Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2022. március

Kiemelten fontosnak tartjuk az ön adatainak védelmét és biztonságát, függetlenül attól, hogy ön ügyfél vagy a honlapunk látogatója. Ezért vállaljuk, hogy megvédjük a személyes adatait és hogy az adatait bizalmasan kezeljük. Ezen a ponton szeretnénk önt tájékoztatni az ön azon különleges személyes adatairól, amelyeket azzal összefüggésben gyűjtünk, hogy ön meglátogatja ezt a weboldalt, továbbá, hogy milyen célokra használjuk azokat.

I. Adatkezelő

Ezt a weboldalt a Zumtobel Group AG (Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Ausztria, FN 62309 g) üzemelteti, aki egyben adatkezelőnek is minősül az EU általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) értelmében.

Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, mivel a kötelező kinevezésre vonatkozó jogi követelmények nem teljesülnek.

Ennek ellenére az adatvédelemmel és az ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos megkereséseket a következő e-mail-címre lehet elküldeni, és azokat a jogi követelményekkel összhangban fogjuk kezelni: [email protected].

II. Felhasznált adatok / adatkezelési célok / megőrzési időtartam

Az általunk használt adatok kategóriáit és a használatuk révén elérni kívánt célokat az alábbiakban ismertetjük. Amennyire lehetséges, a vonatkozó adatok tárolási idejéről is talál információt.

Minden alkalommal, amikor meglátogatja ezt a weboldalt, hozzáférési adatokat tárolunk egy naplófájlban: a szervernaplóban. Az ilyen naplófájlban tárolt adatrekord a következő információkat tartalmazza: Hozzáférés dátuma és időpontja, IP-cím, munkamenet-azonosító, meglátogatott honlap, annak a weboldalnak a neve, ahonnan hozzáfértek a weboldalhoz, és információ a használt böngészőről.

Ezeket a naplófájlokat csak a weboldalunkkal kapcsolatos visszaélés esetén értékeljük. Fenntartjuk a jogot, hogy a későbbiekben is ellenőrizzük azon felhasználók naplófájljait, akikkel kapcsolatban konkrét gyanú áll fenn, hogy a weboldalunkat a törvényt és/vagy a szerződést megsértve használta. Általánosságban elmondható, hogy ezeket az adatokat nem tudjuk egy adott személyhez kapcsolni. Amennyiben ilyen összekapcsolás lehetséges, ezeket az adatokat csak megfelelő jogalap fennállása esetén használjuk fel (az érdekek egyedi esetekben való mérlegelésével).

Ha regisztrál a honlapunkon vagy a webáruházunkban, akkor rögzítjük az ön által megadott törzsadatokat (különösen a nevét, a megszólítást, a telefon- és faxszámát, az e-mail-címét, a levelezési nyelvet, az iparágat és osztályt, a webáruház hozzáférési adatait), és azokat a vonatkozó felhasználói megállapodás alapján használjuk. Ezen felül, önhöz rendelünk egy belső ügyfélszámot és egy vagy több kapcsolattartó személyt a cégünknél. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy támogassuk a webáruházat és önt mint a cégünk vevőjét vagy az iránt érdeklődőt. Általános szabályként az ilyen adatokat a webáruház használatának befejezésétől számított hat hónapig tároljuk (ügyfélfiók törlése).
Ha rendelést ad le a webáruházban, akkor tárolni fogjuk a megadott szállítási címet és az ön által megadott egyéb adatokat, amelyek szükségesek a rendelés feldolgozásához. Az ilyen adatokat legfeljebb az ügyfélkapcsolat végét követő hat hónaping tároljuk.

Ha a személyes törzsadatokat vagy a rendelési adatokat is felhasználjuk a könyvelési rendszerben, az ilyen adatokat az előírt idő végéig tároljuk (Ausztriában általában 7 év) a ránk vonatkozó kötelező megőrzési kötelezettség alapján.

Ha a regisztráció során vagy egy későbbi időpontban ehhez hozzájárult, a webáruház ön általi használatából eredő adatokat, például az ön által meglátogatott weblapokat, az egyes weblapokon eltöltött időt és az ön által megtekintett termékeket, valamint a korábbi érdeklődéseit, arra használjuk, hogy optimalizáljuk a vevőszolgálatot, és hogy személyre szabott információkat tudjunk adni önnek. Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg ön visszavonja a hozzájárulását az adatai használatával kapcsolatban.

Ha ön elfogadta, hogy hírlevelet kap, akkor a nevét és az e-mail-címét, a nemét, címét, cégét és iparágát, valamint a nyelvét fogjuk felhasználni az ilyen hírlevél megküldésére és személyre szabására. Ezeket az adatokat az adott hírlevélre való feliratkozás idejére használjuk.
Ha ön a vevőnk, akkor a törzsadatokat a közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdekünk alapján használjuk, és meghívhatjuk önt a területén levő eseményekre.
Ha megadta a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A visszavonást bejelentheti írásban vagy e-mailben a [email protected] címen.

III. Általános elvek a személyes adatok kezelésére

1. Korlátozás nélkül megfelelünk a törvényi adatvédelmi előírásoknak.
Az Európai Unió adatvédelmi szabályai és az azokból eredő nemzeti jogszabályok vonatkoznak a személyes adatok tárolására, kezelésére és felhasználására. Az érintett személyes adatok kezelésének jogalapja a fenti listában látható.

Bizonyos esetekben a személyes adatokat át lehet adni adatfeldolgozóknak, ha megfelelő garanciát kínálnak az adatok jogszerű és biztonságos felhasználására, és ha szerződésben vállalják, hogy betartják a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt és a törvényi előírásokban szereplő elveket.

Fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatokat adjunk át más cégeknek szerkezetátalakítás vagy cégegyesülés keretében, ha ők is vállalják, hogy betartják az itt leírt eljárási elveket, és székhelyük vagy az Európai Unióban vagy megfelelő adatvédelmet biztosító harmadik országban van.

Ha ön tudatosan úgy dönt, hogy használja a honlapunkon kínált közösségi hálózati funkciókat, a személyes adatok átadásra kerülhetnek az ilyen közösségi hálózatok megfelelő külső szolgáltatóinak. Erről részletes információt a lenti V. fejezetben talál.

Fenntartjuk a jogot arra is, hogy személyes adatokat adjunk át harmadik félnek, ha erre törvény vagy a megfelelő hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság döntése vagy az illetékes hatóság kötelez, vagy ha az ön cselekvése vagy mulasztása következtében meg kell védenünk a jogainkat, a tulajdonunkat vagy az eszközeinket, vagy azokat az illetékes hatóságok útján kell kényszeríteni.

2. Az adatok megszerzése során arra korlátozzuk magunkat, ami szükséges és indokolt.
Ha személyes adatokat gyűjtünk, minden esetben elmagyarázzuk önnek, hogy milyen célokra használjuk az adatokat.
Egyes esetekben személyes adatokat csak az ilyen célok eléréséhez szükséges mértékben gyűjtjük. Ha a személyes adatok további használatára nincs igény, az adatok törlésre kerülnek.

IV. Adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

E weboldal vagy a webáruház működésével összefüggésben az adatkezelő nevében a következő adatfeldolgozók járnak el:

Tárhelyszolgáltató weboldal: Zumtobel Group AG
Szolgáltató webáruház: Zumtobel Group AG

Emellett utalunk a IX. fejezetben levő magyarázatokra, amelyek részletesen leírják az adatai közösségi hálózatokon való felhasználását.
A kifejezetten említett címzettek mellett lehet, hogy a jövőben más adatfeldolgozókkal is egyeztetni kell a weboldal és a webáruház működésével kapcsolatban (pl. tárhelyszolgáltatók, boltüzemeltetők).

A cégcsoport cégeihez történő adattovábbítás a hozzájárulásban megnevezett címzetteknek adott hozzájárulás alapján történik.

V. Külső weboldalakra mutató linkek

Honlapunk úgynevezett hiperlinkeket tartalmaz más szolgáltatók weboldalaira. Ezekben az esetekben, a mi weboldalunkról közvetlenül a más szolgáltatók weboldalára irányítjuk önt. Ezt a változást többek között arról ismerheti fel, hogy megváltozik az URL-cím a böngésző címsorában.
Nem vállalunk semmilyen felelősséget az ön adatainak az ilyen szolgáltatók általi bizalmas kezeléséért, mivel nincs befolyásunk arra, hogy a többi szolgáltató megfelel-e az adatvédelmi előírásoknak. Kérjük, olvassa el közvetlenül ezen szolgáltatók weboldalait az ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó információért.

VI. Biztonsági intézkedések az ön adatainak védelmére

Az adatai védelme érdekében speciális technikai és működési biztonsági intézkedéseket tettünk, amelyeket rendszeresen felülvizsgálunk és a technológiai fejlődéshez igazítunk.

Ugyanakkor szeretnénk rámutatni, hogy az internet szerkezete miatt lehetséges, hogy más személyek vagy intézmények, amelyek nem tartoznak a felelősségi körünkbe, nem tartják be az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat.

VII. Az ön jogai a használt adatok vonatkozásában

Ha és amennyiben önre vonatkozó adatokat használunk, ön különösen az alábbi jogokra jogosult az ilyen adatokkal kapcsolatban:
• Információkhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikke): Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy használunk-e önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, akkor milyen adatokat, az adatokat milyen célokra használjuk, az adatok honnan származnak és azokat mennyi ideig tároljuk.
• Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke): Ha úgy véli, hogy az önre vonatkozó személyes adatok pontatlanok, bármikor kérheti az ilyen adatok helyesbítését. Ha ön szerint az adatok nem teljesek, akkor kérheti az adatok kiegészítését.
• Törléshez való jog (GDPR 17. cikke): Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatai használata már nem szükséges, vagy ha megfelelő jogalap nélkül vagy egyéb okok miatt jogellenesen használják, akkor kérheti ezen adatok törlését.
• Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke): Az adatok törlése helyett ön követelheti az adatok felhasználásának korlátozását is, ha az adatokat jogellenesen használják. Az adatok felhasználásának ilyen korlátozását különösen akkor követelheti, ha vitatja az adatok pontosságát vagy kifogással él az adatok felhasználása ellen.
• Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke): Azon személyes adatok tekintetében, amelyeket ön adott meg nekünk és amelyeket szerződés vagy hozzájárulás alapján használunk, ön követelheti, hogy ezeket az adatokat tegyük elérhetővé strukturált, egységes és géppel olvasható formátumban. Azt is kérheti, hogy ezeket az adatokat közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldjük el.
• A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikke): Ha úgy gondolja, hogy a jogait megsértették az önnel kapcsolatos személyes adatokkal összefüggésben, akkor joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ön különösen a lakóhelye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ausztriában az illetékes felügyeleti hatóság az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Barichgasse 40-42, 1030 Bécs).
Külön szeretnénk kiemelni a tiltakozás jogát (GDPR 21. cikke): Ha a saját helyzetéből eredően olyan okok merülnek fel, amelyek megengedhetetlenné teszik az ön jogos érdek alapján használt személyes adatainak használatát, akkor önnek joga van tiltakozni az adatok ilyen felhasználása ellen. A személyes adatok közvetlen üzletszerzési célra való felhasználása esetén ön minden esetben jogosult tiltakozni.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adataival vagy az azokkal kapcsolatos jogaival összefüggésben, vagy valami nem egyértelmű, bármikor kapcsolatba léphet velünk a következő e-mail-címen: [email protected].

VIII. Az adatvédelmi szabályzat változásai

Mivel a törvényi változások vagy a belső vállalati folyamataink változtatásai szükségessé tehetik, hogy módosítsuk ezt az adatvédelmi szabályzatot, fenntartjuk a jogot, hogy így járjunk el, és arra kérjük, hogy rendszeresen olvassa el ezt az adatvédelmi szabályzatot.

IX. Sütik (cookies)

Sütiket használunk a weboldalunkon a weboldal bizonyos funkcióinak használatához, annak elemzésére, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalunkat, és hogy bizonyos harmadik féltől származó szolgáltatásokat végezzünk.

Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket a számítógépe tárol. Az általunk használt legtöbb süti törlésre kerül a merevlemezéről a böngészőben végzett munkamenet végén (úgynevezett munkameneti sütik). Más sütik a számítógépén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük a számítógépét a következő látogatásakor (úgynevezett állandó sütik). Ezen túlmenően harmadik felektől származó sütiket is használunk a honlapunkon.

Megakadályozhatja a sütik tárolását böngészője megfelelő beállításával. Szeretnénk azonban kiemelni, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni ennek a weboldalnak az összes funkcióját.

Ha nem akarja, hogy a számítógépe tárolja a sütijeinket, kérjük, kapcsolja ki a sütik tárolását a böngészőjében a weboldalunk vonatkozásában, vagy állítsa be a böngészőjét úgy, hogy általában ne tároljon sütiket a számítógépén. Ön úgy is használhatja a böngészőjét, hogy törölje a már tárolt sütiket.

Nincs befolyásunk az adott üzemeltetők által gyűjtött személyes adatok további kezelésére. Nincs lehetőségünk meghatározni, hogy mely adatokat hol és mennyi ideig tárolják a közösségi hálózatok, hogy a közösségi hálózatok milyen mértékben felelnek meg a hatályos törlési kötelezettségeknek, milyen értékeléseket és összekapcsolásokat végeznek az adatokkal kapcsolatban, és hogy a közösségi hálózatok kiknek továbbítják az adatokat.

Előfordulhat, hogy a sütik használatának kikapcsolásához egy állandó sütit kell tárolni a számítógépén. Ha ezt a sütit ön később törli, újra el kell végeznie a kikapcsolást.Kapcsolat

Zumtobel magyarországi leányvállalata:
ZG Lighting Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 49.
Tel: + 36 1 450 2490
Fax: + 361 350-0829
E-mail: [email protected]
Központ:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6851 Dornbirn
Österreich
Telefon + 43 (5572) 390-0
E-Mail [email protected]
» http://www.zumtobel.com
ORSZÁG
SOCIAL MEDIA