Pravilnik o varstvu podatkov

Nazadnje posodobljeno: marec 2022

Pripisujemo izreden pomen varstvu in varnosti vaših podatkov, ne glede na to, ali ste stranka ali obiskovalec našega spletnega mesta. Zato se zavezujemo, da bomo varovali vašo zasebnost in vaše podatke obravnavali zaupno. Na tej točki vas želimo obvestiti o vaših specifičnih osebnih podatkih, ki se zbirajo v zvezi z vašim obiskom tega spletnega mesta, in za katere namene se uporabljajo.

I. Upravljavec podatkov

To spletno mesto upravlja Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Avstrija, FN 62309 g, ki je tudi upravljavec podatkov v smislu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«).

Upravljavec podatkov ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ker pravne zahteve za obvezno imenovanje niso izpolnjene.

Vendar je mogoče poizvedbe glede varstva podatkov in uporabe vaših osebnih podatkov poslati na naslednji e-poštni naslov, obdelali pa jih bomo v skladu s pravnimi zahtevami: [email protected].

II. Uporabljeni podatki/nameni obdelave/obdobje hranjenja

Spodaj so opisane kategorije podatkov, ki jih uporabljamo, in nameni, ki si jih prizadevamo doseči z uporabo teh podatkov. Kolikor je to mogoče, boste našli tudi informacije o obdobju hrambe zadevnih podatkov.

Ob vsakem dostopu do tega spletnega mesta se podatki o dostopu shranijo v dnevniški datoteki, strežniškem dnevniku. Podatkovni zapis, shranjen v tej dnevniški datoteki, vsebuje naslednje informacije: Datum in čas dostopa, naslov IP, ID seje, spletno mesto, do katerega se dostopa, ime spletnega mesta, iz katerega se je izvedel dostop do spletnega mesta, in informacije o uporabljenem brskalniku.

Te dnevniške datoteke analiziramo samo v primeru zlorabe našega spletnega mesta. Pridržujemo si pravico do naknadnega preverjanja dnevniških datotek tistih uporabnikov, o katerih obstaja konkreten sum, da naše spletno mesto uporabljajo v nasprotju z zakonom in/ali pogodbo. Na splošno teh podatkov ne moremo pripisati specifični osebi. Če bi bil tak pripis mogoč, bomo te podatke uporabili samo v primerih, kjer obstaja ustrezna pravna podlaga (tehtanje interesov v posameznih primerih).

Če se registrirate na našem spletnem mestu ali za našo spletno trgovino, bomo zabeležili osnovne podatke, ki jih zagotovite (zlasti vaše ime, vrsto nagovora, telefonsko številko, številko faksa, e-poštni naslov, jezik za sporazumevanje, industrijo, oddelek, podatke za dostop do spletne trgovine), in jih uporabili na podlagi ustreznega uporabniškega sporazuma. Poleg tega vam bo dodeljena notranja številka stranke in ena ali več kontaktnih oseb v našem podjetju. Te podatke uporabljamo za zagotavljanje spletne trgovine in za podporo vas, kot stranke ali zainteresirane strani našega podjetja. Praviloma se bodo taki podatki hranili za šest mesecev po prenehanju uporabe spletne trgovine (izbris računa stranke).
Če oddate naročilo v spletni trgovini, bomo za ta namen zbrali morebitne dodatne naslove za dostavo in druge podatke, ki jih zagotovite, ki so potrebni za obdelavo naročila. Take podatke hranimo za do šest mesecev po koncu odnosa s stranko.

Če se osebni osnovni podatki ali podatki naročila uporabljajo tudi v našem računovodskem sistemu, bodo taki podatki hranjeni do konca predpisanih obdobij (v Avstriji na splošno 7 let) na podlagi zakonskih obveznosti hrambe, ki veljajo za nas.

Če ste podali svojo privolitev med registracijo ali ob poznejšem času, bomo uporabili podatke, ki izhajajo iz vaše uporabe spletne trgovine ali spletnega mesta, kot so spletne strani, do katerih ste dostopili, čas, porabljen na posameznih spletnih straneh, in izdelki, ki ste si jih ogledali, ter vaše pretekle interese povpraševanja, da bi optimizirali službo za stranke in vam lahko zagotavljali prilagojene informacije. Ti podatki bodo hranjeni, dokler ne prekličete privolitve za uporabo svojih podatkov.

Če ste se strinjali s prejemanjem novičnika, bomo uporabili vaše ime in e-poštni naslov, vaš spol, naslov, podjetje in industrijski sektor ter jezik za dostavo in prilagajanje takega novičnika. Ti podatki se uporabljajo za trajanje naročnine na zadevni novičnik.
Če ste ena od naših strank, uporabljamo vaše osnovne podatke na podlagi našega zakonitega interesa za namene neposrednega trženja in vas lahko povabimo na dogodke na vašem območju.
Če ste podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, je mogoče to privolitev kadar koli preklicati. Preklic lahko sporočite v dopisu ali po e-pošti na [email protected].

