ecoCALC

balancing lighting quality, efficiency and costs
Nový výpočetní program ecoCALC nabízí jedinečnou možnost zjištění (stanovení) všech případných vzniklých nákladů řešení světla po celou dobu jeho platnosti. Přitom nejsou propočítávány pouze investiční náklady. Program ecoCALC zohledňuje také peněžní aspekty pro osvětlení šetrné ke zdrojům. K tomu se počítají mimo jiné: emise CO2, spotřeba energií, náklady na údržbu nebo likvidaci.
Program ecoCALC je zdarma a jako modul je k dispozici v interaktivním softwarovém programu VIVALDI. Díky tomu Zumtobel dosáhne jedinečného spojení mezi kvantitativním hodnocením kvality světla a komplexním výpočtem nákladů. Pro nalezení optimální rovnováhy bazírující na kvalitě světla, energetické účinnosti a hospodárnosti a nákladech!


Co všechno ecoCALC umí?
  • Zohlednění nepřetržité úrovně osvětlení jakož i všech vznikajících nákladů u řešení světla po celou dobu jeho trvání v platnosti
  • Dynamické srovnání několika dalších řešení světla
  • Žebříček umístění řešení při zohlednění flexibilních hodnotících kritérií
  • Rychlý vstup přes zjednodušený modus Wizard, který obsahuje již předdefinovaná nastavení. Je možné manuální zjednodušení analýzy přes komplexnější mód exportu
  • Specifické zohlednění aplikačních situací (dynamický provoz, variabilní tarify energií, odpojení sítě, charakteristika regulace intenzity světla, ušetření při denním světle, maintenance control (kontrola údržby))
  • Jednoduché zadávání dat přes nápovědu specifickou pro danou zemi pomocí implicitního (předvoleného) zadávání hodnot
  • Automatické stanovení udržované intenzity osvětlení po celou dobu životnosti zařízení (základ v CIE 97 + specifika od výrobce)

» Download ecoCALC 5.1.0 (.exe/92,5 MB)Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: info.sk@zumtobelgroup.com
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: info@zumtobel.at

ZEM
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch