Pravilnik o varstvu podatkov


Pripisujemo izreden pomen varstvu in varnosti vaših podatkov, ne glede na to, ali ste stranka ali obiskovalec našega spletnega mesta. Zato se zavezujemo, da bomo varovali vašo zasebnost in vaše podatke obravnavali zaupno. Na tej točki vas želimo obvestiti o vaših specifičnih osebnih podatkih, ki se zbirajo v zvezi z vašim obiskom tega spletnega mesta, in za katere namene se uporabljajo.

I. Upravljavec podatkov
To spletno mesto upravlja Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Avstrija, FN 62309 g, ki je tudi upravljavec podatkov v smislu Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju »GDPR«).

Upravljavec podatkov ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ker pravne zahteve za obvezno imenovanje niso izpolnjene.

Vendar je mogoče poizvedbe glede varstva podatkov in uporabe vaših osebnih podatkov poslati na naslednji e-poštni naslov, obdelali pa jih bomo v skladu s pravnimi zahtevami: [email protected]

II.    Uporabljeni podatki/nameni obdelave/obdobje hranjenja
Spodaj so opisane kategorije podatkov, ki jih uporabljamo, in nameni, ki si jih prizadevamo doseči z uporabo teh podatkov. Kolikor je to mogoče, boste našli tudi informacije o obdobju hrambe zadevnih podatkov.

Ob vsakem dostopu do tega spletnega mesta se podatki o dostopu shranijo v dnevniški datoteki, strežniškem dnevniku. Podatkovni zapis, shranjen v tej dnevniški datoteki, vsebuje naslednje informacije: Datum in čas dostopa, naslov IP, ID seje, spletno mesto, do katerega se dostopa, ime spletnega mesta, iz katerega se je izvedel dostop do spletnega mesta, in informacije o uporabljenem brskalniku.

Te dnevniške datoteke analiziramo samo v primeru zlorabe našega spletnega mesta. Pridržujemo si pravico do naknadnega preverjanja dnevniških datotek tistih uporabnikov, o katerih obstaja konkreten sum, da naše spletno mesto uporabljajo v nasprotju z zakonom in/ali pogodbo. Na splošno teh podatkov ne moremo pripisati specifični osebi. Če bi bil tak pripis mogoč, bomo te podatke uporabili samo v primerih, kjer obstaja ustrezna pravna podlaga (tehtanje interesov v posameznih primerih).

Če se registrirate na našem spletnem mestu ali za našo spletno trgovino, bomo zabeležili osnovne podatke, ki jih zagotovite (zlasti vaše ime, vrsto nagovora, telefonsko številko, številko faksa, e-poštni naslov, jezik za sporazumevanje, industrijo, oddelek, podatke za dostop do spletne trgovine), in jih uporabili na podlagi ustreznega uporabniškega sporazuma. Poleg tega vam bo dodeljena notranja številka stranke in ena ali več kontaktnih oseb v našem podjetju. Te podatke uporabljamo za zagotavljanje spletne trgovine in za podporo vas, kot stranke ali zainteresirane strani našega podjetja. Praviloma se bodo taki podatki hranili za šest mesecev po prenehanju uporabe spletne trgovine (izbris računa stranke).
Če oddate naročilo v spletni trgovini, bomo za ta namen zbrali morebitne dodatne naslove za dostavo in druge podatke, ki jih zagotovite, ki so potrebni za obdelavo naročila. Take podatke hranimo za do šest mesecev po koncu odnosa s stranko.

Če se osebni osnovni podatki ali podatki naročila uporabljajo tudi v našem računovodskem sistemu, bodo taki podatki hranjeni do konca predpisanih obdobij (v Avstriji na splošno 7 let) na podlagi zakonskih obveznosti hrambe, ki veljajo za nas.

Če ste podali svojo privolitev med registracijo ali ob poznejšem času, bomo uporabili podatke, ki izhajajo iz vaše uporabe spletne trgovine ali spletnega mesta, kot so spletne strani, do katerih ste dostopili, čas, porabljen na posameznih spletnih straneh, in izdelki, ki ste si jih ogledali, ter vaše pretekle interese povpraševanja, da bi optimizirali službo za stranke in vam lahko zagotavljali prilagojene informacije. Ti podatki bodo hranjeni, dokler ne prekličete privolitve za uporabo svojih podatkov.

