• O SPOLOČNOSTI ZUMTOBEL Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa spoločnosti Zumtobel, popredného medzinárodného výrobcu a dodávateľa komplexných riešení osvetlenia: od mapky „kde nás nájdete“, cez dôležité údaje spoločnosti, až po naše podnikateľské ciele.
  • Ústredie
   Zumtobel Lighting GmbH
   Schweizer Strasse 30
   A-6851 Dornbirn
   Austria
   Phone + 43 (5572) 390-0
   E-Mail info@zumtobel.info

   » Nákres príjazdu (pdf, 100 KB)
   » Google Mapy

   Spoločnosť Zumtobel vznikla v Dornbirne v Rakúsku. Len tu má tri pobočky. Okrem ústredia na Schweizer Strasse 30 má v Dornbirne ďalšie prevádzky na Höchsterstrasse 8 a Schmelzhütterstrasse 26.  » Tu nájdete náčrty príjazdu na všetky tri adresy a informácie o sídle ústredia.

   » Ďalšie medzinárodné pobočky spoločnosti Zumtobel nájdete pod kontaktmi.  • O spoločnosti Zumtobel

   Spoločnosť Zumtobel je súčasťou Zumtobel Group a je popredným medzinárodným výrobcom a dodávateľom komplexných riešení profesionálnych interiérových aj vonkajších systémov osvetlenia budov.

   Spoločnosť Zumtobel vyvíja už viac než 50 rokov inovatívne a individuálne riešenia osvetlenia spĺňajúce najvyššie ergonomické, ekonomické a ekologické požiadavky s vyššou estetickou pridanou hodnotou.

   Spoločnosť Zumtobel ako popredný tvorca inovácií ponúka obsiahle spektrum kvalitných svietidiel a systémov riadenia osvetlenia pre rôzne oblasti profesionálneho použitia:

   • Administratíva a komunikácia
   • Prezentácia a predaj
   • Vzdelávanie a veda
   • Hotely a wellness
   • Umenie a kultúra
   • Zdravotníctvo
   • Priemysel a technika
   • Fasády a architektúra

   Popredné medzinárodné postavenie
   Z medzinárodného hľadiska je spoločnosť Zumtobel pre zákazníkov zastúpená prostredníctvom vlastnej predajnej siete v 23 krajinách a formou obchodného zastúpenia v ďalších viac než 50 krajinách. Podnik s koreňmi vo Vorarlbersku kladie veľký dôraz na medzinárodné celosvetové kontakty so špecialistami a projektantmi v odbore osvetlenia.

   Emocionálne pôsobenie svetla.
   V komplexných riešeniach osvetlenia vytvára spoločnosť Zumtobel svetelné nálady, ktoré svojou mnohotvárnosťou oživujú súhru svetla a architektúry. Kombinovaným použitím svietidiel, riadenia osvetlenia a núdzového osvetlenia je budova riadená architektúrou a požiadavkami aplikácie. 

   Svetlo navodzuje pocit pohody.
   Kvôli dosiahnutiu najlepšej možnej kvality svetla skúma spoločnosť Zumtobel pozitívny vplyv svetla na zdravie a stále zlepšuje jeho využitie. Zvláštna pozornosť sa v aplikovanom výskume venuje energetickej účinnosti. Systémy riadenia osvetlenia v závislosti od denného svetla a svietidla so zvýšenou prevádzkovou účinnosťou poskytujú pri rovnakých charakteristikách svietidiel viac svetla a jasu než štandardné riešenia.  • Údaje a fakty k segmentu svietidiel (Zumtobel/Thorn)
   Segment svietidiel skupiny Zumtobel pokrýva so značkami Zumtobel a Thorn obchod s profesionálnymi svietidlami, manažment svetla a riešenia svetla pre interiér a exteriér. Nasledujúce čísla sa vzťahujú na segment svietidiel (Zumtobel/Thorn).

