• O SPOLOČNOSTI ZUMTOBEL Tu nájdete všetky informácie týkajúce sa spoločnosti Zumtobel, popredného medzinárodného výrobcu a dodávateľa komplexných riešení osvetlenia: od mapky „kde nás nájdete“, cez dôležité údaje spoločnosti, až po naše podnikateľské ciele.
  • Ústredie
   Zumtobel Lighting GmbH
   Schweizer Strasse 30
   A-6851 Dornbirn
   Austria
   Phone + 43 (5572) 390-0
   E-Mail [email protected]

   » Nákres príjazdu (pdf, 100 KB)
   » Google Mapy

   Spoločnosť Zumtobel vznikla v Dornbirne v Rakúsku. Len tu má tri pobočky. Okrem ústredia na Schweizer Strasse 30 má v Dornbirne ďalšie prevádzky na Höchsterstrasse 8 a Schmelzhütterstrasse 26.  » Tu nájdete náčrty príjazdu na všetky tri adresy a informácie o sídle ústredia.

   » Ďalšie medzinárodné pobočky spoločnosti Zumtobel nájdete pod kontaktmi.  • O spoločnosti Zumtobel
    

    

   Spoločnosť Zumtobel je súčasťou Zumtobel Group a je popredným medzinárodným výrobcom a dodávateľom komplexných riešení profesionálnych interiérových aj vonkajších systémov osvetlenia budov.

   Spoločnosť Zumtobel už 70 rokov vyvíja inovatívne a individuálne riešenia pre osvetlenie, ktoré spĺňajú najvyššie ergonomické, ekonomické a ekologické nároky a taktiež tvoria pridanú estetickú hodnotu.

   Spoločnosť Zumtobel ako popredný tvorca inovácií ponúka obsiahle spektrum kvalitných svietidiel a systémov riadenia osvetlenia pre rôzne oblasti profesionálneho použitia:

   • Administratíva a komunikácia
   • Prezentácia a predaj
   • Vzdelávanie a veda
   • Hotely a wellness
   • Umenie a kultúra
   • Zdravotníctvo
   • Priemysel a technika
   • Fasády a architektúra

   Popredné medzinárodné postavenie
   Z medzinárodného hľadiska je spoločnosť Zumtobel pre zákazníkov zastúpená prostredníctvom vlastnej predajnej siete v 23 krajinách a formou obchodného zastúpenia v ďalších viac než 50 krajinách. Podnik s koreňmi vo Vorarlbersku kladie veľký dôraz na medzinárodné celosvetové kontakty so špecialistami a projektantmi v odbore osvetlenia.

   Emocionálne pôsobenie svetla.
   V komplexných riešeniach osvetlenia vytvára spoločnosť Zumtobel svetelné nálady, ktoré svojou mnohotvárnosťou oživujú súhru svetla a architektúry. Kombinovaným použitím svietidiel, riadenia osvetlenia a núdzového osvetlenia je budova riadená architektúrou a požiadavkami aplikácie. 

   Svetlo navodzuje pocit pohody.
   Kvôli dosiahnutiu najlepšej možnej kvality svetla skúma spoločnosť Zumtobel pozitívny vplyv svetla na zdravie a stále zlepšuje jeho využitie. Zvláštna pozornosť sa v aplikovanom výskume venuje energetickej účinnosti. Systémy riadenia osvetlenia v závislosti od denného svetla a svietidla so zvýšenou prevádzkovou účinnosťou poskytujú pri rovnakých charakteristikách svietidiel viac svetla a jasu než štandardné riešenia. • Predajné adresy
  • Predajné adresy

   Dohovorte si osobnú konzultáciu so svojím regionálnym zástupcom spoločnosti Zumtobel. Je to možnosť, ako rýchlo získať odborné informácie o svetelnom riešení a produktoch. Radi Vám poradíme Vaše vlastné riešenie osvetlenia!

   » Predajné adresy • KVALITA Značka Zumtobel je už vyše 60 rokov za inováciu, jedinečnú kvalitu produktov a servisu, ako aj náročný dizajn. Vedomosti o svetle, ako aj hlboké porozumenie pre jeho pôsobenie na ľudí sú pritom odjakživa základom značky. S požiadavkou vyvinúť najlepšie svetlo pre človeka a životné prostredie poskytuje firma Zumtobel na mieru prispôsobené riešenia s merateľnou pridanou hodnotou.
  • Manažment kvality
   Produkty spoločnosti Zumtobel spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy a presviedčajú dlhou životnosťou. Na zabezpečenie kvality produktov a servisu a priebežné zlepšovanie bol pre všetky oblasti úloh od správy, cez výrobu až po transport implementovaný bezkompromisný manažment kvality. Pre úžitok zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a partnerov.

   Všetky výrobné miesta spoločnosti Zumtobel sú » certifikované podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

  • Výskum a vývoj
   Vďaka úzkej spolupráci s medzinárodnými expertmi a vedeckými inštitúciami má spoločnosť Zumtobel vedúce postavenie vo výskume svetla. Vedomosti o svetle a hlboké porozumenie pre jeho pôsobenie na ľudí sú odjakživa základom značky. Okrem toho sa kontinuálne lokalizujú a dekódujú globálne, ako aj lokálne trendy. S budovaním na najnovších výsledkom výskumu a v kombinácii s jedinečnými aplikačnými vedomosťami a rozsiahlym technologickým know-how spoločnosť Zumtobel uprednostňuje dôsledne inovácie produktov. Výsledkom je nová kvalita svetla: Riešenia svetla, ktoré sa inteligentne a individuálne prispôsobia a ktoré šetria zdroje vo všetkých hľadiskách.

  • 5 rokov záruky
   Neprehliadnuteľný dizajn a najvyššia kvalita – to je to, čo odlišuje výrobky spoločnosti Zumtobel od konkurencie. A ponukou 5-ročnej záruky ich Zumtobel odlišuje ešte viac. Spoločnosť Zumtobel ponúka ako popredný svetový výrobca riešení osvetlenia 5-ročnú záruku na svoj celý sortiment osvetlenia vrátane predradníkov a zariadení umožňujúcich prevádzku osvetlenia. Vďaka tomuto voliteľnému predĺženiu záruky majú zákazníci možnosť získať výnimočne vysokú mieru istoty. 5-ročná záruka sa nevzťahuje iba na niektoré súčasti – podrobnosti nájdete v dokumente „Záručné podmienky“. Záručná doba začína plynúť dňom doručenia výrobkov. Vďaka tejto dôležitej iniciatívne budú mať zákazníci istotu, že kúpou riešení osvetlenia od spoločnosti Zumtobel robia investíciu do budúcnosti.

   » Více informací
 • TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ Zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi začína u spoločnosti Zumtobel vo vlastných podnikoch – svoju dokonalosť nachádza v energeticky efektívnom zákazníckom projekte.
  • Svetlo pre človeka a životné prostredie
   Riešenia svetla spoločnosti Zumtobel sa vyznačujú svojou komplexnosťou. V rozličných oblastiach použitia spoločnosť Zumtobel pristupuje individuálne na požiadavky zákazníka a potreby používateľa. Takto sa podarí najvyššia kvalita svetla s najvyššou energetickou efektívnosťou. Počínajúc pri plánovaní svetla orientovanom na použitie, cez použitie inovačných osvetľovacích prostriedkov a svietidiel, až po inteligentný manažment svetla poskytuje spoločnosť Zumtobel cenný príspevok k bilancii životného prostredia jednej budovy a aktívne podporuje verejných, ako aj súkromných investorov pri ekologickej certifikácii ich budov.

  • Vyhlásenia o ekologickom produkte EPD
   Spoločnosť Zumtobel robí vplyvy produktu na životné prostredie transparentnými. Ako prvý podnik odvetvia svetla spoločnosť Zumtobel zverejnila vyhlásenie o ekologickom produkte podľa medzinárodných noriem ISO 14025 a EN 15804. EPD (Environmental Product Declaration) vystavuje spoločnosť Zumtobel podľa procesu verifikovaného jedným z nezávislých auditorov. Už vystavené EPD je možné rýchlo nájsť v online katalógu produktov cez funkciu filtra, ďalšie sa vystavia na vyžiadanie.

   Vyhlásenie o ekologickom produkte EPD detailne uvádza, aké stopy zanecháva produkt v životnom prostredí počas celého životného cyklu: Ktoré suroviny sa spracujú? Koľko energie je potrebnej na výrobu, transport a likvidáciu, koľko sa získa recykláciou? Tieto informácie sú relevantné nielen pre ekologické certifikáty ako LEED alebo ÖGNI. Zákazníkom, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, poskytujú fundovanú pomôcku pre rozhodovanie.

  • eco+
   Z dobrého to najlepšie: Produkty spoločnosti Zumtobel, zvlášť priaznivé pre človeka a životné prostredie, sú označené pečaťou eco+. Do celkového hodnotenia plynú údaje všetkých systémových komponentov – od energetickej efektívnosti cez relevantnosť pre životné prostredie až po kvalitu používania.
   Produkty eco+ majú pri spotrebe energie o 20 percent nižšie hodnoty ako všetky národné a medzinárodné smernice. Vyznamenané svietidlá je možné nájsť rýchlo cez špeciálnu funkciu filtra v online katalógu produktov.

   Vaša kontaktná osoba: Dipl.-Ing. Peter Dehoff, Strategic Lighting Application. Zumtobel Lighting

 • Kooperácia Spoločnosť Zumtobel spolupracuje s podnikmi a poskytovateľmi služieb v oblasti projektovania osvetlenia a s poprednými online portálmi v odbore. Okrem základných znalostí na tému svetlo sú predstavené produkty a inovatívné riešenia osvetlenia spoločnosti Zumtobel. Predstavu si môžete získať aj sami na webových stránkach našich partnerov!
  • ArchiExpo
   ArchiExpo je významný online veľtrh pre architektúru a dizajn s viac ako 7 500 vystavovateľmi. Na tisíckach katalógových stránok a videí nájdete najaktuálnejšie novinky produktov a zostanete vždy a zostanete vždy v obraze. Na ArchiExpo nájdete všetko pre rýchle obstaranie vašich produktov.

   » www.archiexpo.com  • Architonic
   Architonic je nezávislá príručka vysokokvalitných produktov v oblasti architektúry, interiérov a dizajnu. Nájdete tu inovatívne materiály a vybrané konštrukcie pre vaše plány a projekty. » www.architonic.com

  • Baunetz
   BauNetz je jednotkou medzi online službami pre architektov a projektantov. Pravidelne ju využíva viac než 160 000 registrovaných používateľov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska a aj nemecky hovoriacich architektov zo všetkých svetadielov. » www.baunetz.de

  • LightingDirectory

   V LightingDirectory sa prezentuje celý rad podnikov podrobným profilom a zoznamom odborov pre priemysel osvetľovacích zariadení.

   » www.lightingdirectory.com  • Stylepark

   Stylpark je súčasne profeionálnym nástrojom i súhrnom nápadov - pre architektov a tvorcov interiéru a taktiež pre všetkých, ktorý sa zaujímajú o design. Jadrom týchto webových stránok je databáza produktov, ktorá umožňuje rýchle vykonanie obsiahlych rešerší – je tu možné nájsť i inovácie spoločnosti Zumtobel.

   » www.stylepark.com  • Voltimum

   Je jedno, či ide o elektroinštalatérov, projektantov, architektov, veľkoobchody s elektromateriálmi, učiteľov alebo učňov. Ak potrebujú informácie a poradenstvo, ponúka Voltimum svojim používateľom po celej Európe jedinečné množstvo podrobností a hĺbku informácií. Pre spoločnosť Zumtobel predstavuje spolupráca s týmto najväčším portálom v odbore elektroinštalácií v nemecky hovoriacich krajinách vynikajúcu možnosť, ako profesionálom ponúknuť viac online služieb.

   » www.voltimum.com  • world-architects

   world-architects.com je webový portál pre vysokokvalitnú architektúru a prvá adresa pre investorov a súkromných stavebníkov, ktorí chcú viac než len postaviť budovu. Renomované architektonické kancelárie a mladí architekti, ale aj ambiciózni architekti, inžinieri, fotografi a projektanti osvetlenia sa tu prezentujú vo forme osobných profilov.

   » www.world-architects.com • Zväzy a združenia Spoločnosť Zumtobel je členom rôznych profesijných zväzov, ktoré sa zaoberajú problematikou svetla a elektrotechniky, rovnako ako im blízkych aspektov.
  • CPD

   Centrum pasívneho domu (CPD) je neziskovým združením právnických aj fyzických osôb, ktoré vzniklo s cieľom podporiť a propagovať štandard pasívneho domu a s cieľom zaistiť kvalitu pasívnych domov.

   » www.pasivnidomy.cz  • SkGBC

   Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) je nezisková organizácia s hlavným cieľom podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu tak, aby sa energeticky úsporné budovy a ekologická výstavba na Slovensku stali bežnou vecou. Jednoducho povedané, aby sa „zelené budovy“ stali štandardom na trhu tak, ako sú dnes úsporné žiarovky a alebo domáce spotrebiče v triede A.

   » www.skgbc.org  • CzGBC
   Česká rada pre šetrné budovy (CZGBC) je neziskovou organizáciou podnecujúcou trh, vzdelávanie a zmeny v legislatíve k vytvoreniu prostredia pre kvalitné stavby, ktoré sú súčasne ekonomicky ziskové aj šetrné k životnému prostrediu. Jedným z cieľov rady je vyvinúť a presadzovať systém certifikácie šetrných budov založený na zhode zainteresovaných odborníkov.

   www.czgbc.org

     • Kariéra Základom nášho úspechu sú angažovaní a motivovaní pracovníci. Chceme na nich stavať aj v budúcnosti. Preto našich pracovníkov podporujeme. Výrazom našich podnikových hodnôt je vlastná iniciatíva a zaujatie pre všetko, čo robíme. Naše konanie charakterizuje „Nadšenie pre svetlo“.
 • Tlačové informácie V oblasti tlače nájdete svojho mediálneho partnera, aktuálne tlačové výstupy k našim riešeniam osvetlenia a produktom, tlačový archiv vrátane snímkov a loga.
 • Zumtobel Group Spoločnosť Zumtobel je súčasťou skupiny Zumtobel Gruppe.
  • Svetlom spoluutvárame životné prostredie

   Skupina Zumtobel patrí k malej skupine globálnych hráčom na poli osvetľovacieho priemyslu. Táto podnikateľská skupina prezentuje rozsiahlu ponuku profesionálneho vnútorného aj vonkajšieho osvetlenia cez systémy riadenia svetla a komponenty svetiel až po inovatívne technológie LED a OLED.

   » Ďalšie informácie o skupine Zumtobel Group získate na podnikových stránkach

Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: [email protected]
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: [email protected]

ZEM
SOCIAL MEDIA