Vier dimensies van Active Light voor Outdoor en Architectuur

In stedelijke ruimtes zien we ’s nachts diverse fasen met verschillende bewegings- en gedragspatronen. Dynamische lichtstemmingen passen zich aan de mens en zijn omgeving aan. Dit wordt mogelijk met een fl exibele lichtoplossing die met meerdere niveaus werkt. Active Light biedt de middelen om publieke ruimtes meer karakter te geven en zo hun aantrekkingskracht te versterken. De negatieve impact op het nachtelijke ecosysteem blijft minimaal omdat een intelligente lichtoplossing de visuele, biologische en emotionele factoren perfect op elkaar afstemt.
Lichtintensiteit
Het aanpassen van de lichthoeveelheid aan activiteit en gebruik doet het energieverbruik dalen. De gerichte verdeling van de luminantie tussen het focuspunt en de achtergrond optimaliseert bovendien het visueel comfort.

Lichtrichting
Licht is ’s nachts nutteloos en schadelijk voor het ecosysteem als het niet exact gestuurd wordt. Een zorgvuldige mix van horizontale en verticale verlichting voorkomt lichtvervuiling, verzekert de driedimensionale waarneming en zorgt zo voor een goed gevoel, veiligheid en oriëntatie.

Lichtkleur
Vooral ’s nachts en in de buitenruimte speelt licht vanuit psychologisch oogpunt een heel belangrijke rol voor de waarneming en de daarmee samenhangende emoties. De lichtkleur bepaalt mee hoe de stedelijke ruimte ervaren wordt.

Tijd
Moderne steden bruisen de klok rond. Ook ’s nachts worden de maatschappelijke en economische factoren almaar belangrijker. Licht is dan ook absoluut nodig om de vele activiteiten te ondersteunen.

LAND
SOCIAL MEDIA

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal<
Meer over de programma's