   Počet zamestnancov: Obchodný rok 2014/2015:  5 302

   Tržby: Obchodný rok 2014/2015: 989,9 mil. eur

   Učeň: Per 30.4.2015: 78

   Hlavné sídlo: Dornbirn, Rakúsko

   Obchodná činnosť v: Európe, Severnej/Južnej Amerike, Ázii, Austrálii/Tichomorí

 • Predajné adresy
  • Predajné adresy

   Dohovorte si osobnú konzultáciu so svojím regionálnym zástupcom spoločnosti Zumtobel. Je to možnosť, ako rýchlo získať odborné informácie o svetelnom riešení a produktoch. Radi Vám poradíme Vaše vlastné riešenie osvetlenia!

   » Predajné adresy • KVALITA Značka Zumtobel je už vyše 60 rokov za inováciu, jedinečnú kvalitu produktov a servisu, ako aj náročný dizajn. Vedomosti o svetle, ako aj hlboké porozumenie pre jeho pôsobenie na ľudí sú pritom odjakživa základom značky. S požiadavkou vyvinúť najlepšie svetlo pre človeka a životné prostredie poskytuje firma Zumtobel na mieru prispôsobené riešenia s merateľnou pridanou hodnotou.
  • Manažment kvality
   Produkty spoločnosti Zumtobel spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy a presviedčajú dlhou životnosťou. Na zabezpečenie kvality produktov a servisu a priebežné zlepšovanie bol pre všetky oblasti úloh od správy, cez výrobu až po transport implementovaný bezkompromisný manažment kvality. Pre úžitok zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a partnerov.

   Všetky výrobné miesta spoločnosti Zumtobel sú » certifikované podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008.

  • Výskum a vývoj
   Vďaka úzkej spolupráci s medzinárodnými expertmi a vedeckými inštitúciami má spoločnosť Zumtobel vedúce postavenie vo výskume svetla. Vedomosti o svetle a hlboké porozumenie pre jeho pôsobenie na ľudí sú odjakživa základom značky. Okrem toho sa kontinuálne lokalizujú a dekódujú globálne, ako aj lokálne trendy. S budovaním na najnovších výsledkom výskumu a v kombinácii s jedinečnými aplikačnými vedomosťami a rozsiahlym technologickým know-how spoločnosť Zumtobel uprednostňuje dôsledne inovácie produktov. Výsledkom je nová kvalita svetla: Riešenia svetla, ktoré sa inteligentne a individuálne prispôsobia a ktoré šetria zdroje vo všetkých hľadiskách.

  • 5 rokov záruky
   Vynikajúci dizajn a najvyššia kvalita – to sú charakteristické vlastnosti značky Zumtobel. Túto požiadavku potvrdzuje spoločnosť Zumtobel prostredníctvom záruky na výrobky predĺženej na 5 rokov. Zumtobel ako celosvetový líder v oblasti svietidiel ponúka päťročnú záruku na celú paletu výrobkov predávaných v EÚ a EFTA (Európske združenie voľného obchodu). Dobrovoľne predĺžená záruka poskytuje zákazníkovi jedinečne vysokú mieru istoty. Súčasťou dohody sú samotné predradené prístroje a prevádzkové zariadenia, výnimkou sú iba rýchlo opotrebovateľné diely ako konvenčné svietidlá alebo batérie núdzového osvetlenia, ako aj obchodný tovar. Pri LED svietidlách sú súčasťou záruky aj LED moduly. Záruka platí od okamihu expedície.

   » Více informací
 • TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ Zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi začína u spoločnosti Zumtobel vo vlastných podnikoch – svoju dokonalosť nachádza v energeticky efektívnom zákazníckom projekte.
  • Svetlo pre človeka a životné prostredie
   Riešenia svetla spoločnosti Zumtobel sa vyznačujú svojou komplexnosťou. V rozličných oblastiach použitia spoločnosť Zumtobel pristupuje individuálne na požiadavky zákazníka a potreby používateľa. Takto sa podarí najvyššia kvalita svetla s najvyššou energetickou efektívnosťou. Počínajúc pri plánovaní svetla orientovanom na použitie, cez použitie inovačných osvetľovacích prostriedkov a svietidiel, až po inteligentný manažment svetla poskytuje spoločnosť Zumtobel cenný príspevok k bilancii životného prostredia jednej budovy a aktívne podporuje verejných, ako aj súkromných investorov pri ekologickej certifikácii ich budov.

  • Vyhlásenia o ekologickom produkte EPD
   Spoločnosť Zumtobel robí vplyvy produktu na životné prostredie transparentnými. Ako prvý podnik odvetvia svetla spoločnosť Zumtobel zverejnila vyhlásenie o ekologickom produkte podľa medzinárodných noriem ISO 14025 a EN 15804. EPD (Environmental Product Declaration) vystavuje spoločnosť Zumtobel podľa procesu verifikovaného jedným z nezávislých auditorov. Už vystavené EPD je možné rýchlo nájsť v online katalógu produktov cez funkciu filtra, ďalšie sa vystavia na vyžiadanie.

   Vyhlásenie o ekologickom produkte EPD detailne uvádza, aké stopy zanecháva produkt v životnom prostredí počas celého životného cyklu: Ktoré suroviny sa spracujú? Koľko energie je potrebnej na výrobu, transport a likvidáciu, koľko sa získa recykláciou? Tieto informácie sú relevantné nielen pre ekologické certifikáty ako LEED alebo ÖGNI. Zákazníkom, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, poskytujú fundovanú pomôcku pre rozhodovanie.

 • Kooperácia Spoločnosť Zumtobel spolupracuje s podnikmi a poskytovateľmi služieb v oblasti projektovania osvetlenia a s poprednými online portálmi v odbore. Okrem základných znalostí na tému svetlo sú predstavené produkty a inovatívné riešenia osvetlenia spoločnosti Zumtobel. Predstavu si môžete získať aj sami na webových stránkach našich partnerov!
  • ArchiExpo
   ArchiExpo je významný online veľtrh pre architektúru a dizajn s viac ako 7 500 vystavovateľmi. Na tisíckach katalógových stránok a videí nájdete najaktuálnejšie novinky produktov a zostanete vždy a zostanete vždy v obraze. Na ArchiExpo nájdete všetko pre rýchle obstaranie vašich produktov.

   » www.archiexpo.com  • Architonic
   Architonic je nezávislá príručka vysokokvalitných produktov v oblasti architektúry, interiérov a dizajnu. Nájdete tu inovatívne materiály a vybrané konštrukcie pre vaše plány a projekty. » www.architonic.com

  • Baunetz
   BauNetz je jednotkou medzi online službami pre architektov a projektantov. Pravidelne ju využíva viac než 160 000 registrovaných používateľov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska a aj nemecky hovoriacich architektov zo všetkých svetadielov. » www.baunetz.de

  • LightingDirectory

   V LightingDirectory sa prezentuje celý rad podnikov podrobným profilom a zoznamom odborov pre priemysel osvetľovacích zariadení.

   » www.lightingdirectory.com  • Stylepark

   Stylpark je súčasne profeionálnym nástrojom i súhrnom nápadov - pre architektov a tvorcov interiéru a taktiež pre všetkých, ktorý sa zaujímajú o design. Jadrom týchto webových stránok je databáza produktov, ktorá umožňuje rýchle vykonanie obsiahlych rešerší – je tu možné nájsť i inovácie spoločnosti Zumtobel.

   » www.stylepark.com  • Voltimum

   Je jedno, či ide o elektroinštalatérov, projektantov, architektov, veľkoobchody s elektromateriálmi, učiteľov alebo učňov. Ak potrebujú informácie a poradenstvo, ponúka Voltimum svojim používateľom po celej Európe jedinečné množstvo podrobností a hĺbku informácií. Pre spoločnosť Zumtobel predstavuje spolupráca s týmto najväčším portálom v odbore elektroinštalácií v nemecky hovoriacich krajinách vynikajúcu možnosť, ako profesionálom ponúknuť viac online služieb.

   » www.voltimum.com  • world-architects

   world-architects.com je webový portál pre vysokokvalitnú architektúru a prvá adresa pre investorov a súkromných stavebníkov, ktorí chcú viac než len postaviť budovu. Renomované architektonické kancelárie a mladí architekti, ale aj ambiciózni architekti, inžinieri, fotografi a projektanti osvetlenia sa tu prezentujú vo forme osobných profilov.

   » www.world-architects.com • Zväzy a združenia Spoločnosť Zumtobel je členom rôznych profesijných zväzov, ktoré sa zaoberajú problematikou svetla a elektrotechniky, rovnako ako im blízkych aspektov.
  • CPD

   Centrum pasívneho domu (CPD) je neziskovým združením právnických aj fyzických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporiť a propagovať štandard pasívneho domu a s cieľom zaistiť kvalitu pasívnych domov.

   » www.pasivnidomy.cz  • SkGBC

   Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia s hlavným cieľom podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu tak, aby sa energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Jednoducho povedané, aby sa „zelené budovy“ stali štandardom na trhu tak, ako sú dnes úsporné žiarovky a alebo domáce spotrebiče v triede A.

   » www.skgbc.org  • CzGBC
   Česká rada pre šetrné budovy (CZGBC) je neziskovou organizáciou podnecujúcou trh, vzdelávanie a zmeny v legislatíve k vytvoreniu prostredia pre kvalitné stavby, ktoré sú súčasne ekonomicky ziskové aj šetrné k životnému prostrediu. Jedným z cieľov rady je vyvinúť a presadzovať systém certifikácie šetrných budov založený na zhode zainteresovaných odborníkov.

   www.czgbc.org

      • LightingEurope
   LightingEurope je spolkom skladajúcim sa z popredných európskych firiem a národných zväzov.

    

   » http://www.lightingeurope.org/ • Kariéra Základom nášho úspechu sú angažovaní a motivovaní pracovníci. Chceme na nich stavať aj v budúcnosti. Preto našich pracovníkov podporujeme. Výrazom našich podnikových hodnôt je vlastná iniciatíva a zaujatie pre všetko, čo robíme. Naše konanie charakterizuje „Nadšenie pre svetlo“.
  • Kariérny portál
   Ako dcérska spoločnosť skupiny vám spoločnosť Zumtobel ponúka podnecujúce úlohy a zapojenie do medzinárodne činného koncernu. Chcete v budúcnosti aktívne spolupracovať so spoločnosťou Zumtobel? Tešíme sa na Vašu návštevu! Pracovné ponuky spoločnosti Zumtobel nájdete na kariérnom portáli skupiny Zumtobel.

   » Na kariérny portál skupiny Zumtobel Group • Tlačové informácie V oblasti tlače nájdete svojho mediálneho partnera, aktuálne tlačové výstupy k našim riešeniam osvetlenia a produktom, tlačový archiv vrátane snímkov a loga.
 • Zumtobel Group Spoločnosť Zumtobel je súčasťou skupiny Zumtobel Gruppe.
  • Svetlom spoluutvárame životné prostredie

   Skupina Zumtobel patrí k malej skupine globálnych hráčom na poli osvetľovacieho priemyslu. Táto podnikateľská skupina prezentuje rozsiahlu ponuku profesionálneho vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia cez systémy riadenia svetla a komponenty svetiel až po inovatívne technológie LED a OLED.

   » Ďalšie informácie o skupine Zumtobel Group získate na podnikových stránkach

Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: info.sk@zumtobelgroup.com
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: info@zumtobel.at

ZEM
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch