VIVALDI

Komponovať svetlo
Inteligentné svetelné riešenia zvyšujú pocit pohody a dokážu vytvoriť identitu. Stále častejšie sa preto používajú dynamické koncepcie osvetlenia, ktorých úpravu a prezentáciu možno mnohonásobne zjednodušiť pomocou interaktívneho plánovacieho nástroja VIVALDI.

Pre jednotlivé riadiace skupiny sa načítajú osobitne prepočítané obrazy, vďaka čomu získa vizualizácia precíznosť. Pomocou stmievania alebo zmeny farby je možné navyše predstaviť efekty v reálnom čase, uložiť dynamické prehľady v čase alebo integrovať sekvencie denného osvetlenia. Program sa pritom vždy zameriava na intenzitu osvetlenia a spotrebu energie. Obrazový materiál pre program VIVALDI sa môže automaticky exportovaný z Relux, ako aj z Dialux evo a iných simulačných programov prevziať v obrazových formátoch HDR alebo EXR.

Prehľad kľúčových funkcií programu VIVALDI:
  • VIVALDI je interaktívny plánovací nástroj na vizuálne stvárnenie svetelných scenárov a dynamických priebehov osvetlenia.
  • VIVALDI dokáže dynamicky prispôsobiť stupeň jasu a farieb svetla vrátane funkcie TunableWhite.
  • VIVALDI umožňuje predstavenie sekvencií denného osvetlenia, aby sa optimalizovala súhra denného a umelého svetla.
  • VIVALDI prestavuje zobrazenie v reálnom čase pri zmene hodnôt stmievania a zafarbenia svetla. Súčasťou je aj kalkulácia spotreby energie v reálnom čase a fotometrických kritérií.
  • VIVALDI umožňuje vytvorenie jednotlivých filmových sekvencií k rôznym scenárom osvetlenia.

» Stiahnite si VIVALDI pomocou tohto odkazu (.msi/115 MB)ZEM
SOCIAL MEDIA

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch