RETTIGHEDER

Læs disse oplysninger om rettigheder nøje. Hvis du ikke kan overholde disse regler, må vi af juridiske grunde desværre bede dig forlade vores hjemmeside. Det samme gælder, hvis du (f.eks. på grund af nationalitet, bopæl eller opholdssted) er underlagt en lovgivning, der forbyder udnyttelse af eller besøg på denne hjemmeside eller dele af den.

Ejerskab til indhold
Alle data, oplysninger, opfindelser, design, koncepter, idéer og andet indhold på denne hjemmeside (efterfølgende kaldt "ejerskab til indhold") tilhører, medmindre andet udtrykkeligt er anført, udelukkende Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (efterfølgende kaldt "Zumtobel") eller en virksomhed i Zumtobel-koncernen eller en til Zumtobel eller Zumtobel-koncernen licenseret tredjepart. Udnyttelse af indholdet er forbudt, også til private formål. En undtagelse gælder for dem, der privat, men ikke erhvervsmæssigt, får adgang til hjemmesidens sider med en standardbrowser, der ikke er modificeret. Desuden er det tilladt at fremstille udskrifter på papir til privat brug. Zumtobel og/eller en af denne bemyndiget tredjepart og/eller en tredjepart, der har lidt skade i forbindelse med en misligholdelse af disse regler, er berettiget til skadeserstatning samt til at gennemtvinge overholdelse af reglerne for en domstol.

Intet tilbud
Siderne på denne hjemmeside udgør ikke et tilbud vedrørende nogen form for aftale. Bindende aftaler via internet tilbyder vi registrerede kunder med eget login.

Ingen rådgivning
Nyheder, information, erklæringer, kurser, data eller andre oplysninger på denne hjemmeside skal altid betragtes som generelle og ikke-bindende. De kan når som helst ændres og/eller fjernes uden forudgående varsel. Den information, som kan hentes her, må under ingen omstændigheder opfattes som produktgaranti og/eller løfte om egenskaber eller tilgængelighed.

Intet ansvar for indhold
Alt indhold på hjemmesiden, for eksempel information, tekniske anvisninger, priser, farver osv. gives uden garanti. Indholdet skal altid betragtes som usikkert og er delvis baseret på information fra tredjepart og gives ligeledes uden garanti.

Ingen hemmelighed
Kommunikation via de offentligt tilgængelige områder af hjemmesiden (f.eks. med webformular) sker ukodet via internet og kan med enkle hjælpemidler læses af tredjepart. Det kan klart fastslås, hvad der kommer fra henholdsvis afsenderen og modtageren. Det samme gælder e-mail, der sendes til Zumtobel. Vi fraråder derfor på det bestemteste at sende følsom information til Zumtobel eller tredjepart via hjemmesiden eller som e-mail.

Intet ansvar for tilgængelighed
Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller visse dele af den altid er tilgængelige. Zumtobel forbeholder sig ret til når som helst for en bestemt eller ubestemt tid at begrænse adgangen til hjemmesiden og/eller at ændre eller fjerne indhold.

Intet ansvar
Zumtobel fralægger sig alt ansvar for skader ved eller i forbindelse med brugen af hjemmesiden. Det samme gælder for udnyttelse af tilbud fra tredjepart via links på hjemmesiden.

Anvendelig lovgivning
Hvis en bindende aftale indgås mellem dig og Zumtobel, er denne aftale udelukkende omfattet af østrigsk ret med udelukkelse af muligheden for renvoi.Kontakt

DANMARK
ZG Lighting Denmark A/S
Forbindelsesvej 12
2100 København Ø
Tel.: + 45 7696 3600
E-Mail: [email protected]
Hovedkvarter:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
ØSTRIG
Tel: +43 (5572) 390-0
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA