur på 3 000K och en effekt på 44W. Då LED utvecklas extremt snabbt vill vi passa på att meddela att kommande uppgradering i november kommer att med samma mängd ljus endast förbruka 37W. Detta är ytterligare en förbättring av energieffektiviteten med 16 %.

I aulan sitter även PANOS INFINITY med RA > 90 från Zumtobel och i samtliga klassrum och uppehållsrum finns LIGHT FIELDS LED som alla kontrolleras och kan regleras via DIMLITE styrsystem.

Den 9 september närvarade Drottning Silvia vid den officiella invigningen av nya Manillaskolan.

share it


Belysningslösning
Reykjaviks Universitet
Reykjavik, Island
Byggherre: EFF, Reykjavik (IS)
Arkitekt: Henning Larsen Architects, Kopenhagen (DK); ARKIS Architects, Reykjavik (IS)
Belysningsplanerare: VERKIS, Reykjavik (IS)
Elinstallatör: Rafmiolum hf, Reykjavik (IS)
Ren nordisk design

Halvvägs mellan de etablerade europeiska och nordamerikanska vetenskapliga centren utvecklas Reykjaviks universitet till en ny toppadress för forskning och teknik. Även det arkitektoniska konceptet förtjänar uppmärksamhet: De enskilda institutionerna ligger i cirkel kring en rund öppen entréhall. Tack vare de solfjäderformade öppningarna blir det omgivande strand- och skogslandskapet en del av campus. Således åtnjuter alla rum inte bara fördelen av en naturlig omgivning utan lyses och värms även upp optimalt av dagsljuset – en första väsentlig aspekt för byggnadens miljöhållbarhet där framtidsinriktad teknik inte bara förverkligas utan även studeras.

För större delen av byggnaden utvecklade planerarna ett taksystem av perforerade plåtlameller där även belysningen skulle integreras. För att på bästa sätt möta de många olika kraven arrangerade byggherren en tävling. Zumtobels övertygande argument: Trots små dimensioner och att avbländningskriterier uppfylldes till fullo kunde T5-armaturernas verkningsgrad förbättras med mer än 15 procent jämfört med standardteknik. Detta tack vare de halvtransparenta sidoreflektorerna, optimerade minibländskydd och en optimal drifttemperatur för ljuskällorna. När det gäller formgivningen tar armaturen poäng med sin modulära konstruktion, som gör att den kan anpassas till de olika synuppgifterna i hörsalarna, seminarierummen, kontoren, biblioteken och kommunikationsytorna – monterad på en bärprofil, som wallwasher eller med rundstrålande ljusfördelning.

LUXMATE belysnings- och jalusistyrningen LITENET vidareutvecklades för de särskilda lokala ljusförhållandena med den under långa perioder lågt stående nordliga solen. På så sätt kombinerades hög effektivitet och maximal komfort med möjligheten att flexibelt och med minimala insatser anpassa sig till förändrad användning av rummet. De flesta armaturerna levererades med så kallade DALI ljsureglerings driftdon, vilket med hänsyn till det stora antalet armaturer gav avsevärda kostnads och energibesparingar.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
EPFL Rolex Learning Center
Lausanne, Schweiz
Byggherre: Losinger Construction SA, Bussigny (CH)
Arkitekt: SANAA, Tokio (JP)
Elkonsult: Scherler SA, Le Mont/Lausanne (CH)
Elinstallatör: ETF, Bulle (CH)
Dynamiskt rumslandskap

Den paviljong som SANAA ritat är med sina transparenta väggar och runda kringbyggda gårdar det nya centret på universitetsområdet vid École Polytechnique Féderále de Lausanne. På en yta av 17 000 m² samlas där ett stort bibliotek, mötesrum, arbetsplatser för studenter, kontor för forskare, caféer, en fin restaurang, en bokhandel, en multifunktionell hörsal, och – typiskt för Schweiz – en bankfilial. Men arkitekterna som belönats med Pritzker-priset nöjde sig inte med att skapa funktionella rum. Nybyggnaden ska underlätta det interdisciplinära utbytet mellan forskarna, och framförallt ska den bidra till att positionera EPFL i ett globalt forskningslandskap.

