Pravila o zaštiti podataka

Pridajemo najveću važnost zaštiti i sigurnosti vaših podataka, bez obzira jeste li kupac ili posjetitelj našeg web-mjesta. Stoga poduzimamo korake da bismo zaštitili vašu privatnost i zaštitili povjerljivost vaših podataka. Sada bismo vas htjeli obavijestiti o vašim specifičnim osobnim podacima koji se prikupljaju vezano za vaš posjet ovom web-mjestu i u koje se svrhe koriste.

I. Nadzornik podataka
Ovim web-mjestom upravlja tvrtka Zumtobel Group AG, sa sjedištem na adresi Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Austrija, FN 62309 g, koja je i voditelj obrade podataka u smislu Opće uredbe EU-a o zaštiti podataka (u nastavku „GDPR”).

Nijednog službenika za zaštitu podataka nije imenovao voditelja obrade podataka jer pravni preduvjeti za obavezno imenovanje nisu ispunjeni.

Međutim, upiti vezani za zaštitu podataka i korištenje osobnih podataka mogu se poslati na sljedeću adresu e-pošte i riješit ćemo ih u skladu s pravnim odredbama: [email protected]

II.    Korišteni podaci / svrhe obrade / razdoblje čuvanja
Kategorije podataka koje koristimo i svrhe postignute korištenjem tih podataka opisani su u nastavku. Koliko je to moguće, pronaći ćete i informacije o razdoblju pohrane odgovarajućih podataka.

Svaki put kada se pristupi ovom web-mjestu, podaci o pristupanju spremaju se u datoteci zapisnika, zapisniku poslužitelja. Zapis podataka spremljen u toj datoteci zapisnika sadrži sljedeće informacije: datum i vrijeme pristupanja, IP adresu, ID sesije, web-mjesto kojem se pristupilo, naziv web-mjesta s kojeg je pristupljeno web-mjestu i informacije o korištenom pretraživaču.

Te datoteke zapisnika procjenjujemo samo u slučaju zloupotrebe našeg web-mjesta. Zadržavamo pravo na naknadne provjere datoteka zapisnika onih korisnika o kojima postoji osnovana sumnja da naše web-mjesto koriste protivno zakonu i/ili ugovoru. Općenito ne možemo pripisati te podatke određenoj osobi. Ako bi tako pripisivanje bilo moguće, upotrebljavat ćemo te podatke samo u slučajevima kada postoji odgovarajuća pravna osnova (procjena prema interesima u pojedinačnim slučajevima).

Ako se registrirane na našem web-mjestu ili za našu web-trgovinu, zabilježit ćemo glavne podatke koje navedete (posebice vaše ime, pozdrav, telefonski broj i broj faksa, adresu e-pošte, jezik za razmjenu poruka, branšu, odjel, pristupne podatke za web-trgovinu) i upotrebljavati ih na osnovi relevantnog korisničkog ugovora. Osim toga, bit će vam dodijeljeni interni korisnički broj te jedna ili više kontakt osoba u našoj tvrtki. Te podatke koristimo kako bismo vam pružili podršku i usluge web-trgovine, kao korisniku ili zainteresiranoj strani naše tvrtke. Prema pravilu, ti će se podaci pohranjivati šest mjeseci nakon prekida korištenja usluga web-trgovine (brisanje korisničkog računa).
Ako napravite narudžbu u našoj web-trgovini, u tu ćemo svrhu dodatno prikupiti adrese za dostavu i ostale podatke koje navedete, a koji su potrebi za obradu narudžbe. Takve podatke pohranjujemo do šest mjeseci nakon kraja korisničkog odnosa.

Ako se osobni glavni podaci ili podaci o narudžbi korisne u našem računovodstvenom sustavu, takvi će se podaci pohranjivati do kraja propisanog razdoblja (općenito 7 godina u Austriji) na temelju zakonskih obveza zadržavanja podataka koje se primjenjuju na nas.

Ako ste nam tijekom registracije ili kasnije dali svoj pristanak, koristit ćemo podatke koji nastaju uslijed vašeg korištenja web-trgovine ili web-mjesta, primjerice kojim ste web-stranicama pristupili, vrijeme koje ste proveli na pojedinačnim web-stranicama i proizvodi koje ste pregledali te vaši prethodni interesi za potražnjom, kako bismo optimizirali korisničku podršku i mogli vam pružiti prilagođene informacije. Ti će podaci biti pohranjeni dok ne opozovete svoj pristanak za korištenje vaših podataka.

Ako ste pristali na primanje biltena, koristit ćemo vaše ime i adresu e-pošte, vaš spol, adresu, tvrtku i sektor branše te vaš jezik kako bismo omogućili isporuku i personalizaciju tih biltena. Ti se podaci koriste tijekom trajanja pretplate na odgovarajući bilten.
Ako ste jedan od naših korisnika, koristimo vaše podatke na temelju legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga i možemo vas pozvati na događanja koja se održavaju u vašem području.
Ako ste dodijelili pristanak na obradu vaših osobnih podataka, taj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv možete prijaviti pisanim putem ili e-poštom na [email protected]

III.    Primatelji i kategorije primatelja podataka
Vezano za rad ovog web-mjesta ili web-trgovine, sljedeći obrađivači djeluju u ime nadzornika podataka:
Web-mjesto pružatelja usluge hostinga: Zumtobel Group AG
Pružatelj web-trgovine: Zumtobel Group AG
Osim toga, upućujemo na objašnjenja u dijelu VI, koji detaljno opisuje korištenje vaših podataka putem društvenih mreža.
Osim primatelja koji su posebno spomenuti, možemo se posavjetovati i s drugim obrađivačima u budućnosti vezano za omogućivanje ovog web-mjesta i web-trgovine (npr. pružatelji usluge hostinga, operateri trgovina).

Prijenos podataka tvrtkama grupacija obavlja se na temelju bilo kojeg pristanka koji je dodijeljen primateljima koji su navedeni u pristanku.

IV.    Općeniti principi za obradu osobnih podataka
1. Pridržavamo se zakonskih propisa o zaštiti podataka bez ograničenja.
Uredbe Europske unije o zaštiti podataka i nacionalni zakoni proizašli iz njih primjenjuju se na pohranu, obradu i korištenje osobnih podataka. Pravna osnova za obradu odgovarajućih osobnih podataka može se vidjeti u prethodno navedenom popisu.

U nekim slučajevima osobni podaci mogu se pružiti obrađivačima, ako oni ponude dovoljno jamstvo za zakonito i sigurno korištenje podataka i ako oni ugovorno poduzmu korake da se pridržavaju principa koji su opisano u ovim pravilima privatnosti i zakonskim uredbama.

Zadržavamo pravo na prijenos osobnih podataka drugim tvrtkama u pogledu restrukturiranja ili spajanja tvrtke, ako one također poduzmu korake kako bi se pridržavale principa radnji koje su opisane ovdje i ako imaju sjedište u Europskoj uniji ili u trećoj zemlji s odgovarajućom zaštitom podataka.

Ako aktivno odaberete korištenje funkcija društvenih mreža koje se nude na našem web-mjestu, osobni podaci mogu se prenijeti odgovarajućim vanjskim pružateljima usluga tih društvenih mreža. Detaljne informacije o tome možete pronaći u odjeljku VI u nastavku.

Također zadržavamo pravo na prosljeđivanje osobnih podataka trećim stranama ako smo to primorani učiniti prema zakonu, zakonskoj odluci od strane suda nadležnog zakonodavstva ili prema nalogu nadležnog tijela, ili ako smo primorani, kao rezultat radnji ili propusta s vaše strane, da naša prava, vlasništvo ili imovina budu zaštićeni ili provedeni od strane nadležnih dijela.

2. U nabavi podataka ograničavamo se na ono što je potrebno i razumno.
Ako prikupljamo osobne podatke, objasnit ćemo vam u svakom slučaju u koju svrhu koristimo podatke.
U pojedinačnim slučajevima samo prikupljamo osobne podatke u mjeri potrebnoj za ispunjavanje tih svrha. Ako daljnja upotreba osobnih podataka više nije potrebna, podaci će biti izbrisani.

