VIVALDI

Komponovať svetlo
Inteligentné svetelné riešenia zvyšujú pocit pohody a dokážu vytvoriť identitu. Stále častejšie sa preto používajú dynamické koncepcie osvetlenia, ktorých úpravu a prezentáciu možno mnohonásobne zjednodušiť pomocou interaktívneho plánovacieho nástroja VIVALDI.

Pre jednotlivé riadiace skupiny sa načítajú osobitne prepočítané obrazy, vďaka čomu získa vizualizácia precíznosť. Pomocou stmievania alebo zmeny farby je možné navyše predstaviť efekty v reálnom čase, uložiť dynamické prehľady v čase alebo integrovať sekvencie denného osvetlenia. Program sa pritom vždy zameriava na intenzitu osvetlenia a spotrebu energie. Obrazový materiál pre program VIVALDI sa môže automaticky exportovaný z Relux, ako aj z Dialux evo a iných simulačných programov prevziať v obrazových formátoch HDR alebo EXR.

Prehľad kľúčových funkcií programu VIVALDI:
  • VIVALDI je interaktívny plánovací nástroj na vizuálne stvárnenie svetelných scenárov a dynamických priebehov osvetlenia.
  • VIVALDI dokáže dynamicky prispôsobiť stupeň jasu a farieb svetla vrátane funkcie TunableWhite.
  • VIVALDI umožňuje predstavenie sekvencií denného osvetlenia, aby sa optimalizovala súhra denného a umelého svetla.
  • VIVALDI prestavuje zobrazenie v reálnom čase pri zmene hodnôt stmievania a zafarbenia svetla. Súčasťou je aj kalkulácia spotreby energie v reálnom čase a fotometrických kritérií.
  • VIVALDI umožňuje vytvorenie jednotlivých filmových sekvencií k rôznym scenárom osvetlenia.

» Stiahnite si VIVALDI pomocou tohto odkazu (.msi/115 MB)ZEM
SOCIAL MEDIA