Byggnaden består av ett enda stort rum som med sina flexibelt arrangerade funktionsområden utstrålar en välkomnande öppenhet. Takets och golvets dynamiska topografi skapar ett fascinerande rumslandskap som delas upp i zoner av olika ljusstämningar. Taket förändras inte bara via dagsljuset utan reflekterar också det artificiella ljuset i rummet. Byggnaden är certifierad enligt Minergie och på grund av byggnadens storlek och SANAA:s önskemål om indirekt belysning behövdes armaturer med mycket hög verkningsgrad.

För att uppfylla kraven i de olika belysningssituationerna med ett enda designelement installerades de specialutvecklade armaturerna som en- två- eller tremodulsmodeller. De ställbara fästena gör det möjligt att rikta dem i olika vinklar till det diffust reflekterande taket. I många av de totalt 282 specialarmaturerna finns förutom en HIT-metallhalogenljuskälla på 35 watt med ett speciellt IOS-reflektorsystem dessutom en halogenljuskälla på 100 watt som nödljus. I lobbyn och receptionen ger infällda LED-armaturer och eleganta ljuslinjer dessutom funktionellt ljus och sätter skapande accenter. I kontoren som har infogats som runda rum ger minimalistiska fristående armaturer en behaglig arbetsmiljö.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Tomá Bata Universitetscenter
Zlín, Tjeckien
Byggherre: Tomáš-Bata-Universität, Zlín (CZ)
Arkitekt: Al Design s.r.o. und Eva Jiricna Architects, Prag (CZ)
Roligt lärande

Det nya universitetscentret för Tomáš-Bata-universitetet i Zlín är en symbol för stadens investeringar i medborgarna och deras framtid – och en passande hyllning till de visionära ideal som den filantrop och industriman som gett det dess namn förespråkade.

Byggnadens ovanliga struktur bygger på två halvmånformiga enheter med läsesalar, lektionssalar och bokarkiv. Mellan dessa finns ett omfattande ovanbelyst atrium som ger plats för avkoppling. Trapphustornen i båda ändarna av den svängda fasaden bildar den viktigaste vertikala förbindelsen mellan gallerierna på atriums båda sidor och gör byggnaden översiktlig och rationell. Denna klara struktur med maximal funktionalitet som är typisk för arkitekt Eva Jiřičná återspeglas också i belysningskonceptet.

Byggnadens distinkta linjer framhävs av lika distinkta SLOTLIGHT-ljuslinjer som löper genom rummen. Med sitt lugna, geometriska formspråk övertygade också den i skolbyggnader ofta använda CLARIS II. I det centrala atriet har denna armatur installerats som ljusramp med en totallängd på 54 meter. Med såväl direkt som indirekt ljus skapas en jämn, varm och diffus ljusstämning i hela rummet. I de övriga centrala delarna används SLOTLIGHT och MIREL II belysningssystem för att komplettera det ljus som reflekteras från atriet. MIREL II bländskyddsarmaturer som likaså har kombinerats till markanta ljuslinjer ger bibliotek och datorarbetsplatser en jämn bländfri belysning.
För att accentuera kanter och linjer längs fönster och kringområden har lysrör fällts in i tak och väggar som betonar den plastiska interiören. Tomáš-Bata-universitetet är ett vägledande exempel på integrationen av belysningen i det arkitektoniska konceptet.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Royal Northern Musikhögskola
Manchester, England
Byggherre: Royal Northern College of Music, Manchester (GB)
Arkitekt: MBLA Architects + Urbanists, Manchester (GB)
Elkonsult: Gifford and Partners, Manchester (GB)
Skyltfönster för musik

Den markanta nya byggnaden för Royal Northern College of Music i centrum av Manchester väcker uppmärksamhet. Kuber som är infogade i varandra bildar en monumental geometri som tycks stå i motsättning till byggnadens ändamål – musikens lätthet. Den mycket begränsade ytan utnyttjades optimalt genom att man byggde in en akustisk buffertzon mot trafikbullret som samtidigt fungerar som ett skyltfönster för skolan. Belysningen väcker ytterligare uppmärksamhet med färgskiftande downlights som förvandlar utrymmet till en lysande kub med spektakulära färgväxlingar och fångar förbipasserandes intresse. I det inre kompletteras belysningen av det infällda ljuskanalsystemet LIGHTTOOLS med fyra olika belysningsmoduler – spotlights, downlights, linjära armaturer och wallwasher.

I nästan alla delar av byggnaden släpper stora glasrutor och takfönster in generöst med dagsljus. När det inte räcker till så kompletteras det via ljusstyrningssystemet med konstljus. I kombination med vänliga färger och ergonomiska möbler har man på så sätt skapat upplevelserum för motiverat lärande: flexibla och bekväma, och samtidigt mycket resurssnåla.
Enligt Craig Jackson från Gifford and Partners, den tekniske konsulten med ansvar för belysningsspecifikationerna, hade den akustiskt krävande omgivningen direkta konsekvenser för belysningsplaneringen. ”Armaturerna måste vara stabila och ska inte ha komponenter som instrumentens ljud får att vibrera alltför mycket”, förklarar Jackson. Lösningen på denna särskilda utmaning var den infällda armaturen LIGHTFIELDS, som tack vare sin speciella mikropyramidoptik ger ett ytterst jämnt, bländfritt ljus och på så sätt bidrar till att öka de unga talangernas koncentration.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
KHBO – Katolska högskolan
Brügge, Belgien
Byggherre: KHBO, Katholieke Hogeschool, Brugge Oostende (BE)
Arkitekt: Tijdelijke Vereniging S.A.R. – De Vloed, Heusden-Destelbergen (BE)
Elkonsult: Studiebureau De Klerck Engineering, Brügge (BE)
Elinstallatör: Electro Entreprise NV, Gullegem (BE)
Skapat ett landmärke

Med sin nya byggnad skapar den katolska högskolan i Brügge ett arkitektoniskt landmärke fullt av motsägelser. Mot gatan är byggnaden sluten med en enda fönsteröppning i studiedelen medan fasaden mot campus är mycket öppen. Genom kombinationen av stål, glas, betong och trä uppstår här spännande motsatser. Samtidigt ger den modulära uppbyggnaden möjligheter att även i framtiden anpassa sig till nya lärandemodeller.

Atrium utformades som en tredimensionell träffpunkt med breda trappor, öppna gallerior, sitthörnor och övriga läsytor. Arkitekternas önskemål var att hela byggnaden till övervägande del skulle ha indirekt belysning. Här är MIROS spegelreflektorsystem en arkitektoniskt exklusiv och belysningstekniskt optimal lösning för att ge de delvis 10 m höga rummen en homogen och bländningsfri belysning. Deras varma ljus bildar en spännande kontrast till den kyligare betong/glas-arkitekturen. Koen De Klerck sammanfattar: ”Med ljus, både med funktionellt och stämningsskapande, har vi försökt att framhäva hela byggnadens arkitektur och omgivning. Hänsyn togs också såväl till flexibiliteten som underhållsaspekten.” Spegelreflektorsystemet framstår som en del av byggnadens konstruktion och används även i de två hörsalarna och i cafeterian.

Vägen till hörsalen leder vidare till föreläsningssalarna och seminarierummen som ligger i tre markanta hus. Lektionssalarna får en generös belysning med MIREL-armaturer infällda i nivå med taket. En specialprofil med indirekt belysning ger ett behagligt bländningsfritt ljus i högskolans kommunikationsutrymmen.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
Gent University – Campus Schoonmersen
Gent, Belgium
Byggherre: Hogeschool Gent, Campus Schoonmeersen (OLC), Gent (BE)
Arkitekt: cv baro, Gent (BE)
Elinstallatör: Technum, Sint-Denijs-Westr (BE)
Top rating for Zumtobel lighting solution

The TECTON lighting system installed at Gent University creates optimum lighting conditions in classrooms, and is also highly efficient.

