Retningslinjer for databeskyttelse

Sist oppdatert: November 2020

Vi legger stor vekt på beskyttelse og sikkerhet av dataene dine, uavhengig av om du er en kunde eller en besøkende på nettsiden vår. Vi forplikter oss derfor til å beskytte personvernet ditt og behandle dataene dine konfidensielt. På dette punktet ønsker vi å informere deg om de spesifikke personopplysningene dine som samles inn i forhold til besøket på nettsiden og til hvilke formål de brukes.

I. Behandlingsansvarlig

Denne nettsiden drives av Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Austria, FN 62309 g, som også er behandlingsansvarlig i henhold til EUs personvernforordning (heretter referert til som "GDPR").

Ingen personvernombud er oppnevnt av behandlingsansvarlig siden de juridiske kravene til obligatorisk oppnevning ikke er oppfylt.

Forespørsler om databeskyttelse og bruk av dine personopplysninger kan dog sendes til følgende e-postadresse og håndteres av oss i samsvar med de juridiske kravene: [email protected].

II. Data brukt / behandlingsformål / oppbevaringsperiode

Kategoriene av data vi bruker og formålene som forfølges gjennom bruk av disse dataene, er beskrevet nedenfor. Så langt som mulig finner du også informasjon om lagringsperioden for de respektive dataene.

Hver gang denne nettsiden åpnes, lagres tilgangsdataene i en loggfil, serverloggen. Dataposten som er lagret i denne loggfilen inneholder følgende informasjon: Dato og klokkeslett for tilgang, IP-adresse, økt-ID, besøkt nettside, navnet på nettsiden som nettsiden ble åpnet fra, og informasjon om nettleseren som ble brukt.

Vi evaluerer disse loggfilene bare ved misbruk av nettsiden vår. Vi forbeholder oss retten til senere å sjekke loggfilene til disse brukerne der er en konkret mistanke om at bruken av nettsiden vår er i strid med loven og/eller kontrakten. Generelt kan vi ikke tilskrive disse dataene til en bestemt person. Skulle en slik attribusjon være mulig, vil vi bare bruke disse dataene i tilfeller der det er et tilsvarende rettslig grunnlag (veiing av interesser i enkeltsaker).

Hvis du registrerer deg på vår nettside eller for vår nettbutikk, vil vi registrere hoveddataene du oppgir (spesielt ditt navn, hilsning, telefon- og faksnummer, e-postadresse, korrespondansespråk, industri, avdeling, nettbutikktilgangsdata) og bruke dem på grunnlag av den aktuelle brukeravtalen. I tillegg vil du bli tildelt et internt kundenummer og en eller flere kontaktpersoner i vårt firma. Disse dataene brukes av oss for å gi nettbutikken og for å støtte deg, som kunde eller interessert part i vårt selskap. Som regel vil slike data bli lagret i seks måneder etter at bruken av nettbutikken (sletting av kundekontoen) avsluttes.
Hvis du legger inn en bestilling i nettbutikken, vil vi samle inn eventuelle ekstra leveringsadresser for dette formålet og andre data som er oppgitt av deg og er nødvendige for behandling av bestillingen. Vi lagrer slike data i opptil seks måneder etter at kundeforholdet er avsluttet.

Hvis personopplysninger eller bestillingsdata også brukes i vårt regnskapssystem, vil slike data bli lagret til slutten av de foreskrevne periodene (vanligvis 7 år i Østerrike) på grunnlag av de lovbestemte oppbevaringsforpliktelsene som gjelder for oss.

Hvis du har gitt oss ditt samtykke under registrering eller senere, vil vi bruke dataene som følge av din bruk av nettbutikken eller nettsiden, for eksempel nettsidene du har åpnet, tiden brukt på individuelle nettsider og produktene du har sett på, samt dine tidligere etterspørselsinteresser, for å optimalisere kundeservicen og for å kunne gi deg tilpasset informasjon. Disse dataene lagres inntil du tilbakekaller ditt samtykke for bruk av dataene dine.

Hvis du har avtalt å motta et nyhetsbrev, vil vi bruke ditt navn og e-postadresse, kjønn, adresse, selskap og bransje, samt språk, for levering og tilpasning av et slikt nyhetsbrev. Disse dataene brukes i løpet av abonnementet på det respektive nyhetsbrevet.
Hvis du er en av våre kunder, bruker vi hoveddataene dine på grunnlag av vår legitime interesse for direkte markedsføringsformål og kan invitere deg til arrangementer i ditt område.
Hvis du har gitt ditt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, kan dette samtykket tilbakekalles av deg når som helst. Du kan deklarere en tilbakekalling skriftlig eller via e-post til [email protected].

III. Generelle prinsipper for behandling av personopplysninger

1. Vi overholder de lovbestemte personvernforskriftene uten begrensning.
Databeskyttelsesforskriftene i EU og de nasjonale lovene som stammer fra dem, gjelder for lagring, behandling og bruk av personopplysninger. Det juridiske grunnlaget for behandling av de respektive personopplysningene kan ses fra listen ovenfor.

I noen tilfeller kan personopplysninger gis til databehandlere, hvis de gir tilstrekkelig garanti for lovlig og sikker bruk av data, og hvis de kontraktsmessig forplikter seg til å overholde prinsippene som er beskrevet i denne personvernerklæringen og lovbestemmelsene.

Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger til andre selskaper i forbindelse med restrukturering eller selskapsfusjoner hvis de også forplikter seg til å følge handlingsprinsippene som er beskrevet her, og enten er basert i EU eller i et tredjeland med tilstrekkelig databeskyttelse.

Hvis du aktivt velger å bruke de sosiale nettverksfunksjonene som tilbys på nettsiden vår, kan personopplysninger overføres til de respektive eksterne leverandørene av disse sosiale nettverkene. Du finner detaljert informasjon om dette i avsnitt V. nedenfor.

Vi forbeholder oss også retten til å videreformidle personopplysninger til tredjeparter hvis vi blir tvunget til å gjøre det ved lov, ved en rettslig avgjørelse fra retten med kompetent jurisdiksjon eller ved en ordre fra den kompetente myndighet, eller hvis vi blir tvunget, som følge av handlinger eller utelatelser fra din side, for at våre rettigheter, vår eiendom eller våre eiendeler skal beskyttes eller håndheves av de kompetente myndighetene.

2. I anskaffelsen av data begrenser vi oss til det som er nødvendig og rimelig.
Hvis vi samler inn personopplysninger, vil vi forklare deg i hvert tilfelle for hvilke formål vi bruker dataene.
I enkelte tilfeller samler vi bare inn personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppnå disse formålene. Hvis ytterligere bruk av personopplysninger ikke lenger er nødvendig, slettes dataene.

IV. Mottakere og mottakerkategorier av data

I forbindelse med driften av denne nettsiden eller nettbutikken, handler følgende databehandlere på vegne av den behandlingsansvarlige:

Nettside for vertsleverandør: Zumtobel Group AG
Leverandør av nettbutikk: Zumtobel Group AG

I tillegg viser vi til forklaringene i avsnitt IX., som beskriver i detalj bruken av dine data av sosiale nettverk.
I tillegg til mottakerne som er spesifikt nevnt, kan andre prosessorer også konsulteres i fremtiden i forbindelse med levering av denne nettsiden og nettbutikken (f.eks. vertsleverandører, butikkoperatører).

En overføring av data til konsernselskaper utføres basert på ethvert samtykke gitt til mottakerne som er navngitt i samtykket.

V. Lenker til eksterne nettsider

Vår nettside inneholder såkalte hyperkoblinger til nettsider fra andre leverandører. I disse tilfellene vil du bli direkte videresendt fra vår nettside til nettsidene til de andre leverandørene. Du kan gjenkjenne dette ved blant annet å endre nettadressen i adresselinjen i nettleseren din.
Vi kan ikke påta oss noe ansvar for konfidensiell håndtering av dine data av slike leverandører, da vi ikke har noen innflytelse på om de andre leverandørene overholder personvernforskriftene. Se nettsidene til disse leverandørene direkte for informasjon om hvordan de håndterer personopplysningene dine.

VI. Sikkerhetstiltak for å beskytte dataene dine

For å beskytte dataene dine har vi tatt spesielle tekniske og operasjonelle sikkerhetstiltak som regelmessig gjennomgås og tilpasses teknologisk fremgang.

Vi vil imidlertid påpeke at på grunn av internettstrukturen er det mulig at reglene for databeskyttelse og datasikkerhet ikke kan overholdes av andre personer eller institusjoner som ikke er innenfor vårt ansvarsområde.

VII. Dine rettigheter i forhold til dataene som brukes

Hvis og i den grad vi bruker personopplysninger om deg, har du rett til følgende rettigheter spesielt med hensyn til slike data:
• Rett til tilgang til informasjon (Art 15 GDPR): Du kan når som helst be om informasjon om hvorvidt og hvilke personopplysninger om deg som brukes av oss, til hvilke formål dataene behandles, hvor dataene kommer fra, hvilke mottakere dataene kan overføres til og hvor lenge slike data lagres av oss.
• Rett til utbedring (art. 16 GDPR): Hvis du oppdager at personopplysninger om deg er unøyaktige, kan du be om utbedring av slike data når som helst. Hvis dataene er ufullstendige fra ditt synspunkt, kan du også be om at dataene suppleres.
• Retten til sletting (Art. 17 GDPR): Hvis du mener at bruk av personopplysningene dine ikke lenger er nødvendig, eller at de behandles uten tilstrekkelig juridisk grunnlag eller er ulovlig av andre grunner, kan du be om sletting av disse dataene.
• Rett til begrensning av bruk av data (art. 18 GDPR): I stedet for sletting av data, kan du også kreve begrensning av bruk av data, hvis dataene brukes ulovlig. Spesielt kan du også kreve en slik begrensning av bruk av data hvis du bestrider nøyaktigheten av data eller har fremmet en innvending mot bruk av data
• Rett til dataportabilitet (art. 20 GDPR): Når det gjelder personopplysninger som du har gitt deg selv, og som brukes på grunnlag av en kontrakt eller samtykke, kan du kreve at disse dataene gjøres tilgjengelige for deg i et strukturert, felles og maskinlesbart format. Du kan også be om at disse dataene overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig.
• Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet (art. 77 GDPR): Hvis du mener at dine rettigheter har blitt krenket i forhold til personopplysninger om deg, har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Nærmere bestemt, kan du kontakte tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for ditt bosted, ditt arbeidssted eller stedet der det mistenkte bruddet skjedde. I Østerrike er den ansvarlige tilsynsmyndigheten det østerrikske datatilsynet, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna.
Separat vil vi påpeke din rett til innvending (art. 21 GDPR): Hvis det oppstår grunner fra din spesielle situasjon som gjør bruk av dine personopplysninger, som vi bruker på grunnlag av en legitim interesse, utillatelig, har du rett til å protestere mot slik bruk av data. Hvis personopplysningene dine brukes til direkte markedsføringsformål, har du i alle tilfeller rett til å protestere.

Hvis du har spørsmål eller er usikker på dine rettigheter angående dine personopplysninger, kan du kontakte oss når som helst på følgende e-postadresse: [email protected].

VIII. Endringer i retningslinjene for databeskyttelse

Siden endringer i loven eller endringer i våre interne selskapsprosesser kan gjøre det nødvendig å tilpasse denne personvernpolicyen, som vi forbeholder oss retten til å gjøre tilsvarende, ber vi deg om å lese denne personvernpolicyen regelmessig.

IX. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår for å muliggjøre bruk av visse funksjoner på nettsiden, for å analysere hvordan brukere bruker nettsiden vår og for å tilby visse tredjepartstjenester.

Dette er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen. De fleste informasjonskapslene vi bruker slettes fra harddisken din på slutten av nettleserøkten (såkalte øktinformasjonskapsler). Andre informasjonskapsler forblir på datamaskinen din og gjør det mulig for oss å gjenkjenne datamaskinen din under ditt neste besøk (såkalte vedvarende informasjonskapsler). I tillegg brukes det også informasjonskapsler fra tredjeparter på vår nettside.

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene dine tilsvarende. Vi vil imidlertid påpeke at i dette tilfellet kan du ikke kunne bruke alle funksjonene med full funksjonalitet på denne nettsiden.

Hvis du ikke ønsker at informasjonskapslene våre skal lagres på datamaskinen din, må du deaktivere lagring av informasjonskapsler i nettleseren din for nettsiden vår eller sette nettleseren din slik at informasjonskapsler vanligvis ikke lagres på datamaskinen din. Du kan også bruke nettleseren din til å slette informasjonskapsler som allerede er lagret.

Vi har ingen innflytelse på videre behandling av personopplysningene som samles inn av de respektive operatørene. Videre er det ikke mulig for oss å fastslå i hvilken grad, hvor og hvor lenge dataene lagres av de sosiale nettverkene, i hvilken grad de sosiale nettverkene overholder eksisterende slettingsforpliktelser, hvilke evalueringer og lenker til dataene utføres av dem og til hvem dataene overføres av de sosiale nettverkene.

Å deaktivere bruken av informasjonskapsler kan kreve at det lagres en permanent informasjonskapsel på datamaskinen din. Hvis denne informasjonskapselen senere slettes av deg, må du utføre deaktiveringen på nytt.Kontakt oss

NORGE
ZG Lighting Norway AS
Bygdøy allé 4
0257 Oslo

Tlf: +47 22 54 72 00
E-post: [email protected]

Hovedkontor:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Østerrike
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA