Pravilnik o varstvu podatkov

Varstvo in varnost vaših podatkov nam veliko pomenita, ne glede na to, ali ste naša stranka ali naš spletni obiskovalec. Prizadevamo si zaščititi vašo zasebnosti in vaše podatke obravnavati zaupno. S tem dokumentom vas z veseljem obveščamo o tem, katere posamezne osebne podatke zbiramo povezavi z vašim obiskom tega spletnega mesta in za kakšne namene jih uporabljamo.

I.    Odgovorna oseba
To spletno mesto upravlja skupina Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Avstrija, FN 62309 g, ki deluje kot »odgovorna oseba« v smislu pomena iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, v nadaljevanju »GDPR«).

Odgovorna oseba ni imenovala pooblaščene osebe za varstvo podatkov, saj v skladu z zakonskimi zahtevami to ni potrebno.
Vendar pa lahko poizvedbe o varstvu podatkov ter obdelavi vaših osebnih podatkov pošljete na naslednji e-poštni naslov in obravnavali jih bomo v skladu z zakonskimi določbami: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

II.    Obdelava podatkov, namen obdelave, trajanje shranjevanja
V tem razdelku so opisane kategorije podatkov, ki jih uporabljamo, in tudi nameni, ki jih želimo doseči z uporabo podatkov. Kjer je mogoče, so navedene tudi informacije o časovnem obdobju shranjevanja različnih vrst podatkov.

Ob vsakem dostopanju do spletnega mesta se podatki o dostopu shranijo v dnevniško datoteko, imenovano dnevnik strežnika. Podatki, shranjeni v tej evidenci, zajemajo naslednje podatke: datum in čas dostopa, naslov IP, ID seje, spletno mesto, do katerega se je dostopalo, ime spletnega mesta, od koder se je dostopalo do spletnega mesta, in podatke o uporabljenem brskalniku.

Te dnevniške datoteke analiziramo samo v primeru zlorabe našega spletnega mesta. Pridržujemo si pravico, da naknadno pregledamo dnevniške datoteke uporabnikov, za katere obstaja konkreten sum, da so naše spletno mestu uporabili na nezakonit način in/ali tako, da so kršili pogodbo. Na splošno teh podatkov ne moremo povezati z določeno osebo. Če je takšna povezava mogoča, pa take podatke uporabimo samo v primerih, za katere obstaja ustrezna pravna podlaga (tehtanje interesov v posameznem primeru).

Ko se prijavite na naše spletno mesto ali v spletno trgovino, zbiramo kontaktne podatke, ki jih posredujete (še posebej vaše ime, nagovor, telefonsko številko in številko faksa, e-poštni naslov, izbrani jezik, oddelke ter podatke o dostopanju do spletne trgovine), in jih uporabimo na podlagi zadevne pogodbe o obdelavi. V naših internih procesih se vam prav tako dodeli številko stranke in eno ali več kontaktnih oseb iz našega podjetja. Te podatke uporabljamo, da vam lahko zagotavljamo svojo spletno trgovino in storitve, v kolikor ste stranka našega podjetja ali se zanimate zanj. Taki podatki se večinoma hranijo še šest mesecev od prenehanja uporabe spletne trgovine (račun stranke se izbriše).

Če v spletni trgovini oddate naročilo, za ta namen zberemo še dodatne podatke, vključno z naslovom za dostavo in drugimi podatki, ki so potrebni za obdelavo naročila ter jih posredujete. Take podatke shranimo do šest mesecev po koncu razmerja s stranko.

Če se kontaktni osebni podatki ali podatki o naročilu uporabijo tudi v naših računovodskih procesih, se taki podatki hranijo do konca predpisanih obdobij na podlagi zakonskih obdobij hrambe, ki nas zavezujejo (v Avstriji je to običajno 7 let).

Če ste nam v postopku registracije ali pozneje posredovali ustrezno soglasje, bomo podatke, ki izhajajo iz vaše uporabe spletne trgovine in spletnega mesta, kot so spletne strani, do katerih ste dostopali, čas zadržanja na posameznih spletnih straneh, in izdelki, ki ste si jih ogledali, pa tudi prejšnje postavke, ki so vas zanimale, uporabili tudi za optimizacijo naših storitev za stranke ter posredovanje informacij po meri. Te podatke hranimo, dokler ne prekličete soglasja za njihovo uporabo.

