Adatvédelmi nyilatkozat

Kiemelten fontosnak tartjuk az ön adatainak védelmét és biztonságát, függetlenül attól, hogy ön ügyfél vagy a honlapunk látogatója. Ezért vállaljuk, hogy megvédjük a személyes adatait és hogy az adatait bizalmasan kezeljük. Ezen a ponton szeretnénk önt tájékoztatni az ön azon különleges személyes adatairól, amelyeket azzal összefüggésben gyűjtünk, hogy ön meglátogatja ezt a weboldalt, továbbá, hogy milyen célokra használjuk azokat.

I. Adatkezelő
Ezt a weboldalt a Zumtobel Group AG (Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Ausztria, FN 62309 g) üzemelteti, aki egyben adatkezelőnek is minősül az EU általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) értelmében.

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel a kötelező kinevezésre vonatkozó jogi követelmények nem teljesülnek.

Ennek ellenére az adatvédelemmel és az ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos megkereséseket a következő e-mail-címre lehet elküldeni, és azokat a jogi követelményekkel összhangban fogjuk kezelni: [email protected]

II.    Felhasznált adatok / adatkezelési célok / megőrzési időtartam
Az általunk használt adatok kategóriáit és a használatuk révén elérni kívánt célokat az alábbiakban ismertetjük. Amennyire lehetséges, a vonatkozó adatok tárolási idejéről is talál információt.

Minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, hozzáférési adatokat tárolunk egy naplófájlban: a szervernaplóban. Az ilyen naplófájlban tárolt adatrekord a következő információkat tartalmazza: Hozzáférés dátuma és időpontja, IP-cím, munkamenet-azonosító, meglátogatott honlap, annak a weboldalnak a neve, ahonnan hozzáfértek a weboldalhoz, és információ a használt böngészőről.

Ezeket a naplófájlokat csak a weboldalunkkal kapcsolatos visszaélés esetén értékeljük. Fenntartjuk a jogot, hogy a későbbiekben is ellenőrizzük azon felhasználók naplófájljait, akikkel kapcsolatban konkrét gyanú áll fenn, hogy a weboldalunkat a törvényt és/vagy a szerződést megsértve használta. Általánosságban elmondható, hogy ezeket az adatokat nem tudjuk egy adott személyhez kapcsolni. Amennyiben ilyen összekapcsolás lehetséges, ezeket az adatokat csak megfelelő jogalap fennállása esetén használjuk fel (az érdekek egyedi esetekben való mérlegelésével).

Ha regisztrál a honlapunkon vagy a webáruházunkban, akkor rögzítjük az ön által megadott törzsadatokat (különösen a nevét, a megszólítást, a telefon- és faxszámát, az e-mail-címét, a levelezési nyelvet, az iparágat és osztályt, a webáruház hozzáférési adatait), és azokat a vonatkozó felhasználói megállapodás alapján használjuk. Ezen felül, önhöz rendelünk egy belső ügyfélszámot és egy vagy több kapcsolattartó személyt a cégünknél. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy támogassuk a webáruházat és önt mint a cégünk vevőjét vagy az iránt érdeklődőt. Általános szabályként az ilyen adatokat a webáruház használatának befejezésétől számított hat hónapig tároljuk (ügyfélfiók törlése).
Ha rendelést ad le a webáruházban, akkor tárolni fogjuk a megadott szállítási címet és az ön által megadott egyéb adatokat, amelyek szükségesek a rendelés feldolgozásához. Az ilyen adatokat legfeljebb az ügyfélkapcsolat végét követő hat hónaping tároljuk.

Ha a személyes törzsadatokat vagy a rendelési adatokat is felhasználjuk a könyvelési rendszerben, az ilyen adatokat az előírt idő végéig tároljuk (Ausztriában általában 7 év) a ránk vonatkozó kötelező megőrzési kötelezettség alapján.

Ha a regisztráció során vagy egy későbbi időpontban ehhez hozzájárult, a webáruház ön általi használatából eredő adatokat, például az ön által meglátogatott weblapokat, az egyes weblapokon eltöltött időt és az ön által megtekintett termékeket, valamint a korábbi érdeklődéseit, arra használjuk, hogy optimalizáljuk a vevőszolgálatot, és hogy személyre szabott információkat tudjunk adni önnek. Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg ön visszavonja a hozzájárulását az adatai használatával kapcsolatban.

