Warunki korzystania

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszych Warunków. Jeśli nie możecie Państwo przestrzegać niniejszych zasad, musimy niestety, ze względów prawnych prosić, o opuszczenie naszych stron internetowych. To samo obowiązuje również w przypadku, gdy np. ze względu na narodowość, miejsce zamieszkania lub pobytu podlegają Państwo prawu, które zabrania ich odwiedzania, korzystania z nich lub lub z ich fragmentów.

Własność intelektualna
Jeśli nie ma wyraźnych innych wskazówek, wszystkie dane, dzieła, wynalazki,  projekty, koncepcje, pomysły i inne elementy tych stron internetowych (dalej "własność intelektualna") stanowią wyłączną własność Zumtobel Lighting GmbH, A-6851 Dornbirn (dalej "Zumtobel") lub którejś ze spółek grupy Zumtobel albo osoby trzeciej licencjonowanej przez Zumtobel lub grupę Zumtobel. Korzystanie z własności intelektualnej, także do celów prywatnych, jest zabronione. Nie dotyczy to indywidualnego, niezarobkowego przeglądania stron internetowych przy pomocy standardowych, niezmodyfikowanych przeglądarek internetowych oraz sporządzenia jednego wydruku na papierze, wyłącznie do celów prywatnych. W razie działań naruszających własność intelektualną, Zumtobel i/lub upoważnione przez nią i/lub poszkodowane osoby trzecie mają prawo, obok dochodzenia odszkodowania, do dochodzenia sądowego wymuszenia przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

Oferta
Niniejsze strony internetowe nie stanowią oferty zmierzającej do nawiązania jakiegokolwiek stosunku umownego. Czynności prawne za pośrednictwem Internetu oferujemy wyłącznie zarejestrowanym klientom dysponującym indywidualną nazwą (login).

Doradztwo
Wiadomości, wskazówki, opinie, kursy, dane i inne informacje zawarte na tych stronach internetowych mają charakter ogólny i niewiążący. Mogą być w każdej chwili, bez uprzedzenia, zmienione i/lub usunięte. Informacje dostępne na tych stronach internetowych nie mogą być w żadnym razie traktowane jako elementy gwarancji produktów i/lub jako przyrzeczenie ich cech lub dostępności.

Gwarancja treści
Wszelkie treści zawarte na tych stronach internetowych, jak np. informacje, instrukcje techniczne, ceny, kolory itd., nie są gwarantowane. Należy je traktować jako niezapewnione i oparte po części na informacjach osób trzecich, także udzielanych bez gwarancji.

Poufność
Komunikacja za pośrednictwem dostępnych publicznie obszarów tych stron internetowych (np. formularzy WWW) odbywa się za pośrednictwem Internetu, nie jest szyfrowana i może być odczytana prostymi środkami technicznymi przez osoby trzecie, z jednoznacznym rozpoznaniem nadawcy i odbiorcy. Dotyczy to także poczty elektronicznej przysyłanej do Zumtobel. Dlatego zdecydowanie odradzamy przekazywanie do Zumtobel lub osobom trzecim poufnych informacji za pośrednictwem tych stron internetowych i poczty elektronicznej.

Gwarancja dostępności
Nie gwarantujemy dostępności tych stron internetowych ani ich określonych części w jakimkolwiek momencie. Zumtobel ma prawo w każdej chwili ograniczyć dostęp do tych stron internetowych na czas określony lub nieokreślony i/lub dowolnie zmieniać lub usuwać zawarte treści.

Odpowiedzialność cywilna
Zumtobel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z powodu lub w związku z korzystaniem z tych stron internetowych oraz ofert osób trzecich, powiązanych łączami z tymi stronami internetowymi.

Prawo właściwe
Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek zobowiązań umownych między Państwem a Zumtobel, podlegają one wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem powołań na inne normy prawne.Kontakt

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
Platinium Business Park III
02-583 Warszawa
Tel.: +48 (22) 856 74 31
E-mail: [email protected]
Siedziba główna:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn
Austria
Tel.: +43 (5572) 390-0
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
KRAJ
SOCIAL MEDIA