V. Vaša prava vezano za podatke koji se upotrebljavaju
Ako i pod uvjetom da upotrebljavamo osobne podatke koji se tiču vas, imate pravo na sljedeća prava vezano za te podatke:
•    Pravo na pristup informacijama (čl. 15 GDPR-a): U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o tome koristimo li i koje osobne podatke koji se tiču vas koristimo, u koje se svrhe podaci obrađuju, otkud podaci potječu, kojim se primateljima podaci mogu prenijeti i koliko dugo ćemo takve podatke pohranjivati.
•    Pravo na ispravak (čl. 16 GDPR-a): Ako otkrijete da podaci koji se tiču vas nisu točni, u bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak takvih podataka. Ako su podaci prema vašem gledištu nepotpuni, također možete zatražiti da se ti podaci nadopune.
•    Pravo na brisanje (čl. 17 GDPR-a): Ako smatrate da upotreba vaših osobnih podataka više nije potrebna ili da se provodi bez dovoljne pravne osnove ili je iz nekog drugog razloga nezakonita, možete zatražiti brisanje tih podataka.
•    Pravo na ograničavanje upotrebe osobnih podatka (čl. 18 GDPR-a): Umjesto brisanja podataka, možete zatražiti i ograničavanje upotrebe podataka, ako se podaci upotrebljavaju nezakonito. Konkretno, možete zatražiti takvo ograničavanje upotrebe podataka ako osporavate točnost podataka ili ste uložili prigovor na upotrebu podataka
•    Pravo na prenosivost podataka (čl. 20 GDPR-a): Što se tiče osobnih podatka koje ste sami dostavili i koji se upotrebljavaju na temelju ugovora ili pristanka, možete zatražiti da vam se takvi podaci stave na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Također možete zatražiti da se ti podaci izravno prenesu drugom nadzorniku podataka.
•    Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (čl. 77 GDPR-a): Ako smatrate da su vaša prava prekršena vezano za osobne podatke koji se tiču vas, imate pravo uložiti prigovor nadležnom tijelu. Konkretno, možete kontaktirati nadležno tijelo koje je odgovorno za vaše mjesto prebivališta, radno mjesto ili mjesto gdje je došlo do navodnog kršenja pravila. U Austriji je odgovorno nadležno tijelo Austrijsko tijelo za zaštitu podataka, na adresi: Barichgasse 40-42, 1030 Beč.
Zasebno bismo željeli istaknuti vaše pravo na prigovor (čl. 21 GDPR-a): Ako iz vaše posebne situacije proizlaze razlozi zbog kojih je upotreba vaših osobnih podataka, koje upotrebljavamo na temelju legitimnog interesa, nedopustiva, imate pravo uložiti prigovor na takvu upotrebu podataka. Ako se vaši osobni podaci upotrebljavaju u svrhu izravnog marketinga, u svakom slučaju imate pravo uložiti prigovor.

Ako imate pitanja ili nejasnoća vezano uz prava povezana s vašim osobnim podacima, u bilo kojem trenutku možete nam se obratiti na sljedeću adresu e-pošte: [email protected]

VI.    Upotreba osobnih podatka od strane društvenih mreža
Poveznice na društvene mreže
Ovo web-mjesto upotrebljava poveznice na različite društvene mreže. Uz pomoć tih poveznica možete primjerice podijeliti sadržaj našeg web-mjesta sa svojim kontaktima na društvenim mrežama ili preporučiti taj sadržaj drugima.
Povezujemo te stranice sa sljedećim operaterima društvenih mreža:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, SAD
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SAD
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, SAD
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 SAD
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Praćenje konverzije putem Facebook piksela, LinkedIn oznaka o uvidima, Pinterest oznaka i Twitter oznaka web-stranice
Upotrebljavamo Facebook piksele, LinkedIn oznake o uvidima, Pinterest oznake, Twitter oznake web-stranice da bismo mjerili i poboljšali učinkovitost našeg oglašavanja na društvenim medijima.
U skladu s tim upotrebljavamo piksele/oznake kako bismo osigurali da se naši oglasi podudaraju s potencijalnim interesom korisnika i da se ne dožive kao dosadni. Pikseli i oznake isto tako nam omogućavaju da pravimo učinkovitost naših oglasa u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta, tako da vidimo jesu li korisnici preusmjereni na naše web-mjesto nakon što su kliknuli na oglas.
Prema najnovijoj pravosudnoj odluci Suda Europske unije, naša odgovornost vezano za podatke koji se obrađuju prethodno navedenim alatima ograničena je na prikupljanje i prijenos tih podataka. U toj se mjeri prava subjekta obrade podataka mogu ostvarivati nad nama.
Prikupljanje i prijenos tih podataka temelje se na pristanku koji ste dali, o čemu ste izričito obaviješteni prilikom posjeta našeg web-mjesta.
Podatke prikupljene od strane prethodno spomenutih operatera mi ne možemo pregledati, ali oni se mogu upotrijebiti u okviru upućivanja oglašavanja.
Osim toga, upotrebljavamo postupak „Prilagođena publika iz datoteke” društvenih mreža Facebook, Inc. i LinkedIn. U tom se slučaju adrese e-pošte osoba prenose na Facebook/LinkedIn nakon dodjeljivanja pristanka. Postupak prijenosa je šifriran. Prijenos se upotrebljava isključivo kako bi se utvrdili primatelji naših oglasa. Želimo osigurati da se oglasi prikazuju samo korisnicima koji su zainteresirani za naše informacije i usluge.
Nemamo utjecaj na daljnju obradu osobnih podataka koje prikupljaju odgovarajući operateri. Osim toga, mi ne možete utvrditi opseg u kojem, kada i na koliko dugo su podatke pohranjivale društvene mreže, opseg u kojem se društvene mreže pridržavaju postojećih obaveza za brisanjem, koje procjene i poveznice na podatke oni provode i kome podatke društvene mreže prosljeđuju.
Ako podatke koje nam šaljete putem Facebooka također ili isključivo obrađuje Facebook (podaci o uvidima), Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irska, uz nas, također djeluje kao voditelj obrade podataka za podatke koji se obrađuju u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Obrada podatka u tom pogledu temelji na sporazumu između zajedničkih voditelja obrade podataka u skladu s čl. 26 GDPR-a, koji možete pregledati ovdje.

YouTube dodatak
Na našem web-mjestu uključujemo videozapise s YouTubea, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 SAD. Nemamo kontrolu nad količinom podataka koji se prikupe na taj način ( na primjer, reprodukcijom i pregledavanjem stranica s ugrađenim videozapisom) od strane pružatelja usluga na društvenim mrežama.

Prema našem znanju, prenose se sljedeći podaci:
• IP adresa
• Identifikacija korisnika ako ste prijavljeni na odgovarajuću uslugu
• Prethodno posjećena stranica (referent), ako ste pratili poveznicu
• Vrsta i postavke preglednika
• Instalirani dodaci, kao što su Adobe® Flash® ili Adobe® Reader®
• URL stranice na kojoj je ugrađen dodatak društvenih mreža
• Datum i vrijeme posjeta
• Tehničke specifikacije operativnog sustava
• Informacije koje se odnose na lokaciju
• Kolačići.

Ugrađivanjem YouTube videozapisa operater prima informaciju da ste pozvali odgovarajuće stranice o našem prisustvu na internetu. Ako ste u isto vrijeme prijavljeni na neku od društvenih mreža, operater može povezati odgovarajuće instance pristupa vašeg računa s odgovarajućom društvenom mrežom. Ako ste također stupili u interakciju s dodacima, odgovarajuće informacije šalju se odgovarajućoj društvenoj mreži.
Čak i ako nemate YouTube račun, postoji mogućnost da će YouTube saznati vašu IP adresu i potencijalno je spremiti. Pojedinosti o svrsi i opsegu obrade, prikupljanja i upotrebe podataka od strane YouTubea te vašim pravima i opcijama postavki vezano zato provjerite Pravila privatnosti YouTubea na web-lokaciji:  https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=hr
Osim toga, možda ćete tehnički moći spriječiti prijenos podataka YouTubeu. Prilagodite sigurnosne postavke u web-pregledniku koji upotrebljavate u tu svrhu. Pogledajte odjeljak „Pomoć” u svom web-pregledniku da biste saznali kako to funkcionira.

VII.    Kolačići
Upotrebljavamo kolačiće na našem web-mjestu da bismo omogućili upotrebu određenih funkcija web-mjesta, da bismo analizirali kako korisnici upotrebljavaju naše web-mjesto i da bismo pružili određene usluge treće strane.

To su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalu. Većina kolačića koje upotrebljavamo briše se s vašeg čvrstog diska na kraju sesije preglednika (takozvani kolačići sesije). Drugi kolačići ostaju na vašem računalu i omogućavaju nam da prepoznamo vaše računalo tijekom sljedećeg posjeta (takozvani trajni kolačići). Osim toga, kolačići trećih strana također se upotrebljavaju na našem web-mjestu.

Možete spriječiti pohranjivanje kolačića ispravnim prilagođavanjem postavki vašeg preglednika. Međutim, želimo istaknuti da u tom slučaju možda nećete moći upotrebljavati sve funkcije ovog web-mjesta u njihovom punom opsegu.

Ako ne želite da se naši kolačići pohranjuju na vašem računalu, deaktivirajte pohranu kolačića u svom pregledniku za web-mjesto ili postavite za svoj preglednik da se kolačići općenito ne pohranjuju na vašem računalu. Također možete upotrijebiti preglednik da biste izbrisali kolačiće koji su već pohranjeni.

Deaktiviranje upotrebe kolačića možda se zahtijevati da se trajni kolačić pohrani na vašem računalu. Ako taj kolačić naknadno izbrišete, ponovno ćete morati provesti deaktivaciju.

Sljedeće kategorije kolačića upotrebljavaju se na našem web-mjestu:
I. Kolačići sesije
Kako bismo vam olakšali da pregledavate naše web-mjesto, upotrebljavamo takozvani ID sesije (identifikator sesije), koji se dodjeljuje svakom posjetitelju na početku svakog korištenja našeg web-mjesta. Taj ID sesije upotrebljavaju naši poslužitelji da bi prepoznali vas ili vaše računalo/preglednik kao istog posjetitelja, iako se vaša IP adresa u međuvremenu možda promijenila. Taj ID sesije omogućuje da se nekoliko povezanih zahtjeva korisnika dodijeli jednoj sesiji. Kolačić ID-ja sesije koji upotrebljavamo valjan je samo do kraja sesije. On se automatski briše nakon što zatvorite svoj preglednik.

II. Trajni kolačići
a. Google Analytics
Ovo web-mjesto upotrebljava Google Analytics, uslugu za web-analizu koju nudi Google Inc. („Google”). Google Analytics također upotrebljava kolačiće koji, među ostalim, omogućavaju analizu načina na koji upotrebljavate web-mjesto. Informacije koje generiraju ti kolačići obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i pohranjuju ondje. U ime operatere ovog web-mjesta Google će upotrijebiti te informacije da bi procijenio vaše korištenje web-mjesta, kompilirao izvješća o aktivnosti na web-mjestu i pružio dodatne usluge operateru web-mjesta vezena za upotrebu web-mjesta i interneta. Ta izvješća i usluge upotrebljavaju se kako bi se kontinuirano poboljšavale usluge koje se nude na ovom web-mjestu.


Osim toga, možete i spriječiti da podatke koje generiraju ti kolačići i koji se odnose na vaše korištenje web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) Google prikuplja i spriječiti Google da obrađuje te podatke tako da preuzmete i instalirate dodatak za preglednik koji nudi Google i koji je dostupan na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr.  Druge takve dodatke također nude drugi pružatelji usluga, ovisno u pregledniku koji se upotrebljava.

Vezano uz raspravu o upotrebi analitičkih alata s potpunim IP adresa željeli bismo istaknuti da ovo web-mjesto upotrebljava Google Analytics s proširenjem „anonymizeIp()”, tako da se IP adrese obrađuju samo u skraćenom obliku, kako bi se isključila mogućnost izravnog pripisivanja osobama. Vašu IP adresu Google stoga skraćuje unutar država članica Europske unije ili u drugim zemljama potpisnicama Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru prije nego se ona pošalje. Samo u iznimnim slučajevima cijela IP adresa prenijet će se na Googleov poslužitelj u SAD i ondje skratiti. IP adresa koju prenosi vaš preglednik u okviru Google Analyticsa ne kombinira se s drugim Googleovim podacima.

