Retningslinjer for databeskyttelse


Vi legger stor vekt på beskyttelse og sikkerhet av dataene dine, uavhengig av om du er en kunde eller en besøkende på nettsiden vår. Vi forplikter oss derfor til å beskytte personvernet ditt og behandle dataene dine konfidensielt. På dette punktet ønsker vi å informere deg om de spesifikke personopplysningene dine som samles inn i forhold til besøket på nettsiden og til hvilke formål de brukes.

I. Behandlingsansvarlig
Denne nettsiden drives av Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Austria, FN 62309 g, som også er behandlingsansvarlig i henhold til EUs personvernforordning (heretter referert til som "GDPR").

Ingen personvernombud er oppnevnt av behandlingsansvarlig siden de juridiske kravene til obligatorisk oppnevning ikke er oppfylt.

Forespørsler om databeskyttelse og bruk av dine personopplysninger kan dog sendes til følgende e-postadresse og håndteres av oss i samsvar med de juridiske kravene: [email protected]

II.    Data brukt / behandlingsformål / oppbevaringsperiode
Kategoriene av data vi bruker og formålene som forfølges gjennom bruk av disse dataene, er beskrevet nedenfor. Så langt som mulig finner du også informasjon om lagringsperioden for de respektive dataene.

Hver gang denne nettsiden åpnes, lagres tilgangsdataene i en loggfil, serverloggen. Dataposten som er lagret i denne loggfilen inneholder følgende informasjon: Dato og klokkeslett for tilgang, IP-adresse, økt-ID, besøkt nettside, navnet på nettsiden som nettsiden ble åpnet fra, og informasjon om nettleseren som ble brukt.

Vi evaluerer disse loggfilene bare ved misbruk av nettsiden vår. Vi forbeholder oss retten til senere å sjekke loggfilene til disse brukerne der er en konkret mistanke om at bruken av nettsiden vår er i strid med loven og/eller kontrakten. Generelt kan vi ikke tilskrive disse dataene til en bestemt person. Skulle en slik attribusjon være mulig, vil vi bare bruke disse dataene i tilfeller der det er et tilsvarende rettslig grunnlag (veiing av interesser i enkeltsaker).

Hvis du registrerer deg på vår nettside eller for vår nettbutikk, vil vi registrere hoveddataene du oppgir (spesielt ditt navn, hilsning, telefon- og faksnummer, e-postadresse, korrespondansespråk, industri, avdeling, nettbutikktilgangsdata) og bruke dem på grunnlag av den aktuelle brukeravtalen. I tillegg vil du bli tildelt et internt kundenummer og en eller flere kontaktpersoner i vårt firma. Disse dataene brukes av oss for å gi nettbutikken og for å støtte deg, som kunde eller interessert part i vårt selskap. Som regel vil slike data bli lagret i seks måneder etter at bruken av nettbutikken (sletting av kundekontoen) avsluttes.
Hvis du legger inn en bestilling i nettbutikken, vil vi samle inn eventuelle ekstra leveringsadresser for dette formålet og andre data som er oppgitt av deg og er nødvendige for behandling av bestillingen. Vi lagrer slike data i opptil seks måneder etter at kundeforholdet er avsluttet.

Hvis personopplysninger eller bestillingsdata også brukes i vårt regnskapssystem, vil slike data bli lagret til slutten av de foreskrevne periodene (vanligvis 7 år i Østerrike) på grunnlag av de lovbestemte oppbevaringsforpliktelsene som gjelder for oss.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke under registrering eller senere, vil vi bruke dataene som følge av din bruk av nettbutikken eller nettsiden, for eksempel nettsidene du har åpnet, tiden brukt på individuelle nettsider og produktene du har sett på, samt dine tidligere etterspørselsinteresser, for å optimalisere kundeservicen og for å kunne gi deg tilpasset informasjon. Disse dataene lagres inntil du tilbakekaller ditt samtykke for bruk av dataene dine.

Hvis du har avtalt å motta et nyhetsbrev, vil vi bruke ditt navn og e-postadresse, kjønn, adresse, selskap og bransje, samt språk, for levering og tilpasning av et slikt nyhetsbrev. Disse dataene brukes i løpet av abonnementet på det respektive nyhetsbrevet.
Hvis du er en av våre kunder, bruker vi hoveddataene dine på grunnlag av vår legitime interesse for direkte markedsføringsformål og kan invitere deg til arrangementer i ditt område.
Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan dette samtykket tilbakekalles av deg når som helst. Du kan deklarere en tilbakekalling skriftlig eller via e-post til [email protected]

III.    Mottakere og mottakerkategorier av data
I forbindelse med driften av denne nettsiden eller nettbutikken, handler følgende databehandlere på vegne av den behandlingsansvarlige:
Nettside for vertsleverandør: Zumtobel Group AG
Leverandør av nettbutikk: Zumtobel Group AG
I tillegg viser vi til forklaringene i avsnitt VI, som beskriver i detalj bruken av dine data av sosiale nettverk.
I tillegg til mottakerne som er spesifikt nevnt, kan andre prosessorer også konsulteres i fremtiden i forbindelse med levering av denne nettsiden og nettbutikken (f.eks. vertsleverandører, butikkoperatører).

En overføring av data til konsernselskaper utføres basert på ethvert samtykke gitt til mottakerne som er navngitt i samtykket.

IV.    Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger
1. Vi overholder de lovbestemte personvernforskriftene uten begrensning.
Databeskyttelsesforskriftene i EU og de nasjonale lovene som stammer fra dem, gjelder for lagring, behandling og bruk av personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for behandling av de respektive personopplysningene kan ses fra listen ovenfor.

I noen tilfeller kan personopplysninger gis til databehandlere, hvis de gir tilstrekkelig garanti for lovlig og sikker bruk av data, og hvis de kontraktsmessig forplikter seg til å overholde prinsippene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og lovbestemmelsene.

Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger til andre selskaper i forbindelse med restrukturering eller selskapsfusjoner hvis de også forplikter seg til å følge handlingsprinsippene som er beskrevet her, og enten er basert i EU eller i et tredjeland med tilstrekkelig databeskyttelse.

Hvis du aktivt velger å bruke de sosiale nettverksfunksjonene som tilbys på nettsiden vår, kan personopplysninger overføres til de respektive eksterne leverandørene av disse sosiale nettverkene. Du finner detaljert informasjon om dette i avsnitt VI nedenfor.

Vi forbeholder oss også retten til å videreformidle personopplysninger til tredjeparter hvis vi blir tvunget til å gjøre det ved lov, ved en rettslig avgjørelse fra retten med kompetent jurisdiksjon eller ved en ordre fra den kompetente myndighet, eller hvis vi blir tvunget, som følge av handlinger eller utelatelser fra din side, for at våre rettigheter, vår eiendom eller våre eiendeler skal beskyttes eller håndheves av de kompetente myndighetene.

2. I anskaffelsen av data begrenser vi oss til det som er nødvendig og rimelig.
Hvis vi samler inn personopplysninger, vil vi forklare deg i hvert tilfelle for hvilke formål vi bruker dataene.
I enkelte tilfeller samler vi bare inn personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis ytterligere bruk av personopplysninger ikke lenger er nødvendig, slettes dataene.

