• 1 SUPERSYSTEM II

  Multifunktionellt belysningssystem med LED

  SUPERSYSTEM II är ett multifunktionellt belysningssystem som uppfyller kraven för en mängd användningsområden: Såväl för butik och detaljhandel, i museer och gallerier som på hotell och restauranger, i konferensrum och i privata bostäder. Med minimalistisk och avskalad design och med en frihet i formgivningen som möjliggörs via de många olika ljusmodulerna har SUPERSYSTEM II bevisat sina kvaliteter inom många olika användningsområden.

  Den endast 26 mm smala skenprofilen täcker tillsammans med de omfattande modulerna av lättmonterade ljusinsatser alla ambitiösa belysningsuppgifter – och det med fantastisk ljuskvalitet. SUPERSYSTEM II är utformat för såväl allmän- och accentbelysning som för belysning av väggar och uppfyller därmed förutsättningen för rumsomfattande ljuslösningar med ett enhetligt formspråk. Miniatyrstrålkastaren i tre storlekar och upp till 1200 lm ljusflöde är perfekt för exakt accentuering – med rotationssymmetrisk ljusfördelning från smalstrålande till bredstrålande eller elliptisk ljusfördelning. Wallwashern ger en behaglig och jämn belysning på vertikala ytor. De endast 33 mm höga LED-ljuslinjerna med olika ljusfördelningar är optimala för allmän belysning, till exempel som smala lysande band. SUPERSYSTEM II – ett namn som är synonymt med väldigt många olika möjligheter.

  www.zumtobel.com/supersystem2


 • 2 SLOTLIGHT infinity slim

  Smal LED-ljuslinje

  Genomgående exakta ljuslinjer har blivit ett efterfrågat verktyg för arkitekturbelysning. De kan nämligen – integrerade i tak och väggar – understryka ett rums geometri på ett attraktivt sätt, men även ge slående kontraster eller användas för specialeffekter. Ännu fler gestaltningsalternativ ger de smidiga SLOTLIGHT infinity slim, som med sina 45 mm är en tredjedel smalare än standardljuslinjerna. SLOTLIGHT infinity slim har potential för (nästan) obegränsad kreativitet: På så vis kan man helt elegant integrera gestaltningselementet och det funktionella ljusverktyget SLOTLIGHT infinity slim även i tak av massivt trä.

  www.zumtobel.com/slotlightinfinity-slim


 • 3 LITECOM infinity

  Belysningsstyrning för aktivitetsbaserad belysning

  En utökning av ljusstyrningssystemet LITECOM infinify ger utmärkt ljuskomfort vid olika aktiviteter på kontorsarbetsplatsen. "Activity Based Lighting" ger automatiskt exakt rätt mängd ljus, så att brukaren inte längre själv måste ingripa, det vill säga justera ljuset för aktuell aktivitet; föreläsning, konferens eller arbete vid datorn. Sensorer för flera zoner och intelligenta styrningsstrategier "arbetar" med detta i det fördolda. LITECOM infinity lämpar sig särskilt för medelstora och omfattande belysningsanläggningar, till exempel i stora kontorslandskap. Activity Based Lighting är en del av LITECOM med sitt utökningsbara app-koncept. Detta ger inte bara användaren flexibilitet och användningsspecifik funktionalitet, utan även möjlighet till sammankoppling med andra byggnadssystem.

  available soon


 • 4 NIGHTSIGHT

  Arkitektonisk utomhusbelysning

  PREVIEW Finns från våren 2017

  När det är mörkt ute ställer stadsrummet många krav på modern belysning: Det gäller inte bara att iscensätta fasader så att blicken dras till dem, utan att låta dem verka aktivt som vertikala element i ett utrymmesmässigt belysningskoncept. Ljuset i staden framhäver inte bara gator, gångvägar och torg i det horisontella planet, utan skapar även utrymme för kommunikation mellan människor. På så sätt förbättras den upplevda säkerheten och det subjektiva välbefinnandet genom en stor del visuell komfort – utan att slösa med resurser och utan ljusföroreningar. Det modulära LED-utomhusarmatursystemet NIGHTSIGHT ger svaret på dessa komplexa belysningsfrågor. Dess lösningar hanterar utrymmets samtliga visuella plan och lägger inte fokus uteslutande på att belysningsstyrkorna på markplanet motsvarar normen. NIGHTSIGHT skapar atmosfär i stadsutrymmet genom ändamålsenlig tillämpning av ljus och skugga, av ljusa och mörka zoner samt av olika ljusplan.

  Ljus har nämligen utvecklats till en mycket viktig komponent vid socialt umgänge i våra städer. NIGHTSIGHT med sina många alternativ är förberedd för att klara av dessa nya utmaningar, men även för att uppfylla de etablerade kvalitetskraven hos moderna ljuslösningar. Produktfamiljen NIGHTSIGHT kan både ge jämn belysning på vertikala och horisontella ytor samt fungera som accentbelysning. Den exakta ljusstyrningen ger utmärkt avbländning och undviker ströljus. Modeller med en färgtemperatur på 3000 K och 4000 K sätter rätt ljus såväl i en historisk stadskärna som på en modern skyline. Dessutom bildar det genomgående formspråket förutsättningen för att NIGHTSIGHT även på dagen utgör en förbättring av stadsbilden.

  Tillsammans med belysningslösningar för interiör arkitektur erbjuder Zumtobel ett enastående utbud för gestaltning av en attraktiv stadsbild. Gator och torg liksom offentliga byggnader som till exempel museer presenteras med enhetligt designspråk och entydig identitet. Detta något annorlunda tillvägagångssätt och NIGHTSIGHT gör stadsrummet attraktivare.

  DESIGN: UN Studio
  www.zumtobel.com/nightsight


 • 5

  ATIVO

  Multisensor för detektion av ljus och rörelse i rum med hög takhöjd

  Multisensorn ATIVO är en multisensor för detektion av ljus och närvaro i rum med höga takhöjder. ATIVO med Contrast Sensor technology är inte baramer exakt än vanliga PIR- och radarsensorer, utan även snabbare – och därmed avsevärt mindre felbenägen. ATIVO-sensorns användningsområde sträcker sig från sport- och multifunktionella evenemangsutrymmen via industri-, tillverknings- och monteringshallar till höga hyllager och logistikcentraler. Härvid registreras gång- eller körrörelser exakt vid rumshöjder på mellan 6 m och 20 m. Multisensorn ATIVO är framtagen för användningsspecifika lösningar med krav på hög energieffektivitet: Upp till fem områden för detektion av rörelser och fem värden för ljusstyrka kan programmeras, så att varje hall kan delas upp i zoner enligt specifika uppgifter. Plug&Play innebär att multisensorn ATIVO är enkel att montera och installera. ATIVO är ett DALI Mastersystem och kontrollerar armaturerna på egen hand. Som en del av LITECOM stöder det beprövade ljusstyrningsfunktioner som till exempel dagsljusstyrning och är utgör grundsten för den uppgiftsrelaterade närvarostyrningen "Activity Based Lighting".

  www.zumtobel.com/ativo


 • 6

  LINETIK

  Minimalistisk LED-golvarmatur

  LINETIK är en elegant golvarmatur för kontor. I den minimalistiska stommen med ett tvärsnitt på endast 25 x 25 mm döljer sig ett revolutionärt ljuskoncept: Reflektorer i miniatyrformat leder det direkta ljuset i assymetriska banor till bordsytan och ger på så sätt en ovanligt jämn belysning av arbetsplatsen. Med en direkt och en indirekt komponentdel, som kan styras separat, samt en kombinerad dagsljus- och närvarosensor, ger LINETIK användaren både funktionalitet och effektivitet på högsta nivå. Golvarmaturens minimalistiska och genomgående linjära designspråk ger en ovanligt estetisk arbetsmiljö.

  DESIGN: F Mark Ltd. och Luke Smith-Wightman
  www.zumtobel.com/linetik


 • 7

  SLOTLIGHT infinity

  Installeringshjälp för LED-ljuslinjen

  Installeringsshjälpen till SLOTLIGHT infinity lägger fokus på genomgående exakt rätlinjighet. Den gör installationen av ljuslinjen SLOTLIGHT infinity i tak och vertikalt i väggar – även i betongväggar – betydligt enklare. Genom det lokalt integrerade separata NT3-batteriet kan applikationen kontrolleras utan centralt nödbelysningssystem. På så sätt blir linjär perfektionism verklighet inom en mängd användningsområden, eftersom ljuslinjerna SLOTLIGHT infinity kan användas som gestaltningselement och funktionellt ljusverktyg även för kontor, skolor och hälsovårdsinrättningar.

  www.zumtobel.com/slotlightinfinity


 • 8

  LIGHT FIELDS evolution

  Kvadratisk pendelarmatur med LED

  Den kvadratiska pendelarmaturen LIGHT FIELDS evolution ger rummet atmosfär – som enskild armatur med en sidolängd på 636 mm eller som en grupp med flera armaturer. Armaturen är optimal där villkoren för montering av infällda eller utanpåliggande varianter är svåra. Med en färgtemperatur på 3000 K,4000 K eller tunableWhite-teknologi kan man skapa ljusscener för varje behov. Pendelarmaturen LIGHT FIELDS evolution ger direkt ljus utan att blända och en behaglig indirekt belysning av taket. Den kvadratiska armaturen LIGHT FIELDS skapar förutsättningen för uppgiftsorienterade ljuslösningar med ett genomgående designspråk.

  DESIGN: Chris Redfern, Sottsass Associati
  www.zumtobel.com/lightfieldsevolution


 • 9

  CRAFT recessed

  Infällnadsram till CRAFT för höga takhöjder

  Den särskilda infällnadssramen för CRAFT utökar produktfamiljens användningsområde och, i exempelvis skärmtak vid bensinstationer eller sporthallar. Eftersom ramen kan användas till samtliga storlekar;CRAFT S, M och L kan man skapa behovsanpassade belysningslösningar med tilltalande design och hög funktionalitet. Den rektangulära ljusfördelningen tillsammans med den enastående värmehanteringen bidrar till den ökade effektiviteten. Infällnadssramen är alltså inte enbart ett raffinerat tillbehör utan bidrar även till ett utökat användningsområde för CRAFT.

  DESIGN: Stephen Philips, Arup
  www.zumtobel.com/craft


 • 10

  LINARIA LED

  Ljuslist

  Denminimalistiska LED-ljuslisten LINARIA LED skapar eleganta ljuslinjer. De olika längdena på mellan 600 mm och 1800 mm, kan sättas samman till sammanhängande ljuslinjer.Versioner för utanpåliggande, infälld , alternativtpendlad montering samt varianter med en färgtemperatur på 3000 K och 4000 K ger stor valfrihet. Och med en armatureffektivitet på ca. 100 lm/W för 900-mm-varianten ses LINARIA LED som en trendsättande och elegant ljuslösning. Genom en integrerad convertor och med sin enkla monteringblir armaturenännu mer attraktiv. LINARIA LED samlar på så sätt poäng i flera kategorier.

  DESIGN: Klaus Adolph, a.g LICHT GbR
  www.zumtobel.com/linaria


 • 11

  SCONFINE Sfera LED

  Klotformad pendelarmatur

  Den klotformade pendelarmaturen SCONFINE Sfera skapar imponerande dekorativa accenter genom samspelet med ljus och skugga såväl i en hotellobby som i en butik, foajé eller i hemmiljö. Det delvis transparenta, krom- eller bronsfärgade armaturhuset med en diameter på 170 mm, 250 mm eller 500 mm är attraktiv både som enskild armatur och i grupp. Färgtemperaturer på 2700 K och 3000 K och ett färgåtergivningsindex på Ra > 90 tillsammans med det spännande materialet ger ett briljant resultat. Pendelarmaturen SCOMFINE Sfera LED utgör ett lysande och nästan svävande smycke för för interiör miljö.

  DESIGN: Matteo Thun
  www.zumtobel.com/sconfine


 • 12

  2LIGHT mini

  LED-Downlight

  Den kompletta Downlight-familjen 2LIGHT mini visar att den kan ännu mer: Den senaste generationens LED-teknologi erbjuder en utmärkt ljusatmosfär för hotell, spa eller privata bostäder. Förutsättningen för detta bildas av den utmärka färgåtergivningen Ra > 90 samt av reflektorteknologin, accentueringen och den diffusa ljusutstrålningen. Färgtemperaturerna 2700 K, 3000 K och 4000 K samt alternativen med smalstrålande-, bredstrålande- och wide flood- ljusfördelning medför en belysningslösning med exakt precision.

  DESIGN: Hartmut S. Engel
  www.zumtobel.com/2lightmini


 • 13

  CAELA LED

  Elegant LED-armatur för vägg, tak eller pendlad montering

  CAELA kombinerar elegans och lätthet på ett imponerande sätt: Armaturfamiljen har en extremt låg profil och en sofistikerad design, med en enastående mångfald. Den kan monteras på vägg, itak eller som pendelarmatur och pryder både korridorer och entréer i evenemangsbyggnader och restauranger eller privata bostäder. Belysningen kan lätt anpassas till atmosfären, eftersom CAELA finns i runt och kvadratiskt utförande, med en diameter resp. sidolängd på 330 och 430 mm samt i de sex färgerna vit, silvermatt, koppar, mässing, mattgrå och svart.

  CAELA modulkoncept fortsätter vid valet mellan switch eller dimbar, 1100 lm och 2000 lm ljusflöde samt ljusfördelning: Förutom den lambertska standardljusfördelningen ger den kvadratiska varianten även en innovativ ljusfördelning som är särskilt anpassad till korridorer och trapphus. Armaturserien med sina genomtänkta varianter har därmed potential för både rent funktionell belysning och för ljuslösningar av dekorativ karaktär – CAELA erbjuder en kreativitet som ligger helt i tiden.

  DESIGN: GRAFT Architects
  www.zumtobel.com/caela


 • 14

  ONICO

  Infälld eller pendlad LED-downlight för butik och detaljhandel

  Armaturfamiljen ONICO är avsedd för genomgående belysningslösningar för Shop och Retail.  Denna byggsats med moduler och inbyggda armaturer, strålkastare på strömskenor och pendlade armaturer ger det passande svaret till alla relevanta belysningskrav, till exempel accentuering, allmän belysning, iscensättning av skyltfönster eller framhävande av kassaområdet. Med sin enkla och återhållsamma design anpassar sig ONICO perfekt till samtliga interiöra miljöer. ONICO finns tillgänglig i storlekarna M och L samt med smalstrålande, bredstrålande, Wide Flood samt Very Wide Flood ljusfördelning vilka framhäver varorna på rätt sätt och därmed bidrar till en köpsupplevelse av hög kvalitet.

  Ljusfärger för särskilda användningsområden, till exempel TGRfashion eller för ljussättning av mat, olika ljusflödesvärden eller färgåtergivningsindex säkerställer att även speciella krav på belysning uppnås. ONICO är en mångsidig armturfamilj som på ett utmärkt sett presenterar varumärken och produkter samt främjar försäljningen inom butik och detaljhandel.

  DESIGN: LAPD lighting design
  www.zumtobel.com/onico


 • 15

  NOW!

  Belysning som en service

  I en tid av snabb teknologisk utveckling blir ljuset allt effektivare och kan allt mer. Förändring står även på agendan hos framgångsrika företag. Till och med de rättsliga direktiven för energieffektivisering blir allt strängare. Trots denna dynamik är det möjligt att hålla jämna steg med teknologin.

  Med NOW! köper du ingen belysning, du förvärvar ljus som en service. Fördelen med det är den höga flexibiliteten, som gör att ditt företag kan nyttja modern ljusteknologi och moderna styrsystem. Ett omfattande servicepaket erbjuder problemfri belysning. Med ett servicenätverk i hela Europa planerar Zumtobel Group ljuslösningar enligt den senaste tekniska standarden, installerar lösningarna, övervakar driften och identifierar möjligheter till förbättringar och besparingar. Det finansiella incitamentet: NOW! kräver ingen investering av anläggningstillgångar, och de månatliga kostnaderna för alla belysningsmoment är klart definierade på förhand.

  www.zumtobelgroup.com/now


 • 16

  NOW! Comfort

  Office Service Package

  NOW! Comfort omfattar alla de möjligheter (alltså även Soft Skills) som artificiellt ljus idag kan erbjuda.

  TunableWhite innebär anpassning av färgtemperaturen och belysningsstyrkan till personers dygnsrytm, så att välbefinnandet och koncentrationen ökar. De legala kraven på belysning av arbetsplatser uppfylls mer än tillräckligt.

  Självständigt ljus innebär att personerna i rummet alltid har det mest behagliga och effektiva ljusklimatet beroende på klockslag, dagsljus och närvaro. Individuellt ljus innebär att variationer i belysningen kan göras direkt från arbetsplatsen.

  Dessa möjligheter sträcker sig långt utöver belysningens ursprungliga uppgift och kräver därför en mer djupgående planering. NOW!- Comfort-experterna analyserar kundens förhållanden exakt och följer upp med en välmotiverad rådgivning av de fördelar som kan förväntas, NOW! Comfort-Consulting. Teknikalternativen jämförs med vetenskapliga rön, och med rättsliga och arbetsmedicinska fakta. Kunden får endast förslag på de alternativ som är bevisade, testade och bekräftade. NOW! är perfekt funktion, NOW! Comfort är ett extra plus för individen och kostar endast ett litet belopp mer per kvadratmeter och månad.

  www.zumtobelgroup.com/now


LAND
SOCIAL MEDIA