Če ste se strinjali s prejemanjem novičnika, bomo uporabili vaše ime in e-poštni naslov, vaš spol, naslov, podjetje in industrijski sektor ter jezik za dostavo in prilagajanje takega novičnika. Ti podatki se uporabljajo za trajanje naročnine na zadevni novičnik.
Če ste ena od naših strank, uporabljamo vaše osnovne podatke na podlagi našega zakonitega interesa za namene neposrednega trženja in vas lahko povabimo na dogodke na vašem območju.
Če ste podali privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov, je mogoče to privolitev kadar koli preklicati. Preklic lahko sporočite v dopisu ali po e-pošti na [email protected]

III.    Uporabniki ali kategorije uporabnikov podatkov
V povezavi z delovanjem tega spletnega mesta ali spletne trgovine naslednji obdelovalci delujejo v imenu upravljavca podatkov:
Spletno mesto ponudnika gostovanja: Zumtobel Group AG
Spletna trgovina ponudnika: Zumtobel Group AG
Poleg tega se sklicujemo na pojasnila v razdelku VI, kjer je podrobno opisana uporaba vaših podatkov na družabnih omrežjih.
Poleg posebej omenjenih uporabnikov je mogoče v prihodnje posvetovanje z drugimi obdelovalci v povezavi z zagotavljanjem tega spletnega mesta in spletne trgovine (npr. ponudniki gostovanja, operaterji trgovine).

Prenos podatkov podjetjem skupine se izvaja na podlagi morebitne privolitve, podane uporabnikom, imenovanim v privolitvi.

IV.    Splošna načela za obdelavo osebnih podatkov
1. Brez omejitev smo skladni z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov.
Predpisi o varstvu podatkov v Evropski uniji in nacionalni zakoni, izpeljani iz njih, se uporabljajo za hrambo, obdelavo in uporabo osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo zadevnih osebnih podatkov je razvidna z zgornjega seznama.

V nekaterih primerih se lahko osebni podatki zagotovijo obdelovalcem, če ponujajo zadostna jamstva za zakonito in varno uporabo podatkov ter če se pogodbeno zavežejo k skladnosti z načeli, opisanimi v tem pravilniku o zasebnosti in zakonskih predpisih.

Pridržujemo si pravico do prenosa osebnih podatkov drugim podjetjem v okviru prestrukturiranja ali združitve podjetij, če se tudi ta zavežejo k spoštovanju načel ukrepanja, opisanih tukaj, in imajo sedež bodisi v Evropski uniji ali v tretji državi z zadostnim varstvom podatkov.

Če se aktivno odločite za uporabo funkcij družabnega mreženja, ponujenih na našem spletnem mestu, so lahko osebni podatki preneseni zadevnim zunanjim ponudnikom teh družabnih omrežij. Podrobne informacije o tem najdete v razdelku VI spodaj.

Pridržujemo si tudi pravico do posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam, če smo v to prisiljeni z zakonom, sodno odločbo pristojnega sodišča ali ukazom pristojnega organa ali če nas pristojni organi prisilijo, zaradi vaših dejanj ali opustitev, k varstvu ali uveljavljanju naših pravic, naše lastnine ali naših sredstev.

2. Pri pridobivanju podatkov se omejujemo na, kar je potrebno in razumno.
Če zbiramo osebne podatke, vam bomo v vsakem primeru pojasnili, za katere namene uporabljamo podatke.
V posameznih primerih osebne podatke zbiramo samo v obsegu, potrebnem za doseganje teh namenov. Če nadaljnja uporaba osebnih podatkov ni več potrebna, bodo podatki izbrisani.

V. Vaše pravice v zvezi z uporabljenimi podatki
Če in v kolikor uporabljamo osebne podatke, ki se nanašajo na vas, ste upravičeni do naslednjih pravic, zlasti kar zadeva take podatke:
•    Pravica dostopa do informacij (člen 15 uredbe GDPR): Kadar koli lahko zahtevate informacije, ali v zvezi z vami uporabljamo osebne podatke in katere, za katere namene se podatki obdelujejo, od kod podatki izvirajo, katerim uporabnikom so lahko podatki preneseni in kako dolgo take podatke hranimo.
•    Pravica do popravka (člen 16 uredbe GDPR): Če odkrijete, da so osebni podatki v zvezi z vami netočni, lahko kadar koli zahtevate popravek takih podatkov. Če so podatki po vašem mnenju nepopolni, lahko zahtevate tudi, da se jih dopolni.
•    Pravica do izbrisa (člen 17 uredbe GDPR): Če menite, da uporaba vaših osebnih podatkov ni več potrebna ali da se izvaja brez zadostne pravne podlage ali je nezakonita iz drugih razlogov, lahko zahtevate izbris teh podatkov.
•    Pravica do omejitve uporabe podatkov (člen 18 uredbe GDPR): Namesto izbrisa podatkov lahko zahtevate tudi omejitev uporabe podatkov, če se podatki uporabljajo nezakonito. Zlasti lahko tudi zahtevate tako omejitev uporabe podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali ste vložili ugovor zoper uporabo podatkov
•    Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 uredbe GDPR): Kar zadeva osebne podatke, ki ste jih zagotovili sami in ki se uporabljajo na podlagi pogodbe ali privolitve, lahko zahtevate, da se vam ti podatki dajo na voljo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Lahko tudi zahtevate, da se ti podatki prenesejo neposredno drugemu upravljavcu podatkov.
•    Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77 uredbe GDPR): Če menite, da so bile kršene vaše pravice v povezavi z osebnimi podatki v zvezi z vami, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Zlasti lahko stopite v stik z nazornim organom, odgovornim za vaš kraj prebivališča, kraj dela ali kraj, kjer je prišlo do domnevne kršitve. V Avstriji je odgovoren nadzorni organ avstrijski organ za varstvo podatkov, Barichgasse 40–42, 1030 Dunaj.
Ločeno vas želimo opozoriti na pravico do ugovora (člen 21 uredbe GDPR): Če se zaradi vašega posebnega položaja pojavijo razlogi, zaradi katerih postane uporaba vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljamo na podlagi zakonitega interesa, nedopustna, imate pravico do ugovora zoper tako uporabo podatkov. Če se vaši osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, imate pravico do ugovora v vsakem primeru.

Če imate vprašanja ali ste negotovi glede svojih pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko kadar koli stopite v stik z nami na naslednji e-poštni naslov: [email protected]

VI.    Uporaba osebnih podatkov na družabnih omrežjih
Povezave do družabnih omrežij
To spletno mesto uporablja različna družabna omrežja. S pomočjo teh povezav lahko, na primer, delite vsebino našega spletnega mesta s svojimi stiki na družabnih omrežjih ali priporočite to vsebino drugim.
Vključujemo povezave do strani naslednjih operaterjev družabnih omrežij:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ZDA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, ZDA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, ZDA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, ZDA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 Združene države
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Sledenje pretvorbam s piksli Facebook, oznakami za vpogled LinkedIn, oznakami Pinterest in oznakami za spletna mesta Twitter
Piksle Facebook, oznake za vpogled LinkedIn, oznake Pinterest in oznake za spletna mesta Twitter uporabljamo za merjenje in izboljševanje učinkovitosti našega oglaševanja na družabnih medijih.
Ustrezno uporabljamo piksle/oznake za zagotavljanje, da se naši oglasi ujemajo s potencialnim zanimanjem uporabnikov in niso zaznani kot nadležni. Piksli in oznake nam omogočajo tudi, da sledimo učinkovitosti naših oglasov za statistične namene in namene tržnih raziskav, z vpogledom, ali so bili uporabniki preusmerjeni na naše mesto po kliku oglasa.
Po najnovejši judikaturi Sodišča Evropske unije je naša odgovornost, kar zadeva podatke, obdelane s prej omenjenimi orodji, omejena na zbiranje in posredovanje teh podatkov. V tem oziru so lahko pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, uveljavljene tudi proti nam.
Zbiranje in posredovanje teh podatkov temelji na privolitvi, ki ste jo podali in o kateri ste bili izrecno obveščeni, ko ste obiskali naše spletno mesto.
Podatkov, ki jih zberejo zgoraj omenjeni operaterji, si ne moremo neposredno ogledati, temveč jih lahko uporabimo le v obsegu umeščanja oglasov.
Nadalje uporabljamo postopek »Občinstvo po meri iz datoteke« družabnega omrežja Facebook, Inc. in storitve LinkedIn. V tem primeru se e-poštni naslovi oseb naložijo v Facebook/LinkedIn po tem, ko je bila podana privolitev. Postopek nalaganja je šifriran. Nalaganje se uporablja izključno za določanje prejemnikov naših oglasov. Želimo zagotoviti, da se oglasi prikazujejo samo uporabnikom, ki so zainteresirani za naše informacije in storitve.
Nimamo vpliva na nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, ki jih zberejo zadevni operaterji. Nadalje, ni mogoče, da bi mi ugotovili obseg, v katerem, kje in kako dolgo družabna omrežja hranijo podatke, obseg, v katerem so družabna omrežja skladna z obstoječimi obveznostmi izbrisa, katera ocenjevanja in povezave do podatkov družabna omrežja izvajajo ter komu posredujejo podatke.
V kolikor podatke, ki nam jih pošljete prek Facebooka, obdeluje tudi ali izključno Facebook (podatki vpogledov), potem Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, poleg nas, deluje kot upravljavec podatkov za obdelavo podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Obdelava podatkov s tega vidika temelji na sporazumu med skupnima upravljavcema podatkov v skladu s členom 26 GDPR, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Vtičnik za YouTube
Na našem spletnem mestu vključujemo videoposnetke, ki jih omogoča YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 Združene države. Nimamo nadzora nad količino podatkov, ki jih ponudniki družabnih omrežij zberejo na ta način (na primer s predvajanjem in ogledi strani z vdelanimi videoposnetki).

Po našem vedenju se posredujejo naslednji podatki:
• Naslov IP
• Identifikacija uporabnika, če ste prijavljeni v ustrezno storitev
• Predhodno obiskana stran (posrednik), če ste sledili povezavi
• Vrsta brskalnika in nastavitve
• Nameščeni vtičniki, kot je Adobe® Flash® ali Adobe® Reader®
• URL strani, na kateri je vdelan družabni vtičnik
• Datum in čas obiska
• Tehnične specifikacije operacijskega sistema
• Informacije, povezane z lokacijo
• Piškotki

Z vdelavo videoposnetkov YouTube operater prejme informacijo, da ste priklicali zadevne strani naše internetne prisotnosti. Če ste hkrati prijavljeni v eno od družabnih omrežij, lahko operater poveže pripadajoče primerke dostopa do vašega računa z zadevnim družabnim omrežjem. Če imate interakcije tudi z vtičniki, se pripadajoče informacije posredujejo zadevnemu družabnemu omrežju.
Tudi če nimate računa YouTube, obstaja možnost, da YouTube izve vaš naslov IP in ga morda shrani. Za podrobnosti o namenu in obsegu obdelave, zbiranja in uporabe podatkov v storitvi YouTube ter vaših pravic in možnosti nastavitev v tem pogledu, glejte pravilnik o zasebnosti storitve YouTube na:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Poleg tega morda obstaja možnost tehničnega preprečevanja prenosa podatkov v YouTube. Za ta namen prilagodite varnostne nastavitve v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate. Glejte razdelek »Pomoč« v svojem spletnem brskalniku, da izveste, kako to deluje.
VII.    Piškotki
Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke za omogočanje uporabe nekaterih funkcij spletnega mesta, za analiziranje, kako uporabniki uporabljajo naše spletno mesto, in za zagotavljanje nekaterih storitev tretjih oseb.

To so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se izbriše z vašega trdega diska ob koncu seje brskalnika (tako imenovani piškotki seje). Drugi piškotki ostanejo v vašem računalniku in nam omogočajo, da prepoznamo vaš računalnik med naslednjim obiskom (tako imenovani trajni piškotki). Poleg tega se na našem spletnem mestu uporabljajo tudi piškotki od tretjih oseb.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno prilagoditvijo nastavitev brskalnika. Vendar pa bi radi opozorili, da v tem primeru morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta v popolnem obsegu.

Če ne želite, da se naši piškotki shranijo v vašem računalniku, deaktivirajte shranjevanje piškotkov v svojem brskalniku za naše spletno mesto ali nastavite svoj brskalnik tako, da se piškotki na splošno ne shranjujejo v vašem računalniku. V brskalniku lahko tudi izbrišete piškotke, ki so bili že shranjeni.

Za deaktiviranje uporabe piškotkov mora biti morda v vašem računalniku shranjen trajni piškotek. Če ta piškotek pozneje izbrišete, morate znova izvesti deaktiviranje.

Na našem spletnem mestu se uporabljajo naslednje kategorije piškotkov:
I. Piškotki seje
Da lažje brskate po našem spletnem mestu, uporabljamo tako imenovani ID seje (identifikator seje), ki je dodeljen vsakemu obiskovalcu ob začetku vsake uporabe našega spletnega mesta. Ta ID seje naš strežnik uporablja, da prepozna vas ali vaš računalnik/brskalnik kot istega obiskovalca, čeprav se je lahko vaš naslov IP medtem spremenil. Ta ID seje omogoča dodelitev več povezanih zahtev uporabnika v eno sejo. Piškotek ID-ja seje, ki ga uporabljamo, je veljaven samo do konca seje. Samodejno je izbrisan, ko zaprete brskalnik.

II. Trajni piškotki
a. Google Analytics
To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike ponudnika Google Inc. (»Google«). Google Analytics prav tako uporablja piškotke, ki med drugim omogočajo analizo, kako uporabljate spletno mesto. Informacije, ki jih generirajo ti piškotki, so običajno posredovane v strežnik Google v ZDA in shranjene tam. V imenu operaterja tega spletnega mesta bo Google uporabil te informacije za ocenjevanje vaše uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu ter za zagotavljanje nadaljnjih storitev za operaterja spletnega mesta v povezavi s spletnim mestom in uporabo interneta. Ta poročila in storitve se uporabljajo za stalno izboljševanje storitev, ponujenih na tem spletnem mestu.


Poleg tega lahko tudi preprečite, da bi Google zbiral podatke, ki jih ustvarijo ti piškotki in so povezani z vašo uporabo spletnega mesta (vključno vaš naslov IP), ter preprečite, da bi Google obdeloval te podatke, tako da prenesete in namestite Googlov vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Druge take vtičnike dajejo na voljo tudi drugi ponudniki, odvisno od uporabljenega brskalnika.

Glede na razpravo o uporabi analitičnih orodij s popolnimi naslovi IP želimo opozoriti, da to spletno mesto uporablja Google Analytics s pripono »anonymizeIp()«, torej so naslovi IP obdelani samo v skrajšani obliki, da se izključi možnost neposrednega osebnega prepoznavanja. V državah članicah Evropske unije ali v drugih državah podpisnicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru bo Google vaš naslov IP pred posredovanjem torej skrajšal. Samo v izrednih primerih bo poln naslov IP prenesen v Googlov strežnik v ZDA in skrajšan tam. Naslov IP, ki ga posreduje vaš brskalnik v obsegu storitve Google Analytics, ni združen z drugimi podatki od Googla.

b. Oracle
Na tem spletnem mestu uporabljamo Oracle Eloqua za prijavo in za pošiljanje e-poštnih sporočil. Strežniki Oracle Eloqua so v Evropski uniji (Nizozemska). Oracle Eloqua umesti trajni piškotek na zadevno stran za prijavo, razen če je piškotek Eloqua že prisoten v vaši napravi. Če ste že uporabili spletno mesto, ki uporablja storitev Eloqua, morda že imate piškotek Eloqua. Piškotek Eloqua lahko uporabimo za analiziranje vaše uporabe naših mest, da jih lahko stalno izboljšujemo in po potrebi prilagajamo ponudbo informacij vašim interesom.
E-poštna sporočila, poslana s storitvijo Oracle Eloqua, uporabljajo tehnologije sledenja. Te podatke primarno uporabljamo, da bi izvedeli, katere teme vas zanimajo, tako da sledimo, ali naša e-poštna sporočila odprete in katere povezave kliknete. Nato uporabimo te informacije za izboljševanje e-poštnih sporočil, ki vam jih pošiljamo, in storitev, ki jih zagotavljamo.
Ob prijavi na naš novičnik in potrditvi naročnine se shrani naslov IP v času naročanja, da lahko v primeru dvoma dokažemo vašo naročnino. Dodatno ob registraciji za naročnino zbiramo osebne podatke, kot so ime, priimek in e-poštni naslov, vaš spol, naslov, podjetje in industrijski sektor ter jezik. Te podatke uporabljamo za prilagajanje in izvajanje pošiljanj novičnika. Teh podatkov ne posredujemo nadaljnjim tretjim osebam. Imate možnost, da kadar koli prekličete naročnino. To lahko storite enostavno, bodisi uporabite povezavo na dnu vsakega novičnika, po e-pošti ali neposredno iz e-poštnega programa, če ta podpira funkcijo glave odjave s seznama.
c. Qualtrics
Za izvajanje anket uporabljamo storitve Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 ZDA (»Qualtrics«).
Za ta namen bodo vaši podatki shranjeni in obdelani v strežnikih Qualtrics v EU.
III. Piškotki tretjih oseb
V okviru našega spletnega mesta so integrirane tudi storitve tretjih oseb.  Kar zadeva te storitve, lahko osebne podatke uporabljajo spodaj omenjeni ponudniki, ki niso pod odgovornostjo ponudnika tega spletnega mesta.

a.  Google Maps
To spletno mesto na nekaterih podstraneh uporablja Google Maps za prikaz interaktivnih zemljevidov in zagotavljanje navodil za pot. Google Maps je storitev zemljevidov od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, ZDA. Ob uporabi storitve Google Maps se lahko informacije o uporabi tega spletnega mesta, vključno vaš naslov IP in (začetni) naslov, vnesen v načrtovalnik poti, posredujejo Googlu v ZDA.

Ko dostopite do spletne strani na našem spletnem mestu, ki vsebuje Google Maps, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo z Googlovimi strežniki. Vsebino zemljevida Google posreduje neposredno v vaš brskalnik in jo integrira v spletno mesto. Torej nimamo vpliva na obseg podatkov, ki jih Google zbira na ta način.

Glede na naše trenutno znanje so to najmanj naslednji podatki:
• Datum in čas obiska zadevnega spletnega mesta
• Internetni naslov ali URL spletne strani, do katere je bil izveden dostop
• Naslov IP
• (Začetni) naslov, vnesen med načrtovanjem poti

Nimamo vpliva na Googlovo nadaljnjo obdelavo in uporabo podatkov ter torej ne prevzemamo odgovornosti za to.

Če ne želite, da Google zbira, obdeluje ali uporablja podatke o vas prek našega spletnega mesta, lahko deaktivirate JavaScript v nastavitvah svojega brskalnika. V tem primeru pa ne morete uporabljati prikaza zemljevida.

Namen in obseg Googlovega zbiranja podatkov ter nadaljnje obdelave in uporabe podatkov ter povezane pravice in možnosti nastavitev za varovanje vaše zasebnosti lahko najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
b. Haufe recruiting
Za naš zaposlitveni portal Zumtobel Group uporabljamo piškotke zaradi sodelovanja s partnerjem Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Švica.  Predpise o varstvu podatkov je mogoče najti na naslednjem naslovu: https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Povezave do zunanjih spletnih mest
Naše spletno mesto vsebuje tako imenovane hiperpovezave do spletnih mest drugih ponudnikov. V teh primerih boste neposredno preusmerjeni z našega spletnega mesta na spletna mesta drugih ponudnikov. To lahko med drugim prepoznate po spremembi URL-ja v naslovni vrstici brskalnika.
Ne moremo prevzeti odgovornosti za zaupno obravnavo vaših podatkov s strani takih ponudnikov, saj nimamo vpliva na to, ali so drugi ponudniki skladni s predpisi o varstvu podatkov. Neposredno glejte spletna mesta teh ponudnikov za informacije o tem, kako obravnavajo vaše osebne podatke.

IX.    Varnostni ukrepi za varovanje vaših podatkov
Za varovanje vaših podatkov smo sprejeli posebne tehnične in operativne varnostne ukrepe, ki jih redno pregledujemo in prilagajamo tehnološkemu napredku.

Želimo pa opozoriti, da je zaradi strukture interneta mogoče, da druge osebe ali institucije, ki niso v našem območju odgovornosti, ne upoštevajo pravil o varstvu podatkov in varnosti podatkov.

X. Spremembe pravilnika o varstvu podatkov
Ker je zaradi sprememb zakonodaje ali sprememb naših notranjih postopkov v podjetju morda potrebno ta pravilnik o varstvu podatkov prilagajati, za kar si pridržujemo pravico, da to ustrezno storimo, vas prosimo, da redno berete ta pravilnik o varstvu podatkov.

Nazadnje posodobljeno: November 2020

Kontakti

Predstavništvo Slovenija
Zumtobel Licht d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI -1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:     +386 (1) 5609 820 
Telefaks:   +386 (1) 5609 866
E-Mail: [email protected]
Glavni sedež družbe:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

 

DRŽAVA
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partnerji za svetlobne rešitve

Več uspeha s pomočjo profesionalnih in učinkovitih svetlobnih rešitev: Podjetje Zumtobel izbrane električarje obvešča, podpira in usposablja na področju ravnanja s svetlobo.
na portal LLP

Lighting Competence Program

Partnerski program podjetja Zumtobel za načrtovalce elektroinštalacij je naravnan tako, da povezuje vaše in naše kompetence, s čimer lahko izčrpate potenciale svetlobe, hkrati pa vam poenostavi načrtovanje v vsakdanu.
na portal LCP

Lighting Design Program

Ta partnerski program podjetja Zumtobel je bil razvit za arhitekte, ki oblikujejo s svetlobo in v ta namen tukaj dobijo navdih, podporo in informacije.
na portal LDP
Več o programih