Databeskyttelseserklæring

Vi lægger stor vægt på beskyttelse af og sikkerheden for dine oplysninger, uafhængig af, om du er kunde eller besøgende på vores online-præsentation. Vi forpligter os derfor til at beskytte din privatsfære og behandle dine oplysninger fortroligt. Her vil vi gerne informere dig om, hvilke af dine personoplysninger der registreres i forbindelse med dit besøg på denne hjemmeside og til hvilke formål, de anvendes.

I. Begrebsdefinition
„Personoplysninger“ er informationer om en identificeret eller identificerbar fysisk person. „Den registrerede“ er en fysisk, identificeret person eller en fysisk, identificerbar person.

II. Principper for behandling af personoplysninger
1. Vi holder os uindskrænket til de lovfastsatte databeskyttelsesregler.
For lagring, behandling og anvendelse af personoplysninger gælder den Europæiske Unions databeskyttelsesdirektiver og de deraf afledede, nationale love. Grundlaget for behandling er en lovfastsat viljestilkendegivelse eller et samtykke fra den registrerede.

2. Personoplysninger sælges, udlånes, udlejes ikke, eller videregives på anden måde uden dit samtykke.
Vi vil ikke bringe dine personoplysninger til  tredjemands kendskab til reklame- eller marketingformål eller i øvrigt videregive dem til tredjemand, uden at det var nødvendigt  til opfyldelse af den af os skyldte ydelse eller uden dit udtrykkelige samtykke. Som tredjemand i i den forstand gælder ikke selskaber, der direkte eller indirekte har tilknytning til os. Det forbliver desuden muligt at overføre personoplysninger til outsourcing-partnere, hvis disse giver tilstrækkelig sikkerhed for en retmæssig og sikker anvendelse af oplysningerne og kontraktligt forpligter sig til at overholde de foreliggende, beskrevne handlingsprincipper. Vi forbeholder os ret til at overføre personoplysninger  til andre selskaber i forbindelse med omstruktureringer eller virksomhedssammenlægninger, når disse ligeledes forpligter sig til at overholde de foreliggende, beskrevne handlingsprincipper og enten har hovedkontor inden for den Europæiske Union eller i et tredjeland med passende databeskyttelse. Hvis du har meddelt os dit samtykke til en behandling af dine oplysninger, der går ud over det for kontraktopfyldelsen nødvendige, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Hvis du aktivt beslutter dig for at anvende de på vores online-præsentation tilbudte funktioner fra sociale netværk, så overføres personoplysninger til de pågældende, eksterne udbydere af disse sociale netværk. Du finder udførlige oplysninger herom  længere nede i afsnit 4. Vi forbeholder os endvidere ret til at videregive personoplysninger til tredjemand, hvis vi på grund af en lov, retskendelse fra den ansvarlige ret eller påbud fra den pågældende myndighed tvinges til det, eller hvis vi som følge af handlinger eller undladelser fra din side er tvunget til at lade vores rettingheder, vores ejendom eller vores formue beskytte eller gennemføre af de ansvarlige myndigheder.

3. Vi begrænser os ved indsamling af data til det nødvendige og meningsfyldte.
Når vi indsamler personoplysninger, meddeler vi dig, hvilke formål vi anvender oplysningerne til. Vi har brug for personoplysningerne for at gøre det muligt for dig at benytte dig af vores hjemmeside, til ledelse af vores virksomhed, til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser og for at kunne tilbyde dig serviceydelser, der er tilpasset til dig. Vi bearbejder således dine personoplysninger f.eks. ved behandling af dine forespørgsler. På området "Materialebestilling“ er det dit navn og din adresse. Hvis du er interesseret i vores nyhedsbrev, indsamler vi din e-mail-adresse. Det kan ske, at vi med henblik på en optimering af vores serviceydelse sætter personoplysninger sammen med andre oplysninger, som vi har til rådighed. Vi forbeholder os ret til at foretage statistiske analyser, især med henblik på systemsikkerhed og en fortsat forbedring af hjemmesiden. Sletningen af dine data sker ved bortfald af formålet, medmindre opbevaringen af dem stadig har et legitimt formål og ikke strider imod opbevaringsforpligtelser.

