tunableWhite

tunableWhite – The Light of Pure White

Creating Impressions

Det finns inget så levande som vitt, naturligt ljus. tunableWhite följer dess dynamik och anammar dess emotionella kvalitet. Omväxlande ljusstyrkor och ljusfärger skapar olika stämningar för att tillfredsställa kraven i olika rum och för att vägleda människor genom olika aktiviteter. tunableWhite väcker ljuset till liv och är en av de teknologiska byggstenarna i Zumtobels helhetskoncept Active Light Active Light  

» Läs mer om tunableWhite som teknisk byggsten i Active Light

tunableWhite-teknik för perfekt vitljuskvalitet

Den nya tekniken tunableWhite utmärker sig genom högsta möjliga vitljuskvalitet. Genom kalibrering av driftdon och LED-modul säkerställer man en hög färgkonsekvens i området 2700 K till 6500 K. En utmärkt färgåtergivning och homogenitet mellan armaturlampor och armaturlampserier skapar en perfekt iscensättning av arkitektur och föremål.

» Läs mer om tekniken tunableWhite
  colourSWITCH
 
tunableWhite für Büro und Kommunikation  

Främjar inspiration, koncentration och kreativitet

Ljusfärger och -intensitet som ändras skapar tillsammans med möbleringen och ytorna omväxlande rumszoner. Genom olika scenarier, som en ljus, blåaktig öppen, eller en röd, mer privat ljuskomposition bjuds människor på kontor och skolor in att kommunicera, arbeta koncentrerat, låta sig inspireras och fylla på med energi.

» Läs mer om tunableWhite för kontor och utbildning

Skapa köpupplevelser och öka omsättningen

Den idealiska iscensättningen av rum och varor kräver en noga uttänkt anpassning av ljusstyrkor och ljusfärger efter rum, tidpunkt och limbisk typ. Då uppfyller man människors förväntningar på butiksmiljön. Genom ljus skapar man en hierarki av förnimmelser – och kan på så sätt länka blickfång på ett målinriktat sätt. Kvalitetsassociationerna mellan vara och butiksmiljö ökar med en förbättrad optisk presentation av varorna. Detta samspel påverkar köpbeslutet.

» Läs mer om Limbic Lighting och våra forskningsresultat
  Gerry Weber
 
tunableWhite für Kunst und Kultur  

För samman människor och konst

Den specialutvecklade tunableWhite-tekniken för muséer (PiLED) låter ljus och konst smälta samman, med bästa möjliga färgåtergivning och fulländad vitljuskvalitet (Ra > 90). För att göra upplevelsen av konsten perfekt skapas exakt rätt ljus med hjälp av olika ljusfärger och -intensitet. Autentiska ljusupplevelser genereras, som återkallar de ljusförhållanden konstnären hade när denne skapade sitt verk (t.ex. levande ljus eller dagsljus). Ljusfärger anpassade till konstverkets material och skapandehistorik ger en garanterat intensiv konstupplevelse. Ljusfärg och -intensitet anpassas efter antalet besökare, och säkerställer på så sätt att känsliga material skyddas.

» Läs mer om tunableWhite-teknik för konst

Underlätta produktionsprocesser och minska felen

En anpassning av ljusfärg och -intensitet hjälper medarbetare inom tillverkningsindustrin på ett visuellt, emotionellt och biologiskt plan. Detta visuella hjälpmedel är avgörande för att skapa en varaktig kvalitet och motivation hos medarbetarna. På ett psykologiskt plan är en högkvalitativ arbetsmiljö med unik dynamisk ljuskvalitet ett tydligt budskap för en arbetskultur med mervärde. tunableWhite-lösningar fungerar i samklang med den mänskliga biologin genom att i rätt tid anpassa ljuset för aktivering eller återhämtning och synkronisering. Denna aspekt är framför allt helt avgörande på arbetsplatser med skift.

» Klicka här för att läsa mer om fördelarna med tunableWhite inom industrin

  tunableWhite für Industrie und Technik
 
Mehrwert in der Pflege durch vertraute Wohnlichkeit schaffen  

Skapa mervärde inom vården med hjälp av beprövad hemtrevnad

Med rätt belysning skapar man positiva emotionella effekter och samtidigt användarvänlighet för dementa och människor med fysiska och psykiska nedsättningar. Genom att ändra ljusfärger och -intensitet kan ett rum vissa dagar förvandlas till en festsal med en rödaktig stämning som från levande ljus. Om andelen blått och intensiteten istället ökas, närmar sig rummet istället en plats med fullt dagsljus. Det piggar upp.

» Klicka här för att läsa mer om fördelarna med tunableWhite-tekniken inom vården

Planering av tunableWhite i ett Human Centric Lighting-projekt

Den helhetliga metoden i Human Centric Lighting sätter människan i fokus. Under planeringen tar den nämligen hänsyn till vilka visuella, emotionella och biologiska effekter belysningen har. tunableWhite-tekniken erbjuder många möjligheter för komposition av olika statiska och dynamiska ljusscener, som tar i beaktande människors visuella, emotionella och biologiska behov.

» Best Practice för planering
 

HCLKälla: Guide till Human Centric Lighting (HCL)

 
Lichtmanagement tunableWhite  

Styrning för tunableWhite i rum med mervärde

Att få personligt inflytande över sin omgivning är en starkt bidragande orsak till acceptans på arbetsplatsen. Detta är väl belagt i forskning på kontorsmiljö. Det visar sig i den tilltagande kritiken mot öppna kontorslösningar, som kopplas samman med en mängd störande faktorer. Med en tunableWhite-lösning som en del av belysningen beaktar man varje människas individuella behov. Det anpassade styrsystemet gör att man omsätta sina förväntningar på olika ljusfärger och -intensitet helt perfekt. Denna flexibla frihet att gestalta sinnesstämningar i arbetsmiljön utgör en sann milstolpe när det kommer till att värdera sina medarbetare.

» Klicka här för att läsa mer om styrning av tunableWhite-lösningar

Pålitlig service, från planering till underhåll

Kundspecifika serviceerbjudanden från projektplanering till utbildning underlättar det långsiktiga användandet och anpassningen av tunableWhite-tekniken – framför allt vid integration i HCL-anläggningar. Guiden HCL med samlat expertkunnande från belysningsbranschen på Licht.de hjälper dig med Lighing-System-Design-processen, från projektering till drift och underhåll. Användare behöver dessutom pålitlig rådgivning och en mängd olika servicetjänster.

Lösningen: Zumtobel Group Services (ZGS) har en omfattande serviceportfölj för hela belysningssektorn.

» Läs mer om våra servicetjänster
  Quelle: Licht.de
Källa: Licht.de
 
VAERO  

Belysningsfamiljer med tunableWhite

» Läs mer om vår omfattande tunableWhite-produktportfölj

LAND
SOCIAL MEDIA

LLP

Lichtlösungspartner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...
Mehr zum LLP Program

LCP

Lighting Competence Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...
Mehr zum LCP Program

LDP

Lighting Design Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, ...
Mehr zum LDP Program
Mehr über das Zumtobel Partnerportal