Ha ön elfogadta, hogy hírlevelet kap, akkor a nevét és az e-mail-címét, a nemét, címét, cégét és iparágát, valamint a nyelvét fogjuk felhasználni az ilyen hírlevél megküldésére és személyre szabására. Ezeket az adatokat az adott hírlevélre való feliratkozás idejére használjuk.
Ha ön a vevőnk, akkor a törzsadatokat a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdekünk alapján használjuk, és meghívhatjuk önt a területén levő eseményekre.
Ha megadta a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A visszavonást bejelentheti írásban vagy e-mailben a [email protected] címen.

III.    Adatok címzettjei és a címzettek kategóriái
E weboldal vagy a webáruház működésével összefüggésben az adatkezelő nevében a következő adatfeldolgozók járnak el:
Tárhelyszolgáltató weboldal: Zumtobel Group AG
Szolgáltató webáruház: Zumtobel Group AG
Emellett utalunk a VI. fejezetben levő magyarázatokra, amelyek részletesen leírják az adatai közösségi hálózatokon való felhasználását.
A kifejezetten említett címzettek mellett lehet, hogy a jövőben más adatfeldolgozókkal is egyeztetni kell a weboldal és a webáruház működésével kapcsolatban (pl. tárhelyszolgáltatók, boltüzemeltetők).

A cégcsoport cégeihez történő adattovábbítás a hozzájárulásban megnevezett címzetteknek adott hozzájárulás alapján történik.

IV.    Általános elvek a személyes adatok kezelésére
1. Korlátozás nélkül megfelelünk a törvényi adatvédelmi előírásoknak.
Az Európai Unió adatvédelmi szabályai és az azokból eredő nemzeti jogszabályok vonatkoznak a személyes adatok tárolására, kezelésére és felhasználására. Az érintett személyes adatok kezelésének jogalapja a fenti listában látható.

Bizonyos esetekben a személyes adatokat át lehet adni adatfeldolgozóknak, ha megfelelő garanciát kínálnak az adatok jogszerű és biztonságos felhasználására, és ha szerződésben vállalják, hogy betartják a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt és a törvényi előírásokban szereplő elveket.

Fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatokat adjunk át más cégeknek szerkezetátalakítás vagy cégegyesülés keretében, ha ők is vállalják, hogy betartják az itt leírt eljárási elveket, és székhelyük vagy az Európai Unióban vagy megfelelő adatvédelmet biztosító harmadik országban van.

Ha ön tudatosan úgy dönt, hogy használja a honlapunkon kínált közösségi hálózati funkciókat, a személyes adatok átadásra kerülhetnek az ilyen közösségi hálózatok megfelelő külső szolgáltatóinak. Erről részletes információt a lenti VI. fejezetben talál.

Fenntartjuk a jogot arra is, hogy személyes adatokat adjunk át harmadik félnek, ha erre törvény vagy a megfelelő hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság döntése vagy az illetékes hatóság kötelez, vagy ha az ön cselekvése vagy mulasztása következtében meg kell védenünk a jogainkat, a tulajdonunkat vagy az eszközeinket, vagy azokat az illetékes hatóságok útján kell kényszeríteni.

2. Az adatok megszerzése során arra korlátozzuk magunkat, ami szükséges és indokolt.
Ha személyes adatokat gyűjtünk, minden esetben elmagyarázzuk önnek, hogy milyen célokra használjuk az adatokat.
Egyes esetekben személyes adatokat csak az ilyen célok eléréséhez szükséges mértékben gyűjtjük. Ha a személyes adatok további használatára nincs igény, az adatok törlésre kerülnek.

V. Az ön jogai a használt adatok vonatkozásában
Ha és amennyiben önre vonatkozó adatokat használunk, ön különösen az alábbi jogokra jogosult az ilyen adatokkal kapcsolatban:
•    Információkhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy használunk-e önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor milyen adatokat, az adatokat milyen célokra használjuk, az adatok honnan származnak és azokat mennyi ideig tároljuk.
•    Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke): Ha úgy véli, hogy az önre vonatkozó személyes adatok pontatlanok, bármikor kérheti az ilyen adatok helyesbítését. Ha ön szerint az adatok nem teljesek, akkor kérheti az adatok kiegészítését.
•    Törléshez való jog (GDPR 17. cikke): Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatai használata már nem szükséges, vagy ha megfelelő jogalap nélkül vagy egyéb okok miatt jogellenesen használják, akkor kérheti ezen adatok törlését.
•    Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke): Az adatok törlése helyett ön követelheti az adatok felhasználásának korlátozását is, ha az adatokat jogellenesen használják. Az adatok felhasználásának ilyen korlátozását különösen akkor követelheti, ha vitatja az adatok pontosságát vagy kifogással él az adatok felhasználása ellen.
•    Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke): Azon személyes adatok tekintetében, amelyeket ön adott meg nekünk és amelyeket szerződés vagy hozzájárulás alapján használunk, ön követelheti, hogy ezeket az adatokat tegyük elérhetővé strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban. Azt is kérheti, hogy ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el.
•    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikke): Ha úgy gondolja, hogy a jogait megsértették az önnel kapcsolatos személyes adatokkal összefüggésben, akkor joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ön különösen a lakóhelye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ausztriában az illetékes felügyeleti hatóság az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Barichgasse 40-42, 1030 Bécs).
Külön szeretnénk kiemelni a tiltakozás jogát (GDPR 21. cikke): Ha a saját helyzetéből eredően olyan okok merülnek fel, amelyek megengedhetetlenné teszik az ön jogos érdek alapján használt személyes adatainak használatát, akkor önnek joga van tiltakozni az adatok ilyen felhasználása ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzési célra való felhasználása esetén ön minden esetben jogosult tiltakozni.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adataival vagy az azokkal kapcsolatos jogaival összefüggésben, vagy valami nem egyértelmű, bármikor kapcsolatba léphet velünk a következő e-mail-címen: [email protected]

VI.    Személyes adatok közösségi hálózatok általi használata
Linkek a közösségi oldalakhoz
Ez az oldal linkeket használ a különböző közösségi hálózatokhoz. Ezen linkek segítségével ön például megoszthatja a weboldalunk tartalmát a közösségi hálózatokban levő ismerőseivel vagy ajánlhatja ezt a tartalmat másoknak.
Az alábbi közösségihálózat-üzemeltetők oldalaihoz használunk linkeket:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 United States
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Konverziókövetés a Facebook Pixels, a LinkedIn Insight Tags, a Pinterest Tags és a Twitter Website Tags révén
A Facebook Pixels, a LinkedIn Insight Tags, a Pinterest Tags és a Twitter Website Tags segítségével mérjük és javítjuk a közösségi médiában levő hirdetéseink hatékonyságát.
Ennek megfelelően a képpontokat/címkéket annak biztosítására használjuk, hogy hirdetéseink illeszkedjenek a potenciális felhasználók érdeklődéséhez és ne tekintsék azokat bosszantónak. A képpontok és a címkék lehetővé teszik számunkra, hogy statisztikai és piackutatási célokhoz nyomon kövessük hirdetéseink hatékonyságát azáltal, hogy látjuk, irányítottak-e felhasználókat a mi oldalunkra, miután egy hirdetésre kattintottak.
Az Európai Bíróság legújabb gyakorlata szerint az adatoknak a fent említett eszközökkel történő kezeléséért való felelősségünk az ilyen adatok gyűjtésére és továbbítására korlátozódik. Az érintettek jogai e terjedelemben érvényesíthetők velünk szemben.
Az ilyen adatok gyűjtése és továbbítása az ön által adott hozzájáruláson alapul, amiről kifejezetten tájékoztattuk önt, amikor meglátogatta a honlapunkat.
A fent említett üzemeltetők által összegyűjtött adatokat mi közvetlenül nem tekinthetjük meg, hanem azokat csak reklámok elhelyezésével összefüggésben használhatjuk.
Emellett használjuk a Facebook, Inc. és a LinkedIn közösségi hálózatok „Custom Audiences from File” (közönség személyre szabása fájlból) eljárását. Ebben az esetben a személyek e-mail-címét feltöltik a Facebookra/LinkedInre, miután megadták a hozzájárulást. A feltöltési folyamat titkosított. A feltöltés kizárólag annak megállapítására szolgál, hogy kik a hirdetéseink címzettjei. Szeretnénk biztosítani, hogy hirdetések csak azon felhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődnek információink és szolgáltatásaink iránt.
Nincs befolyásunk az adott üzemeltetők által gyűjtött személyes adatok további kezelésére. Nincs lehetőségünk meghatározni, hogy mely adatokat hol és mennyi ideig tárolják a közösségi hálózatok, hogy a közösségi hálózatok milyen mértékben felelnek meg a hatályos törlési kötelezettségeknek, milyen értékeléseket és összekapcsolásokat végeznek az adatokkal kapcsolatban, és hogy a közösségi hálózatok kiknek továbbítják az adatokat.
Amennyiben az ön által nekünk a Facebookon keresztül küldött adatokat a Facebook is vagy kizárólag a Facebook (Insights adatok) kezeli, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) is adatkezelőnek minősül rajtunk kívül az adatkezelés tekintetében az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében. E tekintetben az adatkezelés a közös adatkezelők megállapodása alapján történik (amelyet itt tekinthet meg) a GDPR 26. cikke szerint.

YouTube plugin
Honlapunkon a YouTube-ról (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA) származó videók találhatók. Nincs ráhatásunk a közösségi hálózatok szolgáltatói által ily módon gyűjtött adatok mennyiségéről (például beágyazott videóval rendelkező oldalak lejátszása és megtekintése alapján).

Ismereteink szerint a következő adatok kerülnek továbbításra:
• IP-cím
• Felhasználói azonosító, ha ön be van jelentkezve a megfelelő szolgáltatásba
• Korábban meglátogatott oldal (hivatkozó), ha ön egy linket követett
• Böngésző típusa és beállításai
• Telepített pluginek, mint például az Adobe® Flash® vagy az Adobe® Reader®
• Annak az oldalnak az URL-címe, amelybe a közösségi plugin be van ágyazva
• A látogatás dátuma és időpontja
• Az operációs rendszer műszaki jellemzői
• Helymeghatározással kapcsolatos információ
• Sütik (cookies)

A YouTube-videók beágyazásával az üzemeltető arra vonatkozó információt kap, hogy ön felkereste az internetes jelenlétünk megfelelő oldalait. Ha ön egyidejűleg be van jelentkezve valamelyik közösségi hálózatba, az üzemeltető összekötheti az ön fiókjához való megfelelő hozzáférési eseteket az adott közösségi hálózattal. Ha ön kölcsönhatásba kerül a pluginekkel, a megfelelő információ továbbításra kerül az adott közösségi hálózatnak.
Még akkor is, ha önnek nincs YouTube-fiókja, fennáll a lehetősége annak, hogy a YouTube felismeri az IP-címét, és esetleg menti azt. A YouTube adatkezelésének, -gyűjtésének és -használatának céljára és hatókörére, valamint az ön jogaira és a beállítási lehetőségekre vonatkozó részletekért olvassa el a YouTube adatvédelmi szabályzatát:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Emellett lehetősége van arra is, hogy technikailag megakadályozza a YouTube-nak való adattovábbítást. Kérjük, módosítsa az erre a célra használt böngészője biztonsági beállításait. Kérjük, olvassa el a „Súgó” című részt a böngészőjében, hogy megtudja, hogyan is működik ez.

VII.    Sütik (cookies)
Sütiket használunk a weboldalunkon a weboldal bizonyos funkcióinak használatához, annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatásokat végezzünk.

Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépe tárol. Az általunk használt legtöbb süti törlésre kerül a merevlemezéről a böngészőben végzett munkamenet végén (úgynevezett munkameneti sütik). Más sütik a számítógépén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét a következő látogatásakor (úgynevezett állandó sütik). Ezen túlmenően harmadik felektől származó sütiket is használunk a honlapunkon.

Megakadályozhatja a sütik tárolását böngészője megfelelő beállításával. Szeretnénk azonban kiemelni, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni ennek a weboldalnak az összes funkcióját.

Ha nem akarja, hogy a számítógépe tárolja a sütijeinket, kérjük, kapcsolja ki a sütik tárolását a böngészőjében a weboldalunk vonatkozásában, vagy állítsa be a böngészőjét úgy, hogy általában ne tároljon sütiket a számítógépén. Ön úgy is használhatja a böngészőjét, hogy törölje a már tárolt sütiket.

Előfordulhat, hogy a sütik használatának kikapcsolásához egy állandó sütit kell tárolni a számítógépén. Ha ezt a sütit ön később törli, újra el kell végeznie a kikapcsolást.

Weboldalunkon az alábbi kategóriákba tartozó sütiket használunk:
I. Munkameneti sütik
Annak érdekében, hogy könnyebben tudjon böngészni a honlapunkon, úgynevezett munkamenet-azonosítót (session ID) használunk, amelyet minden egyes látogatóhoz hozzárendelünk a weboldalunk minden egyes használatának kezdetén. Ezt a munkamenet-azonosítót a szerverünk arra használja, hogy önt vagy a számítógépét/böngészőjét ugyanazon látogatóként ismerje fel akkor is, ha az IP-cím esetleg időközben megváltozott. Ez a munkamenet-azonosító lehetővé teszi a felhasználó több kapcsolódó kérésének egyetlen munkamenethez való hozzárendelését. Az általunk használt, munkamenet-azonosítóhoz tartozó süti csak a munkamenet végéig érvényes. Automatikusan törlődik a böngészője bezárásakor.

II. Állandó sütik
a. Google Analytics
Ez a weboldal a Google Analytics programot (a Google Inc. („Google”) internetes elemzési szolgáltatását) használja. A Google Analytics is sütiket használ, amelyek többek között lehetővé teszik annak elemzését, hogy ön hogyan használja a weboldalt. Az ilyen sütik által gyűjtött információt többnyire az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. A Google a weboldal üzemeltetője nevében az ilyen információt arra használja, hogy értékelje a weboldal ön általi használatát, hogy jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységéről és egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetője számára a weboldallal és az internethasználattal kapcsolatban. Ezeket a jelentéseket és szolgáltatásokat arra használják, hogy folyamatosan javítsák az ezen weboldalon kínált szolgáltatásokat.


Emellett megakadályozhatja, hogy az ilyen sütik által a weboldal ön általi használatával összefüggésben létrehozott adatokat (beleértve az ön IP-címét) a Google gyűjtse, és megakadályozhatja, hogy a Google kezelje az ilyen adatokat, ha letölti és telepíti a Google következő linken elérhető böngészőbővítményét: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Más szolgáltatók is elérhetővé tesznek ilyen bővítményeket a használt böngészőtől függően.

Tekintettel az elemzési eszközök teljes IP-címmel való használatát érintő vitára, szeretnénk rámutatni, hogy ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást az „anonymizeIp()” kiterjesztéssel használja, ezért az IP-címeket csak rövidített formában kezeli annak érdekében, hogy kizárja a közvetlen személyhez rendelés lehetőségét. Ezért az ön IP-címét a Google a továbbítás előtt lerövidíti az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más államokon belül. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-címet továbbítják az USA-ban levő Google szerverre és ott rövidítik le. Az ön böngészője által a Google Analytics keretén belül közölt IP-címet nem kombinálják a Google-től származó más adatokkal.

b. Salesforce Pardot
A Pardot marketingautomatizálási rendszert, egy speciális szoftvert használunk a webhely látogatók általi használati adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez, valamint marketingcélú üzenetek (hírlevelek, eseménymeghívók stb.) küldéséhez. Amikor ellátogat erre a webhelyre, a Pardot rögzíti a kattintási útvonalát, és egy álnévvel egyedi használati profilt hoz létre. Erre a célra cookie-kat használunk, amelyek lehetővé teszik az Ön böngészőjének felismerését.
Azonban bármikor inaktiválhatja az álnevesített felhasználói profilok készítését, ha a webböngészőt úgy konfigurálja, hogy a „pardot.com” tartomány cookie-jait ne fogadja el. Ez azonban az ajánlatunk funkcióinak és használhatóságának korlátozását eredményezheti. Annak érdekében, hogy a lehető legérdekesebb ajánlatot vagy termékinformációkat tudjuk nyújtani Önnek, ha hozzájárulását adja, egyesíthetjük az Ön személyes adatait az álnevesített felhasználói profil adataival a beállított cookie-k révén, ha Ön személyes adatokat ad meg, például amikor feliratkozik a hírlevélre vagy kitölt egy űrlapot. Letilthatja a személyes adatai, például a neve és a címadatai felhasználását, ha e-mailt küld a [email protected] címre, vagy bármelyik hírlevélben vagy marketingcélú üzenetben bármikor a leiratkozási hivatkozásra kattint. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jövőre vonatkozóan.
A Pardot használatával küldött hírlevelek úgynevezett webjelzőket tartalmaznak. Ezek kis méretű grafikus elemek, amelyek lehetővé teszik a felhasználói magatartás elemzését, például az e-mailek megnyitását és elolvasását, valamint a hivatkozásokra való kattintást. Így az általunk Önnek küldött tartalmak az Ön számára relevánsabbak és érdekesebbek lehetnek.

c. Oracle
Ezen a honlapon az Oracle Eloqua programot használjuk a bejelentkezéshez és hogy e-maileket küldjünk önnek. Az Oracle Eloqua szerverei az Európai Unióban (Hollandiában) találhatók. Az Oracle Eloqua egy állandó sütit helyez el a megfelelő bejelentkezési oldalon, kivéve, ha egy Eloqua süti már jelen van az ön készülékén. Ha ön már használt olyan weboldalt, amely az Eloqua rendszert használja, akkor lehet, hogy már van egy Eloqua-sütije. Az Eloqua-sütit arra használjuk, hogy elemezzük az oldalaink ön általi használatát, hogy mi is folyamatosan tökéletesítsük őket, és szükség esetén a kínált információt az ön érdeklődéséhez igazítsuk.
Az Oracle Eloqua segítségével elküldött e-mailek nyomkövető technológiákat használnak. Ezeket az adatokat elsősorban arra használjuk, hogy megtudjuk, mely témák érdeklik önt, oly módon, hogy lekövetjük, hogy az e-mailjeinket megnyitják-e és hogy ön milyen linkekre kattint. Ezután ezt az információt arra használjuk, hogy fejlesszük az önnek küldött e-maileket és az általunk nyújtott szolgáltatásokat.
Ha feliratkozik a hírlevelünkre és megerősíti a feliratkozását, az IP-címet tároljuk a feliratkozás időpontjában annak érdekében, hogy kétség esetén tudjuk bizonyítani a feliratkozását. Ezen kívül, amikor ön feliratkozásra regisztrál, egyéb személyes adatokat is gyűjtünk, mint például: vezetéknév, keresztnév, e-mail-cím, nem, cím, vállalat és iparág, valamint nyelv. Ezeket az adatokat a hírlevelünk személyre szabásához és küldéséhez használjuk. Ezt az információt nem adjuk át harmadik személyeknek. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy törölje a feliratkozást. Ezt megteheti kényelmesen, akár a hírlevelek alján található link segítségével, e-mailben vagy közvetlenül az e-mail programból, amennyiben az támogatja a lista-leiratkozási fejléc funkciót.

d. Qualtrics
Felmérések végzéséhez használjuk a Qualtrics, LLC (400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA; „Qualtrics”) szolgáltatásait.
Erre a célra az ön adatait az EU-ban levő Qualtrics szervereken tárolják és kezelik.

III. Harmadik féltől származó sütik
A weboldalainkba harmadik fél által biztosított szolgáltatások is be vannak építve.  Ezen szolgáltatások tekintetében az alábbiakban említett szolgáltatók használhatnak személyes adatokat, amelyek nem tartoznak e weboldal szolgáltatójának a felelősségi körébe.

a.  Google Maps
Ez a weboldal a Google Maps programot használja néhány aloldalon interaktív térképek megjelenítéséhez és útbaigazításhoz. A Google Maps A Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA) térképszolgáltatása. A Google Maps használatával e weboldal használatára vonatkozó információ, beleértve az ön IP-címét és az útvonaltervező funkcióba beírt (kiindulási) címet, továbbítható a Google-nek az USA-ba.

Amikor a mi weboldalunkról fér hozzá egy weblaphoz, amely tartalmazza a Google Maps szolgáltatást, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverekkel. A térkép tartalmat a Google közvetlenül az ön böngészőjébe továbbítja, az pedig integrálja a weboldalba. Ezért nincs befolyásunk arra, hogy a Google milyen mennyiségű adatot gyűjt ilyen módon.

A jelenlegi ismereteink szerint legalább a következő adatokról van szó:
• az adott weboldal meglátogatásának dátuma és ideje,
• a meglátogatott weblap internetes vagy URL-címe,
• IP-cím,
• az útvonaltervezés során megadott (kiindulási) cím.

Nincs befolyásunk az adatok Google általi további kezelésére és felhasználására, és emiatt nem vállalunk felelősséget ezért.

Ha nem szeretné, hogy a Google adatokat gyűjtsön, kezeljen vagy használjon fel önről a weboldalunkon keresztül, kikapcsolhatja a JavaScript funkciót a böngészője beállításaiban. Ebben az esetben azonban nem tudja használni a térképmegjelenítést.

Az adatgyűjtés célja és hatóköre, az adatok további kezelése és felhasználása a Google által, valamint az ön kapcsolódó jogai és az adatvédelmi beállítások lehetőségei megtalálhatók a Google adatvédelmi szabályzatában: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
b. Toborzás a Haufe által
A Zumtobel Group állásportálunkon sütiket használunk a Haufe umantis AG (Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Svájc) partnerünkkel való együttműködés révén. Az adatvédelmi szabályok megtalálhatók a következő címen: https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Külső weboldalakra mutató linkek
Honlapunk úgynevezett hiperlinkeket tartalmaz más szolgáltatók weboldalaira. Ezekben az esetekben, a mi weboldalunkról közvetlenül a más szolgáltatók weboldalára irányítjuk önt. Ezt a változást többek között arról ismerheti fel, hogy megváltozik az URL-cím a böngésző címsorában.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget az ön adatainak az ilyen szolgáltatók általi bizalmas kezeléséért, mivel nincs befolyásunk arra, hogy a többi szolgáltató megfelel-e az adatvédelmi előírásoknak. Kérjük, olvassa el közvetlenül ezen szolgáltatók weboldalait az ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó információért.

IX.    Biztonsági intézkedések az ön adatainak védelmére
Az adatai védelme érdekében speciális technikai és működési biztonsági intézkedéseket tettünk, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és a technológiai fejlődéshez igazítunk.

Ugyanakkor szeretnénk rámutatni, hogy az internet szerkezete miatt lehetséges, hogy más személyek vagy intézmények, amelyek nem tartoznak a felelősségi körünkbe, nem tartják be az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

X. Az adatvédelmi szabályzat változásai
Mivel a törvényi változások vagy a belső vállalati folyamataink változtatásai szükségessé tehetik, hogy módosítsuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, fenntartjuk a jogot, hogy így járjunk el, és arra kérjük, hogy rendszeresen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot.

Utolsó frissítés: 2022. március

Kapcsolat

Zumtobel magyarországi leányvállalata:
ZG Lighting Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 49.
Tel: + 36 1 450 2490
Fax: + 361 350-0829
E-mail: [email protected]
Központ:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6851 Dornbirn
Österreich
Telefon + 43 (5572) 390-0
E-Mail [email protected]
» http://www.zumtobel.com
ORSZÁG
lightlive
SOCIAL MEDIA

Fénymegoldási partner

Nagyobb siker a professzionális és hatékony fénymegoldásoknak köszönhetően: A Zumtobel tájékoztatja, támogatja és képzi a kiválasztott elektrotechnikusokat a fénnyel való bánásmód témájában.
az LLP portálhoz

Lighting Competence Program

A Zumtobel elektromos tervezők számára készült partnerprogramja arra szolgál, hogy összekössük a tervezők és a mi kompetenciáinkat, ezáltal kihasználjuk a fény által nyújtott lehetőségeket, és egyúttal megkönnyítsük a hétköznapi tervezési munkát.
az LCP portálhoz

Lighting Design Program

Ezt a Zumtobel partnerprogramot építészek számára fejlesztettük ki, akik a fénnyel alkotnak, és ehhez a program segítségével első kézből szerezhetnek inspirációt, támogatást és információkat.
az LDP portálhoz
Bővebb információk a programokról