b. Salesforce Pardot
Koristimo Pardot sustav za automatizaciju marketinga, poseban softver za prikupljanje i procjenu upotrebe web stranice od strane posjetitelja web stranice i za slanje marketinške komunikacije (bilteni, pozivnice za događaje, itd.). Prilikom posjete ove web stranice Pardot bilježi vašu putanju klika i stvara individualni profil upotrebe koristeći pseudonim. U tu se svrhu upotrebljavaju kolačići koji omogućuju prepoznavanje vašeg preglednika.
No, u bilo kojem trenutku možete deaktivirati stvaranje pseudonimiziranih korisničkih profila konfiguriranjem svog internetskog preglednika tako da se kolačići domene “pardot.com” ne prihvaćaju. To, međutim, može rezultirati određenim ograničenjima u značajkama i upotrebljivosti naše ponude. Kako bismo vam pružili što zanimljiviju ponudu ili informaciju o proizvodu i u mjeri u kojoj ste na to pristali, moguće je spojiti vaše osobne podatke s podacima pseudonimiziranog korisničkog profila putem postavljenih kolačića ako navedete osobne podatke, primjerice naručivanjem biltena ili ispunjavanjem obrasca. Možete odustati od ovakve upotrebe vaših osobnih podataka, kao što su ime i prezime i podaci o adresi, pismeno putem e-pošte na [email protected] ili klikom na poveznicu za odjavu u bilo kojem biltenu ili drugoj marketinškoj komunikaciji u bilo kojem trenutku. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom.
Bilteni poslani putem sustava Pardot sadrže takozvane web-znakove. To su najmanji grafički prikazi koji omogućuju korisničko ponašanje, poput otvaranja i čitanja e-pošte te klikanja na poveznice u svrhu analize. To nam omogućuje da naš sadržaj učinimo relevantnijim i zanimljivijim za vas.

c. Oracle
Na ovom web-mjestu upotrebljavamo uslugu Oracle Eloqua za prijavu i kako bismo vam poslali e-poštu. Poslužitelji usluge Oracle Eloqua nalaze se u Europskoj uniji (Nizozemskoj). Oracle Eloqua postavlja trajni kolačić na odgovarajuću stranicu za prijavu, osim ako kolačić usluge Eloqua već ne postoji na vašem uređaju. Ako ste već koristili web-mjesto koje upotrebljava uslugu Eloqua, možda već imate Eloqua kolačić. Možemo upotrebljavati Eloqua kolačić kako bismo analizirali vaše korištenje naših web-mjesta da bismo ih kontinuirano mogli poboljšavati i, ako je potrebno, prilagoditi informacije o našoj ponudi vašim interesima.
E-pošta koja se šalje uz pomoć usluge Oracle Eloqua sadrži tehnologije praćenja. Te podatke upotrebljavamo primarno da bismo saznali o kojim ste temama zainteresirani tako što pratimo je li naša e-pošte otvorena i na koje ste poveznice kliknuli. Zatim te informacije upotrebljavamo da bismo poboljšali e-poštu koju vam šaljemo i usluge koje vam pružamo.
Prilikom pretplate na bilten i potvrde pretplate ID adresa pohranjuje se u trenutku pretplate kako bismo mogli dokazati vašu pretplatu u slučaju sumnje. Osim toga, prilikom registracije na pretplatu prikupljamo druge osobne podatke kao što su ime, prezime i adresa e-pošte, vaš spol, adresa, tvrtka i sektor branše te jezik. Te podatke upotrebljavamo da bismo personalizirali i poslali e-poštu s biltenom. Te informacije ne prosljeđujemo drugim trećim stranama. Imate opciju da u bilo kojem trenutku odustanete od pretplate. To praktično možete učiniti tako da upotrijebite poveznicu koja se nalazi na dnu svakog biltena, putem e-pošte ili izravno u vašem programu za e-poštu, ako on dopušta funkciju zaglavlja poništavanja pretplate s popisa primatelja.

d. Qualtrics
Za provođenje anketa upotrebljavamo usluge tvrtke Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 SAD („Qualtrics”).
U tu će se svrhu vaši podaci pohranjivati i obrađivati na poslužiteljima tvrtke Qualtrics u EU-u.

III. Kolačići treće strane
Usluge treće strane također su integrirane unutar okvira ovog web-mjesta.  Vezano za te usluge vaše osobne podatke mogu upotrebljavati pružatelji usluga koji su navedeni u nastavku, a oni nisu unutar odgovornosti pružatelja usluga ovog web-mjesta.

a.  Google karte
Ovo web-mjesto upotrebljava Google karte na nekim podstranicama za prikaz interaktivnih karti i za pružanje uputa. Google karte su usluga karti koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, SAD. Upotrebom Google karti, informacije o korištenju ovog web-mjesta, uključujući vašu IP adresu i (početnu) adresu koja je unesena u funkciju za planiranje rute, može se prenijeti Googleu u SAD.

