Pravila o zaštiti podataka

Posljednji put ažurirano: ožujak 2022.

Pridajemo najveću važnost zaštiti i sigurnosti vaših podataka, bez obzira jeste li kupac ili posjetitelj našeg web-mjesta. Stoga poduzimamo korake da bismo zaštitili vašu privatnost i zaštitili povjerljivost vaših podataka. Sada bismo vas htjeli obavijestiti o vašim specifičnim osobnim podacima koji se prikupljaju vezano za vaš posjet ovom web-mjestu i u koje se svrhe koriste.

I. Nadzornik podataka

Ovim web-mjestom upravlja tvrtka Zumtobel Group AG, sa sjedištem na adresi Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Austrija, FN 62309 g, koja je i voditelj obrade podataka u smislu Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (u nastavku „GDPR”).

Nijednog službenika za zaštitu podataka nije imenovao voditelja obrade podataka jer pravni preduvjeti za obavezno imenovanje nisu ispunjeni.

Međutim, upiti vezani za zaštitu podataka i korištenje osobnih podataka mogu se poslati na sljedeću adresu e-pošte i riješit ćemo ih u skladu s pravnim odredbama: [email protected].

II. Korišteni podaci / svrhe obrade / razdoblje čuvanja

Kategorije podataka koje koristimo i svrhe postignute korištenjem tih podataka opisani su u nastavku. Koliko je to moguće, pronaći ćete i informacije o razdoblju pohrane odgovarajućih podataka.

Svaki put kada se pristupi ovom web-mjestu, podaci o pristupanju spremaju se u datoteci zapisnika, zapisniku poslužitelja. Zapis podataka spremljen u toj datoteci zapisnika sadrži sljedeće informacije: datum i vrijeme pristupanja, IP adresu, ID sesije, web-mjesto kojem se pristupilo, naziv web-mjesta s kojeg je pristupljeno web-mjestu i informacije o korištenom pretraživaču.

Te datoteke zapisnika procjenjujemo samo u slučaju zloupotrebe našeg web-mjesta. Zadržavamo pravo na naknadne provjere datoteka zapisnika onih korisnika o kojima postoji osnovana sumnja da naše web-mjesto koriste protivno zakonu i/ili ugovoru. Općenito ne možemo pripisati te podatke određenoj osobi. Ako bi tako pripisivanje bilo moguće, upotrebljavat ćemo te podatke samo u slučajevima kada postoji odgovarajuća pravna osnova (procjena prema interesima u pojedinačnim slučajevima).

Ako se registrirane na našem web-mjestu ili za našu web-trgovinu, zabilježit ćemo glavne podatke koje navedete (posebice vaše ime, pozdrav, telefonski broj i broj faksa, adresu e-pošte, jezik za razmjenu poruka, branšu, odjel, pristupne podatke za web-trgovinu) i upotrebljavati ih na osnovi relevantnog korisničkog ugovora. Osim toga, bit će vam dodijeljeni interni korisnički broj te jedna ili više kontakt osoba u našoj tvrtki. Te podatke koristimo kako bismo vam pružili podršku i usluge web-trgovine, kao korisniku ili zainteresiranoj strani naše tvrtke. Prema pravilu, ti će se podaci pohranjivati šest mjeseci nakon prekida korištenja usluga web-trgovine (brisanje korisničkog računa).
Ako napravite narudžbu u našoj web-trgovini, u tu ćemo svrhu dodatno prikupiti adrese za dostavu i ostale podatke koje navedete, a koji su potrebi za obradu narudžbe. Takve podatke pohranjujemo do šest mjeseci nakon kraja korisničkog odnosa.

Ako se osobni glavni podaci ili podaci o narudžbi korisne u našem računovodstvenom sustavu, takvi će se podaci pohranjivati do kraja propisanog razdoblja (općenito 7 godina u Austriji) na temelju zakonskih obveza zadržavanja podataka koje se primjenjuju na nas.

Ako ste nam tijekom registracije ili kasnije dali svoj pristanak, koristit ćemo podatke koji nastaju uslijed vašeg korištenja web-trgovine ili web-mjesta, primjerice kojim ste web-stranicama pristupili, vrijeme koje ste proveli na pojedinačnim web-stranicama i proizvodi koje ste pregledali te vaši prethodni interesi za potražnjom, kako bismo optimizirali korisničku podršku i mogli vam pružiti prilagođene informacije. Ti će podaci biti pohranjeni dok ne opozovete svoj pristanak za korištenje vaših podataka.

Ako ste pristali na primanje biltena, koristit ćemo vaše ime i adresu e-pošte, vaš spol, adresu, tvrtku i sektor branše te vaš jezik kako bismo omogućili isporuku i personalizaciju tih biltena. Ti se podaci koriste tijekom trajanja pretplate na odgovarajući bilten.
Ako ste jedan od naših korisnika, koristimo vaše podatke na temelju legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga i možemo vas pozvati na događanja koja se održavaju u vašem području.
Ako ste dodijelili pristanak na obradu vaših osobnih podataka, taj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv možete prijaviti pisanim putem ili e-poštom na [email protected].

III. Općeniti principi za obradu osobnih podataka

1. Pridržavamo se zakonskih propisa o zaštiti podataka bez ograničenja.
Uredbe Europske unije o zaštiti podataka i nacionalni zakoni proizašli iz njih primjenjuju se na pohranu, obradu i korištenje osobnih podataka. Pravna osnova za obradu odgovarajućih osobnih podataka može se vidjeti u prethodno navedenom popisu.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu se pružiti obrađivačima, ako oni ponude dovoljno jamstvo za zakonito i sigurno korištenje podataka i ako oni ugovorno poduzmu korake da se pridržavaju principa koji su opisano u ovim pravilima privatnosti i zakonskim uredbama.

Zadržavamo pravo na prijenos osobnih podataka drugim tvrtkama u pogledu restrukturiranja ili spajanja tvrtke, ako one također poduzmu korake kako bi se pridržavale principa radnji koje su opisane ovdje i ako imaju sjedište u Europskoj uniji ili u trećoj zemlji s odgovarajućom zaštitom podataka.

Ako aktivno odaberete korištenje funkcija društvenih mreža koje se nude na našem web-mjestu, osobni podaci mogu se prenijeti odgovarajućim vanjskim pružateljima usluga tih društvenih mreža. Detaljne informacije o tome možete pronaći u odjeljku V. u nastavku.

Također zadržavamo pravo na prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama ako smo to primorani učiniti prema zakonu, zakonskoj odluci od strane suda nadležnog zakonodavstva ili prema nalogu nadležnog tijela, ili ako smo primorani, kao rezultat radnji ili propusta s vaše strane, da naša prava, vlasništvo ili imovina budu zaštićeni ili provedeni od strane nadležnih dijela.

2. U nabavi podataka ograničavamo se na ono što je potrebno i razumno.
Ako prikupljamo osobne podatke, objasnit ćemo vam u svakom slučaju u koju svrhu koristimo podatke.
U pojedinačnim slučajevima samo prikupljamo osobne podatke u mjeri potrebnoj za ispunjavanje tih svrha. Ako daljnja upotreba osobnih podataka više nije potrebna, podaci će biti izbrisani.

IV. Primatelji i kategorije primatelja podataka

Vezano za rad ovog web-mjesta ili web-trgovine, sljedeći obrađivači djeluju u ime nadzornika podataka:

Web-mjesto pružatelja usluge hostinga: Zumtobel Group AG
Pružatelj web-trgovine: Zumtobel Group AG

Osim toga, upućujemo na objašnjenja u dijelu IX., koji detaljno opisuje korištenje vaših podataka putem društvenih mreža.
Osim primatelja koji su posebno spomenuti, možemo se posavjetovati i s drugim obrađivačima u budućnosti vezano za omogućivanje ovog web-mjesta i web-trgovine (npr. pružatelji usluge hostinga, operateri trgovina).

Prijenos podataka tvrtkama grupacija obavlja se na temelju bilo kojeg pristanka koji je dodijeljen primateljima koji su navedeni u pristanku.

V. Poveznice na vanjska web-mjesta

Naše web-mjesto sadrži takozvane hiperveze na web-mjesta drugih pružatelja usluga. U tim ćete slučajevima biti izravno preusmjereni s našeg web-mjesta na web-mjesta drugih pružatelja usluga. To možete prepoznati na temelju promjene URL-a u adresnoj traci vašeg preglednika, među ostalim znakovima.
Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za povjerljivo postupanje s vašim podacima od strane tih pružatelja usluga, jer nemamo utjecaj na to pridržavaju li se drugi pružatelji usluga propisa o zaštiti podataka. Izravno provjerite web-mjesta tih pružatelja usluga za informacije o tome kako oni postupaju s vašim osobnim podacima.

VI. Sigurnosne mjere za zaštitu vaših podataka

Da bismo zaštitili vaše podatke poduzeli smo posebne tehničke i operativne sigurnosne mjere koje se redovito provjeravaju i prilagođavaju tehnološkom napretku.

Međutim, željeli bismo istaknuti da je zbog strukture interneta moguće da se pravila o zaštiti podataka i sigurnosti podataka ne pridržavaju druge osobe ili institucije koje se ne nalaze unutar našeg područja odgovornosti.

VII. Vaša prava vezano za podatke koji se upotrebljavaju

Ako i pod uvjetom da upotrebljavamo osobne podatke koji se tiču vas, imate pravo na sljedeća prava vezano za te podatke:
• Pravo na pristup informacijama (čl. 15 GDPR-a): U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o tome koristimo li i koje osobne podatke koji se tiču vas koristimo, u koje se svrhe podaci obrađuju, otkud podaci potječu, kojim se primateljima podaci mogu prenijeti i koliko dugo ćemo takve podatke pohranjivati.
• Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR-a): Ako otkrijete da podaci koji se tiču vas nisu točni, u bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak takvih podataka. Ako su podaci prema vašem gledištu nepotpuni, također možete zatražiti da se ti podaci nadopune.
• Pravo na brisanje (čl. 17 GDPR-a): Ako smatrate da upotreba vaših osobnih podataka više nije potrebna ili da se provodi bez dovoljne pravne osnove ili je iz nekog drugog razloga nezakonita, možete zatražiti brisanje tih podataka.
• Pravo na ograničavanje upotrebe osobnih podatka (čl. 18 GDPR-a): Umjesto brisanja podataka, možete zatražiti i ograničavanje upotrebe podataka, ako se podaci upotrebljavaju nezakonito. Konkretno, možete zatražiti takvo ograničavanje upotrebe podataka ako osporavate točnost podataka ili ste uložili prigovor na upotrebu podataka
• Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a): Što se tiče osobnih podatka koje ste sami dostavili i koji se upotrebljavaju na temelju ugovora ili pristanka, možete zatražiti da vam se takvi podaci stave na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Također možete zatražiti da se ti podaci izravno prenesu drugom nadzorniku podataka.
• Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (čl. 77 GDPR-a): Ako smatrate da su vaša prava prekršena vezano za osobne podatke koji se tiču vas, imate pravo uložiti prigovor nadležnom tijelu. Konkretno, možete kontaktirati nadležno tijelo koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta, radno mjesto ili mjesto gdje je došlo do navodnog kršenja pravila. U Austriji je odgovorno nadležno tijelo Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, na adresi: Barichgasse 40-42, 1030 Beč.
Zasebno bismo željeli istaknuti vaše pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a): Ako iz vaše posebne situacije proizlaze razlozi zbog kojih je upotreba vaših osobnih podataka, koje upotrebljavamo na temelju legitimnog interesa, nedopustiva, imate pravo uložiti prigovor na takvu upotrebu podataka. Ako se vaši osobni podaci upotrebljavaju u svrhu izravnog marketinga, u svakom slučaju imate pravo uložiti prigovor.

Ako imate pitanja ili nejasnoća vezano uz prava povezana s vašim osobnim podacima, u bilo kojem trenutku možete nam se obratiti na sljedeću adresu e-pošte: [email protected].

VIII. Izmjene pravila o zaštiti podataka

Budući da će uslijed promjene zakona ili promjena naših internih postupaka tvrtke možda biti potrebno prilagoditi ova pravila o zaštiti podataka, zadržavamo pravo da to u skladu s tim učinimo, stoga vas molimo da redovito provjeravate ova pravila o zaštiti podataka.

IX. Kolačići

Upotrebljavamo kolačiće na našem web-mjestu da bismo omogućili upotrebu određenih funkcija web-mjesta, da bismo analizirali kako korisnici upotrebljavaju naše web-mjesto i da bismo pružili određene usluge treće strane.

To su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu. Većina kolačića koje upotrebljavamo briše se s vašeg čvrstog diska na kraju sesije preglednika (takozvani kolačići sesije). Drugi kolačići ostaju na vašem računalu i omogućavaju nam da prepoznamo vaše računalo tijekom sljedećeg posjeta (takozvani trajni kolačići). Osim toga, kolačići trećih strana također se upotrebljavaju na našem web-mjestu.

Možete spriječiti pohranjivanje kolačića ispravnim prilagođavanjem postavki vašeg preglednika. Međutim, želimo istaknuti da u tom slučaju možda nećete moći upotrebljavati sve funkcije ovog web-mjesta u njihovom punom opsegu.

Ako ne želite da se naši kolačići pohranjuju na vašem računalu, deaktivirajte pohranu kolačića u svom pregledniku za web-mjesto ili postavite za svoj preglednik da se kolačići općenito ne pohranjuju na vašem računalu. Također možete upotrijebiti preglednik da biste izbrisali kolačiće koji su već pohranjeni.

Nemamo utjecaj na daljnju obradu osobnih podataka koje prikupljaju odgovarajući operateri. Osim toga, mi ne možete utvrditi opseg u kojem, kada i na koliko dugo su podatke pohranjivale društvene mreže, opseg u kojem se društvene mreže pridržavaju postojećih obaveza za brisanjem, koje procjene i poveznice na podatke oni provode i kome podatke društvene mreže prosljeđuju.

Deaktiviranje upotrebe kolačića možda se zahtijevati da se trajni kolačić pohrani na vašem računalu. Ako taj kolačić naknadno izbrišete, ponovno ćete morati provesti deaktivaciju.Kontakt

Sjedište Hrvatska:
ZG Lighting d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6404080
E-Mail: [email protected]
Sjedište:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
DRŽAVA
SOCIAL MEDIA