III. Splošna načela za obdelavo osebnih podatkov

1. Brez omejitev smo skladni z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov.
Predpisi o varstvu podatkov v Evropski uniji in nacionalni zakoni, izpeljani iz njih, se uporabljajo za hrambo, obdelavo in uporabo osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo zadevnih osebnih podatkov je razvidna z zgornjega seznama.

V nekaterih primerih se lahko osebni podatki zagotovijo obdelovalcem, če ponujajo zadostna jamstva za zakonito in varno uporabo podatkov ter če se pogodbeno zavežejo k skladnosti z načeli, opisanimi v tem pravilniku o zasebnosti in zakonskih predpisih.

Pridržujemo si pravico do prenosa osebnih podatkov drugim podjetjem v okviru prestrukturiranja ali združitve podjetij, če se tudi ta zavežejo k spoštovanju načel ukrepanja, opisanih tukaj, in imajo sedež bodisi v Evropski uniji ali v tretji državi z zadostnim varstvom podatkov.

Če se aktivno odločite za uporabo funkcij družabnega mreženja, ponujenih na našem spletnem mestu, so lahko osebni podatki preneseni zadevnim zunanjim ponudnikom teh družabnih omrežij. Podrobne informacije o tem najdete v razdelku V. spodaj.

Pridržujemo si tudi pravico do posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam, če smo v to prisiljeni z zakonom, sodno odločbo pristojnega sodišča ali ukazom pristojnega organa ali če nas pristojni organi prisilijo, zaradi vaših dejanj ali opustitev, k varstvu ali uveljavljanju naših pravic, naše lastnine ali naših sredstev.

2. Pri pridobivanju podatkov se omejujemo na, kar je potrebno in razumno.
Če zbiramo osebne podatke, vam bomo v vsakem primeru pojasnili, za katere namene uporabljamo podatke.
V posameznih primerih osebne podatke zbiramo samo v obsegu, potrebnem za doseganje teh namenov. Če nadaljnja uporaba osebnih podatkov ni več potrebna, bodo podatki izbrisani.

IV. Uporabniki ali kategorije uporabnikov podatkov

V povezavi z delovanjem tega spletnega mesta ali spletne trgovine naslednji obdelovalci delujejo v imenu upravljavca podatkov:

Spletno mesto ponudnika gostovanja: Zumtobel Group AG
Spletna trgovina ponudnika: Zumtobel Group AG

Poleg tega se sklicujemo na pojasnila v razdelku IX., kjer je podrobno opisana uporaba vaših podatkov na družabnih omrežjih.
Poleg posebej omenjenih uporabnikov je mogoče v prihodnje posvetovanje z drugimi obdelovalci v povezavi z zagotavljanjem tega spletnega mesta in spletne trgovine (npr. ponudniki gostovanja, operaterji trgovine).

Prenos podatkov podjetjem skupine se izvaja na podlagi morebitne privolitve, podane uporabnikom, imenovanim v privolitvi.

V. Povezave do zunanjih spletnih mest

Naše spletno mesto vsebuje tako imenovane hiperpovezave do spletnih mest drugih ponudnikov. V teh primerih boste neposredno preusmerjeni z našega spletnega mesta na spletna mesta drugih ponudnikov. To lahko med drugim prepoznate po spremembi URL-ja v naslovni vrstici brskalnika.
Ne moremo prevzeti odgovornosti za zaupno obravnavo vaših podatkov s strani takih ponudnikov, saj nimamo vpliva na to, ali so drugi ponudniki skladni s predpisi o varstvu podatkov. Neposredno glejte spletna mesta teh ponudnikov za informacije o tem, kako obravnavajo vaše osebne podatke.

VI. Varnostni ukrepi za varovanje vaših podatkov

Za varovanje vaših podatkov smo sprejeli posebne tehnične in operativne varnostne ukrepe, ki jih redno pregledujemo in prilagajamo tehnološkemu napredku.

Želimo pa opozoriti, da je zaradi strukture interneta mogoče, da druge osebe ali institucije, ki niso v našem območju odgovornosti, ne upoštevajo pravil o varstvu podatkov in varnosti podatkov.

VII. Vaše pravice v zvezi z uporabljenimi podatki

Če in v kolikor uporabljamo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, ste upravičeni do naslednjih pravic, zlasti kar zadeva take podatke:
• Pravica dostopa do informacij (člen 15 uredbe GDPR): Kadar koli lahko zahtevate informacije, ali v zvezi z vami uporabljamo osebne podatke in katere, za katere namene se podatki obdelujejo, od kod podatki izvirajo, katerim uporabnikom so lahko podatki preneseni in kako dolgo take podatke hranimo.
• Pravica do popravka (člen 16 uredbe GDPR): Če odkrijete, da so osebni podatki v zvezi z vami netočni, lahko kadar koli zahtevate popravek takih podatkov. Če so podatki po vašem mnenju nepopolni, lahko zahtevate tudi, da se jih dopolni.
• Pravica do izbrisa (člen 17 uredbe GDPR): Če menite, da uporaba vaših osebnih podatkov ni več potrebna ali da se izvaja brez zadostne pravne podlage ali je nezakonita iz drugih razlogov, lahko zahtevate izbris teh podatkov.
• Pravica do omejitve uporabe podatkov (člen 18 uredbe GDPR): Namesto izbrisa podatkov lahko zahtevate tudi omejitev uporabe podatkov, če se podatki uporabljajo nezakonito. Zlasti lahko tudi zahtevate tako omejitev uporabe podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali ste vložili ugovor zoper uporabo podatkov
• Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 uredbe GDPR): Kar zadeva osebne podatke, ki ste jih zagotovili sami in ki se uporabljajo na podlagi pogodbe ali privolitve, lahko zahtevate, da se vam ti podatki dajo na voljo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Lahko tudi zahtevate, da se ti podatki prenesejo neposredno drugemu upravljavcu podatkov.
• Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77 uredbe GDPR): Če menite, da so bile kršene vaše pravice v povezavi z osebnimi podatki v zvezi z vami, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Zlasti lahko stopite v stik z nazornim organom, odgovornim za vaš kraj prebivališča, kraj dela ali kraj, kjer je prišlo do domnevne kršitve. V Avstriji je odgovoren nadzorni organ avstrijski organ za varstvo podatkov, Barichgasse 40–42, 1030 Dunaj.
Ločeno vas želimo opozoriti na pravico do ugovora (člen 21 uredbe GDPR): Če se zaradi vašega posebnega položaja pojavijo razlogi, zaradi katerih postane uporaba vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljamo na podlagi zakonitega interesa, nedopustna, imate pravico do ugovora zoper tako uporabo podatkov. Če se vaši osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, imate pravico do ugovora v vsakem primeru.

Če imate vprašanja ali ste negotovi glede svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko kadar koli stopite v stik z nami na naslednji e-poštni naslov: [email protected].

VIII. Spremembe pravilnika o varstvu podatkov

Ker je zaradi sprememb zakonodaje ali sprememb naših notranjih postopkov v podjetju morda potrebno ta pravilnik o varstvu podatkov prilagajati, za kar si pridržujemo pravico, da to ustrezno storimo, vas prosimo, da redno berete ta pravilnik o varstvu podatkov.

IX. Piškotki

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke za omogočanje uporabe nekaterih funkcij spletnega mesta, za analiziranje, kako uporabniki uporabljajo naše spletno mesto, in za zagotavljanje nekaterih storitev tretjih oseb.

To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se izbriše z vašega trdega diska ob koncu seje brskalnika (tako imenovani piškotki seje). Drugi piškotki ostanejo v vašem računalniku in nam omogočajo, da prepoznamo vaš računalnik med naslednjim obiskom (tako imenovani trajni piškotki). Poleg tega se na našem spletnem mestu uporabljajo tudi piškotki od tretjih oseb.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno prilagoditvijo nastavitev brskalnika. Vendar pa bi radi opozorili, da v tem primeru morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v popolnem obsegu.

Če ne želite, da se naši piškotki shranijo v vašem računalniku, deaktivirajte shranjevanje piškotkov v svojem brskalniku za naše spletno mesto ali nastavite svoj brskalnik tako, da se piškotki na splošno ne shranjujejo v vašem računalniku. V brskalniku lahko tudi izbrišete piškotke, ki so bili že shranjeni.

Nimamo vpliva na nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, ki jih zberejo zadevni operaterji. Nadalje, ni mogoče, da bi mi ugotovili obseg, v katerem, kje in kako dolgo družabna omrežja hranijo podatke, obseg, v katerem so družabna omrežja skladna z obstoječimi obveznostmi izbrisa, katera ocenjevanja in povezave do podatkov družabna omrežja izvajajo ter komu posredujejo podatke.

Za deaktiviranje uporabe piškotkov mora biti morda v vašem računalniku shranjen trajni piškotek. Če ta piškotek pozneje izbrišete, morate znova izvesti deaktiviranje.Kontakti

Predstavništvo Slovenija
Zumtobel Licht d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI -1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:     +386 (1) 5609 820 
Telefaks:   +386 (1) 5609 866
E-Mail: [email protected]
Glavni sedež družbe:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

 

LAND
SOCIAL MEDIA