Kada pristupite web-stranici na našem web-mjestu koja sadrži Google karte, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Googleovim poslužiteljima. Sadržaj karte izravno prenosi Google na vaš preglednik i on ga integrira u web-mjesto. Zbog toga nemamo utjecaj na opseg podataka koje na taj način Google prikuplja.

Prema našem trenutačnom znanju, radi se barem o sljedećim podacima:
• datum i vrijeme posjeta odgovarajućem web-mjestu,
• internetska adresa ili URL web-stranice kojoj je pristupljeno,
• IP adresa,
• (početna) adresa koja je unesena prilikom planiranja rute.

Nemamo utjecaj na daljnju obradu i korištenje podataka od strane Googlea i stoga za to ne možemo preuzeti odgovornost.

Ako ne želite da Google prikuplja, obrađuje ili koristi podatke o vama putem našeg web-mjesta, možete deaktivirati JavaScript u postavkama svog preglednika. Međutim, u tom slučaju ne možete upotrebljavati prikaz karte.

Svrhu i opseg prikupljanja podataka te daljnju obradu i korištenje podataka od strane Googlea, kao i vaša povezana prava i opcije postavki za zaštitu vaše privatnosti možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: http://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/ .
b. Pronalazak novih radnik putem tvrtke Haufe
Za naš portal za poslove grupacije Zumtobel Group upotrebljavamo kolačiće radi suradnje s našim partnerom Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Švicarska. Propisi o zaštiti podataka mogu će pronaći na sljedećem web-mjestu : https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Poveznice na vanjska web-mjesta
Naše web-mjesto sadrži takozvane hiperveze na web-mjesta drugih pružatelja usluga. U tim ćete slučajevima biti izravno preusmjereni s našeg web-mjesta na web-mjesta drugih pružatelja usluga. To možete prepoznati na temelju promjene URL-a u adresnoj traci vašeg preglednika, među ostalim znakovima.
Ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za povjerljivo postupanje s vašim podacima od strane tih pružatelja usluga, jer nemamo utjecaj na to pridržavaju li se drugi pružatelji usluga propisa o zaštiti podataka. Izravno provjerite web-mjesta tih pružatelja usluga za informacije o tome kako oni postupaju s vašim osobnim podacima.

IX.    Sigurnosne mjere za zaštitu vaših podataka
Da bismo zaštitili vaše podatke poduzeli smo posebne tehničke i operativne sigurnosne mjere koje se redovito provjeravaju i prilagođavaju tehnološkom napretku.

Međutim, željeli bismo istaknuti da je zbog strukture interneta moguće da se pravila o zaštiti podataka i sigurnosti podataka ne pridržavaju druge osobe ili institucije koje se ne nalaze unutar našeg područja odgovornosti.

X. Izmjene pravila o zaštiti podataka
Budući da će uslijed promjene zakona ili promjena naših internih postupaka tvrtke možda biti potrebno prilagoditi ova pravila o zaštiti podataka, zadržavamo pravo da to u skladu s tim učinimo, stoga vas molimo da redovito provjeravate ova pravila o zaštiti podataka.

Posljednji put ažurirano: ožujak 2022.Kontakt

Sjedište Hrvatska:
ZG Lighting d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6404080
E-Mail: [email protected]
Sjedište:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
DRŽAVA
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner za svjetlotehnička rješenja

Više uspjeha zbog profesionalnih i učinkovitih svjetlotehničkih rješenja: Tvrtka Zumtobel informira, podržava i kvalificira izabrane električare u korištenju rasvjete.
prema LLP portalu

Lighting Competence Program

Partnerski program tvrtke Zumtobel za elektroprojektante je usmjeren na povezivanje njihovih i naših kompetencija, iskorištavanje potencijala rasvjete i istovremeno olakšavanje svakodnevno projektiranje.
prema LCP portalu

Lighting Design Program

Više uspjeha zbog profesionalnih i učinkovitih svjetlotehničkih rješenja: Tvrtka Zumtobel informira, podržava i kvalificira izabrane električare u korištenju rasvjete.
prema LDP portalu
Više o programima