VIVALDI

Komponera ljus
Intelligenta ljuslösningar ökar människors välbefinnande och kan bidra till identitetsskapande. I detta syfte används allt oftare dynamiska belysningskoncept. Utformningen och presentationen av dessa koncept förenklas många gånger om med det interaktiva planeringsverktyget VIVALDI.

För enskilda styrgrupper läses separat beräknade bilder in. Det gör att visualiseringen vinner i precision. Dessutom kan man visa effekterna av ljusreglering eller färgförändring i realtid, lägga in dynamiska tidslinjer eller integrera dagsljussekvenser. Samtidigt tar programmet alltid hänsyn till belysningsstyrkor och energiförbrukning. Bildmaterial för VIVALDI kan automatiskt exporteras från Relux och från Dialux evo och skickas till andra simuleringsprogram via HDR- eller EXR-bildformat.

Översikt över VIVALDI:s nyckelfunktioner:
  • VIVALDI är ett interaktivt planeringsverktyg för visuell framställning av ljusscener och dynamiska ljusförlopp.
  • VIVALDI kan dynamiskt anpassa ljusstyrkenivåer och ljusfärger inklusive tunableWhite-funktion.
  • Med VIVALDI kan man ta fram dagsljussekvenser för att optimera samspelet mellan dagljus och artificiellt ljus.
  • VIVALDI visar förändring av ljusreglernivåer och ljusfärger i realtid; i programmet finns också en realtidsberäkning av energibehovet och fotometriska kriterier.
  • Med VIVALDI kan man skapa filmsekvenser till de olika ljusscenerna.

» Ladda ner VIVALDI här (.msi/115 MB)LAND
SOCIAL MEDIA