RETTIGHETER

Les nøye det som står om rettigheter. Hvis du ikke kan følge disse reglene, må vi be om at du forlater nettstedet vårt. Det samme gjelder hvis du er under jurisdiksjonen (f.eks. som følge av nasjonalitet, hvor du bor eller oppholder deg) til en lov som forbyr bruk av eller besøk på dette nettstedet eller deler av dette.

Eiendomsrett til innhold
Alle data, opplysninger, oppfinnelser, design, konsept, idéer og annet innhold på dette nettstedet (nedenfor kalt "Eiendomsrett til innhold") tilhører, hvis ikke annet er uttrykkelig opplyst, utelukkende av Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (nedenfor kalt "Zumtobel") eller et av selskapene i Zumtobel-konsernet, eller av en tredjepart som har lisensiert denne retten til Zumtobel eller Zumtobel-konsernet. Det er forbudt å utnytte innholdet, selv til private formål. Unntaket er den som privat og ikke yrkesmessig ser på nettstedets sider med en standardleser som ikke er modifisert. Ved privat bruk er det tillatt å gjøre utskrift på papir. Zumtobel og/eller dennes tredjepart og/eller tredjepart som er påført skade som følge av brudd på disse reglene, er berettiget til skadeserstatning samt å få domsslutning på at disse reglene skal følges.

Intet tilbud
Sidene på dette nettstedet utgjør intet tilbud eller avtale av noe slag. Vi tilbyr bindende avtaler via Internett kun til registrerte kunder som har egen innlogging.

Ingen rådgivning
Nyheter, informasjon, ytringer, kurser, data eller andre opplysninger på dette nettstedet skal alltid betraktes som generelle og ikke bindende. De kan når som helst uten forvarsel endres og/eller tas bort. Ikke under noen omstendighet må informasjonen som hentes her oppfattes som produktgaranti og/eller forsikring og egenskaper eller tilgjengelighet.

Intet ansvar for innhold
Alt innhold på nettstedet, som f.eks. informasjon, tekniske anvisninger, priser, farger osv. gis uten garanti. Innholdet skal alltid betraktes som usikkert og er delvis basert på informasjon fra tredjepart, og gis likeledes uten garanti.

Ingen hemmelighet
Kommunikasjon via offentlig tilgjengelige områder på nettstedet (som f.eks. webskjemaer) skjer via usikret Internett og kan med enkle hjelpemidler leses av tredjepart. Hva som kommer fra avsenderen og mottakere er enkelt å fastslå. Det samme gjelder e-post som sendes til Zumtobel. Vi fraråder derfor på det mest bestemte at man ikke sender følsom informasjon via nettstedet eller som e-post til Zumtobel.

Intet ansvar for tilgjengelighet
Vi garanterer ikke at nettstedet eller visse deler av dette alltid er tilgjengelig. Zumtobel forbeholder seg retten til når som helst for en begrenset eller ubegrenset tidsperiode å begrense tilgjengeligheten til nettstedet og/eller forandre eller ta bort innhold.

Intet ansvar
Zumtobel frasier seg ethvert ansvar for skader ved eller i forbindelse med bruk av nettstedet. Det samme gjelder for bruk av tilbud fra tredjepart via lenker på nettstedet.

Gjeldende lov
Hvis en bindende avtale mellom deg og Zumtobel inngås, gjelder utelukkende østerriksk rett for denne avtalen, der en dom vil være endelig.Kontakt oss

NORGE
ZG Lighting Norway AS
Rådhusgata 9
0151 Oslo

Tlf: +47 22 54 72 00
E-post: [email protected]

Hovedkontor:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Østerrike
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA