VIVALDI

- sestavljanje svetlobe
Inteligentne svetlobne rešitve povišujejo dobro počutje in omogočajo ustvarjanje identitete. Zato se vedno bolj pogosto uporabljajo dinamični koncepti razsvetljave, katerih oblikovanje in predstavitev sta mnogo lažja z uporabo interaktivnega orodja za načrtovanje VIVALDI.

Za posamezne krmilne skupine se odčitajo ločeno izračunani prizori, s čimer je zagotovljena natančnejša vizualizacija. Poleg tega je z zatemnjevanjem ali spreminjanjem barv možna predstavitev v realnem času, shranjevanje dinamičnih časovnih premic oz. vključitev sekvenc dnevne svetlobe. Pri tem program vseskozi upošteva osvetljenost in energijsko porabo. Slikovno gradivo za program VIVALDI se lahko samodejno uvozi iz programov Relux in Dialux evo ter se v obliki slikovnih formatov HDR ali EXR prenese v druge programe za simulacijo.

Pregled ključnih funkcij programa VIVALDI:
  • VIVALDI je interaktivno orodje za načrtovanje, ki omogoča vizualno predstavitev dinamičnih potekov osvetlitve.
  • VIVALDI omogoča dinamično prilagoditev nivoja svetilnosti in barv svetlobe, vključno s funkcijo TunableWhite.
  • VIVALDI omogoča predstavitev sekvenc dnevne svetlobe za optimizacijo sodelovanja dnevne in umetne svetlobe.
  • VIVALDI omogoča predstavitev v realnem času pri spreminjanju vrednosti zatemnitve in barv svetlobe; vsebuje tudi izračun potrebe po energiji v realnem času in fotometrične kriterije.
  • VIVALDI omogoča pripravo posameznih sekvenc filma z različnimi svetlobnimi scenami.

» Tu lahko naložite program VIVALDI (.msi/115 MB)LAND
SOCIAL MEDIA