Pogoji uporabe

Natančno preberite pogoje uporabe. Če teh pravil ne morete sprejeti, vas moramo žal zaprositi, da zaradi pravnih razlogov zapustite naše spletne strani. Enako velja tudi, če ste podvrženi zakonu (na primer zaradi državne pripadnosti, stalnega ali začasnega bivališča), ki prepoveduje uporabo ali obisk teh spletnih strani ali njihovih posameznih delov.

 

Intelektualna lastnina

Razen izrecno omenjenih sklicevanj so vsi podatki, vsa dela, izumi, oblikovanja, koncepti, ideje in drugi posebni elementi na teh spletnih straneh (v nadaljevanju imenovani "Intelektualna lastnina") izključna last podjetja Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (v nadaljevanju "Zumtobel") ali družbe znotraj skupine Zumtobel oz. tretje pravne osebe ali družbe z licenco podjetja Zumtobel oz. skupine Zumtobel. Uporaba intelektualne lastnine - tudi za osebno rabo - je prepovedana. Izjema je osebno, nekomercialno raziskovanje spletnih strani s standardnim komercialnim, nespremenjenim spletnim brskalnikom ter izpis posameznih strani na papir za čisto zasebno rabo. Podjetje Zumtobel in/ali pooblaščena tretja oseba in/ali oškodovana tretja oseba so v primeru prestopkov poleg uveljavljanja odškodnine upravičeni tudi do sodne uveljavitve in vzpostavitve zakonitega stanja.

 

Brez ponudb

Te spletne strani ne predstavljajo ponudbe v smislu pogodbenega razmerja kakršnekoli vrste. Prek interneta ponujamo pravne posle izključno samo za registrirane stranke, ki so prijavljene prek osebnega gesla.

 

Brez nasvetov

Novice, navodila, mnenja, cene, podatki ali druge informacije na teh spletnih straneh je vedno potrebno upoštevati kot splošne in neobvezujoče. Vedno se lahko spremenijo ali odstranijo brez predhodnega opozorila. Informacije, ki jih lahko prikličete s teh spletnih strani, ne predstavljajo garancije za izdelek in/ali zagotovilo za njegove lastnosti oz. razpoložljivost.

 

Brez jamstva za vsebino

Vsa vsebina spletnih strani, npr. informacije, tehnična navodila, cene, barve itd., je podana brez jamstva. Vsebino je potrebno vedno obravnavati kot nezavarovano ter delno podano z informacijami tretjih oseb, ki vsebino prav tako podajajo brez jamstva.

 

Brez zaupnosti

Komunikacija prek spletnih strani, ki so prosto dostopne (na primer s pomočjo spletnega obrazca), poteka nekodirano prek interneta in jo lahko tretje osebe preberejo s preprostimi tehničnimi pripomočki. To se nanaša tako na pošiljatelja kot tudi prejemnika. Enako velja za dostavo sporočil podjetju Zumtobel prek elektronske pošte. Zato absolutno odsvetujemo pošiljanje zaupnih informacij podjetju Zumtobel ali tretji osebi prek spletnih strani ali elektronske pošte.

 

Brez jamstva za dostop
Dostopnost spletnih strani ali določenih delov strani ni nikdar zagotovljena. Podjetje Zumtobel si vseskozi pridržuje pravico do omejitve dostopa do spletnih strani za določen ali nedoločen čas in/ali do spremembe ali odstranitve vsebine.

 

Omejitev odgovornosti
Podjetje Zumtobel ni odgovorno za morebitno škodo, ki nastane kot posledica uporabe spletnih strani podjetja, oz. povezav s ponudbami na spletnih straneh tretjih oseb.

 

Veljavna zakonodaja

V kolikor med vami in podjetjem Zumtobel pride do pogodbene povezave, je le-ta podvržena izključno avstrijski zakonodaji z izključitvijo navzkrižno navedenih predpisov.Kontakti

Predstavništvo Slovenija
Zumtobel Licht d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI -1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:     +386 (1) 5609 820 
Telefaks:   +386 (1) 5609 866
E-Mail: [email protected]
Glavni sedež družbe:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

 

LAND
SOCIAL MEDIA