4.Erklæring vedr. sociale netværker
Denne hjenneside anvender såkaldte. „sociale plug-ins“ til forskellige, sociale netværk. Disse plug-ins er funktioner på det pågældende, social netværk, hvormed du f.eks. kan dele indhold fra vores hjemmeside med dine kontakter på de social netværk eller kan anbefale indholdet videre. De sociale plug-ins er kan genkendes på det pågældende socciale netværks logo.
Vi anvender sociale plug-ins fra f'ølgende udbydere af sociale netværk:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

På vores hjemmeside er samtlige sociale plug-ins som standard deaktiveret, så der ikke allerede ved åbning af vores hjemmeside overføres data til udbyderne af de sociale netværk. Hvis du aktiverer en i starten deaktiveret plug-in og dermed ønsker at gøre brug af det pågældende, sociale netværks funktionalitet, giver du eksplicit tilladelse til, at der nu overføres data til udbyderen af det sociale netværk. Vi har ingen indflydelse på omfanget af de data, der på denne måde indsamles af udbyderne af de sociale netværk. Så vidt vi ved, drejer det sig om følgende oplysninger:

Udbyderne af de sociale netværk modtager ved integrering af de sociale plug-ins de oplysninger, at du har åbnet de pågældende sider på vores internetpræsentation. Hvis du samtidig er logget på et af de sociale netværk, kan operatøren tilknytte de pågældende åbninger til din konto hos det pågældende, sociale netværk. Hvis du derudover interagerer med de sociale plug-ins, dvs. f.eks. klikker på "Like"-knappen på Facebook, sker der en overførsel af de pågældende oplysninger til det pågældende, sociale netværk.
Der overføres, så vidt vi har kendskab til, følgende data:

 • IP-adresse
 • Brugeridentifikation, hvis du er logget ind på den pågældende tjeneste
 • Tidligere besøgt side (referrer), hvis du har fulgt et link
 • Browserens type og indstillinger
 • installerede plug-ins som f.eks. Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
 • URL for den side, hvorpå det sociale plug in er aktiveret
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Operativsystemets tekniske data
 • Stedsbestemte oplysninger
 • Cookies.

Selv om du ikke er medlem af et af de nævnte sociale netværk, er der mulighed for, at de via det sociale plug-in får oplysninger om din IP-adresse og i givet fald gemmer den. Detaljer om formål med og omfang af databehandlingen, -indsamlingen og -anvendelsen hos de af os anvendte, social netværk og dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse, finder du i de sociale netværks databeskyttelseshenvisninger:

Du kan, hvis du ønsker det, aktivere en eller flere udbyderes sociale plug-ins permanent. I så fald overføres der også permanent, allerede ved åbning af en side, data til udbyderen af det sociale netværk. Du kan til enhver tid deaktivere enkelte eller alle sociale plug-ins. Derudover kan du muligvis teknisk forhindre en dataoverførsel til sociale netværk. I den forbindelse skal du tilpasse sikkerhedsindstillingerne i den browser, som du anvender. Hvordan det fungerer, kan du se under "Hjælp" i din webbrowser. Som supplement er der i enkelte tilfælde mulighed for at blokere sociale plug-ins ved hjælp af add-ons til din browser, som f.eks. Facebook plug-in med „Facebook Blocker“, som du bl.a. kan downloade her: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Log-filer
Ved hver åbning af en side gemmes adgangsdata i en protokolfil, server-log´en. Den gemte datapost indeholder følgende informationer:

 • Dato og klokkeslæt
 • IP-adresse
 • Session-ID
 • Åbnet hjemmeside
 • Navnet på den hjemmeside, hvorfra vores hjemmeside blev åbnet
 • Anvendt browser.

Vi analyserer kun disse logfiler, hvis der foreligger misbrug af vores hjemmeside. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at kontrollere logfilerne fra sådanne brugere, hvor der foreligger konkret mistanke om, at de har gjort brug af vores hjemmeside i strid med loven eller deres kontrakt.

6. Cookies
 

Vi benytter cookies på vores website for at muliggøre bestemte funktioner på sitet, for at
analysere brugen af websitet og for at kunne tilbyde visse tjenester leveret af tredjepart.

Det drejer sig om små tekstfiler, der lægges på din computer. De fleste af de cookies, vi
anvender, slettes fra din harddisk igen efter brugen (session cookies). Andre cookies bliver på din computer og giver os mulighed for at genkende din computer ved næste besøg
(langtids-cookies). Der benyttes også cookies fra tredjepart på vores website.

Du kan forhindre brugen af cookies ved indstilling i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke kan udnytte alle funktioner på websitet i fuldt omfang.

Hvis du ikke ønsker vores cookies på din computer, kan du deaktivere cookies fra vores website i din webbrowser, eller den kan indstilles, så der generelt ikke kan bruges cookies. Du kan også slette allerede eksisterende cookies i din browser.

For deaktivering af cookies kan det også være nødvendigt, at der gemmes en permanent cookie på din computer. Hvis du efterfølgende sletter denne cookie, skal du foretage en ny deaktivering.
 
Vi bruger følgende typer af cookies på vores website:

I. Session-cookies
a. Session ID

For at gøre det lettere for dig at browse på vores hjemmeside, anvender vi en såkaldt session ID (engelsk.: sessionidentifier, dk.: session-ID), der tildeles enhver besøgende ved starten af enhver anvendelse af vores hjemmeside. Denne session ID bruges af vores server til. på  trods af en muligvis i mellemtiden skiftet IP-adresse, at genkende din computer/browser som den samme besøgende. Med denne session-ID bliver det muligt at tilknytte flere sammenhængende forespørgsler fra en bruger til en session. Den session ID-cookie som vi bruger, er kun gyldig indtil afslutningen af sessionen. Når du går ud af browseren, slettes den automatisk.

II. Langtids-cookies
a. Google Analytics

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender ligeledes cookies, der blandt andet gør det muligt at analysere, hvordan du gør brug af hjemmesiden. De oplysninger, der oprettes af disse cookies, overføres som regel til en server hos Google i USA og gemmes der. På ordre fra operatøren af denne hjemmeside vil Google benytte disse oplysninger til at analysere din anvendelse af hjemmesiden, til at sammensætte rapporter over hjemmesideaktiviteter og til at opfylde flere serviceydelser, der er forbundet med hjemmeside- og internetbrugen for hjemmesideoperatøren. Disse rapporter og serviceydelser anvendes til en fortløbende forbedring af udbuddet på denne hjemmeside. Du kan forhindre, at  cookies gemmes med en tilsvarende indstilling i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du så fald ikke nødvendigvis kan gøre brug af alle funktioner på denne hjemmeside i fuldt omfang. Derudover kan du forhindre at de data, der er oprettet af disse cookies og refererer til din brug af hjemmesiden (inkl. IP-adresse) registreres og sendes til og bearbejdes af Google ved at downloade og installere det browser plug-in, du kan finde på nedenstående link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Andre af sådanne plug-ins stilles også, afhængig af den anvendte browser, til rådighed af andre udbydere.

I betragtning af diskussionen om anvendelsen af analyseværktøjer med fuldstændige IP-adresser, vil vi gerne gøre opmærksom på, at denne hjemmeside anvender Google Analytics med tilføjelsen „anonymizeIp()“, og at IP-adresserne kun viderebearbejdes i forkortet udgave for at udelukke en direkte personreference. Din IP-adresse forkortes derfor af Google i den Europæiske Unions medlemsstater eller i andre kontaherende stater i EØS-aftalen, før overførslen. Kun i undtagelsestilfælde overføres den komplette IP-adresse til en server hos Google i USA og  forkortes først der. Den IP-adresse der i forbindelse med Google Analytics er fremsendt af din browser sættes ikke sammen med andre data hos Google.

b. Oracle

På dette website benyttes Oracle Eloqua ved login og afsendelse af e-mail. Oracle Eloqua serverne befinder sig inden for Den Europæiske Union (Holland). Oracle Eloqua anbringer en permanent cookie på respektive log på side, hvis der ikke allerede findes en Eloqua -cookie på din computer. Hvis du allerede benytter et website der benytter Eloqua, har du muligvis allerede en Eloqua -cookie. Vi benytter bl.a. denne cookie til analyse af din brug af vores website, med henblik på løbende forbedringer.
 
E-mails, der afsendes ved hjælp af Oracle Eloqua, benytter tracking-teknologi. Vi benytter i første række disse data til at se, hvilke temaer der interesserer dig, ved at overvåge, om vo-res e-mails bliver åbnet, og hvilke links der klikkes på. Denne information benytter vi til at for-bedrede e-mails, vi sender til dig, og de ydelser, vi stiller til rådighed.
 
Ved tilmelding til nyhedsbreve og bekræftelse heraf, gemmes IP-adressen og
klokkeslættet for at kunne dokumentere tilmeldingen i tvivlstilfælde. Derudover gemmer vi under registreringen af abonnementet også personlige data som f.eks. fornavn, efternavn og e-mailadresse.
Disse data anvendes til personalisering og udsendelse af nyhedsbreve.
De videregives ikke til tredjepart. Du kan opsige dit abonnement når som helst. Det kan ske via linket nederst på hvert nyhedsbrev, pr. e-mail eller post til den anførte adresse i punkt IX.

II. Cookies fra tredjepart

På vores website benyttes også tjenester fra tredjepart. Ved disse tjenester anvendes der per-sonlige data af nedenstående udbydere, der ligger uden for dette websites
ansvarsområde.

a. Google Maps
Denne hjemmesider anvender på nogle undersider Google Maps til fremstilling af interaktive kort og til udarbejdelse af rutebeskrivelser. Google Maps er en korttjeneste tilhørende Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California 94043, USA. Ved brugen af Google Maps kan oplysninger om brugen af denne hjemmeside, inkl. din IP-adresse og den i forbindelse med ruteplanlægningsfunktionen indtastede (start-) adresse blive overført til Google i USA. Hvis du åbner en webside på vores internetpræsentation, der indeholder Google Maps, etablerer din browser en direkte forbindelse med serverne hos Google. Kortindholdet sendes af Google direkte til din browser og integreres af denne i hjemmesiden. Derfor har vi ingen indflydelse på omfanget af de data, som Google på denne måde indsamler. Så vidt vi ved, drejer det sig om følgende data:

 • Dato og klokkeslættet for besøget på den pågældende hjemmeside,
 • Den åbnede hjemmesides internetadresse eller URL,
 • IP-adresse
 • Den i forbindelse med ruteplanlægningen indtastede (start-)adresse.

Vi har ingen indflydelse på Googles videre behandling og anvendelse af dataene, og vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar herfor.
Hvis du ikke ønsker, at Google henter, behandler eller anvender oplysninger om dig via vores hjemmeside,  kan du deaktivere JavaScript i dine browserindstillinger. I så fald kan du ikke gøre brug af kortvisningen. Formålet med og omfanget af Googles dataindsamling og den videre behandling og anvendelse af dataene, samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse til beskyttelse af din privatsfære, finder du i Googles databeskyttelseshenvisninger: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b. YouTube
Denne hjemmeside integrerer på nogle undersider videoer fra You Tube eller stiller links til rådighed til videoer på YouTube. YouTube er en videotjeneste tilhørende YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, repræsenteret af Google Inc. YouTube anvender cookies for at indsamle informationer om anvendelsen af videoerne. Googles databeskyttelseserklæring, der også gælder for YouTube finder du på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
På vores koncernbaserede jobportal anvender vi cookies fra vores samarbejdspartner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, i Tyskland. Lumesses databeskyttelseserklæring finder du på http://www.lumesse.com/privacy.

7. Hyperlinks til fremmede hjemmesider
På vores hjemmeside befinder der sig såkaldte hyperlinks til hjemmesider fra andere udbydere. I disse tilfælde bliver du af vores hjemmeside ledt direkte over på de andre udbyderes hjemmeside. Du kan bl.a. se det på ændringen af URL. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for fortrolig omgang med dine data, da vi ikke har nogen indflydelse på, at de andre udbydere overholder databeskyttelsesbestemmelserne. Du kan finde oplysninger om disse udbyderes omgang med dine personoplysninger på deres respektive hjemmesider.

8. Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine data
Til beskyttelse af dine data har vi truffet særlige, tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger, der regelmæssigt kontrolleres og tilpasses til det teknologiske fremskridt. Vi vil imidlertid gøre dig opmærksom på, at det på grund af internettets struktur er muligt, at reglerne for databeskyttelse og datasikkerhed ikke overholdes af andre personer eller institutioner, der ikke hører til vores ansvarsområde.  

9. Oplysning om dine data og kontaktinformationer
Din tillid er vigtig for os. På forespørgsel informerer vi dig gerne om, hvilke oplysninger om dig, der er gemt hos os. Hvis der, trods vores anstrengelser for at have korrekte oplysninger, skulle være gemt forkerte oplysninger hos os, så korrigerer vi disse på opfordring fra dig. Hvis du ønsker oplysninger, eller har spørgsmål eller forslag, bedes du sen en e-mail til dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Ændringer af databeskyttelsesbestemmelserne
Da lovændringer eller ændringer af vores interne processer kan gøre en tilpasning af disse databeskyttelsesbestemmelser, som vi forbeholder os ret til, nødvendig, beder vi dig om, regelmæssigt at læse denne databeskyttelseserklæring igennem.

Status: Februar 2017.Kontakt

DANMARK
ZG Lighting Denmark A/S
Stamholmen 155, 5. sal
DK-2650 Hvidovre
Tel.: +45 35 43 70 00
E-Mail: info.dk@zumtobelgroup.com
Hovedkvarter:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
ØSTRIG
Tel: +43 (5572) 390-0
E-mail: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA