Pravila o zaštiti podataka

Iznimno cijenimo zaštitu i sigurnost vaših podataka, bez obzira na to jeste li klijent ili posjetitelj naše prisutnosti na internetu. Stoga poduzimamo sve kako bismo zaštitili vašu privatnu sferu i postupali povjerljivo s vašim podacima. U ovom dokumentu sa zadovoljstvom vas obavještavamo o specifičnim osobnim podacima prikupljenima tijekom posjete ovom web-mjestu i svrhama za koje se upotrebljavaju.

I.    Odgovorna osoba
Ovim web-mjestom upravlja tvrtka Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Austrija, FN 62309 g, koja djeluje kao „odgovorna osoba” u okviru značenja Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu „GDPR”).

Odgovorna osoba nije imenovala službenika za zaštitu podataka jer to nije potrebno za ispunjavanje zakonskih zahtjeva.
Međutim, upite o zaštiti podataka i obradi vaših osobnih podataka možete poslati na sljedeću adresu e-pošte, a mi ćemo postupiti u skladu sa zakonskim odredbama: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

II.    Obrada podataka, svrha obrade, trajanje pohrane
U ovom odjeljku opisane su kategorije podataka koje upotrebljavamo te ciljeve koje nastojimo postići upotrebom podataka. Tamo gdje je to moguće navedene su informacije o vremenskom razdoblju pohrane različitih vrsta podataka.

Pri svakom pristupu ovom web-mjestu pristupni podaci spremaju se u datoteku zapisnika poznatu kao zapisnik poslužitelja. Zapisani podaci koji su spremljeni na taj način sadržavaju sljedeće informacije: datum i vrijeme pristupa, IP adresu, ID sesije, web-mjesto kojem se pristupilo, naziv web-mjesta s kojeg se pristupilo web-mjestu te informacije o upotrebljenom pregledniku.

Ove datoteke zapisnika analiziramo samo u slučaju zlouporabe našeg web-mjesta. Zadržavamo pravo na naknadno pregledavanje datoteka zapisnika korisnika za koje postoji konkretna sumnja da su se našim web-mjestom nezakonito koristili i/ili prekršili ugovor. Općenito nije moguće povezati te podatke s određenom osobom. Međutim, ako je takvo povezivanje moguće, koristimo se tim podacima samo u slučajevima za koje postoji odgovarajuća pravna osnova (vaganje interesa u pojedinom slučaju).

Kada se prijavite na naše web-mjesto ili internetsku trgovinu, prikupljamo vaše podatke za kontakt koje navedete (osobito vaše ime, način obraćanja, broj telefona i faksa, adresu e-pošte, jezik korespondencije, odjel i pristupne podatke za internetsku trgovinu) i upotrebljavamo ih na temelju ugovora o obradi podataka o ovom predmetu. Štoviše, u našim internim postupcima, dodijeljen vam je broj klijenta i jedna ili više osoba za kontakt iz naše tvrtke.

Upotrebljavamo te podatke kako bi naša internetska trgovina bila dostupna te kako bismo vam mogli pružati usluge ako ste kupac ili vas zanima naša tvrtka. U većini slučajeva takvi se podaci spremaju na razdoblje od šest mjeseci nakon prestanka upotrebe internetske trgovine (korisnički račun se briše).
Ako napravite narudžbu u internetskoj trgovini, prikupljamo dodatne informacije u tu svrhu, uključujući adresu za isporuku i druge informacije koje pružite, a nužne su za obradu narudžbe. Takve podatke pohranjujemo do šest mjeseci nakon završetka odnosa kupca.

Ako se u našim računovodstvenim postupcima upotrebljavaju i osobni podaci o kontaktu ili narudžbi, ti se podaci pohranjuju do kraja propisanih razdoblja na temelju zakonskih razdoblja čuvanja (većinom sedam godina u Austriji).

Ako ste nam dali odgovarajuću suglasnost u okviru postupka registracije ili kasnije, upotrebljavat ćemo i podatke koji proizlaze iz vaše upotrebe internetske trgovina i web-mjesta, kao što su web-stranice kojima ste pristupili, duljinu vremena koje ste proveli na pojedinim web-stranicama i proizvode koje ste gledali te prethodne stavke koje su vas zanimale kako bismo optimizirali našu službu za korisnike i pružili vam prilagođene informacije. Podaci su pohranjeni dok ne opozovete suglasnost za njihovu upotrebu.

Ako ste pristali na primanje biltena, upotrebljavamo vaše ime i adresu e-pošte kako bismo vam ga isporučili. Ti su podaci pohranjeni sve dok ne otkažete pretplatu na odgovarajući bilten.

U bilo kojem trenutku možete opozvati suglasnost koju ste dali za obradu vaših osobnih podataka. Možete poslati obavijest o opozivu u pisanom obliku ili e-poštom na dataprivacy@zumtobelgroup.com.

III.    Primatelji podataka i kategorije primatelja
Povezano s poslovanjem ovog web-mjesta i/ili internetske trgovine, odgovorna osoba angažirala je sljedeće pružatelje usluga.
Pružatelj internetskog udomljavanja web-mjesta: Zumtobel Group AG
Pružatelj internetske trgovine: Zumtobel Group AG

Osim navedenih posebnih primatelja, drugi pružatelji usluga mogu se angažirati za pružanje ovog web-mjesta i internetske trgovine (npr. pružatelj usluge udomljavanja, pružatelj trgovine) u budućnosti.

Prijenos podataka ostalim tvrtkama Grupe provodi se na temelju suglasnosti za prijenos podataka imenovanim primateljima.

IV.    Opća načela obrade osobnih podataka
1. Pridržavamo se svih zakonskih uredbi o zaštiti podataka bez ograničenja.
Direktive o zaštiti podataka Europske unije i nacionalni zakoni koji su iz njih izvedeni primjenjuju se na pohranu, obradu i upotrebu osobnih podataka. Pravna osnova za obradu odgovarajućih osobnih podataka jasna je na temelju prethodno navedenog.

2. Osobni podaci se ne prodaju, prosljeđuju, iznajmljuju ili na neki drugi način otkrivaju trećim stranama ni u kojem smislu bez vaše suglasnosti.
Nećemo trećim stranama otkriti vaše osobne podatke u svrhu oglašavanja ili marketinga ili na drugi način davati trećim stranama, osim ako to nije nužno za izvršavanje izvedbe koje vam dugujemo, ili bez vašeg izričitog dopuštenja.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti dostupni vanjskim pružateljima usluga ako pruže dostatna jamstva za upotrebu podataka na zakonit i siguran način te ako se ugovorno obvežu da će se pridržavati načela i zakonskih odredbi opisanim u ovim Pravilima o zaštiti podataka.
U okviru korporativnog restrukturiranja ili spajanja, zadržavamo pravo prenositi osobne podatke drugim tvrtkama, pod uvjetom da se one također obvežu da će se pridržavati ovdje opisanih načela ponašanja i imaju domicil na području Europske unije ili treće države s odgovarajućom razinom zaštite podataka.

Ako se odlučite aktivno koristiti funkcijama društvenog umrežavanja ponuđenim na našoj prisutnosti na internetu, osobni podaci bit će proslijeđeni odgovarajućim vanjskim pružateljima društvenih mreža. Detaljnije informacije o ovoj temi pogledajte u 4. odjeljku u nastavku.

Nadalje, zadržavamo pravo prosljeđivanja osobnih podataka trećim stranama ako smo na to primorani zakonom, odlukom nadležnog suda ili upravnim nalogom nadležnog nadzornog tijela; ili ako smo, kao posljedica vaših postupaka ili propusta, prisiljeni zaštititi svoja prava, vlasništvo i imovinu ili provesti navedena prava, itd. nadležnim nadzornim tijelima koja djeluju u naše ime.

3. Podaci koje prikupljamo ograničeni su na nužne i opravdane informacije.
Kada prikupljamo osobne podatke, uvijek vam objasnimo cilj obrade podataka.
U pojedinim slučajevima prikupljamo osobne podatke samo u onoj mjeri koja je potrebna za postizanje tih ciljeva. Ako osobni podaci više nisu potrebni za našu upotrebu, oni se brišu.

V.    Vaša prava s obzirom na upotrebljene podatke
Ako i u mjeri u kojoj se koristimo osobnim podacima koji se odnose na vas, imate sljedeća prava s obzirom na takve podatke:
•    Pravo na pristup (čl. 15. GDPR-a): U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o tome obrađujemo li vaše osobne podatke, a ako je tako, možete zahtijevati da vas obavijestimo o određenim informacijama te o svrhama obrađivanja, podrijetlu podataka, bilo kojim primateljima kojima su podaci preneseni i duljini vremenskog razdoblja tijekom kojeg pohranjujemo takve podatke.
•    Pravo na ispravak (čl. 16. GDPR-a): Ako ste svjesni da su osobni podaci koji se na vas odnose netočni, možete zahtijevati ispravak tih podataka u bilo kojem trenutku. Ako smatrate da su podaci nepotpuni, možete zahtijevati dodavanje podataka koji nedostaju.
•    Pravo na brisanje (čl. 17. GDPR-a): Ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka više nije nužna ili da se takva upotreba događa bez dostatne pravne osnove ili je nezakonita zbog drugih razloga, možete zahtijevati brisanje tih podataka.
•    Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. GDPR-a): Umjesto brisanja možete zahtijevati i da se obrada podataka ograniči ako se podaci nezakonito obrađuju. Osobito možete zahtijevati takvo ograničenje obrade podataka ako osporavate točnost podataka ili ste podnijeli prigovor na primjer obrade podataka.
•    Pravo na prenosivost podataka (čl. 20. GDPR-a): Osobne podatke koje ste sami stvorili i koji se upotrebljavaju na temelju ugovora ili privole, možete zatražiti da vam budu dostavljeni u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu Možete i zahtijevati da se ti podaci izravno pošalju drugoj odgovornoj osobi.
•    Pravo na prigovor (čl. 21. GDPR-a): Ako postoje razlozi zbog kojih je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas nezakonita, a koje obrađujemo na temelju vaganja interesa, imate pravo u vašoj posebnoj situaciji uložiti prigovor na takvu upotrebu podataka. Ako se vaši osobni podaci obrađuju zbog izravnog oglašavanja, također imate pravo na prigovor.
•    Pravo na pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77. GDPR-a): Ako smatrate da su prekršena vaša prava koja se odnose na osobne podatke, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu. To posebice možete učiniti kod nadzornog tijela koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja. U Austriji je nadležno nadzorno tijelo Datenschutzbehörde [Agencija za zaštitu podataka], Wickenburggasse 8, 1080 Beč.
Ako imate pitanja o pravima koja se odnose na vaše osobne podatke ili želite nešto razjasniti, možete nam se obratiti u svakom trenutku na sljedeću adresu e-pošte: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

VI.    Obrada podataka koju provode društvene mreže
Ovo web-mjesto upotrebljava dodatke društvenih medija različitih društvenih mreža. Ti dodaci su funkcije određene društvene mreže koji vam omogućavaju dijeljenje sadržaja na našem web-mjestu s vašim kontaktima na društvenim mrežama ili, primjerice, preporučivanje tog sadržaja. Dodaci društvenih medija mogu se prepoznati po logotipu određene društvene mreže.
Upotrebljavamo dodatke društvenih mreža sljedećih operatera društvenih mreža:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD
• Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, SAD
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SAD
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, SAD

Na našem web-mjestu svi dodaci društvenih medija su deaktivirani prema zadanoj postavci, što znači da samo pristupanje našem web-mjestu neće dovesti do prijenosa podataka pružateljima društvenih mreža. Ako se želite koristiti funkcijama određene društvene mreže te aktivirati na početku deaktiviran dodatak društvenog medija, izričito pristajete na prijenos podataka operatoru društvene mreže od tog trenutka nadalje. Nemamo utjecaja na opseg podataka koje pružatelji društvenih mreža prikupljaju na taj način.

Prema našem znanju prenose se sljedeći podaci:
• IP adresa
• identifikacija korisnika ako ste prijavljeni na određenu uslugu
• prethodno posjećena stranica (referent), ako ste slijedili poveznicu
• vrsta preglednika i postavke preglednika
• instalirani dodaci kao što je Adobe® Flash® ili Adobe® Reader®
• URL stranice u kojoj je integriran dodatak društvene mreže
• datum i vrijeme posjeta
• tehnički podaci operacijskog sustava
• informacije specifične za lokaciju
• kolačići.

Ugrađivanjem dodatka operatori društvenih mreža primaju informacije da ste pristupili određenim stranicama naše prisutnosti na internetu. Ako ste istodobno prijavljeni na društvenu mrežu, operator može povezati te preglede stranica s vašim računom na određenoj društvenoj mreži. Ako nakon toga stupite u interakciju s dodacima društvenih medija, npr. kliknete gumb „Sviđa mi se” mreže Facebook, ta se informacija također prenosi određenoj društvenoj mreži.

Čak i ako niste korisnik nijedne navedene društvene mreže, moguće je da s pomoću dodatka društvene mreže saznaju vašu IP adresu i pohrane je. Pojedinosti o svrsi i opsegu obrade, prikupljanja i upotrebe podataka društvenih mreža koje mi upotrebljavamo i o vašim pravima i mogućnostima postavki u tom pogledu, pročitajte pravila privatnosti društvenih mreža:
• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
• Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=en  
• Twitter: www.twitter.com/privacy
• LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy/
• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Ako želite, možete trajno aktivirati dodatke jednog ili više pružatelja društvenih mreža. U tom slučaju, svaki put kada pristupite stranici, podaci se uvijek prenose pružatelju društvene mreže. U bilo kojem trenutku možete deaktivirati određene ili sve dodatke društvenih medija.

Štoviše, možda ćete moći učiniti prijenos podataka društvenim mrežama tehnički nemogućim. Kako biste to učinili, podesite postavke sigurnosti mrežnog preglednika; upute potražite u odjeljku „Pomoć” na vašem mrežnom pregledniku.

Nadalje, u pojedinačnim slučajevima moguće je blokirati dodatke društvenih medija koristeći se dodacima za vaš preglednik, npr. blokiranje dodatka za Facebook s pomoću dodatka „Facebook Blocker”.

VII.    Kolačići
Na našem web-mjestu upotrebljavamo kolačiće kako bismo omogućili upotrebu određenih funkcija web-mjesta i ponudili određene usluge treće strane.
Kolačići su male tekstne datoteke pohranjene na vašem računalu. Većina kolačića koje mi upotrebljavamo brišu se s tvrdog diska po završetku sesije preglednika („sesijski kolačići”). Ostali kolačići ostaju na vašem računalu i omogućavaju nam da prepoznamo računalo pri vašem sljedećem posjetu („trajni kolačići”). Osim toga, na našem web-mjestu upotrebljavaju se kolačići koje su postavili pružatelji treće strane.

Možete spriječiti spremanje kolačića odabirom odgovarajuće postavke preglednika. Međutim, imajte na umu da ako to učinite, neke funkcije web-mjesta neće biti u potpunosti dostupne.

Ako ne želite imati pohranjene kolačiće na računalu, deaktivirajte pohranu kolačića na pregledniku za naše web-mjesto ili konfigurirajte preglednik tako da se kolačići općenito ne pohranjuju na vaše računalo. S pomoću preglednika možete i izbrisati prethodno pohranjene kolačiće.

Deaktiviranje upotrebe kolačića također može zahtijevati da se trajni kolačić pohrani na vaše računalo. Ako kasnije izbrišete taj kolačić, ponovno morate deaktivirati kolačiće.

Sljedeće kategorije kolačiće upotrebljavaju se na našem web-mjestu:
I. Sesijski kolačići
Kako bismo olakšali pregledavanje našeg web-mjesta, postavljamo ID sesije („identifikator sesije”) koji je povezan sa svakim posjetiteljem kada počne upotrebljavati naše web-mjesto. ID sesije omogućava našem poslužitelju da prepozna vas i/ili vaše računalo/preglednik kao istog posjetitelja, čak i ako se IP adresa promijenila.  Ovaj ID sesije omogućava povezivanje višestrukih povezanih zahtjeva korisnika s jednom sesijom. Kolačić ID sesije vrijedi samo do kraja sesije. Kada zatvorite preglednik, automatski se briše.
II. Trajni kolačići
a. Google Analytics
Ovo web-mjesto upotrebljava uslugu Google Analytics, uslugu mrežne analitike tvrtke Google Inc. („Google”). Google Analytics također upotrebljava kolačiće koji, između ostaloga, omogućavaju analizu načina korištenja web-mjestom. Informacije koje proizvode ti kolačići obično se prenose na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuje. Google upotrebljava tu informaciju u ime operatora ovog web-mjesta kako bi analizirao upotrebu web-mjesta, sastavio izvješća o aktivnostima web-mjesta i pružio druge usluge za operatora web-mjesta povezane s upotrebom web-mjesta i internetom. Ta izvješća i usluge upotrebljavaju se u cilju neprestanog poboljšavanja ponuda ovog web-mjesta.

Možete spriječiti spremanje kolačića odabirom odgovarajuće postavke preglednika. Međutim, imajte na umu da ako to učinite, neke funkcije web-mjesta neće biti u potpunosti dostupne.

Štoviše, možete spriječiti prikupljanje podataka tvrtke Google koje su izradili ti kolačići i podataka povezanih s vašom upotrebom web-mjesta (uključujući IP adresu) kao i obradu podataka koju obavlja Google; kako biste to učinili kliknite sljedeću poveznicu te preuzmite i instalirajte dodatak tvrtke Google dostupan za vaš preglednik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Dodatni dodaci te vrste dostupni su i od drugih pružatelja, ovisno o pregledniku koji upotrebljavate.

U svjetlu rasprave o upotrebi potpunih IP adresa u analitičkim alatima, želimo napomenuti da ovo web-mjesto upotrebljava Google Analytics s nastavkom „anonymizeIp ()” i kao takve, IP adrese obrađuju se samo u skraćenom obliku kako bi se isključila izravna povezanost s osobom. Vašu IP adresu je stoga Google skratio na području država članica Europske unije i ostalih potpisnika Ugovora na Europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa se prenosi na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo se skraćuje. IP adresa koju vaš preglednik isporučuje unutar djelokruga usluge Google Analytics ne kombinira se s drugim podacima tvrtke Google.

b. Oracle
Na ovom web-mjestu upotrebljavamo Oracle Eloqua za prijavu i slanje e-poruka. Poslužitelji tvrtke Oracle Eloqua nalaze se u Europskoj uniji (Nizozemska). Oracle Eloqua postavlja trajne kolačiće na odgovarajuću stranicu za prijavu pod uvjetom da kolačić Eloqua već nije pohranjen na vašem uređaju. Ako ste upotrebljavali web-mjesto koje upotrebljava alat Eloqua, možda već imate kolačić Eloqua. U nekim okolnostima upotrebljavamo kolačić Eloqua kako bismo analizirali vaše korištenje našim web-mjestom u svrhu neprestanog poboljšavanja.

E-poruke poslane s pomoću alata Oracle Eloqua upotrebljavaju tehnologiju praćenja. Te podatke upotrebljavamo primarno kako bismo saznali koje vas teme zanimaju; to činimo praćenjem koje naše e-poruke otvarate i koje poveznice slijedite. Zatim upotrebljavamo te informacije kako bismo poboljšali e-poruke koje vam šaljemo i usluge koje pružamo.

Kada se pretplatite na bilten i potvrdite pretplatu, IP adresa se pohranjuje s vremenskom oznakom kako bismo dokumentirali vašu pretplatu u slučaju sumnji. Nadalje, u okviru pretplate prikupljamo druge osobne podatke kao što je vaše ime, prezime i adresa e-pošte. Te podatke upotrebljavamo kako bismo personalizirali i isporučili biltene za slanje. Podaci se ne otkrivaju trećim stranama. Pretplatu možete otkazati u svakom trenutku – koristeći se odgovarajućom poveznicom na dnu svakog biltena ili e-poštom.

II. Kolačići treće strane
Usluge pružatelja treće strane također su integrirane u okviru našeg web-mjesta. Međutim, u pogledu tih usluga obrada osobnih podataka koju obavljaju pružatelji navedeni u nastavku izvan je odgovornosti pružatelja ovog web-mjesta.

a. Google Maps
Neke stranice ovog web-mjesta upotrebljavaju Google Maps kako bi opisale interaktivne karte i dale upute.  Google Maps je usluga za karte tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, SAD. Upotrebom tehnologije Google Maps informacije o upotrebi ovog web-mjesta, uključujući vašu IP-adresu i (izvornu) adresu koja je unesena za funkciju planiranja rute, prenose se tvrtki Google u SAD.

Ako pristupite web-mjestu na našoj prisutnosti na internetu koja sadržava Google Maps, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Google. Sadržaj karte izravno prenosi Google na vaš preglednik koji ga integrira u web-mjesto. Stoga nemamo utjecaja na obujam podataka koje Google prikuplja na taj način.

Prema našem znanju to obuhvaća barem sljedeće podatke:
• datum i vrijeme posjeta dotičnom web-mjestu,
• internetsku adresu ili URL web-mjesta kojem se pristupa,
• IP adresu,
• (izvornu) adresu koja je unesena za planiranje rute.
Ne utječemo na daljnju obradu i upotrebu podataka koje provodi tvrtka Google i stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost u tom pogledu.
Ako ne želite da Google prikuplja, obrađuje ili upotrebljava podatke o vama putem našeg web-mjesta, možete deaktivirati Javascript u postavkama preglednika. Međutim, u tom slučaju ne možete upotrebljavati funkciju karte.
O cilju i rasponu prikupljanja podataka i daljnjoj obradi i upotrebi podataka tvrtke Google te o svojim pravima u tom pogledu i mogućnostima postavki kako biste zaštitili svoju privatnu sferu, pročitajte pravila o privatnosti tvrtke Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube
Neke stranice ovog web-mjesta imaju integrirane videozapise s platforme YouTube ili sadržavaju poveznice videozapisa na platformi YouTube. YouTube je usluga za pružanje videozapisa tvrtke YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD, koju predstavlja tvrtka Google Inc. YouTube upotrebljava kolačiće za prikupljanje informacija o upotrebi videozapisa. Pravila o privatnosti tvrtke Google primjenjuju se i na YouTube, a dostupna su na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
Za naš portal koji nudi mogućnosti zapošljavanja unutar Grupe, upotrebljavamo kolačiće za našeg poslovnog partnera, Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Njemačka. Pravila privatnost tvrtke Lumesse dostupna su na http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Poveznice na druga web-mjesta
Naše web-mjesto sadržava poveznice na web-mjesta drugih pružatelja. Ako kliknete koju od njih, bit ćete usmjereni s našeg web-mjesta izravno na web-mjesto drugog pružatelja. To je vidljivo na promjeni URL-a na adresnoj traci preglednika.

Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za povjerljivo postupanje takvih pružatelja s vašim podacima, s obzirom na to da ne utječemo na pridržavanje odredbi o zaštiti podataka drugih pružatelja. Informacije o tome kako takvi pružatelji postupaju s vašim osobnim podacima potražite izravno na njihovim web-mjestima.

IX.    Sigurnosne mjere za zaštitu podataka
Kako bismo zaštitili vaše podatke, poduzimamo posebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere koje se redovito pregledavaju i prilagođavaju tehnološkom postupku.

Međutim, imajte na umu da je zbog strukture interneta moguće da druge osobe ili ustanove izvan opsega naše odgovornosti neće poštivati pravila o zaštiti i sigurnosti podataka.

X.    Izmjena odredbi o zaštiti podataka
S obzirom na to da izmjene zakona ili promjene u unutarnjim postupcima naše tvrtke mogu zahtijevati izmjenu naših odredbi o zaštiti podataka, zadržavamo pravo na to i molimo vas da redovito pročitate ova pravila o zaštiti podataka.

Posljednje ažuriranje: Veljača 2018.

Kontakt

Sjedište Hrvatska:
ZG Lighting d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6404080
E-Mail: info.hr@zumtobelgroup.com
Sjedište:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
DRŽAVA
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner za svjetlotehnička rješenja

Više uspjeha zbog profesionalnih i učinkovitih svjetlotehničkih rješenja: Tvrtka Zumtobel informira, podržava i kvalificira izabrane električare u korištenju rasvjete.
prema LLP portalu

Lighting Competence Program

Partnerski program tvrtke Zumtobel za elektroprojektante je usmjeren na povezivanje njihovih i naših kompetencija, iskorištavanje potencijala rasvjete i istovremeno olakšavanje svakodnevno projektiranje.
prema LCP portalu

Lighting Design Program

Više uspjeha zbog profesionalnih i učinkovitih svjetlotehničkih rješenja: Tvrtka Zumtobel informira, podržava i kvalificira izabrane električare u korištenju rasvjete.
prema LDP portalu
Više o programima