Če ste soglašali s prejemanjem glasila, uporabimo vaše ime in e-poštni naslov za pošiljanje takega glasila. Ti podatki se uporabljajo, dokler ste naročeni na ustrezno glasilo.

Vsa soglasja, ki ste nam jih podali za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadar koli prekličete. Obvestilo o preklicu lahko pošljete pisno ali po e-pošti na naslov dataprivacy@zumtobelgroup.com.

III.    Prejemniki podatkov in vrste prejemnikov
V povezavi z delovanjem tega spletnega mesta in/ali spletne trgovine je odgovorna oseba najela naslednje ponudnike storitev:
Ponudnik gostovanja spletnega mesta: Zumtobel Group AG
Ponudnik spletne trgovine: Zumtobel Group AG

Poleg navedenih posameznih prejemnikov lahko v prihodnosti v povezavi z zagotavljanjem tega spletnega mesta in spletne trgovine najamemo še druge ponudnike storitev (npr. ponudnika gostovanja, ponudnika spletne trgovine).

Prenos podatkov drugim podjetjem iz skupine se izvaja na podlagi podanega soglasja za prenos podatkov imenovanim prejemnikom.

IV.    Splošna načela obdelave osebnih podatkov
1. Zagotavljamo skladnost z vsemi zakonskim predpisi o varstvu podatkov, brez omejitve.
Za shranjevanje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov se uporabljajo direktive o varstvu podatkov Evropske unije in nacionalni predpisi, izpeljani iz njih. Pravna podlaga za obdelavo ustreznih osebnih podatkov je razvidna iz navedenega.

2. Brez vašega soglasja osebnih podatkov na noben način ne prodajamo, izročamo, posojamo ali kako drugače razkrivamo tretjim osebam.

Brez vašega izrecnega soglasja z vašimi osebnimi podatki ne bomo seznanili tretjih oseb za namene oglaševanja ali trženja, niti jih ne bomo kako drugače predali tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvajanje storitev, ki vam jih zagotavljamo.
Včasih moramo vaše osebne podatke posredovati zunanjim ponudnikom storitev, če ti podajo zadostna zagotovila, da jih bodo uporabljali na zakonit in varen način ter se pogodbeno zavežejo, da bodo zagotavljali skladnost z načeli in zakonskimi določbami, opisanimi v tem pravilniku o varstvu podatkov.
V primeru prestrukturiranja podjetja ali združitev si pridržujemo pravico, da osebne podatke prenesemo k drugim podjetjem, pod pogojem da se tudi ta zavežejo, da bodo spoštovala pravila ravnanja, opisana tukaj, in imajo sedež znotraj Evropske unije ali tretje države z ustrezno ravnjo varstva podatkov.
Če se odločite za aktivno uporabo funkcij družbenih omrežij, ki jih ponujamo na svojem spletnem mestu, se bodo osebni podatki posredovali ustreznim zunanjim ponudnikom družbenih omrežij. Za podrobnejše informacije o tej temi glejte 4. razdelek spodaj.

Nadalje si pridržujemo pravico osebne podatke posredovati tretjim osebam, če nas k temu zavezuje zakon, odločba pristojnega sodišča ali administrativni nalog, ki ga izda pristojen nadzorni organ; ali če smo zaradi dejanj ali opustitev z vaše strani prisiljeni pridobiti zaščito naših pravic, lastnine in premoženja s strani pristojnih nadzornih organov ali zahtevati izvajanje omenjenih pravic ipd. v našem imenu.

3. Podatki, ki jih zbiramo, so omejeni na potrebne in primerne podatke.
Kadar zbiramo osebne podatke, vam vedno pojasnimo, za katere namene jih bomo obdelovali.
V posameznih primerih zbiramo osebne podatke samo v obsegu, ki je potreben za doseganje teh namenov. Če osebnih podatkov ne potrebujemo več za svoj namen uporabe, jih izbrišemo.

V.    Vaše pravice v povezavi z uporabljenim podatki
Če in v kolikor uporabljamo osebne podatke, povezane z vami, imate v povezavi s takim podatki naslednje pravice:
•    Pravica do dostopa (15. člen GDPR): Kadar koli lahko zahtevate informacije o tem, katere osebne podatke, povezane z vami, obdelujemo in če je temu tako, lahko zahtevate da vas obvestimo o posameznih podatkih ter tudi o namenih njihove obdelave, o izvoru podatkov, morebitnih prejemnikih, katerim se podatki prenašajo, in časovnem obdobju hrambe pri nas.
•    Pravica do popravka (16. člen GDPR): Če ugotovite, da so osebni podatki, ki se nanašajo na vas, napačni, lahko kadar koli zahtevate, da jih popravimo. Če menite, da so podatki nepopolni, lahko prav tako zahtevate, da dodamo morebitne manjkajoče podatke.
•    Pravica do izbrisa (17. člen GDPR): Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni več potrebna ali da se taka uporaba izvaja brez zadostne pravne podlage oziroma je nezakonita zaradi kakšnega drugega razloga, lahko zahtevate izbris teh podatkov.
•    Pravica do omejitve uporabe (18. člen GDPR): Če se podatki obdelujejo nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate tudi omejitev obdelave podatkov. Tako omejitev obdelave podatkov lahko zahtevate še posebej v primeru, če oporekate pravilnosti podatkov ali ste vložili ugovor proti primerku obdelave podatkov.
•    Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR): Za osebne podatke, ki ste jih ustvarili sami in se uporabljajo na podlagi pogodbe ali soglasja, lahko zahtevate, da se vam zagotovijo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Zahtevate lahko tudi, da se ti podatki pošljejo neposredno drugi odgovorni osebi.
•    Pravica do ugovora (21. člen GDPR): Če je na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, obdelovanje osebnih podatkov v zvezi z vami, ki jih obdelujemo na podlagi tehtanja interesa, nezakonito, imate pravico ugovarjati taki uporabi podatkov. Prav tako imate pravico do ugovora, če se vaši osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega oglaševanja.
•    Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR): Če menite, da so bile vaše pravice v povezavi z osebnimi podatki, ki se nanašajo na vas, kršene, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. To lahko storite zlasti pri nadzornem organu, ki je odgovoren za vaš kraj bivanja, kraj dela ali kraj domnevne kršitve. V Avstriji je pristojen nadzorni organ Datenschutzbehörde [urad za varstvo podatkov], Wickenburggasse 8, 1080 Dunaj.

Če imate vprašanja o svojih pravicah, povezanih z osebnimi podatki, ali želite, da vam kaj razjasnimo, se lahko kadar koli obrnete na naš naslednji e-poštni naslov: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

VI.    Obdelava podatkov s strani družbenih omrežij
To spletno mesto uporablja vtičnike različnih družbenih omrežij. Ti vtičniki so funkcije zadevnih družbenih omrežij, ki vam na primer omogočajo delitev vsebine našega spletnega mesta z vašimi stiki v družbenih omrežjih ali priporočanje te vsebine. Vtičnike družbenih omrežij prepoznate po logotipu posameznega družbenega omrežja.
Uporabljamo vtičnike naslednjih upraviteljev družbenih omrežij:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA
• Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ZDA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, ZDA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, ZDA

Na našem spletnem mestu so vsi vtičniki družbenih medijev privzeto deaktivirani, kar pomeni, da samo dostopanje do našega spletnega mesta ne povzroči nobenega prenosa podatkov k ponudnikom družbenih omrežij. Če želite uporabiti funkcijo posameznega družbenega omrežja in zato aktivirate prvotno deaktiviran vtičnik družbenega medija, podate izrecno soglasje za prenašanje podatkov k upravitelju družbenega omrežja od takrat dalje. Na obseg podatkov, ki jih na ta način zbirajo ponudniki družbenih omrežij, nimamo vpliva.

Kolikor vemo, se prenašajo naslednji podatki:
• naslov IP
• identifikacija uporabnika, če ste prijavljeni v zadevno storitev
• predhodno obiskana stran (napotitelj), če ste sledili povezavi
• vrsta brskalnika in njegove nastavitve
• nameščeni vtičniki, kot je Adobe® Flash® ali Adobe® Reader®
• URL strani, na katero je integriran vtičnik družbenega omrežja
• datum in čas obiska
• tehnični podatki, povezani z operacijskim sistemom
• podatki, značilni za lokacijo
• piškotki

Prek integracije vtičnika upravitelji družbenih omrežij prejmejo informacije, da ste dostopali do ustreznih naših strani v spletu. Če ste hkrati prijavljeni v družbeno omrežje, lahko upravitelj poveže te oglede strani z vašim računom v zadevnem družbenem omrežju. Če nato izvedete interakcijo z vtičniki družbenih omrežij, npr. kliknete Facebookov gumb »Všeč mi je«, se tudi ti podatki prenesejo v ustrezno družbeno omrežje.
Tudi če niste član nobenega omenjenega družbenega omrežja, je mogoče, da ta prek družbenega vtičnika zaznajo vaš naslov IP in ga shranijo. Za podrobnosti o namenu in obsegu obdelave podatkov, zbiranju in uporabi s strani družbenih omrežij, ki jih uporabljamo, ter vaših pravicah in možnostih nastavitev v zvezi s tem, glejte pravilnike o zasebnosti posameznih družbenih omrežij:
• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
• Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=en
• Twitter: www.twitter.com/privacy
• LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy/
• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Po želji lahko trajno aktivirate vtičnike za enega ali več ponudnikov družbenih medijev. V tem primeru se podatki vedno prenašajo ponudniku družbenega omrežja, in sicer vsakič, ko dostopate do strani. Posamezne ali vse vtičnike družbenih medijev lahko kadar koli deaktivirate.

Prav tako lahko tehnično onemogočite izvajanje prenosa podatkov v omrežja družbenih medijev. To storite tako, da prilagodite varnostne nastavitve v spletnem brskalniku v skladu z navodili, ki jih najdete v razdelku »Pomoč« spletnega brskalnika.

V posameznih primerih je prav tako mogoče blokirati vtičnike družbenih medijev z dodatki za brskalnik, npr. vtičnik za Facebook lahko blokirate z dodatkom »Facebook Blocker«.

VII.    Piškotki
Na svojem spletnem mestu uporabljamo piškotke, da lahko omogočamo uporabo določenih funkcij spletnega mesta, analiziramo aktivnost uporabnikov na našem spletnem mestu in ponujamo določene storitve tretjih oseb.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se ob koncu seje brskalnika izbriše z vašega trdega diska (»sejni piškotki«). Drugi piškotki ostanejo v vašem računalniku in nam omogočijo prepoznavo vašega računalnika ob naslednjem obisku (»trajni piškotki«). Dodatno se na našem spletnem mestu uporabljajo piškotki, ki so jih tja umestili drugi ponudniki.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da izberete ustrezno nastavitev brskalnika. Vendar upoštevajte, da v tem primeru nekatere funkcije tega spletnega mesta ne bodo v celoti na voljo.

Če ne želite, da se piškotki shranjujejo v vaš računalnik, v brskalniku deaktivirajte shranjevanje piškotkov za naše spletno mesto ali konfigurirajte brskalnik tako, da se piškotki na splošno ne bodo shranjevali v vaš računalnik. Z brskalnikom lahko prav tako izbrišete predhodno shranjene piškotke.
Tudi deaktiviranje uporabe piškotkov lahko zahteva, da se v vaš računalnik shrani trajni piškotek. Če tega pozneje izbrišete, morate znova deaktivirati piškotke.

Na našem spletnem mestu se uporabljajo naslednje kategorije piškotkov:
I. Sejni piškotki
Da bi omogočili brskanje po našem spletnem mestu, umestimo ID seje (»identifikator seje«), ki je povezan z vsakim obiskovalcem, ko začne uporabljati naše spletno mesto. Ta ID seje omogoči našemu strežniku, da prepozna vas in/ali vaš računalnik/brskalnik kot istega obiskovalca, tudi če se je vaš naslov IP spremenil.  Na podlagi tega ID-ja seje je mogoče več sorodnih zahtev uporabnika povezati z eno sejo. Piškotek z ID-jem seje je veljaven samo do konca seje. Ko zaprete brskalnik, se samodejno izbriše.

II. Trajni piškotki
a. Google Analytics
To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev za spletno analitiko družbe Google Inc. (»Google«). Google Analytics prav tako uporablja piškotke, na podlagi katerih je mogoče med drugim analizirati, kako uporabljate spletno mesto. Podatki, ki jih generirajo ti piškotki, se običajno pošljejo Googlovemu strežniku v ZDA in se tam shranijo. Google uporablja te podatke v imenu upravljavca tega spletnega mesta, da analizira vašo uporabo spletnega mesta, pripravlja poročila o aktivnosti na spletnem mestu in upravljavcu spletnega mesta ponuja druge storitve, povezane z uporabo spletnega mesta in interneta. Ta poročila in storitve se uporabljajo za nenehno izboljševanje ponudb tega spletnega mesta.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite tako, da izberete ustrezno nastavitev brskalnika. Vendar upoštevajte, da v tem primeru nekatere funkcije tega spletnega mesta ne bodo v celoti na voljo.

Googlovo zbiranje podatkov, ki jih generirajo ti piškotki, in podatkov, povezanih z vašo uporabo spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), ter tudi Googlovo obdelavo teh podatkov lahko preprečite, in sicer tako, da kliknete naslednjo povezavo ter prenesete in namestite Googlov vtičnik, ki je na voljo za vaš brskalnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl.  Dodatne tovrstne vtičnike ponujajo tudi drugi ponudniki, glede na uporabljen brskalnik.
Glede na razprave o uporabi celotnih naslovov IP v analitičnih orodjih želimo omeniti, da to spletno mesto uporablja storitev Google Analytics z razširitvijo »anonymizeIp()«, zaradi katere se naslovi IP obdelujejo samo v okrajšani obliki, s čimer se onemogoči neposredna povezava z osebo. Vaš naslov IP tako Google okrajša znotraj držav članic Evropske unije in drugih podpisnic sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Celoten naslov IP se prenese v Googlov strežnik v ZDA in okrajša tam samo v izjemnih primerih. Naslov IP, ki ga vaš brskalnik zagotovi v obsegu storitve Google Analytics, se ne kombinira z drugimi Googlovimi podatki.

b. Oracle
Na tem spletnem mestu za prijavo in da vam lahko pošiljamo e-poštna sporočila, uporabljamo storitev Oracle Eloqua. Strežniki storitve Oracle Eloqua so znotraj Evropske unije (Nizozemske). Oracle Eloqua umesti trajni piškotek na ustrezno stran za prijavo, če piškotek Eloqua še ni shranjen v vaši napravi. Če ste že uporabili spletno mesto, ki uporablja storitev Eloqua, morda že imate piškotek Eloqua. V določenih primerih uporabljamo piškotek Eloqua za analiziranje vaše uporabe spletnega mesta, da ga lahko nenehno izboljšujemo.

E-poštna sporočila, poslana s storitvijo Oracle Eloqua, uporabljajo tehnologije sledenja. Te podatke uporabljamo predvsem za to, da ugotovimo, katere teme vas zanimajo; to storimo tako, da spremljamo, katera naša e-poštna sporočila odprete in katere povezave kliknete. Te podatke uporabljamo za izboljšanje e-poštnih sporočil, ki vam jih pošiljamo, in storitev, ki jih ponujamo.

Ko se naročite na glasilo in naročnino potrdite, se shrani IP s časovnim žigom, da dokumentiramo vašo naročnino, če bi se pojavili kakšni dvomi. Ko se naročite, zberemo tudi druge osebne podatke, kot so vaše ime, priimek in e-poštni naslov. Te podatke uporabimo za osebno prilagoditev in dostavo naših glasil. Podatkov ne posredujemo nobenim tretjim osebam. Svojo naročnino lahko kadar koli odpoveste – tako da uporabite priročno povezavo, ki je na voljo na dnu vsakega glasila.

II. Piškotki tretjih oseb
Na naše spletno mesto so integrirane tudi storitve drugih ponudnikov. Kar zadeva te storitve, pa je odgovornost glede obdelave osebnih podatkov, ki jo izvajajo spodaj navedeni ponudniki, zunaj obsega odgovornosti ponudnika tega spletnega mesta.

a. Google Zemljevidi
Nekatere strani tega spletnega mesta uporabljajo Google Zemljevide za prikaz interaktivnih zemljevidov in pripravo navodil za pot.  Google Zemljevidi je storitev družbe Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, ZDA. Ob vaši uporabi Google Zemljevidov se podatki o uporabi tega spletnega mesta, vključno z vašim naslovom IP in (izvornim) naslovom, vnesenim za funkcijo načrtovanja poti, pošljejo Googlu v ZDA.
Če dostopate do naše spletne strani, ki vsebuje Google Zemljevide, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo z Googlovimi strežniki. Vsebino zemljevida Google pošlje neposredno v vaš brskalnik, ta pa jo integrira v spletno mesto. Tako nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Google zbira na ta način.

Kolikor vemo, to zajema najmanj naslednje podatke:
• datum in čas obiska zadevnega spletnega mesta,
• internetni naslov ali URL spletnega mesta, do katerega ste dostopali,
• naslov IP,
• (izvorni) naslov, vnesen za načrtovanje poti.
Na nadaljnjo Googlovo obdelavo in uporabo podatkov nimamo vpliva, zato glede tega ne moremo prevzeti odgovornosti.
Če ne želite, da Google prek našega spletnega mesta zbira, obdeluje ali uporablja podatke o vas, lahko v nastavitvah brskalnika deaktivirate kodo JavaScript. Vendar pa v tem primeru ne boste mogli uporabljati funkcije zemljevida.
Za več informacij o namenu in obsegu Googlovega zbiranja podatkov ter nadaljnje obdelave in uporabe podatkov, pa tudi o vaših pravicah glede tega in možnostih nastavitev, s katerimi lahko zaščitite svojo zasebnost, glejte Googlov pravilnik o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=si.

b. YouTube
Na nekaterih straneh tega spletnega mesta so integrirani videoposnetki YouTube, ali pa so ponujene povezave do videoposnetkov YouTube. YouTube je storitev za videoposnetke družbe YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA, ki jo zastopa Google Inc. YouTube uporablja piškotke za zbiranje podatkov o uporabi videoposnetkov. Googlov pravilnik o zasebnosti velja tudi za YouTube in je na voljo na spletni strani https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=si.

c. Zaposlovanje prek družbe Lumesse
Za naš portal zaposlitvenih priložnosti v celotni skupini uporabljamo piškotke našega partnerja – družbe Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Nemčija. Pravilnik o zasebnosti družbe Lumesse je na voljo na spletni strani http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Povezave do drugih spletnih mest
Naše spletno mesto vsebuje hiperpovezave do spletnih mest drugih ponudnikov. Če kliknete katero od njih, boste z našega spletnega mesta preusmerjeni neposredno na spletno mesto drugega ponudnika. To je razvidno iz spremembe naslova URL v naslovni vrstici brskalnika.
Prevzeti ne moremo nobene odgovornosti za zaupno ravnanje z vašimi podatki s strani takih ponudnikov, saj nimamo vpliva na skladnost drugih ponudnikov z določbami o varstvu podatkov. Več informacij o tem, kako z vašimi osebnimi podatki ravnajo ti ponudniki, poiščite neposredno na njihovih spletnih mestih.

IX.    Varnostni ukrepi za zaščito vaših podatkov
Za zaščito vaših podatkov uporabljamo posebne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih redno pregledujemo ter prilagajamo tehnološkemu procesu.

Vendar upoštevajte, da se zaradi strukture interneta lahko zgodi, da pravil varstva podatkov in varnosti podatkov ne upoštevajo druge osebe ali ustanove zunaj našega obsega odgovornosti.

X.    Dopolnitev določb o varstvu podatkov
Zaradi sprememb zakonodaje ali naših notranjih poslovnih procesov bomo morda morali spremeniti svoje določbe o varstvu podatkov, zato si pridržujemo pravico do tega in vas prosimo, da ta pravilnik o varstvu podatkov redno pregledujete.

Nazadnje posodobljeno: februarja 2018

Kontakti

Predstavništvo Slovenija
Zumtobel Licht d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI -1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:     +386 (1) 5609 820 
Telefaks:   +386 (1) 5609 866
E-Mail: info.si@zumtobelgroup.com
Glavni sedež družbe:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

 

DRŽAVA
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partnerji za svetlobne rešitve

Več uspeha s pomočjo profesionalnih in učinkovitih svetlobnih rešitev: Podjetje Zumtobel izbrane električarje obvešča, podpira in usposablja na področju ravnanja s svetlobo.
na portal LLP

Lighting Competence Program

Partnerski program podjetja Zumtobel za načrtovalce elektroinštalacij je naravnan tako, da povezuje vaše in naše kompetence, s čimer lahko izčrpate potenciale svetlobe, hkrati pa vam poenostavi načrtovanje v vsakdanu.
na portal LCP

Lighting Design Program

Ta partnerski program podjetja Zumtobel je bil razvit za arhitekte, ki oblikujejo s svetlobo in v ta namen tukaj dobijo navdih, podporo in informacije.
na portal LDP
Več o programih