ecoCALC

balancing lighting quality, efficiency and costs
Nový výpočetní program ecoCALC nabízí jedinečnou možnost zjištění (stanovení) všech případných vzniklých nákladů řešení světla po celou dobu jeho platnosti. Přitom nejsou propočítávány pouze investiční náklady. Program ecoCALC zohledňuje také peněžní aspekty pro osvětlení šetrné ke zdrojům. K tomu se počítají mimo jiné: emise CO2, spotřeba energií, náklady na údržbu nebo likvidaci.
Program ecoCALC je zdarma a jako modul je k dispozici v interaktivním softwarovém programu VIVALDI. Díky tomu Zumtobel dosáhne jedinečného spojení mezi kvantitativním hodnocením kvality světla a komplexním výpočtem nákladů. Pro nalezení optimální rovnováhy bazírující na kvalitě světla, energetické účinnosti a hospodárnosti a nákladech!


Co všechno ecoCALC umí?
  • Zohlednění nepřetržité úrovně osvětlení jakož i všech vznikajících nákladů u řešení světla po celou dobu jeho trvání v platnosti
  • Dynamické srovnání několika dalších řešení světla
  • Žebříček umístění řešení při zohlednění flexibilních hodnotících kritérií
  • Rychlý vstup přes zjednodušený modus Wizard, který obsahuje již předdefinovaná nastavení. Je možné manuální zjednodušení analýzy přes komplexnější mód exportu
  • Specifické zohlednění aplikačních situací (dynamický provoz, variabilní tarify energií, odpojení sítě, charakteristika regulace intenzity světla, ušetření při denním světle, maintenance control (kontrola údržby))
  • Jednoduché zadávání dat přes nápovědu specifickou pro danou zemi pomocí implicitního (předvoleného) zadávání hodnot
  • Automatické stanovení udržované intenzity osvětlení po celou dobu životnosti zařízení (základ v CIE 97 + specifika od výrobce)

» Download ecoCALC 5.1.0 (.exe/92,5 MB)Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: [email protected]
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: [email protected]

ZEM
SOCIAL MEDIA