V. Dine rettigheter i forhold til dataene som brukes
Hvis og i den grad vi bruker personopplysninger om deg, har du rett til følgende rettigheter spesielt med hensyn til slike data:
•    Rett til tilgang til informasjon (Art 15 GDPR): Du kan når som helst be om informasjon om hvorvidt og hvilke personopplysninger om deg som brukes av oss, til hvilke formål dataene behandles, hvor dataene kommer fra, hvilke mottakere dataene kan overføres til og hvor lenge slike data lagres av oss.
•    Rett til utbedring (art. 16 GDPR): Hvis du oppdager at personopplysninger om deg er unøyaktige, kan du be om utbedring av slike data når som helst. Hvis dataene er ufullstendige fra ditt synspunkt, kan du også be om at dataene suppleres.
•    Retten til sletting (Art. 17 GDPR): Hvis du mener at bruk av personopplysningene dine ikke lenger er nødvendig, eller at de behandles uten tilstrekkelig juridisk grunnlag eller er ulovlig av andre grunner, kan du be om sletting av disse dataene.
•    Rett til begrensning av bruk av data (art. 18 GDPR): I stedet for sletting av data, kan du også kreve begrensning av bruk av data, hvis dataene brukes ulovlig. Spesielt kan du også kreve en slik begrensning av bruk av data hvis du bestrider nøyaktigheten av data eller har fremmet en innvending mot bruk av data
•    Rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR): Når det gjelder personopplysninger som du har gitt deg selv, og som brukes på grunnlag av en kontrakt eller samtykke, kan du kreve at disse dataene gjøres tilgjengelige for deg i et strukturert, felles og maskinlesbart format. Du kan også be om at disse dataene overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig.
•    Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 GDPR): Hvis du mener at dine rettigheter har blitt krenket i forhold til personopplysninger om deg, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Nærmere bestemt, kan du kontakte tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted, ditt arbeidssted eller stedet der det mistenkte bruddet skjedde. I Østerrike er den ansvarlige tilsynsmyndigheten det østerrikske datatilsynet, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna.
Separat vil vi påpeke din rett til innvending (art. 21 GDPR): Hvis det oppstår grunner fra din spesielle situasjon som gjør bruk av dine personopplysninger, som vi bruker på grunnlag av en legitim interesse, utillatelig, har du rett til å protestere mot slik bruk av data. Hvis personopplysningene dine brukes til direkte markedsføringsformål, har du i alle tilfeller rett til å protestere.

Hvis du har spørsmål eller er usikker på dine rettigheter angående dine personopplysninger, kan du kontakte oss når som helst på følgende e-postadresse: [email protected]

VI.    Bruk av personopplysninger av sosiale nettverk
Lenker til sosiale nettverk
Denne nettsiden bruker koblinger til ulike sosiale nettverk. Ved hjelp av disse koblingene kan du for eksempel dele innholdet på nettsiden vår med kontaktene dine i sosiale nettverk eller anbefale dette innholdet til andre.
Vi kobler til sider til følgende sosiale nettverksoperatører:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 United States
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Konverteringssporing via Facebook-piksler, LinkedIn Insight-tagger, Pinterest-tagger og Twitter-nettstedstagger
Vi bruker Facebook-piksler, LinkedIn Insight-tagger, Pinterest-tagger, Twitter-nettstedstagger for å måle og forbedre effektiviteten av annonseringen vår på sosiale medier.
Samsvarer derfor med pikslene/taggene for å sikre at annonsene våre samsvarer med brukernes potensielle interesse og ikke oppfattes som irriterende. Pikselen og taggene gjør det også mulig for oss å spore effektiviteten av annonsene våre for statistiske og markedsundersøkelser, ved å se om brukerne har blitt dirigert til nettsiden vår etter å ha klikket på en annonse.
Ifølge den siste jurisdiksjon av Den europeiske domstolen, er vårt ansvar med hensyn til data som behandles av de nevnte verktøyene begrenset til innsamling og overføring av disse dataene. I denne grad kan rettighetene til registrerte også hevdes mot oss.
Innsamling og overføring av disse dataene er basert på samtykket du har gitt, som du ble uttrykkelig varslet om da du besøkte nettsiden vår.
Dataene som samles inn av de ovennevnte operatørene kan ikke ses direkte av oss, men kan bare brukes innenfor rammen av å plassere annonser.
Videre bruker vi prosedyren "Egendefinerte publikum fra fil" for det sosiale nettverket Facebook, Inc. og LinkedIn. I dette tilfellet lastes e-postadressene til personene opp til Facebook/LinkedIn etter at samtykke er gitt. Opplastingsprosessen er kryptert. Opplastingen brukes utelukkende til å bestemme mottakere av annonsene våre. Vi ønsker å sikre at annonsene bare vises til brukere som er interessert i vår informasjon og våre tjenester.
Vi har ingen innflytelse på videre behandling av personopplysningene som samles inn av de respektive operatørene. Videre er det ikke mulig for oss å fastslå i hvilken grad, hvor og hvor lenge dataene lagres av de sosiale nettverkene, i hvilken grad de sosiale nettverkene overholder eksisterende slettingsforpliktelser, hvilke evalueringer og lenker til dataene utføres av dem og til hvem dataene overføres av de sosiale nettverkene.
I den grad dataene du sender oss via Facebook, også eller utelukkende behandles av Facebook (Insights data), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, i tillegg til oss, fungerer også som behandlingsansvarlig for databehandlingen i henhold til Den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Databehandlingen i denne forbindelse er basert på en avtale mellom felles behandlingsansvarlige i samsvar med art. 26 GDPR, som du kan se her.

YouTube-programtillegg
På vår nettside inkluderer vi videoer fra YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 United States. Vi har ingen kontroll over mengden data som samles inn på denne måten (for eksempel ved å spille av og vise sidene med innebygd video) av leverandørene av de sosiale nettverkene.

Følgende data overføres, i henhold til vår kunnskap:
• IP-adresse
• Brukeridentifikasjon hvis du er logget på den tilsvarende tjenesten
• Tidligere besøkt side (henvisning), hvis du fulgte en kobling
• Nettlesertype og innstillinger
• Installerte plugin-moduler, for eksempel Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
• URL-adressen til siden der den sosiale plugin-modulen er innebygd
• Dato og klokkeslett for besøket
• Tekniske spesifikasjoner av operativsystemet
• Stedsrelatert informasjon
• Informasjonskapsler.

Ved å bygge inn YouTube-videoene mottar operatøren informasjonen du har kalt opp de respektive sidene i vår Tilstedeværelse på Internett. Hvis du er logget inn på et av de sosiale nettverkene samtidig, kan operatøren koordinere de tilsvarende tilgangsforekomstene til kontoen din med det respektive sosiale nettverket. Hvis du også samhandler med plugin-modulene, overføres den tilsvarende informasjonen til det respektive sosiale nettverket.
Selv om du ikke har en YouTube-konto, er det en mulighet for at YouTube vil registrere IP-adressen din og muligens lagre den. Hvis du vil ha mer informasjon om formålet og omfanget av YouTubes databehandling, innsamling og bruk, og dine rettigheter og innstillingsalternativer i denne forbindelsen, kan du se YouTubes retningslinjer for personvern på:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
I tillegg kan du teknisk sett forhindre dataoverføring til YouTube. Juster sikkerhetsinnstillingene i nettleseren du bruker til dette formålet. Se delen "Hjelp" i nettleseren din for å finne ut hvordan dette fungerer.
VII.    Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår for å muliggjøre bruk av visse funksjoner på nettsiden, for å analysere hvordan brukere bruker nettsiden vår og for å tilby visse tredjepartstjenester.

Dette er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen. De fleste informasjonskapslene vi bruker slettes fra harddisken din på slutten av nettleserøkten (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på datamaskinen din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne datamaskinen din under ditt neste besøk (såkalte vedvarende informasjonskapsler). I tillegg brukes det også informasjonskapsler fra tredjeparter på vår nettside.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene dine tilsvarende. Vi vil imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan du ikke kunne bruke alle funksjonene med full funksjonalitet på denne nettsiden.

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapslene våre skal lagres på datamaskinen din, må du deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleseren din for nettsiden vår eller sette nettleseren din slik at informasjonskapsler vanligvis ikke lagres på datamaskinen din. Du kan også bruke nettleseren din til å slette informasjonskapsler som allerede er lagret.

Å deaktivere bruken av informasjonskapsler kan kreve at det lagres en permanent informasjonskapsel på datamaskinen din. Hvis denne informasjonskapselen senere slettes av deg, må du utføre deaktiveringen på nytt.

Følgende kategorier av informasjonskapsler brukes på vår nettside:
I. Øktinformasjonskapsler
For å gjøre det enklere for deg å bla gjennom nettsiden vår, bruker vi en såkalt økt-ID (øktidentifikator), som er tilordnet hver besøkende i begynnelsen av hver bruk av nettsiden vår. Denne økt-ID-en brukes av serveren vår til å gjenkjenne deg eller datamaskinen/nettleseren din som samme besøkende, selv om IP-adressen din kan ha endret seg i mellomtiden. Denne økt-ID-en gjør det mulig å tilkalle flere relaterte forespørsler fra en bruker til én økt. Økt-ID-informasjonskapselen vi bruker, er bare gyldig til slutten av en økt. Den slettes automatisk når du lukker nettleseren.

II. Vedvarende informasjonskapsler
a. Google Analytics
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruker også informasjonskapsler som blant annet muliggjør en analyse av hvordan nettsiden brukes av deg. Informasjonen som genereres av disse informasjonskapslene, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, til å kompilere rapporter om nettstedsaktivitet og for å tilby ytterligere tjenester for nettstedsoperatøren i forbindelse med nettsiden og internettbruk. Disse rapportene og tjenestene brukes til å kontinuerlig forbedre tjenestene som tilbys på denne nettsiden.


Videre kan du også forhindre at dataene som genereres av disse informasjonskapslene, og relatert til din bruk av nettsiden (inkludert IP-adressen din) blir samlet inn av Google, og hindre Google i å behandle disse dataene, ved å laste ned og installere nettleser-plug-in fra Google som er tilgjengelig på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Andre slike plugin-moduler er også tilgjengelig fra andre leverandører, avhengig av nettleseren som brukes.

I lys av diskusjonen om bruk av analytiske verktøy med fullstendige IP-adresser, vil vi påpeke at denne nettsiden bruker Google Analytics med utvidelsen "anonymizeIp()" og derfor behandles IP-adressene bare i forkortet form, for å utelukke muligheten for direkte personlig attribusjon. IP-adressen din vil derfor bli forkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre undertegnede stater i avtalen om EØS før overføring. Bare i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen overføres til en Google-server i USA og bare forkortes der. IP-adressen som overføres av nettleseren din innenfor omfanget av Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google.

b. Oracle
På denne nettsiden bruker vi Oracle Eloqua til innlogging og til å sende deg e-post. Serverne til Oracle Eloqua ligger i EU (Nederland). Oracle Eloqua plasserer en permanent informasjonskapsel på den respektive påloggingssiden, med mindre en Eloqua-informasjonskapsel allerede finnes på enheten din. Hvis du allerede har brukt en nettside som bruker Eloqua, har du kanskje allerede en Eloqua-informasjonskapsel. Vi kan bruke Eloqua-informasjonskapselen til å analysere din bruk av nettsidene våre, slik at vi kontinuerlig kan forbedre dem og om nødvendig tilpasse vårt informasjonstilbud til dine interesser.
E-postmeldinger som sendes ved hjelp av Oracle Eloqua, bruker sporingsteknologier. Vi bruker disse dataene primært for å finne ut hvilke emner som er av interesse for deg ved å spore om våre e-poster åpnes og hvilke koblinger du klikker på. Vi bruker deretter denne informasjonen til å forbedre e-postene vi sender deg og tjenestene vi tilbyr.
Når du abonnerer på nyhetsbrevet og bekrefter abonnementet ditt, lagres IP-adressen på tidspunktet for påmelding, slik at vi kan bevise abonnementet ditt i tvilstilfeller. I tillegg, når vi registrerer deg for abonnementet, samler vi inn andre personopplysninger som fornavn, etternavn og e-postadresse, kjønn, adresse, selskap og bransje, samt språk. Vi bruker disse dataene til å tilpasse og utføre våre utsendinger av nyhetsbrev. Vi gir ikke denne informasjonen videre til andre tredjeparter. Du har muligheten til å si opp abonnementet når som helst. Du kan gjøre det enkelt, enten ved å bruke koblingen nederst i hvert nyhetsbrev, via e-post eller direkte fra e-postprogrammet, forutsatt at den støtter funksjonen til en list-unsubscribe overskrift.
c. Qualtrics
For å gjennomføre undersøkelser bruker vi tjenestene til Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA ("Qualtrics").
For dette formålet vil dataene dine bli lagret og behandlet på Qualtrics-servere i EU.
III. Informasjonskapsler fra tredjeparter
Tredjepartstjenester er også integrert innenfor rammen av nettsiden vår.  Når det gjelder disse tjenestene, kan personopplysninger brukes av leverandørene nevnt nedenfor, som ikke er innenfor ansvaret til leverandøren av denne nettsiden.