Another argument in favour of TECTON is its pre-wired eleven-pole track: using the integrated DALI bus line, the luminaires installed in the library and the cafeteria enable daylight-based lighting control. The result is a lighting solution controlled via LUXMATE PROFESSIONAL which provides a pleasant lighting atmosphere 24 hours a day and at the same time reduces energy consumption considerably. In order to keep maintenance costs as low as possible, projector/mirror systems were installed in the entrance area and the five-metre high corridor zones, which allowed to mount the spotlights used at an accessible height so that only a minimum of time is required for relamping.

Quite different, however, is the situation in the cafeteria. Thanks to modern furniture and green transparent chairs, a playful touch is added to these areas – also because of the COPA D high-bay reflector luminaire used. The large roof protecting the footpath between the two buildings of Schoonmersen Campus is illuminated by high-pressure halogen spotlights and RAIN moisture-proof luminaires.

The latest showcase project of Gent University was designed by architects from the cv baro studio: in addition to a number of flats, Schoonmeersen Campus also accommodates several cafeterias and the Hogeschool’s sports centre.

The clients opted for the TECTON continuous-row lighting system to be installed in large areas of the building complex. Fitted with high-quality matt reflector optics, the continuous-row lighting system provides pleasant lighting conditions in classrooms and auditoriums, as well as in the reception area and in the library. All these rooms are fitted with suspended acoustic ceiling panels. This is why it would have been very difficult to use conventional recessed luminaires, which would also have required considerable compromise in terms of design. The flexible TECTON continuous-row lighting system proved to be the ideal solution. Like the acoustic ceiling panels, the track system can be suspended as well, so that the luminaires now match the architecture perfectly.

Zumtobel. The Light.

share it


Lighting solution
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • MIROS
 • SCUBA
 • PANOS
 • TECTON
 • RAIN
 • COPA
 • LUXMATE PROFESSIONAL
Cooper Union
New York, USA
Byggherre: The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York (US)
Arkitekt: Morphosis Architects, Los Angeles, New York (US)
Belysningsplanerare: Horton Lees Brogden Lighting Design, Los Angeles (US)
Meteoriten från Manhattan

Cooper Unions nya högskolebyggnad reser sig som ett väldigt metallfärgat block i East Village i New York. Den uppseendeväckande arkitekturen av Pritzker-pristagaren Thom Mayne kompletteras av en minst lika spännande belysningsplanering. I dagsljus glänser den blockliknande byggnaden alltefter väderlek i vitt till metalliskt antracitgrått, på natten lyses den upp av ett svagt sken inifrån.

Kalifornienarkitektens verk splittrar New Yorkborna, det bryter mot konventionerna och är före sin tid. Som ett led i provokationen låter han till exempel hissen bara stanna på tre av nio våningar. Detta tvingar slutligen studenterna och besökarna till trapphuset, det vill säga om de inte redan tidigare har lockats till dess hisnande arkitektur. Den gigantiska spiralen går upp genom alla våningar och öppnar sig där mot himlen. Genom ett stort fönster i taket når dagljuset ända ner till bottenvåningen.
På de övre våningarna råder ett blåaktigt dagsljus som längre ner blandas med ett allt varmare konstljus från VIVO-spotlights.

I andra delar av byggnaden bestäms belysningskonceptet av konkreta funktioner. I laboratorierna används till exempel dubbelt så många ljuskällor som i lektionssalarna för att det ska vara lätt att urskilja färgskillnader och detaljer. I lektionssalarna och i många laboratorier gällde det att klara en belysningsteknisk utmaning: Armaturpanelerna som är infällda i taket integrerades i de likaså infällda värme- och kylelementen. Det var en svår uppgift som man med hänsyn till hela byggnadens miljövänlighet gärna åtog sig. Således har Thom Mayne med sin skapelse satt en ny standard inte bara på det estetiska planet. Cooper Unions nya byggnad är på god väg att som första universitetsbyggnad i USA belönas med landets viktigaste miljöpris, LEED Platinum Award.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
 • SPIRIT
 • SPHEROS T16
Cité d’Architecture et du Patrimoine
Paris, Frankrike
Byggherre: Cité d’Architecture et du Patrimoine (FR)
Arkitekt: Agence Bodin, Paris (FR)
Belysningsplanerare: Agence Bodin, Paris (FR)
Elkonsult: GEC Ingenierie, Paris (FR)
I ljuset av la grande nation

Det finns inte många platser som helt ägnas åt arkitekturen och så effektfullt som det klassicistiskt-moderna Palais Chaillot vid Seine. I den praktfulla östra flygeln öppnades efter en varsam renovering 2007 världens största arkitekturcentrum. Sedan dess samsas flera institutioner i de representativa lokalerna, som förenar historisk och modern arkitektur med Frankrikes kulturarv under ett tak.

Den storslagna entréhallen på bottenplanet framträder tack vare ljusföringen som ett klart strukturerat rum som underlättar besökarnas orientering och sätter fokus på ingångarna till de olika områdena. De i taket infällda ljuslinjerna följer hallens huvudaxlar längs de monumentala pelarna.

I hyllorna i det höga, öppna biblioteket finns ungefär 28 000 böcker. Jean Francois Bodin har med få ingrepp i byggnadens konstruktion lyckats skapa en funktionell och modern biblioteksstruktur. Den rekonstruerade freskcyklen från klostret Saint Savin sur Gartempe ljussätts med en specialarmatur: Ovanför vägghyllorna sprider reflektorer baserade på TECTON-systemet varmt ljus i den 40 m långa salens tunnvalv.

Det imponerande galleriet för arkitektur sträcker sig genom det böjda rummet på hela andra våningen i den omfattande flygeln. Sju stora bakombelysta kupoler ger de centrala utställningsytorna enhetligt ljus som efter behov kan regleras i olika ljusstyrkor.

Zumtobel. The Light.

share it


Belysningslösning
  PostNord
  Helsingborg, Svergie
  Byggherre: Catena
  Belysningsteknik: Zumtobel Group
  Elkonsult: Prenad
  Elinstallatör: Prenad
  Bilder: Daniel Nilsson
  Totalekonomin talade för Tecton

   

  När fastighetsbolaget Catena ville bygga en ny postterminal åt PostNord i Tostarp i Helsingborg, fick Bravida Prenad uppdraget att utföra el- och belysningsinstallationerna. Den nya terminalen är på 18 300 kvm och certifierad som Miljöbyggnad Silver. Catenas höga miljöambitioner bidrog till att det behövdes innovativa lösningar också för belysningen.
  Byggnaden har två stora hallar med relativt höga takhöjder. I den ena ska monteras en mängd avancerad maskinutrustning för sortering och övrig hantering av paket, så kraven på en god allmänbelysning var höga. Den andra hallen blir en lagerhall.
  "Av underlagen framgick att det ställdes krav på 300 lux i medelbelysning," berättar Marjan Hrovath, entreprenadchef på Prenad i Göteborg och ansvarig för valet av tekniklösningar i eldelen av projektet. "Det ställdes krav på avancerad styrning av armaturerna via rörelse- och dagsljussensorer och förutom LED-armaturerna skulle också en nödbelysning installeras."
  Byggherren, Catena, hade hört talas om Zumtobels systemlösning Tecton, som i det här projektet skulle kunna vara en smidig lösning för att integrera miljöeffektiva LED-armaturer, sensorer och nödbelysning på en och samma strömskena. Möjligheten att styra det hela via Zumtobels Litecomsystem och integrera detta med postterminalens övergripande styrsystem bidrog till Catenas intresse för den här lösningen.
  "Catena bad oss att titta närmare på Tecton och se vad den lösningen skulle innebära för installationskostnaderna," minns Marjan Hrovath.
  "Min och vår kalkylators första reaktion var att det här såg ut att vara en dyr lösning, men när vi analyserat Tectonlösningen noggrannare insåg vi att det fanns pengar att tjäna på det smidigare montaget. En högre kostnad för materielen kompenserades av den arbetstid vi skulle kunna spara in," förklarar Marjan Hrovath.

  Gemensamt montage
  Bland annat var det möjligheten att placera de 61 närvarosensorerna på Tectonskenan som tilltalade Prenad. Samma gäller terminalens 103 nödljusarmaturer. De utplacerades på lämpliga platser utefter Tecton-skenorna.
  Som normalbelysning installerades sammanlagt 342 Tectonarmaturer. Här hos Catena valdes bredstrålande armaturer med ett ljusflöde på hela 16 000 lumen och en effekt på 104 W. Färgtemperaturen är 4 000 Kelvin. 130 av armaturerna är av en extra bredstrålande variant som ger något lägre ljusflöde – 15 300 lumen.
  Det finns också Tectonarmaturer i ett flertal andra varianter – bredstrålande, smalstrålande, wallwashers och armaturer för hyllbelysning i affärslokaler, bland annat.
  Nödbelysningen i terminalen utgörs av 103 rena nödljusarmaturer, Tecton Resclite Pro Tec-GP med vardera 305 lumen i ljusflöde. I några fall, där det ställdes krav på 30 lux från nödljuset, matas armaturerna från ett centralt batteri, men via Tecton-skenan.

  Kommunicerar med andra system
  De 61 närvarosensorerna av modellen ED-PST TEC-GP är av passiv infraröd typ och klarar monteringshöjder upp till 16 meter. De är anpassade för Litecomstyrningen men fungerar också till Zumtobels styrsystem Litenet. Både Litecom och Litenet kan kommunicera med överordnade system för fastighetsautomation via BACnet-protokollet. I PostNords nya terminal i Helsingborg är det ett Siemens Desigo-system som Tectonskenan är ansluten till.
  Tectonskenan är själva grundbulten i den lösning som Prenad valde för Catenas nya terminal. Den är världens första lösning för belysningssystem med oavbrutna skenor som kan förlängas helt efter projektets behov, dras i långa rader eller via hörn- och T-kopplingar i den kombination som krävs vid varje tillfälle.
  "Skenorna har inbyggd matning av el och styrsignaler med elva olika poler. Det betyder att du inte bara kan strömförsörja och styra Tecton-armaturer utan samtidigt också hänga på sensorer och nödbelysningar på samma skena – och samtidigt ha förbindelser kvar för att använda skenan som en del i det allmänna fastighetsautomationssystemets datatrafik," förklarar Bo Hall, som är Zumtobels kundansvarige mot Bravida Prenad.

  Flexibelt montage
  Bo förklarar att armaturerna kan hängas på var som helst utefter Tectonskenan – flexibiliteten är inbyggd i konceptet, så att justeringar också kan göras i efterhand om en lokal får annan användning eller behoven av belysning varierar med verksamhetens art.
  "Skenan kan fästas direkt i taket, mot väggen eller pendlad i wire eller kedja," tillägger Bo Hall.
  Den nya postterminalen ska tas i bruk under hösten. Corona-pandemin har försenat en hel del av maskinleveranserna, men själva byggnaden är klar och besiktigad sedan början av augusti.
  "Arbetet med Tectonskenorna och deras utrustning har på hela taget gått riktigt bra. Mina montörer var lite avvaktande i början till att lära sig ett helt nytt installationssätt, men de lärde sig efter hand. Så förväntningarna om att det här skulle bli ett smidigare montage än med traditionell ledningsdragning och kabelstegar har inte kommit på skam," konstaterar Marjan Hrovath på Bravida Prenad.

  Zumtobel. The Light.

  share it


 • TECTON
 • SLOTLIGHT II

Kommentarer/ Frågor?

Tack!

LAND
SOCIAL MEDIA