Urval 
fam my fam

Välj din vy

Du har nu möjlighet att via alternativfältet fam titta på katalogsortimentet i fam eller att via alternativfältet myfam växla till konfigurationsläget i fam. Via de båda alternativknapparna kan du alltid byta till den andra vyn.


  • myfam

    Här kommer du till produktkonfiguratorn på sortimentnivå. Denna funktion gör det möjligt att välja till eller bort alternativ efter egna önskemål i fam. På så sätt kommer du ett steg närmare rätt armatur för dina behov.

    myfam
  • fam

    Här kommer du till vårt katalogsortiment i fam. Alla fam typer som går att beställa i onlinekatalogen är listade där med tillhörande datablad och extrainformation.

    fam

Fyra dimensioner av Active Light för konst och kultur

Flexibla ljussystem står i nära förbindelse med konsten. De infogas i arkitekturen och främjar upplevelsen av konstverket genom att alltid skapa rätt ljus. På muséer fokuserar Active Light på en optimal synkomfort och på att skydda känsliga material. Båda aspekter är av samma betydelse. På så sätt skapas unika sinnesupplevelser, som stärker upplevelsen av konst och arkitektur. Precisa och dynamiska belysningslösningar bidrar till att klara av dessa utmaningar.
Ljusets intensitet
För att konstverk ska kunna presenteras på bästa möjliga sätt krävs en viss ljusmängd. Bland konventionella belysningssystem var ljusstyrkor på 50 till 200 lux standard Tack vare den nya LED-tekniken, nästan helt utan skadlig UV-, IR- och värmestrålning, kan även känsliga föremål, t.ex. arbeten på papper, belysas optimalt.

Ljusets riktning
Ljusriktningen skapar rumsdjup, plasticitet och närvaro. Den precisa riktningen och avbländningen är väsentliga element i en museibelysning av hög kvalitet.

Ljusets färg
Ljusfärger anpassade till konstverkets material och skapandehistorik ger en garanterat intensiv konstupplevelse. Teknik som tunableWhite erbjuder dynamiska belysningslösningar för ett brett tillämpningsområde.

Tid
Med intelligent styrning av ljuset kan styrka, intensitet och färgtemperatur anpassas och styras efter dagsljuset och det artificiella ljuset under dagen

LAND
SOCIAL MEDIA