a.  Google Maps
Denne nettsiden bruker Google Maps på enkelte undersider til å vise interaktive kart og gi veibeskrivelser. Google Maps er en karttjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Ved å bruke Google Maps kan informasjon om bruken av denne nettsiden, inkludert IP-adressen din og (start)-adressen som er angitt i ruteplanleggerfunksjonen, overføres til Google i USA.

Når du åpner en nettside på nettstedet vårt som inneholder Google Maps, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse med Google-serverne. Kartinnholdet overføres direkte av Google til nettleseren din og integreres på nettsiden av det. Derfor har vi ingen innflytelse på omfanget av dataene som samles inn av Google på denne måten.

Ifølge vår nåværende kunnskap er dette i det minste følgende data:
• Dato og klokkeslett for besøket på den aktuelle nettsiden,
• Internett-adresse eller URL-adresse til nettsiden som er åpnet,
• IP-adresse,
• (Start) adresse angitt under ruteplanlegging.

Vi har ingen innflytelse på videre behandling og bruk av dataene fra Google og kan derfor ikke ta ansvar for dette.

Hvis du ikke vil at Google skal samle inn, behandle eller bruke data om deg via nettsiden vår, kan du deaktivere JavaScript i nettleserinnstillingene dine. I dette tilfellet kan du imidlertid ikke bruke kartvisningen.

Formålet og omfanget av datainnsamlingen og den videre behandlingen og bruken av dataene fra Google, samt dine relaterte rettigheter og innstillingsalternativer for å beskytte personvernet ditt, finner du i Googles retningslinjer for personvern: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
b. Haufe-rekruttering
For vår Zumtobel Group jobbportal bruker vi informasjonskapsler, på grunn av et samarbeid med vår partner Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Switzerland. Databeskyttelsesforskriftene finner du på følgende adresse:  https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Lenker til eksterne nettsider
Vår nettside inneholder såkalte hyperkoblinger til nettsider fra andre leverandører. I disse tilfellene vil du bli direkte videresendt fra vår nettside til nettsidene til de andre leverandørene. Du kan gjenkjenne dette ved blant annet å endre nettadressen i adresselinjen i nettleseren din.
Vi kan ikke påta oss noe ansvar for konfidensiell håndtering av dine data av slike leverandører, da vi ikke har noen innflytelse på om de andre leverandørene overholder personvernforskriftene. Se nettsidene til disse leverandørene direkte for informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine.

IX.    Sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine
For å beskytte dataene dine har vi tatt spesielle tekniske og operasjonelle sikkerhetstiltak som regelmessig gjennomgås og tilpasses teknologisk fremgang.

Vi vil imidlertid påpeke at på grunn av internettstrukturen er det mulig at reglene for databeskyttelse og datasikkerhet ikke kan overholdes av andre personer eller institusjoner som ikke er innenfor vårt ansvarsområde.

X. Endringer i retningslinjene for databeskyttelse
Siden endringer i loven eller endringer i våre interne selskapsprosesser kan gjøre det nødvendig å tilpasse denne personvernpolicyen, som vi forbeholder oss retten til å gjøre tilsvarende, ber vi deg om å lese denne personvernpolicyen regelmessig.

Sist oppdatert: November 2020

Kontakt oss

NORGE
ZG Lighting Norway AS
Bygdøy allé 4
0257 Oslo

Tlf: +47 22 54 72 00
E-post: [email protected]

Hovedkontor:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Østerrike
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA