Ustanovení o používání

Přečtěte si, prosím, pečlivě tyto podmínky používání. Pokud nemůžete dodržovat tato pravidla, musíme Vás z právních důvodů bohužel požádat, abyste opět opustili naše internetové stránky. Stejné platí tehdy, pokud podléháte právu (příkladně v důsledku národnosti, bydliště nebo pobytu), které zakazuje užívání nebo navštěvování těchto internetových stránek nebo jejich částí.

Duševní vlastnictví
Všechna data, díla, vynálezy, návrhy, koncepty, myšlenky a ostatní prvky těchto internetových stránek s výhradou výslovných odkazů (dála jako „duševní vlastnictví“) náleží výhradně společnosti Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (dále jako „Zumtobel“) nebo společnosti Zumtobel-Gruppe nebo třetím osobám, kterým byla poskytnuta licence od společnosti Zumtobel nebo Zumtobel-Gruppe. Používání duševního vlastnictví, i k osobní potřebě, je zakázáno. Výjimku tvoří osobní, neobchodní sledování internetových stránek prostřednictvím běžného a nemodifikovaného softwaru k prohlížení a vyhotovování jednotlivého výtisku na papír čistě k osobní potřebě. Společnost Zumtobel a/nebo jí zplnomocněná třetí osoba a/nebo poškozená třetí osoba jsou oprávněny v případě jednání proti předpisům kromě uplatnění náhrady škody taktéž k soudnímu uplatnění a obnovení zákonného stavu.

Žádná nabídka
Tyto internetové stránky nepředstavují žádnou nabídku smluvního poměru jakékoliv povahy. Právní úkony přes internet nabízíme výhradně pro egistrované zákazníky s individuálním přihlášením.

Žádné poradenství
Zprávy, odkazy, názory, kurzy, data nebo jiné informace na těchto stránkách se rozumí neustále jako všeobecné a nezávazné. Mohou být kdykoliv a bez předchozího varování změněny a/nebo odstraněny. V žádném případě nelze vykládat informace stažené na těchto internetových stránkách jako záruku produktu a/nebo jako zajištění vlastností nebo dostupnosti.

Žádná záruka za obsahy
Veškeré obsahy internetových stránek, jako příkladně informace, technické návody, ceny, barvy atd., jsou zveřejňovány bez záruky. Je třeba je nahlížet jako nezajištěné. Zakládají se částečně na informacích od třetích osob, které byly rovněž zveřejněny bez záruky.

Žádné utajení (důvěrnost)
Komunikace o veřejně přístupných oblastech internetových stránek (příkladě pomocí webového formuláře) probíhá nezakódovaně přes internet a může být čtena pomocí jednoduchých technických prostředků třetími osobami a přidělena jednoznačně taktéž jak odesílateli tak příjemci. Stejné platí pro doručování emailů firmě Zumtobel. Velice naléhavě proto varujeme, abyste přes internetové stránky nebo přes emaily neposílali společnosti Zumtobel nebo třetím osobám důvěrné (tajné) informace.

Žádná záruka dostupnosti 
Dostupnost internetových stránek nebo určitých jejích částí není zaručena v žádném okamžiku. Společnost Zumtobel je oprávněna omezit dostupnost internetových stránek kdykoliv na určitou nebo neurčitou dobu a/nebo měnit či odstraňovat jejich obsahy.

Žádné ručení
Jakékoliv ručení společnosti Zumtobel za škody ze nebo v souvislosti s užíváním internetových stránek nebo nabídek třetích osob spojených pomocí odkazů (linků) s internetovým stránkami je vyloučeno.

Aplikované právo
Pokud mezi Vámi a společností Zumtobel všeobecně má být uzavřeno smluvní spojení, podléhá toto výhradně rakouskému právu s vyloučením dalších odkazujících norem.Kontakt

Hlavní sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Pobočky:
Brno Business Park
Londýnské náměstí 856/2, budova B
639 00 Brno
Telefon: +420 736 520 052
Email: [email protected]

Kalusova 818/4
709 00 Ostrava
Telefon: +420 736 660 355
Email: [email protected]
Centrála Rakousko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

 

ZEMĚ
SOCIAL MEDIA